You are browsing the archive for Antti “Jogi” Poikola.

MyData-konferenssi on Open Knowledge Finlandin vuoden 2016 suurin projekti

- August 11, 2016 in Events, Featured, My Data, Working Groups

md_browser_twitter MyDatalla (suom. omadata) viitataan käytäntöihin, joilla ihmisille annetaan oikeus ja pääsy heistä kerättyyn dataan kuten ostotietoihin, liikennetietoihin, teletietoihin, energiatietoihin, eri verkkopalveluihin kertyvään dataan jne. Keskeistä MyData -ajattelussa on, että data on teknisesti helposti käytettävissä ja yksilö voi hallita, kuinka sitä hyödynnetään ja jaetaan edelleen. Avoimella datalla ja MyDatalla on paljon yhteistä. Molemmissa tarvitaan yhteisistä periaatteista sopimista, viisasta sääntelyä sekä koneluettavia rajapintoja, standardeja ja palveluita tiedon hallittuun siirtämiseen, varastointiin, käsittelyyn ja analysointiin. Open Knowledge Festival oli vuonna 2012 Helsingissä järjestetty kansainvälinen avoimen tiedon tapahtuman, jossa yksi sessio käsitteli henkilötietoa. Sessio antoi kipinän joukolle aktiiveja, jotka käynnistivät Open Knowledge Finlandin perustamisen yhteydessä vuonna 2013 MyData -työryhmän toiminnan. Ryhmässä joukko yritysten ja julkishallinnon edustajia, tutkijoita sekä muita aiheesta kiinnostuneita on sittemmin kasvattanut ymmärrystä ihmiskeskeisemmän henkilödatan käsittelyn mahdollisuuksista niin teknisesti, liiketoimintanäkökulmasta kuin ihmisten oikeuksienkin kannalta. Vuonna 2014 Liikenne- ja viestintäministeriö antoi Open Knowledge Finlandille (ja sen MyData -työryhmälle) toimeksiannon MyData taustaselvityksen tekemisestä. Selvitys julkaistiin Avoin Suomi 2014 -tapahtuman yhteydessä. Seuraavana vuonna 2015 Suomen hallitus nosti henkilötiedon hallinnan linjaukseksi hallitusohjelmaan ja käynnisti kärkihankkeen, jonka osana edistetään omadataan (MyData) perustuvia kokeiluja. Selvityksestä tehtiin myös uudistettu versio englanniksi. Se herätti kansainvälistä kiinnostusta ja kerrytti tekijöilleen lukuisia yhteyksiä eri maissa toimiviin yrityksiin, tutkijoihin ja muihin organisaatioihin ja aloitteisiin, jotka toimivat saman “ihmiskeskeisen henkilödatan käsittelyn” tavoitteiden mukaisesti. Eri maissa ja eri tahoilla aiheesta käytetään eri nimityksiä, MyData on terminä käytössä Suomen lisäksi mm. Italiassa. Kansainvälisten verkostojen kasvaessa syntyi MyData -työryhmässä ajatus kansainvälisen konferenssin järjestämisestä Helsingissä:
“Olisikohan aika kypsä ison kansainvälisen MyData festivaalin järkestämiselle Suomessa 2016? Samaan henkeen siis, kuten 2012 järjestettiin Open Knowledge -festival, jonka yhdestä pienestä sessiosta tavallaan sai alkunsa tämä liikehdintä tässä muodossa?” (Postaus MyData Working Group Facebookryhmässä 9.10.2015)
Open Knowledge Finland päätti ottaa vastuulleen konferenssin järjestämisen yhdessä Aalto-yliopiston ja ranskalaisen voittoa tavoittelemattoman ajatuspaja Fingin kanssa. Liikenne- ja viestintäministeriö varmistui pian tapahtuman pääyhteistyökumppaniksi ja MyData 2016 lanseerattiin joulukuussa 2015 järjestetyssä Open Finland Challenge -gaalatilaisuudessa. Helsingin kulttuuritalolla 31.8.–2.9. järjestettävä MyData 2016 konferenssi ja hackathon tuovat yhteen kansainvälisiä yrityksiä, organisaatioita, tutkijoita ja aktiiveja tavoitteenaan muovata parempaa ja ihmiskeskeisempää data-tulevaisuutta. Kolmepäiväisen tapahtuman erittäin laaja ohjelma on koottu Open Knowledge Festivalin tapaan pääosin avoimesti joukkoistamalla ohjelmaehdotuksia kansainväliseltä verkostolta. Tapahtumaan on ainutlaatuinen mahdollisuus tavata kerralla valtava joukko henkilötiedon käsittelyn johtavia asiantuntijoita ja innovaattoreita, paikalle on tulossa yli 100 puhujaa ja osallistujia yli 20:stä maasta. MyData 2016 on OKF:n vuoden ylivoimaisesti suurin yksittäinen ponnistus. Tapahtuman arviolta noin 250 000 euron budjetista noin kaksi kolmasosaa tulee yhteistyökumppaneilta ja yksi kolmasosa lipputuloista. Lisäksi järjestelyissä auttaa suuri joukko vapaaehtoisia, joita ilman tapahtumaa ei olisi mahdollista tehdä. Kiitos kaikille kumppaneille, lipun ostaneille ja vapaaehtoisille!    

