You are browsing the archive for Mattias Axell.

Innovationsveckan: Så kan öppen upphandling spara miljoner

- October 1, 2020 in OpenUp

Kom och inspireras av en finländsk framgångssaga! Finland sparar stora summor pengar genom att tillgängliggöra information om kommuners och myndigheters inköp i en öppen databas på nätet. Även i Sverige tas spännande steg i liknande riktning. På innovationsveckan arrangeras ett seminarium där dessa föregångsaktörer deltar.

Den 9 oktober kl 10-12 arrangeras det kostnadsfria online-seminariet Innovation inom upphandlingar (anmälan krävs via länken). Representanter från den offentliga förvaltningens inköpscentral i Finland (Hansel) kommer att berätta om tjänsten granskaupphandlingar.fi som ger information om statens och kommunernas upphandlingar och vilka kostnadsbesparingar detta har inneburit. Finland har likt Sverige en hög grad av decentralisering inom sin förvaltning. – Finland är verkligen en framgångshistoria! De har visat att det går att gå över till ett nästan helt öppet upphandlingssystem. Vi hoppas att svenska aktörer kan bli inspirerade, säger Alina Östling, medordförande i Open Knowledge Sweden som är arrangerar seminariet tillsammans med DIGG. Open Knowledge Sweden driver tillsammans med digitaliseringsmyndigheten DIGG projektet Open Up som bland annat syftar till att hjälpa svenska kommuner och myndigheter att öppna upp upphandlingsinformation. – Det svenska systemet för att hämta ut handlingar är just nu väldigt komplicerat och tidsödande, beskriver Toni Mickiewicz, medgrundare av Open Knowledge Sweden. På seminariet kommer även projektet Nationell skalning öppna data (NSÖD) att presentera en kostnad- och nyttokalkyl som de gjort för svenska kommuner. – Det finns en stor potential för kommuner att spara tid och öka effektiviteten, men transparensen och den demokratiska aspekten av detta är viktigare än de ekonomiska vinsterna, säger Tatjana Apanasevic, forskare på RISE som står bakom NSÖD. Anmälan till seminariet Mer information: Toni Mickiewicz tonimickiewicz@gmail.com https://openup.open-knowledge.se/

De vill öppna Sveriges dataguldgruva

- July 2, 2020 in OpenUp

I Sverige görs det inköp på över 700 miljarder kronor om året av offentliga aktörer. Men datan från de här inköpen är fortfarande väldigt otillgänglig. Denna ”guldgruva” vill aktörerna bakom projektet Open Up! tillgängliggöra. Målet är att få så många myndigheter, kommuner och regioner att öppna upp.

Projektet Open Up! som drivs av Open Knowledge Sweden och DIGG (Myndigheten för digital förvaltning), inleder med att försöka öppna upp leverantörsreskontror, det vill säga uppgifter om genomförda affärer bosses kommuner och regioner. Genom att automatisera utflödet av data från ekonomisystemen behöver inga tjänstepersoner hämta ut handlingar manuellt — något som kan spara kommunerna en hel del pengar.

– I Ukraina har man räknat med att spara hela 13 procent av upphandlingsvärdet genom att öppna upp datan. Visserligen finns det mycket olikheter mellan Ukraina och Sverige men det är ändå talade för potentialen, beskriver Pierre Mesure, expert inom öppna data på Open Knowledge Sweden.

“När man öppnar upp data skapas innovation”

En förebild finns i Finland där deras upphandlingsmyndighet har byggt tjänsten granskaupphandlingar.fi för att tillgängliggöra all data från den finska statens och samtliga kommuners inköp. I projektet Open Up! används ett Open Source-baserat Business Intelligence-verktyg där kommuners och regioners kostnader matas in och kan skapa ögonöppnande visualiseringar av datan.

Exempel på hur data från upphandlingar kan visualiseras via Open Ups verktyg.

– Kommuner kan använda databasen till exempel för att söka efter andra som har köpt in likande varor och tjänster och få tips och råd från dem. Journalister kan använda uppgifterna i granskningar, leverantörer kan göra bättre anbud och konkurrensen ökar. Men troligen händer också en massa positiva saker som man inte visste om i förväg. När man öppnar upp data skapas innovation, säger Pierre Mesure.

Några svenska kommuner har redan gått med i projektet och den 11 juni arrangerades en första workshop tillsammans med dem och potentiella dataanvändare, till exempel företag och journalister.

– Det känns väldigt bra att projektet Open up tidigt identifierat journalister som viktiga användare av tjänsten som kommer tas fram. Att öka transparensen och möjligheterna till granskning av den offentliga upphandlingen i Sverige är mycket efterlängtat bland Sveriges journalister, som idag jämfört med jämförbara kollegor från andra länder haft mycket svårt att lätt få tillgång till bra data, säger Kristofer Sjöholm, en av de medverkande journalisterna.

