You are browsing the archive for τεχνολογία.

Έκθεση: Αλλάζοντας ό,τι μετράει: Πώς μπορούν τα παραγόμενα από τον πολίτη και την κοινωνία των πολιτών δεδομένα να χρησιμοποιηθούν ως ένα μέσα προώθησης, για να αλλάξει η συλλογή θεσμικών δεδομένων;

- March 18, 2017 in Featured, Featured @en, News, κοινωνία πολιτών, πολίτης, τεχνολογία

Από τον Jonathan Gray Μετά το άρθρο συζήτησης “Democratising the Data Revolution”, σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την κυκλοφορία μια νέας έκθεσης με τίτλο: “Changing What Counts: How Can Citizen-Generated and Civil Society Data Be Used as an Advocacy Tool to Change Official Data Collection?”. Έχει πραγματοποιηθεί σε συνεργασία μεταξύ του Open Knowledge και του […]

Έκθεση: Αλλάζοντας ό,τι μετράει: Πώς μπορούν τα παραγόμενα από τον πολίτη και την κοινωνία των πολιτών δεδομένα να χρησιμοποιηθούν ως ένα μέσα προώθησης, για να αλλάξει η συλλογή θεσμικών δεδομένων;

- March 18, 2017 in Featured, Featured @en, News, κοινωνία πολιτών, πολίτης, τεχνολογία

Από τον Jonathan Gray Μετά το άρθρο συζήτησης “Democratising the Data Revolution”, σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την κυκλοφορία μια νέας έκθεσης με τίτλο: “Changing What Counts: How Can Citizen-Generated and Civil Society Data Be Used as an Advocacy Tool to Change Official Data Collection?”. Έχει πραγματοποιηθεί σε συνεργασία μεταξύ του Open Knowledge και του […]

Ανοιχτά δεδομένα και social media αυστηρά για επιστήμονες!

- July 11, 2016 in Featured, Featured @en, News, ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα, επιστήμη, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολιτισμός, συνδεδεμένα δεδομένα, τεχνολογία

Ανοιχτά δεδομένα και social media αυστηρά για επιστήμονες!

- July 11, 2016 in Featured, News, ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα, επιστήμη, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολιτισμός, συνδεδεμένα δεδομένα, τεχνολογία

Ζούμε πλέον σε μία εποχή που η τεχνολογία κατέχει σημαντικό ρόλο στη ζωή μας και στην εξέλιξη της κοινωνίας, καθώς τα πάντα περιστρέφονται γύρω της. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει δώσει πλέον τη δυνατότητα στον καθένα να έχει ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση μέσω των ανοιχτών δεδομένων. Παράλληλα, αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής του ανθρώπου αποτελούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που πλέον (όσο και αν σε κάποιους ίσως φανεί περίεργο!) τα συναντάμε ακόμα και στον κλάδο της επιστήμης. Τι είναι όμως τα Ανοιχτά Δεδομένα (open data); Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης (Open Knowledge Foundation) «ανοιχτά είναι τα δεδομένα που μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν και να αναδιανεμηθούν από οποιονδήποτε – υπό τον όρο να γίνεται αναφορά στους δημιουργούς και να διατίθενται, με τη σειρά τους, υπό τους ίδιους όρους.» Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να πληρούν και κάποιες προϋποθέσεις, όπως να είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα από τον καθένα για λήψη από το διαδίκτυο σε μία αναγνώσιμη μορφή, για επεξεργασία και αναδιανομή με χαμηλό κόστος αναπαραγωγής. Παράλληλα, θα πρέπει να πληρούν και δύο βασικές κατηγορίες: 1.    Να είναι τεχνολογικά ανοικτά, δηλαδή να είναι διαθέσιμα σε μια μορφή που μπορεί να γίνει κατανοητή από υπολογιστές (machine-readable) ώστε να μπορούν εύκολα να ανακτηθούν και να επεξεργαστούν. 2.    Να είναι νομικά ανοικτά, αναλυτικότερα να έχουν ρητή άδεια που να επιτρέπει εμπορική χρήση και επαναχρησιμοποίηση τους χωρίς περιορισμούς. Γιατί, όμως, να χρησιμοποιήσουμε ανοιχτά δεδομένα και κυρίως κυβερνητικά ανοιχτά δεδομένα; Για τρεις πολύ απλούς αλλά σημαντικούς λόγους. Υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά την πρόσβαση, το διαμοιρασμό αλλά και την επεξεργασία των δεδομένων. Παράλληλα, ανοίγοντας οι κυβερνήσεις τα δεδομένα τους θα παρέχουν τη δυνατότητα για δημιουργία νέων πρωτοποριακών υπηρεσιών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα προσφέρουν σημαντικά στην εξέλιξη της κοινωνίας. Τέλος, οι πολίτες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενημερώνονται και να συμμετέχουν ενεργά στις κυβερνητικές διαδικασίες. Ακόμη, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δημοσίευση στο διαδίκτυο των ανοιχτών δεδομένων και η μεταξύ τους διασύνδεση (linked open data), που αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο βήμα εξέλιξης στον Παγκόσμιο Ιστό και η οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος καθώς πλέον οι κυβερνήσεις είναι σε θέση να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα αυτής της πρακτικής. ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ SOCIAL MEDIΑ Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) στις μέρες μας γίνονται ολοένα και πιο διαδεδομένα. Ειδικότερα, τα δημοφιλέστερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι: το Facebook κυρίως για προσωπική χρήση, το Linkedin για επαγγελματική χρήση, το Twitter για διαμοιρασμό σύντομων μηνυμάτων και το Instagram για διαμοιρασμό φωτογραφιών. Υπάρχουν όμως και εξειδικευμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το MyExperiment (http://www.myexperiment.org/home), που απευθύνεται συγκεκριμένα σε επιστήμονες! Γιατί και οι επιστήμονες θέλουν έναν χώρο που να μπορούν να μοιράζονται τη δουλειά τους και να επικοινωνούν μεταξύ τους.
Εικόνα 1: Η περιγραφή της πλατφόρμας MyExperiment

