You are browsing the archive for Kleanthis.

ΠΩΣ ΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

- September 3, 2015 in Data Revolution, Featured, Featured @en, ICT4D, information and communication for development (ICT4D), News, Open Data Ecosystem, Open Data for Development, Open Knowledge, post-2015, Post-2015 agenda, post-2015 development agenda, SDG, ανοιχτά δεδομένα, δήμοι, Διαφάνεια, Επανάσταση Δεδομένων, εργαλεία, Νέα, τεχνολογία

Τα Ανοικτά Δεδομένα – δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο για οποιονδήποτε να τα χρησιμοποιήσει και να τα αναδημοσιεύσετε για οποιοδήποτε σκοπό – γίνονται όλο και πιο σημαντικά στην αναπτυξιακή ατζέντα, η οποία έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ως η βασική κινητήρια δύναμη για την επίτευξη των στόχων της, την βιώσιμη ανάπτυξη (post-2015 UN Sustainable Development).

Τα δεδομένα είναι ίσως ένα από τα πιο πολύτιμα αλλά λιγότερο αξιοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία των σύγχρονων κυβερνήσεων. Επιπλέον, τα Ανοικτά Δεδομένα είναι ευρέως αναγνωρισμένα ως ένας πόρος υψηλής οικονομικής και κοινωνικής αξίας και ως μια αποτελεσματική προσέγγιση για την εξυπνότερη διαχείριση των δεδομένων. Ο κύριος σκοπός των πρωτοβουλιών γύρω από τα Ανοικτά Δεδομένα, παγκοσμίως, είναι να βοηθήσει τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τις κοινωνικές οργανώσεις ώστε να χρησιμοποιούν τα ήδη διαθέσιμα ψηφιακά δεδομένα πιο αποτελεσματικά για να οδηγήσουν την κοινωνία σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Πολλές πρωτοβουλίες ανοικτών δεδομένων ασχολούνται με τη λήψη και τη διαμόρφωση των δεδομένων που είναι ήδη διαθέσιμα στο κοινό, σε μια πιο εύχρηστη μορφή, καθιστώντας τα ένα πανίσχυρο εργαλείο για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη, την καλύτερη διακυβέρνηση και τη συμμετοχή των πολιτών. Τα τελευταία χρόνια, αρκετές μελέτες – συμπεριλαμβανομένων και αυτών που υποστηρίζει η Παγκόσμια Τράπεζα – έχουν δείξει ότι αυξάνεται σε όλο τον κόσμο ο αριθμός των εφαρμογών που χρησιμοποιούν Ανοικτά Δεδομένα, οι οποίες σχετίζονται με την διαχείριση υδάτων, κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ινδία έως ακόμη και αγρο-επιχειρήσεις στην Γκάνα. Ο Χάρτης Επιπτώσεων των Ανοικτών Δεδομένων (Open Data Impact Map), αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του OD4D (Open Data for Development), έχει περισσότερα από 1.000 παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης σε πάνω από 75 χώρες, και η λίστα μεγαλώνει. ict_opendataforsustainabledevelopmentΗ Παγκόσμια Τράπεζα έχει δημοσιεύσει ένα νέο άρθρο, “Ανοικτά Δεδομένα για Βιώσιμη Ανάπτυξη“, που αναδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους τα Ανοικτά Δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων μέσω μιας σειράς εφαρμογών, οι οποίες σχετίζονται με την βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης, την οικονομική πρόσβαση, την οικονομική διαχείριση, τον αστικό σχεδιασμό, τη γεωργία, και με πολλούς άλλους τομείς. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει προσδιορίσει τέσσερις τύπους πλεονεκτημάτων που έχουν τα ανοιχτά δεδομένα, τους οποίους περιγράφει λεπτομερώς σε όλο το άρθρο με συγκεκριμένα παραδείγματα, κάποια από τα οποία παραθέτουμε παρακάτω:
 1. Προώθηση της οικονομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας: Τα Ανοικτά Δεδομένα βοηθoύν τις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά. Νέοι δανειοδοτικοί οργανισμοί σε διάφορες χώρες χρησιμοποιούν Ανοικτά Δεδομένα για να δανείζουν σε δανειολήπτες χωρίς πιστωτική ιστορία. Όσον αφορά τη συμβολή των ανοικτών δεδομένων στον εργασιακό χώρο, οι πλατφόρμες αντιστοίχισης θέσεων εργασίας βοηθούν τους εργοδότες να προσλάβουν το καταλληλότερο εργατικό δυναμικό και αντίστοιχα τα άτομα να βρουν εργασία. Επίσης, τα Ανοικτά Δεδομένα μπορούν να βελτιώσουν το επενδυτικό περιβάλλον, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες.
 2. Βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών: Όσοι κοινωνικοί φορείς παροχής υπηρεσιών χρησιμοποιούν Ανοικτά Δεδομένα βοηθούν, για παράδειγμα, τους μελλοντικούς ασθενείς να βρουν ιατρικές κλινικές ή φροντίδα έκτακτης ανάγκης, να βελτιώσουν την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση ή να βελτιώσουν τα γεωργικά προγράμματα και την επισιτιστική τους ασφάλεια.
 3. Αύξηση της κυβερνητικής διαφάνειας, λογοδοσίας και συμμετοχής των πολιτών: Τα Ανοικτά Δεδομένα έχουν κρίσιμο ρόλο στη βελτίωση της διακυβέρνησης με την έκθεση και την πρόληψη της διαφθοράς. Αρκετές κυβερνήσεις εξετάζουν τα πρότυπα ανοικτών συμβάσεων με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας στις κυβερνητικές συμβάσεις – μια κίνηση που θα μπορούσε να αυξήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και ξένων επενδυτών σε αυτές τις κυβερνήσεις.
 4. Διευκόλυνση στην καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών εντός της κυβέρνησης: Οι δημοτικές αρχές που χρησιμοποιούν Ανοικτά Δεδομένα,  βελτιώνουν το δίκτυο μεταφοράς τους όπως και άλλες πτυχές της υποδομής της πόλης τους, καθώς διαχειρίζονται καλύτερα προσπάθειες ανάκαμψης, όταν τυφώνες ή άλλες φυσικές καταστροφές έχουν καταστρέψει την υποδομή τους.
Αυτές οι εφαρμογές των Ανοιχτών Δεδομένων όπως και άλλες, σχετίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης(Sustainable Development Goals-SDGs) που θα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον επόμενο μήνα. Οι στόχοι αυτοί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων της οικονομίας, της υγείας, της εκπαίδευσης και των περιβαλλοντικών παραγόντων. Τα Ανοικτά Δεδομένα μπορούν να παίξουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη μιας Βιώσιμης Ανάπτυξης, και μπορούν επίσης να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες της Επανάστασης Δεδομένων του ΟΗΕ που βρίσκονται σε εξέλιξη. Καθώς ο κόσμος στρέφεται όλο και περισσότερο στη χρήση δεδομένων, οι κυβερνήσεις βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να παράσχουν μερικά από τα πολυτιμότερα είδη δεδομένων στις επιχειρήσεις, στην κοινωνία και γενικά στο ευρύ κοινό. Για να πετύχουν τα προγράμματα Ανοικτών Δεδομένων, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω από το να δώσουν απλά την άδεια και να δημοσιοποιούν στοιχεία. Πρέπει να συνεργαστούν με τους χρήστες των δεδομένων τους, να παρέχουν νομικές και πολιτικές δομές για τη χρήση δεδομένων και να επικεντρωθούν στην ποιότητα των σημαντικών συνόλων δεδομένων. Τώρα έχουμε περισσότερα στοιχεία από ποτέ, ότι αυτά τα προγράμματα Ανοικτών Δεδομένων αξίζουν τον κόπο. Με τη σωστή εστίαση, προσέγγιση και εφαρμογή, τα Ανοικτά Δεδομένα μπορούν να έχουν υψηλή οικονομική και κοινωνική απόδοση για επενδύσεις σε όλες τις χώρες, σε όλες τις περιφέρειες και σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης.   Πηγή:http://blogs.worldbank.org/ic4d/new-report-how-open-data-can-drive-sustainable-Development

“ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ;” ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