Förhoppningen är att fler möten mellan dataproducenter (myndigheter, kommuner och regioner) och dataanvändare ska utkristallisera behov och förbättra tjänsterna. Ett sådant behov är att möjligheten att tvätta bort känsliga personuppgifter ur datan, ett annat är användarvänligheten.

– På workshopen lyftes framförallt vikten av att den kommande tjänsten blir lättanvänd för även de journalister som inte är vana vid att använda data. Därför bör det läggas stort fokus på att göra en tjänst där alla som vill granska upphandlingar utan några förkunskaper kan få fram information och dokument som underlättar deras arbete. Det behövs för att kunna granska den årliga miljardindustrin inom offentlig upphandling i vårt land, avslutar Kristofer Sjöholm.

Open Up!

Så ska offentlig upphandling bli mer transparent

- June 29, 2020 in Open Data

Nu startar projektet Open Up! som ska öppna upp data om offentliga upphandlingar i Sverige. Projektets mål är att ta fram en prototyp för en plattform där användare kan visualisera och analysera upphandlingsdata. Parallellt med detta ska samma data bli tillgängliga via dataportal.se.

Trots att det är lag i Sverige på att fakturor som ställs till myndigheter numera ska vara elektroniska, finns det en mycket begränsad insyn i upphandlingskedjan och de offentliga inköpen. Data om offentliga inköp, leverantörsreskontra, är oftast decentraliserade hos respektive organisation och incitamenten för enskilda myndigheter att driva öppenhet är ofta låga. Just detta är en av drivkrafterna bakom Open Up!

som drivs av organisationen Open Knowledge Sweden med DIGG som projektpart. Projektet finansieras av Vinnova och samarbetar med Föreningen grävande journalister, Open Contracting Partnership, samt Transparency International Ukraine.

Webbaserad plattform ska ge bättre insyn

Projektet ska ta fram en webbaserad plattform där upphandlingsdata från offentliga aktörer kan visualiseras och analyseras av forskare, journalister, upphandlingsexperter och andra som är intresserade av att få bättre insyn i offentlig upphandling i Sverige.

– Vi på DIGG kommer att vara extra aktivt involverade genom att vår ambition att öppna upp våra egna upphandlingsdata i form av leverantörsreskontra. Dessutom kommer vi att dela kunskap till projektet om upphandlingsprocessen i den offentliga sektorn och förhoppningsvis bli en drivkraft för andra offentliga institutioner att också öppna upp, säger Kristine Ulander, strateg på DIGG.

Parallellt med webbportalen kommer samma upphandlingsdata även att finnas tillgängliga via den nationella dataportalen dataportal.se

.

– En av de grundläggande tankarna med öppna data är ju att skapa tillämpningar för statistiska och granskande ändamål, och genom att tillgängliggöra upphandlingsdata via Sveriges dataportal så kan man lättare uppnå just detta, säger Magnus Johansson, strateg inom digitala tjänster på DIGG och en av de som håller i trådarna för projektet.

Digital öppenhet skapar en mer hållbar välfärd

Projektet är 15 månader långt och i juni 2021 räknar projektgruppen med att kunna lansera en prototyp för plattformen. Samtidigt kommer man att presentera riktlinjer och rekommendationer för hur publiceringen av data om offentlig upphandling kan förbättras.

– Sverige har visserligen en mycket lång tradition av offentlighetsprincip, men nu behöver vi ta vår öppenhet in i den digitala eran och verkligen dra nytta av våra digitaliserade verksamhetsprocesser för att skapa en mer hållbar välfärd. Erfarenheterna visar att genom en öppen inköpskedja kan myndigheter och kommuner jämföra mellan sig vad de betalar för olika varor och tjänster. Det ökar konkurrensen, pressar priser och kan även synliggöra felaktigheter samt identifiera bluff-företag. Vi har också sett att belastningen på ekonomiavdelningar för utlämnande av fakturor underlättas vilket är positivt för många kommuner som redan är hårt ansträngda, säger Kristine Ulander.

Det handlar om mycket pengar. Siffror från 2017 visar att den upphandelspliktiga delen av Sveriges offentliga utgifter då stod för drygt 30 procent, drygt 700 miljarder kronor av totalsumman 2300 miljarder kronor.

– Transparens är jätteviktigt för offentlig verksamhet. Många vill få valuta för pengarna och som skattebetalare ska man inte behöva se på Uppdrag Granskning och liknande teveprogram för att få veta vad saker och ting kostar, säger Magnus Johansson, som till vardags arbetar mycket med Peppol, ett internationellt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-upphandling enklare.

Arbetet med öppna data har tidigare inte alltid varit prioriterat inom svensk offentlig förvaltning, men från DIGG:s sida hoppas man att fler aktörer ser nyttan med ökad öppenhet.