Εικόνα 1: Η περιγραφή της πλατφόρμας MyExperiment

 
Εικόνα 2: Η πλατφόρμα MyExperiment

Εικόνα 2: Η πλατφόρμα MyExperiment

Ας αναλύσουμε, λοιπόν, συνοπτικά την πλατφόρμα MyExperiment. Το MyExperiment είναι μια συνεργατική πλατφόρμα στην οποία οι επιστήμονες μπορούν να δημοσιεύουν ροές εργασιών και πειράματα αλλά και να τα μοιράζονται μεταξύ τους. Οι ροές εργασιών, τα λεγόμενα πακέτα (που είναι άλλα ψηφιακά αντικείμενα) μπορούν να ανταλλάσσονται και να αναζητούνται σαν εικόνες και βίντεο στο διαδίκτυο. Αντίθετα με τις κοινές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, το MyExperiment καταλαβαίνει τις ανάγκες των επιστημόνων και προωθεί την συνεργασία μεταξύ διαφόρων επιστημών. Τα δεδομένα του MyExperiment που διαμοιράζονται χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: ●    Διαχείριση περιεχομένου ●    Κοινωνική δικτύωση ●    Σχολιασμός αντικειμένου Αναφορικά, το κοινωνικό δίκτυο MyExperiment αριθμεί περίπου 10.000 μέλη, 370 γκρουπ, 2.700 ροές εργασιών, 860 αρχεία and 360 πακέτα. Αρχικά, μελετήσαμε την πλατφόρμα MyExperiment, ώστε να βγάλουμε κάποια αποτελέσματα σχετικά με το αν οι επιστήμονες συμμετέχουν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως αυτή, το αν είναι ενεργοί χρήστες, το τι είδους επιστήμονες συμμετέχουν περισσότερο και είναι πιο “κοινωνικοί” σε τέτοιο περιβάλλον. Στη συνέχεια, θέσαμε ορισμένα ερωτήματα με τη βοήθεια της γλώσσας SPARQL κάνοντας χρήση του endpoint της βάσης (διαδικτυακός χώρος όπου τίθενται ερωτήματα σε μορφή SPARQL από το χρήστη και επιστρέφονται τα ανάλογα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα δεδομένα της εκάστοτε βάσης), όπου χρησιμοποιήθηκε ο γράφος που παρουσιάζεται στην εικόνα 3. Τέλος, οπτικοποιήσαμε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Sgvizler και εκπονήσαμε στατιστική ανάλυση με τη χρήση του προγράμματος R.
Εικόνα 3: Ο Γράφος της βάσης