Tule mukaan

Osallistujaksi: Osta yhden tai kolmen päivän lippu Holvi kaupastamme http://mydata2016.org/registration Huom. OKF jäsenet saavat kolmen päivän lipun alennettuun hintaan 220€ – tarkista alennuskoodi heinäkuun uutiskirjeestämme tai kysy puheenjohtajalta (jogi@okf.fi) – jäseneksi voi liittyä täältä Vapaaehtoiseksi: Tapahtumaan haetaan myös edelleen vapaaehtoisia, jotka saavat noin 10 tunnin työpanosta vastaan ilmaisen kolmen päivän konferenssilipun (sisältää ruokailut) http://mydata2016.org/call-for-volunteers Median edustajaksi: Mediakortin omaavat tahot voivat akreditoitua erikseen osoitteessa http://mydata2016.org/media-accreditation  

Projektin yhteyshenkilöt

Antti Poikola, etunimi.sukunimi@okf.fi (projektin vastuullinen vetäjä) Emilia Hjelm, etunimi.sukunimi@okf.fi (tuottaja) The post MyData-konferenssi on Open Knowledge Finlandin vuoden 2016 suurin projekti appeared first on Open Knowledge Finland.

Suomella etulyöntiasema uuden tietosuoja-asetuksen hyödyntämisessä

- December 18, 2015 in Featured

TIEDOTE 18.12.2015 Vuodesta 2012 saakka neuvottelupöydissä kiertänyt uusi yleinen tietosuoja-asetus yhdenmukaistaa EU:n digitaalisen sisämarkkinoiden pelisääntöjä tietosuojan osalta sekä kohentaa huomattavasti kuluttajien ja kansalaisten oikeusturvaa. Suomessa kehitettävä MyData-henkilötietomalli vastaa uuden lainsäädännön tiukentuviin vaatimuksiin. Yksilöiden oikeudet lisääntyvät Ihmisillä on tulevaisuudessa oikeus saada omat tiedot käyttöönsä digitaalisessa muodossa. Asetuksen mukaan digitaalisen suostumuksen antamisen ja peruuttamisen tulee olla yhtä helppoa, ilman erillisiä toimenpiteitä. Tulevaisuudessa henkilötietojen keräyksen yhteydessä ilmoitettua alkuperäistä käyttötarkoitusta ei voida myöskään muuttaa ilman kyseenomaisen henkilön suostumusta. Yritysten on informoitava selkeästi ihmisiä heidän henkilötietojensa käsittelystä, niihin kohdistuvista mahdollisista vuodoista tai muutoksista, sekä luvitettava uusiokäyttö erikseen. Porkkanana toimivampi digitaalinen yhtenäismarkkina – keppinä toimivat sanktiot Yleinen tietosuoja-asetus tulee voimaan kaikissa jäsenmaissa ja siten yhdenmukaistaa tietosuojaan liittyvät pelisäännöt EU-alueella. Asetus tasapuolistaa digitaalisten markkinoiden toimintaa, koska se velvoittaa kaikkia EU markkinoilla toimivia yrityksiä, vaikka yrityksen kotipaikka tai palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella. Yhtenäisen hallintokäytännön on laskettu säästävän yrityksiltä byrokratiakuluja n. 2.3 miljardia euroa vuodessa. Tietosuojarikkomuksista määrättävät korvaukset voivat olla enimmillään 4% organisaation vuotuisesta kansainvälisestä liikevaihdosta. Suomalaisilla hyvät valmiudet hyödyntää kehitystä Uuden asetuksen vaatimuksiin voidaan vastata kehittämällä henkilötiedon käsittelystä läpinäkyvää ja antamalla ihmisille itselleen kontrolli heidän tietojensa käytöstä. MyData -mallissa ihmisille mahdollistetaan helppo tapa luvittaa omien tietojensa käyttöä eri palveluihin. Kilpajuoksu ratkaisujen kehittämisessä on nyt kova, mutta Suomella on hyvä asema, koska aiheeseen on täällä perehdytty jo muutaman vuoden ajan yhteistyössä yritysten, tutkijoiden ja julkishallinnon kesken. Liikenne -ja viestintäministeriö julkaisi kuluvana vuonna Open Knowledge Finlandin laatiman englanninkielisen MyData – A Nordic Model for human-centered personal data -selvityksen, joka on saanut paljon kansainvälistä huomiota. Sipilän hallitus nosti MyData:n hallitusohjelmaan ja käynnisti kärkihankkeen, jonka osana edistetään MyData -kokeiluja. Kärkihankkeen rinnalla toimii yrityksiä yhdistävä MyData-allianssi, joka pyrkii harmonisoimaan toimintakenttää sekä löytämään kestäviä liiketoimintamalleja käytännön MyData -kokeilujen kautta.  
Liikenne- ja viestintäministeriö, Tietotekniikan tutkimuskeskus HIIT ja MyData -allianssi järjestävät 14.1.2016, MyData ja tietosuoja-asetus -seminaarin, katso lisätiedot ja ilmoittaudu osoitteessa https://ti.to/mydata/tietosuoja-asetus Open Knowledge Finland ry ja Aalto-yliopisto järjestävät 2016 elokuussa Helsingissä kansainvälinen Data2016 -konferenssin, johon odotetaan yli tuhat kävijää – laita tapahtuma kalenteriin ja ilmoittaudu tiedotuslistalle osoitteessa http://mydata2016.org
The post Suomella etulyöntiasema uuden tietosuoja-asetuksen hyödyntämisessä appeared first on Open Knowledge Finland.

MyData working group meets Meeco

- August 24, 2015 in Uncategorized

What: MyData working group meeting with special guest When: Tue 25.8. at 16:00 Where: Finnish Broadcasting Company YLE, Radiokatu 5, Pasila Sign-up: At the Facebook-event (join the MyData Facebook group) or by email to jogi [a] okf.fi Australian based company Meeco develops a life management platform. Meeco’s product and ideas are well in line with MyData thinking. Meeco’s CEO and founder Katryna Dow is visiting in Finland and will join the MyData working group meeting .   Draft agenda for the working group meeting:
 • Meeco presentation
 • Other international contacts -> White paper 2.0
 • EU General Data Protection Regulation status
 • Datam.me status check
 • Helsinki innovation fund proposal
 • Followup from meeting with minister Vehviläinen’s assistant
 • VM Digitalisaatiohaaste
 • Autumn events and activities
The post MyData working group meets Meeco appeared first on Open Knowledge Finland.