- July 10, 2015 in ανοιχτά δεδομένα, Δημοσιογραφία Δεδομένων, Προϋπολογισμός

Η Ε.Ε. έχει δεσμευθεί να διαθέσει 959.988 δις € από το 2014 έως το 2020. Αυτά τα χρήματα έχουν εκταμιευθεί σε πάνω από 80 ταμεία και προγράμματα, τα οποία διαχειρίζονται πάνω από 100 διαφορετικές αρχές. Από που προέρχονται τα χρήματα αυτά; Πώς κατανέμονται; Και πώς δαπανιούνται; Στις 2 Ιουλίου κυκλοφόρησε το “Πού πάνε τα χρήματα της Ευρώπης; Ένας οδηγός για ευρωπαϊκές πηγές δεδομένων Προϋπολογισμών”, το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει ομάδες πολιτών, δημοσιογράφους και άλλους να περιηγηθούν σε πλήθος εγγράφων και συνόλων δεδομένων, προκειμένου να “ακολουθήσουν την πορεία του χρήματος ” στην Ε.Ε.. Ο οδηγός προτείνει επίσης μέτρα που θα πρέπει να πάρουν θεσμικά όργανα,  με αποτέλεσμα να καταστεί δυνατή μεγαλύτερη δημοκρατική εποπτεία των δημοσίων οικονομικών της Ε.Ε.. Ο οδηγός αυτός είναι ένα ακόμα έργο του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης (Open Knowledge Foundation) με την υποστήριξη του Ιδρύματος Adessium (Adessium Foundation).                     Όπως έχουμε δει από έργα όπως γεωργικές επιδοτήσεις και δημοσιογραφικές συνεργασίες γύρω από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε.  είναι πολύ δύσκολο και χρονοβόρο για να γίνουν κατανοητές οι ροές των χρημάτων της Ε.Ε.. Πολλοί δημοσιογράφοι σε τέτοιου είδους έργα έχουν περάσει μήνες αναζητώντας, συγκεντρώνοντας και ξεσκαρτάροντας δεδομένα για να έχουν μια γενική εικόνα ενός μικρού μόνο τμήματος για τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα της Ε.Ε. σε πολλά διαφορετικά ταμεία και προγράμματα. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων οδήγησε σε πολλές δεκάδες ιστορίες ειδήσεων, και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και σε ποινικές έρευνες. Καλύτερα δεδομένα, έγγραφα, υπεράσπιση και ποιότητα δημοσιογραφίας γύρω από τα δημόσιο χρήματα της Ε.Ε. είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση του “δημοκρατικού ελλείμματος” της δημοσιονομικής πολιτικής της Ε.Ε.. Για το σκοπό αυτό, κάνουμε τις ακόλουθες συστάσεις προς τα όργανα της Ε.Ε. και τους πολίτες:
 1. Την θέσπιση ενός ενιαίου κεντρικού σημείου αναφοράς για δεδομένα και έγγραφα σχετικά με τα έσοδα ,τον προϋπολογισμό και τις δαπάνες της Ε.Ε. και να διασφαλίσει ότι όλα αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι σήμερα είναι ενημερωμένα (π.χ. σε μια ιστοσελίδα, όπως στο ec.europa.eu/budget). Ταυτόχρονα, να εξασφαλιστεί ότι όλα τα δεδομένα του προϋπολογισμού της Ε.Ε. θα είναι διαθέσιμα από την πύλη ανοιχτή δεδομένων της Ε.Ε., ως ανοιχτά δεδομένα.
 2. Την δημιουργία ενός ανοιχτού συνόλου δεδομένων με τις βασικές λεπτομέρειες για κάθε ταμείο της Ε.Ε., στο οποίο να συμπεριλαμβάνεται το όνομα του ταμείου, η διεύθυνση, η πολιτική που ακολουθεί, ο τύπος διαχείρισης, οι εκτελεστικές αρχές, να υπάρχει σύνδεση σε πληροφορίες για δικαιούχους, σύνδεση με νομική βάση και με τον κανονισμό στην Eur-Lex.
 3. Την επέκταση της δημοσιονομικής διαφάνειας σε όλα τα ταμεία της Ε.Ε., με ενσωμάτωση ή σύνδεση λεπτομερών  δεδομένων σχετικά με δαπάνες από κράτη μέλη, από μέλη που δεν ανήκουν στην Ε.Ε. και διεθνείς οργανισμούς. Στα δεδομένα αυτά θα περιλαμβάνονται, το ID της ευρωπαϊκής εταιρείας, και όταν το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο, το ακριβές ποσό χρηματοδότησης της Ε.Ε. που έλαβε και το συνολικό ποσό του σχεδίου.
 4. Την διευκρίνηση και την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου που σχετίζεται με τους κανόνες διαφάνειας για τους δικαιούχους των κονδυλίων της Ε.Ε..
 5. Την υποστήριξη και την ενίσχυση χρηματοδότησης σε ομάδες πολιτών και δημοσιογράφων που εργάζονται στα δημόσια οικονομικά της Ε.Ε..
 6. Την διεξαγωγή μιας πιο λεπτομερούς αξιολόγησης για την διαθεσιμότητα των στοιχείων του αποδέκτη για όλα τα ταμεία της Ε.Ε. και όλες τις εκτελεστικές αρχές – π.χ., μέσω ειδικής “διαδικασίας ελέγχου ανοικτών δεδομένων”.
 7. Την ενίσχυση της κεντρικής βάσης αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις χρήσεις και τους χρήστες των δημοσιονομικών δεδομένων της Ε.Ε. – στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται δεδομένα έργων, έργων στην ερευνητική δημοσιογραφία και χρηστών από τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία.
Στόχος μας είναι το υλικό αυτό να αποτελέσει ένα ζωντανό πόρο που θα συνεχίσει να επεκτείνεται και να ενημερώνεται. Αν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή προτάσεις, θα θέλαμε να ακούσουμε από εσάς. Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για άλλες πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Ανοιχτής Γνώσης (OKF) γύρω από τα ανοικτά δεδομένα και την οικονομική διαφάνεια, μπορείτε να δείτε το  project “Πού πάνε τα χρήματα μου; (Where Does My Money Go?)” ή το “OpenSpending“, ή το “Ακολουθήστε το χρήματα“. Επίσης μπορείτε να διαβάσετε παλαιότερους οδηγούς και εκθέσεις. Πηγή: https://blog.okfn.org/2015/07/02/where-does-europes-money-go/