Εικόνα 3: Ο Γράφος της βάσης

Παρατηρώντας την εικόνα 4, αντιλαμβανόμαστε ότι ο αριθμός των ανακοινώσεων είναι σχετικά μικρός, με τις μέγιστες ανακοινώσεις να ανέρχονται στις 40, ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι να περιλαμβάνει από 0 έως 10. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η κινητικότητα είναι σχετικά χαμηλή σε σχέση με τον αριθμό των εγγεγραμμένων χρηστών.
Εικόνα 4: Aριθμός ανακοινώσεων ανά χρήστη

Εικόνα 4: Αριθμός ανακοινώσεων ανά χρήστη

Από τις μελέτες μας παρατηρήσαμε πως οι περισσότεροι χρήστες δεν έχουν πάνω από 2-3 φιλίες, αριθμός ιδιαίτερα χαμηλός. Στο παρακάτω διάγραμμα (εικόνα 5) φαίνεται ξεκάθαρα πως το μεγαλύτερο μέρος των χρηστών έχει από 1 έως 25 “φίλους” (μεγαλύτερη συγκέντρωση κουκκίδων) με ελάχιστους να ξεχωρίζουν (ελάχιστη συγκέντρωση στις μεγαλύτερες τιμές). Επίσης, ανακαλύψαμε ότι ο πιο δημοφιλής χρήστης έχει μόλις 97 φιλίες.
Εικόνα 5: Αριθμός «φιλιών» ανά χρήστη

Εικόνα 5: Αριθμός «φιλιών» ανά χρήστη

Από τις υπόλοιπες αναλύσεις που κάναμε, θα αναφέρουμε μερικά σημαντικά αποτελέσματα. Οι Έλληνες χρήστες της πλατφόρμας είναι μόνο 9, αριθμός ιδιαίτερα χαμηλός. Οι περισσότεροι χρήστες είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, Γερμανία και Ολλανδία. Οι χώρες με τη μικρότερη συμμετοχή είναι οι λιγότερο ανεπτυγμένες, όπως Φιλιππίνες, Μαρόκο, Ταιβάν κλπ. Όσον αφορά τους τομείς απασχόλησης των χρηστών, 47 από αυτούς απασχολούνται στον τομέα της πληροφορικής. Επίσης το μεγαλύτερο αριθμό χρηστών κατέχουν ο τομέας της πληροφορικής και της εκπαίδευσης.
Γενικά παρατηρήσαμε επίσης ότι οι χρήστες δεν συνδέονταν συχνά στην πλατφόρμα, και πως ο τελευταίος Έλληνας χρήστης συνδέθηκε το 2014. *Η διεξαγωγή της έρευνας και η σύνταξη του παρόντος άρθρου έγινε από τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες Γεωργιάδου Ευαγγελία, Καματερού Ανθή, Καρβουνίδου Στέλλα, Λάππα Βασιλική και Σαράδογλου Ελισάβετ, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική με κατεύθυνση «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Τεχνολογία Καινοτομίας (E-Business and Innovation Technology)», στο πλαίσιο του μαθήματος «Τεχνολογίες Ιστού και Ανάλυση Δεδομένων» με καθηγητή τον κ. Ταμπούρη Ευθύμιο. Ο λόγος επιλογής του συγκεκριμένου θέματος είναι λόγω της μοναδικότητας του συγκεκριμένου κοινωνικού δικτύου. ** Για το θεωρητικό κομμάτι του άρθρου και της έρευνας αντλήθηκε υλικό από τον οδηγό του Διεθνούς Ιδρύματος Ανοιχτής Γνώσης (http://opendatahandbook.org/guide/el/what-is-open-data/), την πλατφόρμα MyExperiment (http://www.myexperiment.org/about), το άρθρο De Roure, D., Goble, C. and Stevens, R. (2009) The Design and Realisation of the myExperiment Virtual Research Environment for Social Sharing of Workflows. Future Generation Computer Systems 25, pp. 561-567, καθώς και τις σημειώσεις του μαθήματος.