Elokuun työryhmäpäivä Espoossa

- August 13, 2015 in Events, Featured, Working Group Meetup

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus isännöi Open Knowledge Finlandin työryhmäpäivää 19.8. Keilaniemessä. Tule mukaan ilmoittaudu (kahvin määrän arviointia varten) lomakkeella ja tee haluamiasi muokkauksia agenda-hackpadiin. Kysymykset työryhmäpäivään liittyen FB-tapahtumaan tai meilitse jogi @ okf.fi. OKF:llä on kymmenen eri teemoihin keskittynyttä vapaamuotoista työryhmää, jotka edistävät avoimuutta omalla alallaan. Työryhmäpäivät ovat tapaamisia, joissa on helppo tutustua eri ryhmien toimintaan. Aikaisemmin mm. Sitra, IBM, YLE, Codento ja THL ovat isännöineet työryhmäpäiviä. The post Elokuun työryhmäpäivä Espoossa appeared first on Open Knowledge Finland.

Kymmenen MyData-ehdotusta digihaasteeseen

- August 6, 2015 in Featured

Screen Shot 2015-08-06 at 23.08.22       Valtiovarainministeriö pyysi kesälomien keskellä digitalisaatiohaasteessaan eri toimijoilta esityksiä digitalisaation edistämiseksi. Esitykset käsitellään osana budjettineuvotteluja elokuun 2015 lopulla. Tänään aivan määräajan kynnyksellä Open Knowledge Finlandin MyData -työryhmä vastasi haasteeseen koostamalla kymmenen toimenpide-ehdotusta. Aikataulurajoitteiden vuoksi ehdotukset on toistaiseksi kuvattu vain perustietojen tasolla. Työryhmä on pyydettäessa valmis tarkentamaan ehdotuksia. Lyhyt URL ehdotusten verkkoversioon: http://okf.fi/mydata-digihaaste
 1. MyData KaPA-hankkeessa
 2. Henkilötiedot julkishallinnon tietojärjestelmissä JHS-suositus
 3. Henkilötiedon hallinta esineiden internetissä (IoT)
 4. Kansallinen foorumi MyData -yhteentoimivuuden kehittämiseen
 5. Osallistuminen kansainvälisten standardien kehittämiseen
 6. MyData vastuuviranomainen
 7. Henkilökohtainen reaaliaikainen talous
 8.  Terveystietojen uudelleenkäyttö digitaalisessa muodossa
 9. Lainsäädäntö ja sopimuskäytäntö (ICT2015)
 10. Kokeilut (ICT2015)
The post Kymmenen MyData-ehdotusta digihaasteeseen appeared first on Open Knowledge Finland.

MyData Webinar – June 15th

- June 9, 2015 in Events, My Data, Working Group Meetup

MYDATA_COVER2 Following the good work of the OK Finland MyData working group, not in the least including the White Paper about A Nordic Model for human-centric personal data management and processing for the Finnish Ministry of Transport and Communications, they’re hoping to expand their Nordic reach, and run an online meetup.

Sounds interesting? Please join!

The online meetup is on Monday June 15th 19pm Central European Time and 20pm Finnish time. Please sign up here https://pad.okfn.org/p/ok_fi_mydata_meetups and add your suggestions to the agenda. We have a lot of different cases, contexts and developments around MyData throughout the Nordic region. It makes sense to compare notes, see what we can learn from one another, and collaborate. There’s nothing like a case study from a neighbouring country to help convince policymakers it’s time to do something. The OK Finland working group is composed of university researchers, government policy makers, entrepreneurs, and civil society enthusiasts, meeting regularly and in consultation with the government, public sector agencies, and businesses. Aside from you, joining us for the call is the Oslo Open Data Forum meetup – http://www.meetup.com/osloopendata/. So, please join and make this your event too. The post MyData Webinar – June 15th appeared first on Open Knowledge Finland.

