You are browsing the archive for Jaakko.

Avoimuus ASTE-kehittämisen ytimessä

- February 22, 2016 in Uncategorized

Blogi, vapaa julkaistavaksi ti 23.2.2016 klo 01:00

ASTE-konsortiolle avoimuus merkitsee tiedon vapaata liikkumista sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Tavoitteena on tarjota käyttäjäorganisaatioille vapaus valita itselle tarkoituksenmukaiset ratkaisut. Datan vapaa liikkuminen mahdollistaa käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun ja tarjoaa palvelujen käyttäjälle pääsyn olennaiseen tietoon. Tiedon liikkuminen järjestelmien välillä tarjoaa kokonaiskuvan kansalaisen tarpeista. Myös palvelupolkujen suunnittelijat saavat näin kuvan palvelujen tilasta.
Avoin pääsy digitaalisiin resursseihin mahdollistaa tehokkaan aiempien ponnistusten uudelleenhyödyntämisen. Avoin kehittäjäyhteisö tarjoaa kiihdytyskaistan innovaatioille. Yhteistyöponnistukset mahdollistuvat entistä laajemmassa monitoimijaympäristössä kun jakamisen transaktiokustannukset pienevät. Datasta ei tarvitse maksaa erikseen, ja sopimusneuvottelut suoraviivaistuu. Avoimuus on luottamuksen passi. Suurempi silmäparien lukumäärä tekee todennäköisemmäksi virheiden löytämisen, mahdollistaen ongelmakohtiin puuttumisen. Kun turvallisuus ja jatkuvuus otetaan tosissaan, on avoimuus yksi parhaita keinoja näiden varmistamiseen. ASTE-konsortio katsoo nykyisen haasteellisen markkitilanteen vaativan muutoksia kohti avoimempaa markkinaa. Katsomme avoimuuden tuovan hyötyjä kaikille toimijoille. Avoimuus kannustaa innovatiivisuuteen, ketteryyteen ja luo edellytykset rakentaa yhdessä parempia palveluja käyttäjille.

Avoimuuden ilmenemismuotoja

Avoin tieto

Avoimen tiedon määritellään olevan tietoa, jota kuka tahansa voi vapaasti lukea, käyttää, muokata ja jakaa mihin tahansa käyttötarkoitukseen. http://opendefinition.org/od/1.1/fi/ Avoin data vähentää transaktiokustannuksia organisaatioiden välillä ja sallii käyttäjille reilun pääsyn kultturiperintöönsä, kannustaen osallistumiseen ja datan uudelleenkäyttöön.

Avoin rajapinta

Tullaakseen tehokkaasti sovelluskehittäjien uudelleenkäyttämäksi, avoin data on julkaistava yksinkertaisessa ja avoimessa muodossa. Helposti käytettävien teknologioiden ja rajapintakäytäntöjen käyttö helpottaa datan tutkimista ja käyttötarkoitusten löytämistä. http://avoinrajapinta.fi/

Avoin tuote

Avoin tuote on teknologiariippumattomasti suunniteltu suunniteltu konsepti joka on tarkoitettu uudelleenkäytettäväksi. Avoin tuotealusta on rakennettu maksimoimaan innovaatio ekosysteemissä jonka se luo. Myös avoimella tuotteella on foorumi, jolla kontrolloidaan tuotteen brandimielikuvaa, konseptia ja elinkaarta. Tuotetta voivat kuitenkin uudelleenkäyttää ja kehittää kolmannet osapuolet. Uudet paikalliset implementaatiot ja uudet käyttötavat luovat innovaatioita jotka parantavat perustuotteen toiminnallisuutta.

Avoimet standardit

Avoimet standardit ovat vapaasti kaikkien saatavissa. Suljettujen, toimittajakohtaisten standardien käyttö nostaa osanoton kynnystä ja estää ei-kaupallisten kehittäjien osallistumisen toimintaan.

Avoin markkina

Avoin markkina mahdollistaa terveen kilpailun ja kannustaa tuottamaan tehokkaammin lisäarvoa käyttäjille. Valinnanvapaus toimii elinvoimaisuutta edistävänänä mekanismina. Inklusiivinen toimijoiden pääsy markkinalle parantaa reagointikykyä vastata tulevaisuuden haasteisiin. ASTE-konsortion tavoitteena on tukea Suomen ohjelmisto- ja teknologia-alan kehitystä luomalla avoin ja terve sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmien markkina. Samalla tehostetaan verovarojen käyttöä huomattavasti. Avoin markkina tukee innovaatioita ja mahdollistaa teknologisen kehittämisen ketterästi, esimerkiksi hallittujen kokeilujen avulla. Jäseninä konsortiossa ovat Open Knowledge Finland, NurseBuddy, Reaktor, Codecontrol, Solita, Vincit, Gofore, Codento Oy, Vaadin Oy, Oy Aurora Data and Systems Ltd., MediSapiens Oy ja Siili Solutions Oyj. Lisätietoja: tuotepäällikkö Jaakko Korhonen, jaakko.korhonen@okf.fi, 0503285285 The post Avoimuus ASTE-kehittämisen ytimessä appeared first on Open Knowledge Finland.