Ακεραιότητα και Λογοδοσία

- June 3, 2014 in Uncategorized

Η δημιουργία και η σωστή χρήση του οργανογράμματος της δημόσιας διοίκησης αποτελεί σημαντική υλοποίηση και για την επιλογή αλλά και για την εφαρμογή σωστών πολιτικών αποφάσεων βασισμένων σε στοιχεία καθώς και για τη διασύνδεση όλων των δεδομένων αυτών.
Δέσμευση 1: Ανοικτές προσκλήσεις στελέχωσης για τον δημόσιο τομέα
  Προτάσεις
 
 1. Καθορισμός των ελάχιστων τυπικών προσόντων, όπου τα στοιχεία όλων των επιλογών θα είναι δημόσια διαθέσιμα.
 2. Καθορισμός συγκεκριμένου τρόπου περιγραφής των κύριων σημείων του βιογραφικού, βάσει οντολογιών και των κύριων σημείων περιγραφής της θέσης. Αυτόματη αντιστοίχιση των “προς κρίση” υπαλλήλων και ενημέρωση των “προς πλήρωση” θέσεων.
Δέσμευση 2: Δημοσίευση οργανογράμματος δημόσιας διοίκησης
  Προτάσεις
 
 1. Επαναχρησιμοποίηση καλών πρακτικών περιγραφής με συγκεκριμένα λεξικά και οντολογίες του W3C (π.χ. SKOS, ORG) έτσι ώστε αυτό το σύνολο δεδομένων να επαναχρησιμοποιηθεί από όλον τνο δημόσιο τομέα.
 2. Ο σχεδιασμός της δημοσιοποίησης του οργανογράμματος να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσει τον κεντρικό πυρήνα των Linked Open Data του δημοσίου.
 3. Να καθοριστούν με σαφήνεια οι διαδικασίες των δημοσίων οργανισμών έτσι ώστε να υπάρχει διοικητική διαλειτουργικότητα. Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων μπορεί να επιτευχθεί εάν και μόνο εάν υπάρχουν καλά ορισμένες διαδικασίες.
Δέσμευση 3: Συντονισμός και έλεγχος εφαρμογής της πολιτικής για την ανοικτή διακυβέρνηση
  Προτάσεις
 
 1. Προτείνεται η υλοποίηση συστήματος-πλατφόρμας για τον έλεγχο και την αναφορά από τους πολίτες και τους εργαζομένους.
Δέσμευση 4: Αναδιοργάνωση ελεγκτικών σωμάτων και στρατηγική συμμαχία για καταπολέμηση της διαφθοράς
  Προτάσεις
 
 1. Για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας απαιτείται δραστική αναδιοργάνωση των διαδικασιών του δημοσίου.
 2. Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία των ελεγκτικών σωμάτων είναι η θεσμική θωράκιση της λειτουργίας τους από κάθε είδους παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα οι παρεμβάσεις των πολιτικών προϊσταμένων τους.
 3. Απαραίτητη η στήριξη πρωτοβουλιών των πολιτών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών για την υποστήριξη των στρατηγικών συμμαχιών.
 4. Συμμετοχή στη διεθνή καμπάνια stop secret contracts (http://stopsecretcontracts.org/)
Το σχετικό timeline που οπτικοποιεί το χρονοδιάγραμμα των βασικών ορόσημων (milestones) βρίσκεται στη διεύθυνση http://okfn.gr/2014/06/timeline-ogp14gr-int/ photo_08 photo_09 photo_11