MyData mukana strategisessa hallitusohjelmassa

- May 29, 2015 in Events, Featured, My Data

TIEDOTE 29.5.2015 (lataa pdf-versio) MYDATA_COVER2Sipilän hallitus linjaa strategisessa hallitusohjelmassa, että Suomessa: “Vahvistetaan kansalaisten oikeutta valvoa ja päättää itseään koskevien tietojen käytöstä, samalla varmistaen tietojen sujuva siirtyminen viranomaisten välillä.” (Strateginen hallitusohjelma 27.5.2015, s.24). Liikenne -ja viestintäministeriö julkaisi syyskuussa keskustelunavauksena Open Knowledge Finlandin (OKF) tuottaman MyData – johdatus ihmiskeskeiseen henkilötiedon hyödyntämiseen -selvityksen. Selvityksen kirjoittaja ja OKF:n MyData -työryhmää vetävä tutkija Kai Kuikkaniemi kommentoi hallitusohjelman lausuntoa – “Hallitus tukee Liikenne- ja Viestintäministeriön esille nostamaa MyData-kehitystä. Suomessa on meneillään kansallisia suuria tutkimushankkeita, joissa kehitetään MyData-infrastruktuuria, joka olisi paras käytännön tapa toteuttaa hallitusohjelman tavoite kansalaisten itseään koskevien tietojen käytöstä”. Uuden hallituksen toimikaudella astuu voimaan EU:n uusi tietosuoja-asetus, joka yhdenmukaistaa henkilötietolainsäädännön kaikissa EU-maissa. Suomella on nyt pieni etumatka ja erinomainen mahdollisuus saada kilpailuetua, mikäli MyData -kehitystä viedään määrätietoisesti eteenpäin. Tervetuloa mukaan 2.6 järjestettävään Hyötyä omasta datasta – My Data-tilannekatsaus 2015-seminaariin kuulemaan lisää MyDatasta, haastamaan ja kyselemään! Open Knowledge Finland järjestää osana pohjoismaista avoimen tiedon viikkoa tiistaina 2.6. aamupäiväseminaarin MyDatasta. Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisee tilaiseedessa englanninkielisen ja edelleen kehitetyn tiivistelmän MyDatasta ja Datam.me-kansanliike lanseeraa kampanjan, jonka tavoitteena on kerätä ihmisiä yhteen pyytämään henkilötietojaan uudelleenkäytettävässä muodossa ja auttaa organisaatioita vastaamaan tähän pyyntöön. Aika: Tiistaina 2.6.2015. klo 9 – 12 Paikka: HUB13, Kaisaniemenkatu 13 A, toinen kerros Ilmoittautuminen: https://mydata2015.eventbrite.com/ Lisätietoja MyDatasta MyDatan yksinkertainen perusajatus – ihmisille käytännöllinen mahdollisuus hallita omaa dataansa – mahdollistaa digiajan kansalaisoikeuksien demokraattisen toteutumisen sekä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka hyödyntävät henkilötietoa raaka-aineena yksilöityjen palveluiden luomiseksi. Nykylainsäädäntö takaa jo nyt tiedonsaantioikeuden kansalaisille ja mahdollistaa myös henkilödatan käsittelyn, mutta henkilödatan luvittamiseen eri datalähteistä kolmansiin palveluihin ei ole vielä yhteensopivaa toimintamallia. The post MyData mukana strategisessa hallitusohjelmassa appeared first on Open Knowledge Finland.

Mitä mieltä OKF:stä?

- March 9, 2015 in Featured

smiley-146399_640 Millainen on sinun unelmiesi OKF tulevaisuudessa? Mihin olet pettynyt – nyppiikö? Vastaa lyhyeen kyselyyn: http://okf.fi/verkostokysely-2015 Open Knowledge -verkosto Suomessa on kasvanut vauhdikkaasti. Facebook-yhteisössä 3000 jäsenen raja meni rikki ja yli 300 henkeä on löytänyt tiensä myös Open Knowledge Finland ry:n jäseneksi. Koska toimintaa on paljon ja viestintää monissa kanavissa on varmasti myös monia näkemyksiä siitä, mikä toiminnassa on hyvää ja mikä ei. Kartoitamme nyt ennen yhdistyksen vuosikokousta jäsenten ja muiden toimintaa seuraavien mielipiteitä ja näkemyksiä yhdistyksen toiminnasta kyselyllä, joka vaikuttaa tulevan toiminnan suunnitteluun. Vastaa oheiseen kyselyyn ja levitä linkkiä eteenpäin – pakollisia kysymyksiä ei ole montaa, joten tyhjiäkin kohtia saa jättää, jos on kiire. Jokainen vastaus on meille arvokas! The post Mitä mieltä OKF:stä? appeared first on OKFN LOCAL: Finland.

Breakfast sessions on MyData and Open Science

- March 3, 2015 in Events, Featured

  logotOpen Knowledge will organize English language breakfast sessions on MyData (Monday March 9th @9AM) and Open Science (Tuesday March 10th @9AM). The idea is to serve food for mind and body at the same time – one hour lively discussions with short introductory lectures. Welcome to enjoy and please spread to word for both Finnish and non-Finnish speakers who might be interested in MyData or Open Science! More information and registration for the breakfast session: The post Breakfast sessions on MyData and Open Science appeared first on OKFN LOCAL: Finland.

6Aika hakuinfo työryhmille

- February 6, 2015 in Featured, Nofications

Screen Shot 2015-10-12 at 09.21.10 Tule OKF:n toimistolle 21.10. klo 15:00 – 17:00 ideoimaan mahdollisia avoimen datan, avoimen innovaation tai avoimen osallisuuden hankkeita Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteiseen 6aika-strategiaan. Ideointivaihe on valmistautumista viralliseen 6aika rahoitushakuun, joka käynnistyy 1.12.2015. Ideointitapahtumaan voi osallistua joko livenä tai Skypen kautta – ilmoittaudu lisäämällä nimesi ideointipadiin. Alla vielä edellisen kevään 2015 hakukierroksen aikana kokoamamme 6aika -tietopaketti.  