Avoimuus ASTE-kehittämisen ytimessä

- February 22, 2016 in Uncategorized

Blogi, vapaa julkaistavaksi ti 23.2.2016 klo 01:00

ASTE-konsortiolle avoimuus merkitsee tiedon vapaata liikkumista sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Tavoitteena on tarjota käyttäjäorganisaatioille vapaus valita itselle tarkoituksenmukaiset ratkaisut. Datan vapaa liikkuminen mahdollistaa käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun ja tarjoaa palvelujen käyttäjälle pääsyn olennaiseen tietoon. Tiedon liikkuminen järjestelmien välillä tarjoaa kokonaiskuvan kansalaisen tarpeista. Myös palvelupolkujen suunnittelijat saavat näin kuvan palvelujen tilasta.
Avoin pääsy digitaalisiin resursseihin mahdollistaa tehokkaan aiempien ponnistusten uudelleenhyödyntämisen. Avoin kehittäjäyhteisö tarjoaa kiihdytyskaistan innovaatioille. Yhteistyöponnistukset mahdollistuvat entistä laajemmassa monitoimijaympäristössä kun jakamisen transaktiokustannukset pienenevät. Datasta ei tarvitse maksaa erikseen, ja sopimusneuvottelut suoraviivaistuu. Avoimuus on luottamuksen passi. Suurempi silmäparien lukumäärä tekee todennäköisemmäksi virheiden löytämisen, mahdollistaen ongelmakohtiin puuttumisen. Kun turvallisuus ja jatkuvuus otetaan tosissaan, on avoimuus yksi parhaita keinoja näiden varmistamiseen. ASTE-konsortio katsoo nykyisen haasteellisen markkitilanteen vaativan muutoksia kohti avoimempaa markkinaa. Katsomme avoimuuden tuovan hyötyjä kaikille toimijoille. Avoimuus kannustaa innovatiivisuuteen, ketteryyteen ja luo edellytykset rakentaa yhdessä parempia palveluja käyttäjille.

Avoimuuden ilmenemismuotoja

Avoin tieto

Avoimen tiedon määritellään olevan tietoa, jota kuka tahansa voi vapaasti lukea, käyttää, muokata ja jakaa mihin tahansa käyttötarkoitukseen. http://opendefinition.org/od/1.1/fi/ Avoin data vähentää transaktiokustannuksia organisaatioiden välillä ja sallii käyttäjille reilun pääsyn kultturiperintöönsä, kannustaen osallistumiseen ja datan uudelleenkäyttöön.

Avoin rajapinta

Tullaakseen tehokkaasti sovelluskehittäjien uudelleenkäyttämäksi, avoin data on julkaistava yksinkertaisessa ja avoimessa muodossa. Helposti käytettävien teknologioiden ja rajapintakäytäntöjen käyttö helpottaa datan tutkimista ja käyttötarkoitusten löytämistä. http://avoinrajapinta.fi/

Avoin tuote

Avoin tuote on teknologiariippumattomasti suunniteltu suunniteltu konsepti joka on tarkoitettu uudelleenkäytettäväksi. Avoin tuotealusta on rakennettu maksimoimaan innovaatio ekosysteemissä jonka se luo. Myös avoimella tuotteella on foorumi, jolla kontrolloidaan tuotteen brandimielikuvaa, konseptia ja elinkaarta. Tuotetta voivat kuitenkin uudelleenkäyttää ja kehittää kolmannet osapuolet. Uudet paikalliset implementaatiot ja uudet käyttötavat luovat innovaatioita jotka parantavat perustuotteen toiminnallisuutta.

Avoimet standardit

Avoimet standardit ovat vapaasti kaikkien saatavissa. Suljettujen, toimittajakohtaisten standardien käyttö nostaa osanoton kynnystä ja estää ei-kaupallisten kehittäjien osallistumisen toimintaan.

Avoin markkina

Avoin markkina mahdollistaa terveen kilpailun ja kannustaa tuottamaan tehokkaammin lisäarvoa käyttäjille. Valinnanvapaus toimii elinvoimaisuutta edistävänänä mekanismina. Inklusiivinen toimijoiden pääsy markkinalle parantaa reagointikykyä vastata tulevaisuuden haasteisiin. ASTE-konsortion tavoitteena on tukea Suomen ohjelmisto- ja teknologia-alan kehitystä luomalla avoin ja terve sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmien markkina. Samalla tehostetaan verovarojen käyttöä huomattavasti. Avoin markkina tukee innovaatioita ja mahdollistaa teknologisen kehittämisen ketterästi, esimerkiksi hallittujen kokeilujen avulla. Jäseninä konsortiossa ovat Open Knowledge Finland, NurseBuddy, Reaktor, Codecontrol, Solita, Vincit, Gofore, Codento Oy, Vaadin Oy, Oy Aurora Data and Systems Ltd., MediSapiens Oy ja Siili Solutions Oyj. Lisätietoja: tuotepäällikkö Jaakko Korhonen, jaakko.korhonen@okf.fi, 0503285285 The post Avoimuus ASTE-kehittämisen ytimessä appeared first on Open Knowledge Finland.

