You are browsing the archive for εργαλεία.

ΠΩΣ ΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

- September 3, 2015 in Data Revolution, Featured, Featured @en, ICT4D, information and communication for development (ICT4D), News, Open Data Ecosystem, Open Data for Development, Open Knowledge, post-2015, Post-2015 agenda, post-2015 development agenda, SDG, ανοιχτά δεδομένα, δήμοι, Διαφάνεια, Επανάσταση Δεδομένων, εργαλεία, Νέα, τεχνολογία

Τα Ανοικτά Δεδομένα – δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο για οποιονδήποτε να τα χρησιμοποιήσει και να τα αναδημοσιεύσετε για οποιοδήποτε σκοπό – γίνονται όλο και πιο σημαντικά στην αναπτυξιακή ατζέντα, η οποία έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ως η βασική κινητήρια δύναμη για την επίτευξη των στόχων της, την βιώσιμη ανάπτυξη (post-2015 UN Sustainable Development).

Τα δεδομένα είναι ίσως ένα από τα πιο πολύτιμα αλλά λιγότερο αξιοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία των σύγχρονων κυβερνήσεων. Επιπλέον, τα Ανοικτά Δεδομένα είναι ευρέως αναγνωρισμένα ως ένας πόρος υψηλής οικονομικής και κοινωνικής αξίας και ως μια αποτελεσματική προσέγγιση για την εξυπνότερη διαχείριση των δεδομένων. Ο κύριος σκοπός των πρωτοβουλιών γύρω από τα Ανοικτά Δεδομένα, παγκοσμίως, είναι να βοηθήσει τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τις κοινωνικές οργανώσεις ώστε να χρησιμοποιούν τα ήδη διαθέσιμα ψηφιακά δεδομένα πιο αποτελεσματικά για να οδηγήσουν την κοινωνία σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Πολλές πρωτοβουλίες ανοικτών δεδομένων ασχολούνται με τη λήψη και τη διαμόρφωση των δεδομένων που είναι ήδη διαθέσιμα στο κοινό, σε μια πιο εύχρηστη μορφή, καθιστώντας τα ένα πανίσχυρο εργαλείο για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη, την καλύτερη διακυβέρνηση και τη συμμετοχή των πολιτών. Τα τελευταία χρόνια, αρκετές μελέτες – συμπεριλαμβανομένων και αυτών που υποστηρίζει η Παγκόσμια Τράπεζα – έχουν δείξει ότι αυξάνεται σε όλο τον κόσμο ο αριθμός των εφαρμογών που χρησιμοποιούν Ανοικτά Δεδομένα, οι οποίες σχετίζονται με την διαχείριση υδάτων, κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ινδία έως ακόμη και αγρο-επιχειρήσεις στην Γκάνα. Ο Χάρτης Επιπτώσεων των Ανοικτών Δεδομένων (Open Data Impact Map), αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του OD4D (Open Data for Development), έχει περισσότερα από 1.000 παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης σε πάνω από 75 χώρες, και η λίστα μεγαλώνει. ict_opendataforsustainabledevelopmentΗ Παγκόσμια Τράπεζα έχει δημοσιεύσει ένα νέο άρθρο, “Ανοικτά Δεδομένα για Βιώσιμη Ανάπτυξη“, που αναδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους τα Ανοικτά Δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων μέσω μιας σειράς εφαρμογών, οι οποίες σχετίζονται με την βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης, την οικονομική πρόσβαση, την οικονομική διαχείριση, τον αστικό σχεδιασμό, τη γεωργία, και με πολλούς άλλους τομείς. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει προσδιορίσει τέσσερις τύπους πλεονεκτημάτων που έχουν τα ανοιχτά δεδομένα, τους οποίους περιγράφει λεπτομερώς σε όλο το άρθρο με συγκεκριμένα παραδείγματα, κάποια από τα οποία παραθέτουμε παρακάτω:
  1. Προώθηση της οικονομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας: Τα Ανοικτά Δεδομένα βοηθoύν τις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά. Νέοι δανειοδοτικοί οργανισμοί σε διάφορες χώρες χρησιμοποιούν Ανοικτά Δεδομένα για να δανείζουν σε δανειολήπτες χωρίς πιστωτική ιστορία. Όσον αφορά τη συμβολή των ανοικτών δεδομένων στον εργασιακό χώρο, οι πλατφόρμες αντιστοίχισης θέσεων εργασίας βοηθούν τους εργοδότες να προσλάβουν το καταλληλότερο εργατικό δυναμικό και αντίστοιχα τα άτομα να βρουν εργασία. Επίσης, τα Ανοικτά Δεδομένα μπορούν να βελτιώσουν το επενδυτικό περιβάλλον, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες.
  2. Βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών: Όσοι κοινωνικοί φορείς παροχής υπηρεσιών χρησιμοποιούν Ανοικτά Δεδομένα βοηθούν, για παράδειγμα, τους μελλοντικούς ασθενείς να βρουν ιατρικές κλινικές ή φροντίδα έκτακτης ανάγκης, να βελτιώσουν την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση ή να βελτιώσουν τα γεωργικά προγράμματα και την επισιτιστική τους ασφάλεια.
  3. Αύξηση της κυβερνητικής διαφάνειας, λογοδοσίας και συμμετοχής των πολιτών: Τα Ανοικτά Δεδομένα έχουν κρίσιμο ρόλο στη βελτίωση της διακυβέρνησης με την έκθεση και την πρόληψη της διαφθοράς. Αρκετές κυβερνήσεις εξετάζουν τα πρότυπα ανοικτών συμβάσεων με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας στις κυβερνητικές συμβάσεις – μια κίνηση που θα μπορούσε να αυξήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και ξένων επενδυτών σε αυτές τις κυβερνήσεις.
  4. Διευκόλυνση στην καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών εντός της κυβέρνησης: Οι δημοτικές αρχές που χρησιμοποιούν Ανοικτά Δεδομένα,  βελτιώνουν το δίκτυο μεταφοράς τους όπως και άλλες πτυχές της υποδομής της πόλης τους, καθώς διαχειρίζονται καλύτερα προσπάθειες ανάκαμψης, όταν τυφώνες ή άλλες φυσικές καταστροφές έχουν καταστρέψει την υποδομή τους.
Αυτές οι εφαρμογές των Ανοιχτών Δεδομένων όπως και άλλες, σχετίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης(Sustainable Development Goals-SDGs) που θα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον επόμενο μήνα. Οι στόχοι αυτοί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων της οικονομίας, της υγείας, της εκπαίδευσης και των περιβαλλοντικών παραγόντων. Τα Ανοικτά Δεδομένα μπορούν να παίξουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη μιας Βιώσιμης Ανάπτυξης, και μπορούν επίσης να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες της Επανάστασης Δεδομένων του ΟΗΕ που βρίσκονται σε εξέλιξη. Καθώς ο κόσμος στρέφεται όλο και περισσότερο στη χρήση δεδομένων, οι κυβερνήσεις βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να παράσχουν μερικά από τα πολυτιμότερα είδη δεδομένων στις επιχειρήσεις, στην κοινωνία και γενικά στο ευρύ κοινό. Για να πετύχουν τα προγράμματα Ανοικτών Δεδομένων, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω από το να δώσουν απλά την άδεια και να δημοσιοποιούν στοιχεία. Πρέπει να συνεργαστούν με τους χρήστες των δεδομένων τους, να παρέχουν νομικές και πολιτικές δομές για τη χρήση δεδομένων και να επικεντρωθούν στην ποιότητα των σημαντικών συνόλων δεδομένων. Τώρα έχουμε περισσότερα στοιχεία από ποτέ, ότι αυτά τα προγράμματα Ανοικτών Δεδομένων αξίζουν τον κόπο. Με τη σωστή εστίαση, προσέγγιση και εφαρμογή, τα Ανοικτά Δεδομένα μπορούν να έχουν υψηλή οικονομική και κοινωνική απόδοση για επενδύσεις σε όλες τις χώρες, σε όλες τις περιφέρειες και σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης.   Πηγή:http://blogs.worldbank.org/ic4d/new-report-how-open-data-can-drive-sustainable-Development

Αναζητώντας Διαφανή Τεχνολογικά Εργαλεία

- March 30, 2015 in News, Ακολούθησε τα Λεφτά, Δημοσιογραφία Δεδομένων, Διαφάνεια, εργαλεία, τεχνολογία