Tietopaketti 6AIKA hakijoille

Tässä koostamani esitietopaketti kaikille, jotka ajattelevat 6aika-hakuja. Käsittääkseni 6aika-sivusto on uudistumassa ensiviikolla ja varmaan paljolti samoja matskuja tulee sinnekin, mutta esimerkiksi tuon budjettiselvittelyn kanssa vietimme kohtuullisen paljon aikaa, joten toivottavasti siitä on iloa muillekin.
 1. Hakuohje (tämä tulee lukea supertarkasti), kalvosetti virallisesta hakuinfosta ja 6Aika -hakusivu
 2. Esimerkkitaulukko EAKR rahoitusosuuksien laskentaan http://okf.fi/6aika-budjetti-template
 3. Hakemusten pisteytys http://okf.fi/6aika-pisteytys
 4. EAKR-hakemuspohja 2014-2020 (6Aika-avoindata) http://okf.fi/6aika-hakemus-template
 5. EAKR-hakemuspohja, osatoteuttajan taustalomake 2014-2020 (template)
 6. Päähakijan ja Osatoteuttajien välinen aiesopimus http://okf.fi/6aika-aiesopimus-template
 7. Julkisten rahoittajien rahoitussitoumus http://okf.fi/6aika-rahoitussitoumus
 8. Kaikkien päähakijoiden kannattaa nyt jo heti kaivaa esille KATSO -tunnukset ja tutustua EURA-järjestelmään, johon hakemukset jätetään – tätä ei saa jättää viimetippaan!
Ideat ja valmisteltavat OKFFI hakemukset avoimessa padissa https://pad.okfn.org/p/6Aika-06022015
Vastauksia lähettämiimme kysymyksiin 6aika-hakua koskien: Kysymys: Onko 33% rahoituksesta pakko tulla joltain julkiselta taholta vai voiko laittaa sen esim. omasta pussista Vastaus: Omarahoitusosuus 33% on oltava julkista rahaa, joka voi tulla joko kaupungeilta (jos näin heidän kanssaan sovittu) tai kokonaisuudessaan tai osittain toteuttajaorganisaatiolta (mikäli siis julkisorganisaatio) itseltään. Jokaisen hankkeen osatoteuttajan tulee osallistua omarahoitusosuutensa kattamiseen joltain osin. Yksityisen rahoituksen mahdollisesta käyttämisestä tulee neuvotella rahoittajan kanssa (Uudenmaan liiito). Kysymys: Voiko mukana olla ulkomaalaisia rahoittajia / osatoteuttajia? Vastaus: Rahoitusta voivat saada vain kotimaiset tukikelpoiset hakijat. Lisätietoja rahoittajalta. Kysymys: Avautuuko syksylä “avoin osallistuminen” teeman pilottihakuja, kuka on sen osion vastuuhenkilö (vrt. Saastamoinen avoimessa datassa)? Vastaus: Teemoilla ei varsinaisesti ole vastuuhenkilöä, mutta kullakin painopisteellä tulee alkuvaiheessa olemaan 3-vuotinen kärkihanke, jolla on koordinaattori/vastuuhenkilö (kuten Saastamoinen avoin data -kärkihankkeessa). Pilottien tulee kytkeytyä kärkihankkeen teemoihin ja sisältöihin. Avoin osallisuus -kärkihanke on tällä hetkellä valmistelussa ja sen vastuuhenkilö on nyt Anna-Mari Sopenlehto Turun kaupungista. Uusia rekrytointeja on kuitenkin tiedossa, joten myöhemmin kärkihankkeen vastuuhenkilö tulee luultavasti muuttumaan. Avoimen osallisuuden ensimmäinen pilottihaku avautuu näillä näkymin maaliskuussa. Pilottihaku tulee olemaan ESR-rahoitteinen ja kohdistuu toimintalinjaan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus. Lisätietoja hausta tulossa piakkoin 6Aika.fi -sivuille. Kysymys: Maksetaanko flatrate toteutuman mukaan, esim. jos valittu 24% on niin pitääkö näyttää paper trail kaikista siihen kuuluvista kustannuksista, vai maksetaanko se nimenomaan könttänä ilman raportointivelvoitetta? Vastaus: EAKR-rahoitteisissa hankkeissa flat rate voi olla joko 24% tai 15% hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Jos flat rate on 24% henkilöstökustannuksista, kattaa se tällöin hankehenkilöstön:
 • matkakustannukset
 • toimistokustannukset
 • hankehenkilöstön osallistumismaksut koulutuksiin ja seminaareihin
 • hankehenkilöstön työterveyskustannukset
 • ohjausryhmän kustannukset
Näitä kustannuksia ei tarvitse erikseen raportoinnissa todentaa eli ei tarvitse näyttää paper trailiä flat rate -kustannuksista. Maksatushakemuslomakkeella EURA-järjestelmä laskee flat rate -prosentin suoraan henkilöstökustannuksista ja tällä summalla on pystyttävä kattamaan yllä olevat kulut (jos siis kyseessä 24% flat rate, 15% flat rate on muuten sama, mutta se ei kata matkakustannuksia vaan ne raportoidaan toteutuneen mukaan). Kysymys: Mikä on yliopistojen ja oppilaitosten rooli yksityisiä vai julkisia? Vastaus: Tämä riippuu omistajuudesta ja organisaatiomuodosta. Esim. säätiöpohjaiset organisaatiot ovat yksityisiä. Lisätietoja asiaan saat rahoittajalta. Kysymys: Voiko hakijoiden joukossa olla toimijoita kuutoskaupunkien alueen ulkopuolelta, jos konsortiossa kuitenkin on vaadittavat kaksi toimijaa vähintään kahden kuutoskaupungin alueelta? Vastaus: Tästä rahoituksesta ei voida rahoittaa alueen ulkopuolisia toimijoita. Kysymys: Tarvitseeko hakijoiden joukossa olla kuutoskaupunkien omia organisaatioita (esim. kaupungin sivistystoimi tai liikennelaitos) vai voiko kaikki hakijat olla esim. yhdistyksiä, tutkimus- ja koulutusorganisaatioita jne. joilla ei välttämättä suoraa sidosta kaupunkiorganisaatioihin? Vastaus: Kyllä, hakijat voivat olla myös pelkästään esim. yhdistyksiä tai tutkimus- ja koulutusorganisaatioita, jotka toimivat kuutoskaupunkien alueella. Eli kaupunkiorganisaatioita ei välttämättä tarvita mukaan osatoteuttajina pilottihankkeisiin. Kysymys: Mikä on yritysten rooli, jos ovat hankkeen epäsuorina hyödyn saajina esim. pilottien kautta sovelletaanko esim. DeMinimis -sääntöä tai onko muita rajoituksia? Hakuohjeissa kohdat:

“Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.”