– Flera kommun- och regionprojekt är redan igång och vi hoppas att fler myndigheter och kommuner också hakar på det här tåget, för att förstå och lära hur man kan öppna upp just sina data, säger Kristine Ulander.

Mer info om Sveriges nya dataportal Originalpost: https://www.digg.se/om-oss/nyheter/2020/sa-ska-offentlig-upphandling-bli-mer-transparent

Gästforskare från Kina studerar svensk offentlighetsprincip

- May 8, 2017 in Alexander Humboldt Foundation, FrågaStaten, gästforskare, Internationellt, Kina, Offentlighetsprincipen, pressmeddelande, Tyskland, Undervaka, Xiaowei Chen

Gästforskare från Kina studerar svensk offentlighetsprincip

- May 8, 2017 in Alexander Humboldt Foundation, FrågaStaten, gästforskare, Internationellt, Kina, Offentlighetsprincipen, pressmeddelande, Tyskland, Undervaka, Xiaowei Chen

Den kinesiska gästforskaren Xiaowei Chen är i Sverige för att forska om den svenska offentlighetsprincipen och jämföra den med den tyska och den kinesiska motsvarigheten. Både den tyska och den kinesiska är relativt nya i förhållande till Sveriges 250-åriga offentlighetsprincip. Syftet med studierna är att kunna ta med lärdomar hem till Tyskland men främst till Kina. Forskningen sker mellan 1/5 och 30/6 2017. Vill du ta kontakt med Xiaowei Chen för intervju eller annat ändamål kopplat till hennes forskning når du henne via de följande uppgifterna:

E-post: xiaowei@okfn.se
Mobil: +46 73 568 28 96

Alternativ e-post: mattias[at]okfn[dot]se Här nedan följer frågor som vi ställt henne angående hennes gästforskning här i Sverige. What brings you to research this topic of Freedom of Information in Sweden?
 – I came from Beijing last September to Berlin and have been researching about the Freedom of Information in Germany under the support of Alexander Humboldt Foundation and Open Knowledge Foundation Germany. I want to do a comparison between Germany and Sweden. What is your intention with your research in Sweden?
– Sweden has his reputation and tradition for being an international leader of transparency. Germany is relatively young with the law “Informationsfreiheitsgesetz” (Freedom of Information) since 2006 and China has a regulation only since 2008. Both countries have a lot to learn from Sweden. What do you hope to get out of your research here?
– Through the eight weeks in Sweden I will try to understand the governmental structure and its social impact, what media and NGO does to keep a transparent environment. And I am particularly interested in the development of the governmental tradition in this country, which is unthinkable in China and even in Germany. What have you found out during your research in Germany so far?
 – I have spoken to some German government officers, lawyers, journalists and NGOs. Already I find the Swedish term public servant more interesting than government officer used in Germany and China. I think the Germans do carry out their law seriously – which is compared to many other countries a great thing! Yet there are a lot of things to improve: The law itself could be improved at many points, and the German government could also show more willingness to cooperate with social communities on this issue. What could help your research in Sweden?
– I’m extremely grateful to the support of Open Knowledge Sweden, in the past two weeks I have tried to organize meetings with public servant, lawyers, journalists and NGOs. It would be great if to meet a lot of people who could take some time for an interview, and also great if they can recommend someone or some organization which I can interview or make use of in some way for my research! How will you relate this research to China and the current situation there?
– China is making some efforts but this will take a long period, and it also takes a lot of courage and wisdom. The culture and tradition is completely different, if not opposite. I think it’s important to show Chinese people, especially the young generation, that there are different ways to run a government. Open Knowledge Sverige har äran att bjuda in och vara värd för Ms. Xiaowei Chen, gästforskare från The Alexander Humboldt Foundation. Ms. Xiaowei Chen besöker Stockholm och Sverige för forskning från och med 1/5 till och med 30/6 2017. Om du är intresserad av att ta kontakt med Ms. Xiaowei Chen för att stödja hennes forskning och tillhandahålla inlägg vänligen se kontaktdetaljer i början av denna pressrelease. Open Knowledge Sverige är väldigt stolta att få facilitera besöket av Ms. Xiaowei Chen som en forskare som studerar och granskar den svenska offentlighetsprincipen. English: Open Knowledge Sweden have the honor to invite and host Ms. Xiaowei Chen, visiting scholar from The Alexander Humboldt Foundation. Ms. Xiaowei Chen is visiting Stockholm and Sweden for research between 1st of May 2017 until 30th of June 2017. If you are interested to get in touch with Ms. Xiaowei Chen to support the research and provide input please see contact details in the beginning of this press release. Open Knowledge Sweden are very proud to facilitate the visit of Ms. Xiaowei Chen as a scholar to research and scrutinize Swedish Freedom of Information law.