ASTE-konsortioon uusia jäseniä

- December 1, 2015 in ASTE, avoimet standardit, avoin lähdekoodi, Featured, My Data, terveydenhuolto

Lehdistötiedote, vapaa julkaistavaksi julkaistavaksi ti 1.12.2015

ASTE, eli Avoin sosiaali- ja terveydenhuolto, -konsortio on kasvanut viidellä jäsenellä. Uudet jäsenet ovat Codento Oy, Vaadin Oy, Aurora DS Oy, MediSapiens Oy, ja Siili Oy. Laajentaminen vahvistaa yhteisön käyttäjälähtöisen muotoilun osaamista sekä alakohtaista tuntemusta. Uusien jäsenten myötä vAsteerkoston toiminta siirtyy konkretiaan. Tuotekonsortion ensimmäinen prototyyppi on julkaistu ja löytyy Github-palvelusta. Avoin ratkaisutapa vähentää sosiaali- ja terveysalan organisaation riskejä mahdollisista lukkiutumista yhteen toimittajaan tai teknologiaan, sekä toimittajan riskiä lukkiutua yhteen asiakkaaseen. ASTE-konsortion tavoitteena on tukea Suomen ohjelmisto- ja teknologia-alan kehitystä luomalla avoin ja toimiva markkina toimialalle. Samalla sen tavoitteena on tehostaa  verovarojen käyttöä huomattavasti. Avoin markkina tukee innovaatioita ja mahdollistaa alan teknologisen kehittämisen ketterästi esimerkiksi hallittujen kokeilujen avulla. Perustajajäseninä konsortiossa ovat Open Knowledge Finland, NurseBuddy, Reaktor, Codecontrol, Solita, Vincit ja Gofore.   Lisätietoja: tuotepäällikkö Jaakko Korhonen, jaakko.korhonen@okf.fi, 0503285285 The post ASTE-konsortioon uusia jäseniä appeared first on Open Knowledge Finland.

Suomalaiset ohjelmistoyhtiöt kehittävät yhteistyössä avoimen potilastietojärjestelmän

- October 5, 2015 in Featured, My Data

Lehdistötiedote, vapaa julkaistavaksi ma 5.10.2015 klo 13:15

Suomalaiset ohjelmistoyritykset ovat muodostaneet konsortion edistääkseen sosiaali- ja terveydenhuollossa käytetyn tietotekniikan markkinoiden avoimuutta. Konsortio luo avoimen vaihtoehdon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmäksi. Perustajajäseninä konsortiossa ovat Open Knowledge Finland, NurseBuddy, Reaktor, Codecontrol, Solita, Vincit ja Gofore. Jäsenet ovat Suomen johtavia toimijoita modernissa palvelujen kehittämisessä. Konsortio hyödyntää kokemuksia niin terveydenhuollosta kuin laajasti eri toimialoilta. ASTE, eli Avoin sosiaali- ja terveydenhuolto, -konsortio on muodostettu vastaamaan julkisella sektorilla tunnistettuihin vakaviin ohjelmistokehityksen haasteisiin. Konsortio on ottanut tehtäväkseen tarjota käyttäjälähtöisen, ketteriin menetelmiin perustuvan, hukkaa ja hallinnollista taakkaa vähentävän sovelluksen. Avoimuutta korostava tietojärjestelmäratkaisu sallii asiakkaan valita omiin tilanteisiinsa sopivimmat ratkaisut ja toimittajat. Parhaiden käytäntöjen jakaminen on toiminnan ytimessä. Konsortion myötä perustetaan lähiaikoina avoin kehittäjäyhteisö, johon alan toimijat toivotetaan tervetulleeksi.   Lisätietoja: tuotepäällikkö Jaakko Korhonen, jaakko.korhonen@okf.fi, 0503285285 The post Suomalaiset ohjelmistoyhtiöt kehittävät yhteistyössä avoimen potilastietojärjestelmän appeared first on Open Knowledge Finland.

Finnish software companies join efforts to develop an open healthcare system

- October 5, 2015 in Uncategorized

Press release, free for publishing Mon 5.10.2015 13:15

Finnish software companies have established a consortium, to endorse the openness of technology solutions used in social and welfare. Consortium creates an open alternative for an electronic health record system. Establishing members in the consortium are Open Knowledge Finland, NurseBuddy, Reaktor, Codecontrol, Solita, Vincit and Gofore. Members are the leading Finnish suppliers in designing modern services. Consortium utilises experiences in both welfare as well as  other industries. ASTE-consortium was established to face the serious software development problems recognized in the welfare industry. Consortium’s mission is to provide a solution that is user-oriented, based on agile methods and removes waste, as well as administrative burden. An information system that emphasises openness enables customers to choose the best solutions and suppliers to face their needs. Sharing best practices is in the core of the established community. Consortium is to launch a developer community, where actors in the field will be welcome.   More information: Product Manager Jaakko Korhonen, jaakko.korhonen@okf.fi, 0503285285 The post Finnish software companies join efforts to develop an open healthcare system appeared first on Open Knowledge Finland.