Στις 20-21 Ιανουαρίου 2015 η Πρωτοβουλία Διαφάνειας και Ευθύνης θα διοργανώσει ομάδες εργασίας με ακτιβιστές, δημοσιογράφους, «τεχνολόγους» και χρηματοδότες για την καλύτερη χρήση της τεχνολογίας για να προωθηθεί η υπευθυνότητα και η ιδέα «Ακολούθησε τα Λεφτά». Ως «Ακολούθησε τα Λεφτά» ορίζεται: Η ικανότητα κατανόησης της προέλευσης των χρημάτων, ο τρόπος χρήσης τους και ο προορισμός τους, που είναι κρίσιμος σε μια τεράστια γκάμα κοινωνικών στόχων, όπως η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η προστασία του περιβάλλοντος και ο έλεγχος της πολιτικής επιρροής. Η τεχνολογία μπορεί να παρέχει ισχυρά εργαλεία για να ανιχνεύσει τέτοιες οικονομικές ροές, μεταξύ περιοχών όπως συμβόλαια, πληρωμές, έσοδα και προϋπολογισμούς, ανάμεσα σε άτομα και οργανώσεις, αλλά και μεταξύ χωρών. Ωστόσο, η τεχνολογία σπάνια είναι αρκετή για να επιφέρει την αλλαγή από μόνη της. Έτσι, η πρόοδος συχνά χρειάζεται ευρύτερες προσεγγίσεις, ισχυρότερα εργαλεία και νέες συνεργασίες. Μ’αυτό το σκεπτικό στη διοργάνωση που θα λάβει χώρα στο Βερολίνο, οι συμμετέχοντες μεταξύ άλλων:
  • Θα αναγνωρίσουν ξεκάθαρα τις πιθανές περιοχές εργασίες στην παρακολούθηση των «Ομάδων Χρημάτων» και θα αναπτύξουν συνεργασίες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο.
  • Θα μοιραστούν γνώσεις για το πότε οι τεχνολογικές διαφημίσεις έχουν αξία, πότε όχι, και τι χρειάζεται για να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο. Ποιοι τύποι συνεργασίας, ποιες ικανότητες και ποια βασικά χαρακτηριστικά χρειαζόμαστε πραγματικά;
  • Θα σχεδιάσουν νέα μέσα που θα μοιραστούν με άλλους, που θα προέρχονται από το εργαστήριο και άλλες πρακτικές εργασίες που θα γίνονται μέχρι εκείνη τη στιγμή.

chart

Πηγή Φωτογραφίας: http://www.businessinsider.com/too-big-to-fail-wall-street-and-main-street-how-big-are-they-2011-3   Η σημασία της τεχνολογίας για τον έλεγχο της ροής των χρημάτων είναι ξεκάθαρο ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς ζούμε σε παγκόσμια κοινωνία, η οποία λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο μιας ενοποιημένης οικονομίας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πολλές εταιρείες έχουν αναδειχθεί σε διεθνείς κολοσσούς, με θυγατρικές και καταστήματα σε όλα τα μέρη του πλανήτη, ενώ κατά καιρούς λαμβάνουν χώρα διεθνή οικονομικά σκάνδαλα. Παράλληλα, με την τωρινή κρίση έχει εμφανιστεί και ο όρος «too big to fail», που καταπιάνεται ακριβώς μ’αυτό το ζήτημα. Ορισμένες εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν γίνει τόσο ισχυρά που είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν και να περιοριστούν. Οι προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι συμμετέχοντες στην παραπάνω διοργάνωση θα προσπαθήσουν να δώσουν λύσεις σε όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα, ώστε να υπάρχει μία μια συνολική εικόνα των πόρων σε μια χώρα ή περιοχή (όλες οι πηγές εσόδων, όλες οι δημοσιονομικές εκροές) και να μειωθούν αισθητά τα φαινόμενα οικονομικοπολιτικής διαπλοκής. Κοντολογίς, η ιδέα που ακούει στο όνομα «Ακολούθησε τα Λεφτά» έχει ζωτική σημασία για το δημοσιογραφικό επάγγελμα, το οποίο έχει χάσει την αξιοπιστία του, καθώς συμμετέχει ενεργά πλέον στη διαπλοκή και δεν ασκεί τον ρόλο του, αυτόν του ελέγχουν. Η δημοσιογραφία δεδομένων και η τεχνολογία οφείλει να βρει εκείνη την πολιτική και τα Διαφανή Τεχνολογικά Εργαλεία, που θα τη βοηθήσουν να βρει ξανά τη χαμένη της αίγλη και ρόλο.   Συντακτική ομάδα: Μιχάλης Γιανιτσάρας Δώρα Καρακεχαΐδου Μίνως-Αθανάσιος Καρυωτάκης Κατερίνα Τσιουρή Ματίνα Τσιτσανοπούλου   Η φωτογραφία εξωφύλλου προέρχεται από τον ιστότοπο: http://tech.transparency-initiative.org/follow-the-money-beatrice-martini-on-financial-transparency-and-technology/