You are browsing the archive for Leo Lahti.

Finland remains a leading country in the transparency of academic publishing costs

- August 27, 2018 in Freedom of Information, Open Science

The Finnish Ministry of Education and Culture (MoE) just released the price information for academic publishing agreements for 2017. With this, the price information for virtually all academic publishers is now openly available for most academic institutions in Finland 2010-2017. The data is available for download under creative commons. Further information of this data release is available in Finnish. The data release is said to increase the transparency of publishing prices, support international discussion on the licensing fees, and promote open science. With this, Finland maintains the leading position in the transparency of academic publishing prices and agreements. The 2017 price data release by MoE follows the recent release of full text agreements with several major publishers by FinELib, the consortium of Finnish academic libraries and a report commissioned by MoE, developing systematic evaluation criteria to assess the openness of major academic publishers. Notably, these price data releases have been triggered by the initial freedom of information (FOI) requests and a 2014 court appeal by Finnish open science advocates, coordinated by Open Science work group of the Open Knowledge Finland. This was initially inspired by related efforts in the UK and USA. To our knowledge the FInnish pricing data is, however, the most complete national data set to date in terms of institutional and temporal coverage. Related efforts have been subsequently taken place in several other countries. Without the dedicated grass-roots activities of the Finnish open science advocates this information might still remain closed today. In fact, this is the prevailing situation in most countries. At Open Knowledge FInland we hope that the Ministry of Education and Culture will continue to support the collection and availability of information on academic publishing costs in the long term. This will enable continuous transparent monitoring of the development of academic publishing prices  over time and sets a unique example for other countries to follow.           The post Finland remains a leading country in the transparency of academic publishing costs appeared first on Open Knowledge Finland.

Finland remains a leading country in the transparency of academic publishing costs

- August 27, 2018 in Freedom of Information

Suomi maailman kärkeen tiedejulkaisujen hintatietojen avoimuudessa

- June 13, 2016 in Featured, Freedom of Information, Open Science

Avoimen tieteen aktiivien tietopyyntö paljasti tiedejulkaisujen hintatiedot hallinto-oikeuden päätöksellä. Suomi on ensimmäinen maa, jossa julkaisijakohtaiset tiedot korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden maksamista tilaushinnoista ovat saatavilla. Tämä vahvistaa yliopistojen neuvotteluasemaa suhteessa kustantajiin, mikä on viimeaikaisten syvien rahoitusleikkausten valossa erityisen ajankohtaista vuoden 2016 sopimusneuvottelujen tueksi. Kustannusten vertailu tukee myös keskustelua vaihtoehtoisista julkaisumalleista ja rahoituksen ohjaamisesta avoimen julkaisemisen (OA) suuntaan.   Tiedejulkaisujen kustannukset ovat kohonneet nopeasti, mutta tarkkojen hintatietojen puute on hankaloittanut kokonaiskuvan hahmottamista. Hinnoissa on merkittäviä eroja kustantajien, yliopistojen ja maiden välillä. Samalla kun suuret julkaisutalot ovat saavuttaneet jopa kymmenien prosenttien voittomarginaaleja ja julkaisutoiminta on yhä keskittyneempää, yliopistokirjastot Harvardia myöten ovat ajautuneet kestämättömään rahoitustilanteeseen. Tämä on osaltaan vauhdittanut avoimen julkaisemisen murrosta.   Open Knowledge Finland ry:n (OKF) keskusteluryhmässä todettiin keväällä 2014, että sopimusten kokonaishintojen pitäisi olla julkista tietoa myös Suomessa. Kesällä 2014 tutkija ja avoimen tieteen aktiivi Leo Lahti jätti yhteisön nimissä tietopyynnön Aalto-yliopistolle ja muille suomalaisille korkeakouluille. Nekin hyötyisivät tietojen julkisuudesta, joka tekisi neuvotteluista läpinäkyvämpiä ja voisi tuoda kustannussäästöjä.   Yksikään korkeakoulu ei toimittanut pyydettyjä tietoja. Tiedekustantajien oikeustoimien pelko lienee estänyt niitä noudattamasta omia avoimuusperiaatteitaan, sillä esimerkiksi Aalto kieltäytyi aluksi toimittamasta edes valituskelpoista päätöstä, kiisti toimineensa viranomaisena jota julkisuuslaki koskee, ja yritti siirtää vastuun tietojen luovuttamisesta Kansalliskirjastolle. Avoimen tieteen aktiivit veivät asian Helsingin hallinto-oikeuteen, joka odotetusti vahvisti hintatietojen julkisuuden elokuussa 2015. Vastaavien tietojen avaamista on vaadittu aiemminkin; maa- ja yliopistokohtaisia lukuja on saatavilla joistain maista, mutta tarkkoja julkaisijakohtaisia tietoja on julkaistu vain Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Opetusministeriön ATT-hanke otti lopulta vetovastuun Suomen hintatietojen kokoamisesta.   Kaksivuotisen tietopyyntöprosessin jälkeen Suomi on nyt ensimmäisiä maita, joissa tiedot on julkaisijatasolla avattu kattavasti ja yksityiskohtaisesti usean vuoden ajalta. Aineisto sisältää kaikkien korkeakoulujen ja kymmenien muiden laitosten tilausten arvon 266 kustantajanimikkeen osalta. Tilausten kokonaisarvo vuosina 2010-2015 oli 128.9 miljoonaa euroa. Tarkempi analyysi aineiston sisällöstä löytyy erillisestä kirjoituksesta. Erityiskiitos kuuluu suomalaiselle avoimen tieteen yhteisölle, jonka aloitteellisuutta ja sinnikkyyttä tarvittiin julkisuuslain toimeenpanossa   Linkit: The post Suomi maailman kärkeen tiedejulkaisujen hintatietojen avoimuudessa appeared first on Open Knowledge Finland.