“Hallinnoijan ja osatoteuttajien lisäksi hankkeella voi olla myös muita yhteistyökumppaneita (esim. pk-yritykset). Yhteistyökumppani on taho, joka osallistuu hankkeeseen, mutta ei sisällytä kustannuksiaan hankkeen budjettiin. Yhteistyökumppani voi antaa hankkeeseen rahallisen tai muun panoksensa ja osallistua hankeyhteistyöhön, mutta yhteistyökumppanille ei kuitenkaan makseta tukea hankkeesta.”

Vastaus: Voittoa tavoittelevat yritykset eivät voi suoraan saada 6Aika-rahoitusta liiketoimintansa kehittämiseen, mutta voivat osallistua hankkeisiin yhteistyökumppaneina antamalla hankkeisiin rahallista tai muuta panostusta. Yrityksiä halutaan hankkeisiin mukaan esimerkiksi kertomaan toiveistaan, sekä kehittämään ja testaamaan uusia palveluja yhdessä kaupunkiyhteisön eri toimijoiden kanssa. Yritykset ovat myös tässä 6Aika-haussa hankkeissa tehtävien toimenpiteiden pääasiallinen kohderyhmä. Jos yritykset ovat hankkeessa hyödyn saajia (esim. saavat hankkeen kustantamaa konsultointia tai koulutusta) hankehakemuksessa tulee tehdä De Minimis -tuki-ilmoitus. Lisätietoja saat rahoittajalta. Kysymys: Kuinka suuri on omarahoitusosuus 33% joka voi koostua joku kunnan/muun julkisen rahoituksesta tai yksityisestä rahoituksesta? Hakuohjeissa kohdat:

“Kaikkien tuensaajien on osallistuttava hankkeen rahoitukseen omarahoitusosuudella. Tuensaajan omarahoitusosuuden tulee sisältää tuensaajan omaa rahoitusta. Lisäksi osan omarahoitusosuudesta voi kerätä jostain muualta, esimerkiksi hankkeeseen osallistuvilta yrityksiltä. Jos hankkeen kohderyhmänä ovat pk- yritykset, on suositeltavaa, että osa hankkeen rahoituksesta koostuu yksityisestä rahoituksesta. Yksityisen rahoituksen määrä on indikaattorina toimintalinjan 2 erityistavoitteessa 4.1 ja sille on asetettu oh jelmassa tavoitetaso.”

Vastaus: Omarahoitusosuuden osuus on 33%, ja sen tulee olla julkista rahoitusta. Kaikkien tuensaajien on myös itse osallistuttava hankkeen rahoitukseen omarahoitusosuudella. Kaupunki saattaa kattaa osan tuensaajan omarahoitusosuudesta (kuntarahoitus), jos kokee hankkeen strategisesti tärkeäksi alueelleen. Kuntarahoituksesta tulee neuvotella ao. kaupungin/kaupunkien kanssa ennen tuen hakemista. Hakijan omarahoitusosuudesta ja/tai kaupungin sitoutumisesta esitettyyn rahoitusosuuteen tulee toimittaa kirjallinen todistus rahoitushakemuksen liitteenä tai viimeistään ennen rahoituspäätöksen tekemistä. Kysymys: Miten rahoitus tilitetään ajallisesti? Pitääkö organisaatiolla olla siis kassassa rahaa tekemiseen ja tuet jälkikäteen, vai maksetaanko etukäteen tai erissä ja kuinka paljon ja milloin. Vastaus: Periaatteessa ennakkorahoitus on mahdollista tällä rahoituskaudella. Käytännössä julkisyhteisöile sitä myönnetään vain erityistapauksissa. Hankkeelle tehdään maksatushakemukset raportointikausittain (rahoittaja määrittelee raportointikauden) EURA2014-järjestelmään, jonka jälkeen hyväksyttyjen kulujen perusteella maksatus suoritetaan hankkeen hallinnoijaorganisaatiolle (joka myös koostaa maksatushakemukset muiden osatoteuttajien toimittamien tietojen perusteella). Tuen saa siis jälkikäteen maksatushakemusten laatimisen jälkeen. Kysymys: Paljonko on haettavissa oleva rahoitus per hanke? Hakuohjeissa kohdat:

“Kertakorvausmallin mukaisissa hankkeissa julkisen rahoituksen osuus on korkeintaan 100 000 € (= EU/valtio + kuntarahoitus + muu julkinen rahoitus). Kertakorvaushankkeessa on hankkeen tuloksen ja toteutettavat toimenpiteet oltava selkeästi ja yksiselitteisesti määriteltävissä.”