Pressmeddelande Internetfonden

- January 12, 2017 in Undervaka

undervaka-text-logo-dark
Undervaka.se är stolta över att vara ett av de sex projekt som Internetfonden tror på och har valt att finiansiera för år 2017. Internetfonden har släppt ett pressmeddelande på sin hemsida och så här skrev de om projektet Undervaka.se av Julia Navrén och Malin Isaksson:
Undervaka.se – ett digitalt kvalitetsindex för tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen
Journalistiken i Sverige och runtom i världen pressas hårt ekonomiskt och den granskning av offentlig sektor som förr skedde dagligen blir allt mer sällsynt. Den minskade kunskapen om offentlighetslagarna är en av faktorerna som leder till att insynen i den offentliga sektorns verksamhet försämrats drastiskt de senaste åren.
Syftet med projektet är att göra ett digitalt index för hur väl offentlig sektor följer offentlighetsprincipen. Det ska göras genom ett test som i princip vem som helst kan utföra med hjälp av ett standardiserat rapportblad. Resultatet ska sedan sammanställas och redovisas öppet på hemsidan och även ligga till grund för ett index över hur kommuner och landsting sköter öppenheten. Bakom projektet står Open Knowledge Sverige.

Pressmeddelande Internetfonden

- January 12, 2017 in Undervaka

Pressmeddelande Internetfonden

- January 12, 2017 in Undervaka

undervaka-text-logo-dark
Undervaka.se är stolta över att vara ett av de sex projekt som Internetfonden tror på och har valt att finiansiera för år 2017. Internetfonden har släppt ett pressmeddelande på sin hemsida och så här skrev de om projektet Undervaka.se av Julia Navrén och Malin Isaksson:
Undervaka.se – ett digitalt kvalitetsindex för tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen
Journalistiken i Sverige och runtom i världen pressas hårt ekonomiskt och den granskning av offentlig sektor som förr skedde dagligen blir allt mer sällsynt. Den minskade kunskapen om offentlighetslagarna är en av faktorerna som leder till att insynen i den offentliga sektorns verksamhet försämrats drastiskt de senaste åren.
Syftet med projektet är att göra ett digitalt index för hur väl offentlig sektor följer offentlighetsprincipen. Det ska göras genom ett test som i princip vem som helst kan utföra med hjälp av ett standardiserat rapportblad. Resultatet ska sedan sammanställas och redovisas öppet på hemsidan och även ligga till grund för ett index över hur kommuner och landsting sköter öppenheten. Bakom projektet står Open Knowledge Sverige.

Pressmeddelande Internetfonden

- January 12, 2017 in Undervaka

undervaka-text-logo-dark
Undervaka.se är stolta över att vara ett av de sex projekt som Internetfonden tror på och har valt att finiansiera för år 2017. Internetfonden har släppt ett pressmeddelande på sin hemsida och så här skrev de om projektet Undervaka.se av Julia Navrén och Malin Isaksson:
Undervaka.se – ett digitalt kvalitetsindex för tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen
Journalistiken i Sverige och runtom i världen pressas hårt ekonomiskt och den granskning av offentlig sektor som förr skedde dagligen blir allt mer sällsynt. Den minskade kunskapen om offentlighetslagarna är en av faktorerna som leder till att insynen i den offentliga sektorns verksamhet försämrats drastiskt de senaste åren.
Syftet med projektet är att göra ett digitalt index för hur väl offentlig sektor följer offentlighetsprincipen. Det ska göras genom ett test som i princip vem som helst kan utföra med hjälp av ett standardiserat rapportblad. Resultatet ska sedan sammanställas och redovisas öppet på hemsidan och även ligga till grund för ett index över hur kommuner och landsting sköter öppenheten. Bakom projektet står Open Knowledge Sverige.

Nominera till Open Knowledge Awards 2016!

- November 5, 2016 in Asmen Gul, Business, Data Journalism, Jan Ainali, OKA, open gov, Open Knowledge Awards, Open Knowledge Awards 2016, Open Science, OpenByDefault, Transparency

Fram till den 15 november kan du nominera till Open Knowledge Awards, första gången som det delas ut i Sverige av Open Knowledge Sverige (som nyligen blev godkänt som ett filial av Open Knowledge International). Priset delas ut i sju kategorier:
  • Bästa initiativ för transparens
  • Bästa offentliga tjänsteman
  • Bästa initiativ inom Open Science
  • Bästa kommun/region
  • Bästa datajournalism
  • Bäst i civilsamhället
  • Bästa företagsinititativ
Du kan lämna nomineringarna direkt här.

Detta blogginlägg förekom från början på OpenByDefault.se skrivet av Jan Ainali under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell licens. Vissa modifieringar har gjorts.