Suomi maailman kärkeen tiedejulkaisujen hintatietojen avoimuudessa

- June 13, 2016 in Featured, Freedom of Information, Open Science

Avoimen tieteen aktiivien tietopyyntö paljasti tiedejulkaisujen hintatiedot hallinto-oikeuden päätöksellä. Suomi on ensimmäinen maa, jossa julkaisijakohtaiset tiedot korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden maksamista tilaushinnoista ovat saatavilla. Tämä vahvistaa yliopistojen neuvotteluasemaa suhteessa kustantajiin, mikä on viimeaikaisten syvien rahoitusleikkausten valossa erityisen ajankohtaista vuoden 2016 sopimusneuvottelujen tueksi. Kustannusten vertailu tukee myös keskustelua vaihtoehtoisista julkaisumalleista ja rahoituksen ohjaamisesta avoimen julkaisemisen (OA) suuntaan.   Tiedejulkaisujen kustannukset ovat kohonneet nopeasti, mutta tarkkojen hintatietojen puute on hankaloittanut kokonaiskuvan hahmottamista. Hinnoissa on merkittäviä eroja kustantajien, yliopistojen ja maiden välillä. Samalla kun suuret julkaisutalot ovat saavuttaneet jopa kymmenien prosenttien voittomarginaaleja ja julkaisutoiminta on yhä keskittyneempää, yliopistokirjastot Harvardia myöten ovat ajautuneet kestämättömään rahoitustilanteeseen. Tämä on osaltaan vauhdittanut avoimen julkaisemisen murrosta.   Open Knowledge Finland ry:n (OKF) keskusteluryhmässä todettiin keväällä 2014, että sopimusten kokonaishintojen pitäisi olla julkista tietoa myös Suomessa. Kesällä 2014 tutkija ja avoimen tieteen aktiivi Leo Lahti jätti yhteisön nimissä tietopyynnön Aalto-yliopistolle ja muille suomalaisille korkeakouluille. Nekin hyötyisivät tietojen julkisuudesta, joka tekisi neuvotteluista läpinäkyvämpiä ja voisi tuoda kustannussäästöjä.   Yksikään korkeakoulu ei toimittanut pyydettyjä tietoja. Tiedekustantajien oikeustoimien pelko lienee estänyt niitä noudattamasta omia avoimuusperiaatteitaan, sillä esimerkiksi Aalto kieltäytyi aluksi toimittamasta edes valituskelpoista päätöstä, kiisti toimineensa viranomaisena jota julkisuuslaki koskee, ja yritti siirtää vastuun tietojen luovuttamisesta Kansalliskirjastolle. Avoimen tieteen aktiivit veivät asian Helsingin hallinto-oikeuteen, joka odotetusti vahvisti hintatietojen julkisuuden elokuussa 2015. Vastaavien tietojen avaamista on vaadittu aiemminkin; maa- ja yliopistokohtaisia lukuja on saatavilla joistain maista, mutta tarkkoja julkaisijakohtaisia tietoja on julkaistu vain Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Opetusministeriön ATT-hanke otti lopulta vetovastuun Suomen hintatietojen kokoamisesta.   Kaksivuotisen tietopyyntöprosessin jälkeen Suomi on nyt ensimmäisiä maita, joissa tiedot on julkaisijatasolla avattu kattavasti ja yksityiskohtaisesti usean vuoden ajalta. Aineisto sisältää kaikkien korkeakoulujen ja kymmenien muiden laitosten tilausten arvon 266 kustantajanimikkeen osalta. Tilausten kokonaisarvo vuosina 2010-2015 oli 131.1 miljoonaa euroa. Tarkempi analyysi aineiston sisällöstä löytyy erillisestä kirjoituksesta. Erityiskiitos kuuluu suomalaiselle avoimen tieteen yhteisölle, jonka aloitteellisuutta ja sinnikkyyttä tarvittiin julkisuuslain toimeenpanossa   Linkit: The post Suomi maailman kärkeen tiedejulkaisujen hintatietojen avoimuudessa appeared first on Open Knowledge Finland.