Vastaus: Yksittäisen hankkeen budjettia ei ole nyt käynnissä olevassa haussa rajattu ennakkoon, mutta hakukierroksen kokonaisbudjetti on määritelty, ja rahoitusta on jaossa tässä haussa maksimissaan 5 milj. € (yhteensä jaettavaksi kahden eri painopistealueen kesken). On mahdollista että jatkossa voidaan ennakkoon määritellä haussa oleville hankkeilla maksimibudjetti. Mainitsemasi kertakorvausmalli sopii pienille hankkeille, joiden tulokset ovat helposti ja selkeästi todennettavissa. Tällöin hankkeen julkisen rahoituksen osuus voi tosiaan olla korkeintaan 100 000€ eli tämä malli tosiaan rajaa hankkeen budjettia. Kysymys: Ketkä muut ovat hakemassa ja mihin aiheisiin, kannustetaanko jossain avoimeen hakemiseen ja ideoiden ristiinpölyttämiseen? Vastaus: 6Aika-strategiassa kannustetaan avoimeen hakuprosessiin ja ideoiden yhteistyöstämiseen muiden mahdollisten hakijoiden ja kaupunkien kesken. Tähän tarkoitukseen on myös avattu 6Aika.fi -sivustolle yhteydenottolomake, jonka avulla jo välitit nämäkin kysymykset. Jos haluat hankeideaasi palautetta kuutoskaupungeilta tai löytää mahdollisia hankekumppaneita, käy jättämässä hankeaihiosi tai verkostoitumispyyntösi yhteydenottolomakkeen kautta täppäämällä kohtaan “tukityyppi”, että “haluan hankeideaani palautetta”. Tällöin sinulle avautuu hieman erilainen setti kysymyksiä, jossa mm. kysytään etsitkö hankkeen toteutukseen kumppaneita. Kun olet jättänyt yhteydenottolomakkeen, tulee tästä tieto meille strategiatoimistoon ja me puolestaan laitamme pyyntösi eteenpäin oikealle 6Aika-kaupunkikoordinaattorille, joka aloittaa asian käsittelyn ja on yhteydessä jälleen sinuun. Jatkossa on myös tarkoitus, että erilaiset hankeaihiot tulisivat (hakijan suostuessa) kokonaan julkiseen käsittelyyn Trello-lomakkeille, jossa niistä voidaan keskustella ja niitä voidaan yhdessä kehittää eteenpäin. Tämä saattaa tulla käyttöön jo seuraavalla 6Aika-hakukierroksella. Vaihtoehtoisesti voit aina olla suoraan yhteydessä kaupunkien 6Aika-koordinaattoreihin, jotka voivat keskustella hankeaihiosta kanssasi, tarkastella sen sopimista 6Aika-strategiaan ja kyseiseen hakuun ja suositella mahdollisia yhteistyökumppaneita. Aina miettiessäsi hankehakemuksen jättämistä 6Aika-strategian hakuihin on suositeltavaa keskustella 6Aika-kaupungin/kaupunkien kanssa hankeaihiosta. Yllä mainittujen toimenpiteiden lisäksi tarkoituksenamme on jatkossa kehittää muitakin välineitä ja tapoja hankkeiden yhteiseen kehittämiseen, toimijoiden verkottamiseen ja ideoiden ristiinpölytykseen. Nyt on siis vasta päästy alkuun, ja jatkoa on luvassa. Kysymys: Just checking – Tarvitseeko osatoteuttajien kirjautua ja täydentää tietojaan / “allekirjoittaa” jotain EURA:ssa, vai tekeekö päähakija kaiken EURA-työn. Vastaus: Hankkeen päätoteuttaja jättää yhden yhteisen EURA2014-hakemuslomakkeen kaikkien yhteishankkeen toteuttajien puolesta. Yhteishankkeissa projektihakemuksen liitteenä toimitetaan aiesopimus yhteishankkeen toteuttamisesta. Aiesopimuksessa osatoteuttajat sitoutuvat yhteiseen hakemukseen, sopivat hankkeen hallinnoijasta ja valtuuttavat päähakijan/hallinnoijan jättämään EURA2014- hakemuslomakkeen puolestaan. Tämä on erittäin tärkeää, koska harkinnanvaraista avustusta ei voida myöntää sellaiselle taholle, joka ei ole ao. tukea hakenut. Kysymys: Miten muuten arvonlisäverot? Kun hankkeen osatoteuttajat (esim Open Knowledge Finland ry) eivät ole arvonlisävelvollisia, miten hankkeen kustannukset raportoidaan? Jääkö ALV (jota toteuttajat eivät siis saa vähennettyä) heidän tappioksi hankkeesta vai voiko ne sisällyttää kustannuksiin? Vastaus: Hakemuksessa kunkin osatoteuttajan taustalomakkeessa merkitsette jääkö arvonlisävero hakijan/osatoteuttajan/tuen siirronsaajan lopulliseksi kustannukseksi. Arvonlisäverovalinta tehdään sen mukaan, ilmoitetaanko hankkeen kustannukset verottomina vai sisältyykö kustannuksiin arvonlisävero. Jos arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi, arvonlisävero ei ole tukikelpoinen ja kustannukset ilmoitetaan verottomina. Jos taas arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi, ilmoitettaviin kustannuksiin tulee sisällyttää arvonlisävero. Viranomainen voi tarvittaessa pyytää arvonlisäveroselvityksen hakijan/osatoteuttajan/tuen arvonlisäveroaseman selvittämiseksi. Kysymys: Hakuoppaassa on lause “Yhteishankkeessa kaikkien osatoteuttajien tukiprosentti on sama” – Joonas Pekkanen kertaalleen soitti ja kysyi, tarkoittaako tämä myös, että kaikkien osatoteuttajien omarahoitusprosentin tulisi olla sama ja vastaus oli, että ei vaan osatoteuttajat voivat sopia sen keskenään. Vielä kerran rautalangasta vääntäen kysyisin, että miten osatoteuttajan tukiprosentti lasketaan? Onko allaoleva karkea budjetti OK?
Esim.
100 000        Hankkeen kokonaisbudjetti

Rahoitus:
30 000        Osatoteuttaja 1 omarahoitus
3 000          Osatoteuttaja 2 omarahoitus
67 000        EAKR - tuki hankkeelle