ΠΩΣ ΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

- September 3, 2015 in Data Revolution, Featured, Featured @en, ICT4D, information and communication for development (ICT4D), News, Open Data Ecosystem, Open Data for Development, Open Knowledge, post-2015, Post-2015 agenda, post-2015 development agenda, SDG, ανοιχτά δεδομένα, δήμοι, Διαφάνεια, Επανάσταση Δεδομένων, εργαλεία, Νέα, τεχνολογία

Τα Ανοικτά Δεδομένα – δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο για οποιονδήποτε να τα χρησιμοποιήσει και να τα αναδημοσιεύσετε για οποιοδήποτε σκοπό – γίνονται όλο και πιο σημαντικά στην αναπτυξιακή ατζέντα, η οποία έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ως η βασική κινητήρια δύναμη για την επίτευξη των στόχων της, την βιώσιμη ανάπτυξη (post-2015 UN Sustainable Development).

Τα δεδομένα είναι ίσως ένα από τα πιο πολύτιμα αλλά λιγότερο αξιοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία των σύγχρονων κυβερνήσεων. Επιπλέον, τα Ανοικτά Δεδομένα είναι ευρέως αναγνωρισμένα ως ένας πόρος υψηλής οικονομικής και κοινωνικής αξίας και ως μια αποτελεσματική προσέγγιση για την εξυπνότερη διαχείριση των δεδομένων. Ο κύριος σκοπός των πρωτοβουλιών γύρω από τα Ανοικτά Δεδομένα, παγκοσμίως, είναι να βοηθήσει τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τις κοινωνικές οργανώσεις ώστε να χρησιμοποιούν τα ήδη διαθέσιμα ψηφιακά δεδομένα πιο αποτελεσματικά για να οδηγήσουν την κοινωνία σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Πολλές πρωτοβουλίες ανοικτών δεδομένων ασχολούνται με τη λήψη και τη διαμόρφωση των δεδομένων που είναι ήδη διαθέσιμα στο κοινό, σε μια πιο εύχρηστη μορφή, καθιστώντας τα ένα πανίσχυρο εργαλείο για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη, την καλύτερη διακυβέρνηση και τη συμμετοχή των πολιτών. Τα τελευταία χρόνια, αρκετές μελέτες – συμπεριλαμβανομένων και αυτών που υποστηρίζει η Παγκόσμια Τράπεζα – έχουν δείξει ότι αυξάνεται σε όλο τον κόσμο ο αριθμός των εφαρμογών που χρησιμοποιούν Ανοικτά Δεδομένα, οι οποίες σχετίζονται με την διαχείριση υδάτων, κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ινδία έως ακόμη και αγρο-επιχειρήσεις στην Γκάνα. Ο Χάρτης Επιπτώσεων των Ανοικτών Δεδομένων (Open Data Impact Map), αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του OD4D (Open Data for Development), έχει περισσότερα από 1.000 παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης σε πάνω από 75 χώρες, και η λίστα μεγαλώνει. ict_opendataforsustainabledevelopmentΗ Παγκόσμια Τράπεζα έχει δημοσιεύσει ένα νέο άρθρο, “Ανοικτά Δεδομένα για Βιώσιμη Ανάπτυξη“, που αναδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους τα Ανοικτά Δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων μέσω μιας σειράς εφαρμογών, οι οποίες σχετίζονται με την βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης, την οικονομική πρόσβαση, την οικονομική διαχείριση, τον αστικό σχεδιασμό, τη γεωργία, και με πολλούς άλλους τομείς. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει προσδιορίσει τέσσερις τύπους πλεονεκτημάτων που έχουν τα ανοιχτά δεδομένα, τους οποίους περιγράφει λεπτομερώς σε όλο το άρθρο με συγκεκριμένα παραδείγματα, κάποια από τα οποία παραθέτουμε παρακάτω:
  1. Προώθηση της οικονομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας: Τα Ανοικτά Δεδομένα βοηθoύν τις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά. Νέοι δανειοδοτικοί οργανισμοί σε διάφορες χώρες χρησιμοποιούν Ανοικτά Δεδομένα για να δανείζουν σε δανειολήπτες χωρίς πιστωτική ιστορία. Όσον αφορά τη συμβολή των ανοικτών δεδομένων στον εργασιακό χώρο, οι πλατφόρμες αντιστοίχισης θέσεων εργασίας βοηθούν τους εργοδότες να προσλάβουν το καταλληλότερο εργατικό δυναμικό και αντίστοιχα τα άτομα να βρουν εργασία. Επίσης, τα Ανοικτά Δεδομένα μπορούν να βελτιώσουν το επενδυτικό περιβάλλον, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες.
  2. Βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών: Όσοι κοινωνικοί φορείς παροχής υπηρεσιών χρησιμοποιούν Ανοικτά Δεδομένα βοηθούν, για παράδειγμα, τους μελλοντικούς ασθενείς να βρουν ιατρικές κλινικές ή φροντίδα έκτακτης ανάγκης, να βελτιώσουν την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση ή να βελτιώσουν τα γεωργικά προγράμματα και την επισιτιστική τους ασφάλεια.
  3. Αύξηση της κυβερνητικής διαφάνειας, λογοδοσίας και συμμετοχής των πολιτών: Τα Ανοικτά Δεδομένα έχουν κρίσιμο ρόλο στη βελτίωση της διακυβέρνησης με την έκθεση και την πρόληψη της διαφθοράς. Αρκετές κυβερνήσεις εξετάζουν τα πρότυπα ανοικτών συμβάσεων με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας στις κυβερνητικές συμβάσεις – μια κίνηση που θα μπορούσε να αυξήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και ξένων επενδυτών σε αυτές τις κυβερνήσεις.
  4. Διευκόλυνση στην καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών εντός της κυβέρνησης: Οι δημοτικές αρχές που χρησιμοποιούν Ανοικτά Δεδομένα,  βελτιώνουν το δίκτυο μεταφοράς τους όπως και άλλες πτυχές της υποδομής της πόλης τους, καθώς διαχειρίζονται καλύτερα προσπάθειες ανάκαμψης, όταν τυφώνες ή άλλες φυσικές καταστροφές έχουν καταστρέψει την υποδομή τους.
Αυτές οι εφαρμογές των Ανοιχτών Δεδομένων όπως και άλλες, σχετίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης(Sustainable Development Goals-SDGs) που θα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον επόμενο μήνα. Οι στόχοι αυτοί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων της οικονομίας, της υγείας, της εκπαίδευσης και των περιβαλλοντικών παραγόντων. Τα Ανοικτά Δεδομένα μπορούν να παίξουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη μιας Βιώσιμης Ανάπτυξης, και μπορούν επίσης να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες της Επανάστασης Δεδομένων του ΟΗΕ που βρίσκονται σε εξέλιξη. Καθώς ο κόσμος στρέφεται όλο και περισσότερο στη χρήση δεδομένων, οι κυβερνήσεις βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να παράσχουν μερικά από τα πολυτιμότερα είδη δεδομένων στις επιχειρήσεις, στην κοινωνία και γενικά στο ευρύ κοινό. Για να πετύχουν τα προγράμματα Ανοικτών Δεδομένων, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω από το να δώσουν απλά την άδεια και να δημοσιοποιούν στοιχεία. Πρέπει να συνεργαστούν με τους χρήστες των δεδομένων τους, να παρέχουν νομικές και πολιτικές δομές για τη χρήση δεδομένων και να επικεντρωθούν στην ποιότητα των σημαντικών συνόλων δεδομένων. Τώρα έχουμε περισσότερα στοιχεία από ποτέ, ότι αυτά τα προγράμματα Ανοικτών Δεδομένων αξίζουν τον κόπο. Με τη σωστή εστίαση, προσέγγιση και εφαρμογή, τα Ανοικτά Δεδομένα μπορούν να έχουν υψηλή οικονομική και κοινωνική απόδοση για επενδύσεις σε όλες τις χώρες, σε όλες τις περιφέρειες και σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης.   Πηγή:http://blogs.worldbank.org/ic4d/new-report-how-open-data-can-drive-sustainable-Development