Kulut (50%-50%)
50 000        Osatoteuttaja 1 kulut
50 000        Osatoteuttaja 2 kulut?
Vastaus: Asia on juurikin noin kuin esimerkissänne esitätte. Tukiprosentti on kaikille osatoteuttajille sama. Tässä tapauksessa max 67%. Tukiprosentti lasketaan koko hankkeelle, hankkeen kokonaisbudjetista, eli se on sama kaikille osatoteuttajille (tässä tapauksessa mx 67%). Esim. 100 000€ hankkeelle kokonaisuudessaan tukimäärä on 67 000€. Omarahoitusosuus hankkeelle on tällöin 33 000€ ja se voidaan jakaa osatoteuttajien kesken samoin kuin tukiosuus. Hankekonsortio itse voi sopia omarahoitus- ja tukiosuuden jakautumisen. Jos yksi toimija on valmis kantamaan suuremman vastuun omarahoitusosuudesta, niin se on rahoittajalle ok. Lisäksi teillä on mahdollista kerätä hankkeelle ulkopuolista rahoitusta (eli joku toimija, joka ei ole osatoteuttajana hankkeessa, rahoittaa hanketta). Joka tapauksessa jokaisella osatoteuttajalle tulee olla jonkinlainen omarahoitusosuus hankkeelle. Tuki ei saa kattaa hankkeesta aiheutuvien kustannusten täyttä määrää, ja tuen hakijan tulee itse (omarahoitus) osallistua hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin, jollei poikkeamiseen ole erityisiä syitä (Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta, 8/2014, 15§). EURA-järjestelmässä osatoteuttajan taustalomakkeessa olevaan rahoitussuunnitelmaan osatoteuttajan toiselta toimijalta saama rahoitusosuus merkitään ulkopuolisena rahoituksena. Kysymys: Hakuoppaassa on lause: “Osa yhteishankkeen toimenpiteistä voidaan myös hankkia kolmansilta osapuolilta ostopalveluina. Kaikissa hankinnoissa tulee noudattaa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Suoraan tietylle alihankkijalle osoitetut alihankinnat eivät siis ole mahdollisia.” Kansallisessa lainsäädännössä tavara- ja palveluhankintojen kynnysarvo on 30 000 €, jonka alle jääviin niin sanottuihin pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia. Onko kynnysarvon alapuolelle jääviä hankintoja mahdollista osoittaa tietyille alihankkijoille 6AIKA -hankkeissa? Vastaus: Jos hankkeeseen liittyvään hankintaan ei ole sovellettava julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007), on tuen saajan voitava esittää, että hankinnasta aiheutuva kustannus on kohtuullinen (Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta, 8/2014, 23§). Kohtuullisuuden osoittamiseksi hankinnasta tulee pyytää tarjous vähintään kolmelta tarjoajalta sähköpostitse tai muulla todennettavissa olevalla tavalla. Tuensaajan on pyynnöstä toimitettava hankinta-asiakirjat viranomaiselle sekä esitettävä ne tarkastusten yhteydessä. Ette voi kirjata hankesuunnitelmaan jo valmiiksi valittuja palveluntarjoajia tai suorahankintoja. Lähtökohta on, että kaikki hankinnat kilpailutetaan/hintavertaillaan lakisääteisen kustannusten kohtuullisuuden osoittamiseksi. Kysymys: Joissain yhteyksissä on sanottu, että 6AIKA hakujen kiireellisen aikataulun takia hakijoiden olisi mahdollista täydentää hakemusta, kunhan dedikseen mennessä on muodollisesti pätevä hakemus sisällä. Onko tämä vain huhupuhetta, vai voiko hakemusta täydentää 27.2. dediksen jälkeen ja jos voi, niin miltä osin ja miten täydentäminen tapahtuisi käytännössä. Vastaus (6aikatoimisto): Selkeimmän ja varmasti paikkaansa pitävän vastauksen tähän saat rahoittajalta. Sen verran tiedämme, että kun rahoitettavaksi valitut hankkeet ovat tiedossa, saattaa rahoittaja käydä hankkeiden kanssa vielä ns. rahoitusneuvottelut (täsmennyskierros), joissa käydään läpi se, onko hakemuksessa vielä jotain teknistä korjattavaa ennen lopullista rahoituspäätöstä.

Keväällä 2015 tehdyt 6aika-hakemukset

Alla on tiivistelmät ja linkit hakemuksiin, jotka Open Knowledge Finland päähakijan roolissa jätti kevään 2015 6aika-hakuun. Valitettavasti mikään näistä ei tuolloin saanut rahoitusta. 6AIKA Liikenne-datam.me Liikenne-datam.me -hanke luo infrastruktuurin ja toteuttaa pilotin, jolla kaupunkilaiset voivat osallistua kaupungin liikennejärjestelmien kehittämiseen ja parantaa omia liikkumistapojaan. Liittymällä palveluun kaupunkilaiset voivat turvallisesti säilyttää kaiken tiedon omasta liikkumisestaan ja jakaa sen anonyymisti sekä kaupungin, että muiden mahdollisten palveluntarjoajien kanssa. http://okf.fi/6aika-mydata 6AIKA avoin tiede Hankkeessa toteutetaan laadukas ja helposti käyttöönotettava kaupunkien avointa dataa hyödyntävä yliopistotasoinen avoimen tieteen kurssikonsepti ja siihen liittyvät avoimet oppimateriaalit. Samalla tiivistetään suomalaista avoimen tieteen verkostoa, sekä erityisesti oppilaitosten ja kaupungin datan avaamisesta vastaavien henkilöiden välistä yhteistyötä. http://okf.fi/6aika-avoin-tiede 6AIKA Hack for Finland Hack for Finland on areena, jossa innovatiivisuus, uusi teknologia, data ja ihmiset kohtaavat. Tämän kaikille avoimen innovaatiokilpailun tarkoitus on löytää uusia tapoja jalostaa avointa dataa vastaamaan kaupunkien haasteisiin ja kuluttajien toiveisiin. Hack for Finland innostaa yrityksiä ja muita sovelluskehittäjiä käyttämään kaikkea saatavilla olevaa dataa. Hankkeen tavoitteena on auttaa luomaan uusia liiketoimintainnovaatioita, uusia digitaalisia palveluita, sekä uusia yrityksiä. Hack for Finland jatkaa vuodesta 2009 alkanutta Apps4Finland-perinnettä ja uudistuu suunnaten erityisesti uuden liiketoiminnan kehittämiseen. http://okf.fi/6aikahakemus The post 6Aika hakuinfo työryhmille appeared first on Open Knowledge Finland.