Αναζητώντας Διαφανή Τεχνολογικά Εργαλεία

- March 30, 2015 in News, Ακολούθησε τα Λεφτά, Δημοσιογραφία Δεδομένων, Διαφάνεια, εργαλεία, τεχνολογία

Στις 20-21 Ιανουαρίου 2015 η Πρωτοβουλία Διαφάνειας και Ευθύνης θα διοργανώσει ομάδες εργασίας με ακτιβιστές, δημοσιογράφους, «τεχνολόγους» και χρηματοδότες για την καλύτερη χρήση της τεχνολογίας για να προωθηθεί η υπευθυνότητα και η ιδέα «Ακολούθησε τα Λεφτά». Ως «Ακολούθησε τα Λεφτά» ορίζεται: Η ικανότητα κατανόησης της προέλευσης των χρημάτων, ο τρόπος χρήσης τους και ο προορισμός τους, που είναι κρίσιμος σε μια τεράστια γκάμα κοινωνικών στόχων, όπως η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η προστασία του περιβάλλοντος και ο έλεγχος της πολιτικής επιρροής. Η τεχνολογία μπορεί να παρέχει ισχυρά εργαλεία για να ανιχνεύσει τέτοιες οικονομικές ροές, μεταξύ περιοχών όπως συμβόλαια, πληρωμές, έσοδα και προϋπολογισμούς, ανάμεσα σε άτομα και οργανώσεις, αλλά και μεταξύ χωρών. Ωστόσο, η τεχνολογία σπάνια είναι αρκετή για να επιφέρει την αλλαγή από μόνη της. Έτσι, η πρόοδος συχνά χρειάζεται ευρύτερες προσεγγίσεις, ισχυρότερα εργαλεία και νέες συνεργασίες. Μ’αυτό το σκεπτικό στη διοργάνωση που θα λάβει χώρα στο Βερολίνο, οι συμμετέχοντες μεταξύ άλλων:
  • Θα αναγνωρίσουν ξεκάθαρα τις πιθανές περιοχές εργασίες στην παρακολούθηση των «Ομάδων Χρημάτων» και θα αναπτύξουν συνεργασίες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο.
  • Θα μοιραστούν γνώσεις για το πότε οι τεχνολογικές διαφημίσεις έχουν αξία, πότε όχι, και τι χρειάζεται για να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο. Ποιοι τύποι συνεργασίας, ποιες ικανότητες και ποια βασικά χαρακτηριστικά χρειαζόμαστε πραγματικά;
  • Θα σχεδιάσουν νέα μέσα που θα μοιραστούν με άλλους, που θα προέρχονται από το εργαστήριο και άλλες πρακτικές εργασίες που θα γίνονται μέχρι εκείνη τη στιγμή.

chart

Πηγή Φωτογραφίας: http://www.businessinsider.com/too-big-to-fail-wall-street-and-main-street-how-big-are-they-2011-3   Η σημασία της τεχνολογίας για τον έλεγχο της ροής των χρημάτων είναι ξεκάθαρο ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς ζούμε σε παγκόσμια κοινωνία, η οποία λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο μιας ενοποιημένης οικονομίας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πολλές εταιρείες έχουν αναδειχθεί σε διεθνείς κολοσσούς, με θυγατρικές και καταστήματα σε όλα τα μέρη του πλανήτη, ενώ κατά καιρούς λαμβάνουν χώρα διεθνή οικονομικά σκάνδαλα. Παράλληλα, με την τωρινή κρίση έχει εμφανιστεί και ο όρος «too big to fail», που καταπιάνεται ακριβώς μ’αυτό το ζήτημα. Ορισμένες εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν γίνει τόσο ισχυρά που είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν και να περιοριστούν. Οι προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι συμμετέχοντες στην παραπάνω διοργάνωση θα προσπαθήσουν να δώσουν λύσεις σε όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα, ώστε να υπάρχει μία μια συνολική εικόνα των πόρων σε μια χώρα ή περιοχή (όλες οι πηγές εσόδων, όλες οι δημοσιονομικές εκροές) και να μειωθούν αισθητά τα φαινόμενα οικονομικοπολιτικής διαπλοκής. Κοντολογίς, η ιδέα που ακούει στο όνομα «Ακολούθησε τα Λεφτά» έχει ζωτική σημασία για το δημοσιογραφικό επάγγελμα, το οποίο έχει χάσει την αξιοπιστία του, καθώς συμμετέχει ενεργά πλέον στη διαπλοκή και δεν ασκεί τον ρόλο του, αυτόν του ελέγχουν. Η δημοσιογραφία δεδομένων και η τεχνολογία οφείλει να βρει εκείνη την πολιτική και τα Διαφανή Τεχνολογικά Εργαλεία, που θα τη βοηθήσουν να βρει ξανά τη χαμένη της αίγλη και ρόλο.   Συντακτική ομάδα: Μιχάλης Γιανιτσάρας Δώρα Καρακεχαΐδου Μίνως-Αθανάσιος Καρυωτάκης Κατερίνα Τσιουρή Ματίνα Τσιτσανοπούλου   Η φωτογραφία εξωφύλλου προέρχεται από τον ιστότοπο: http://tech.transparency-initiative.org/follow-the-money-beatrice-martini-on-financial-transparency-and-technology/