You are browsing the archive for Adi Eyal.

Expedition för ömsesidigt lärande i Kapstaden, Sydafrika

- March 15, 2015 in Adi Eyal, Code 4 South Africa, Creative Commons South Africa, designtänk, Internationellt, JAS Gripen, Kapstaden, Living Wage, Open Access South Africa, Open Data, open-government, ROT, RUT, South Africa, Sydafrika

Vad kan Sverige lära sig av Sydafrika kring öppna data och samordnande strategier för bättre transparens och samordning av det digitala samhället? Mycket! Det tror jag verkligen efter att ha upptäckt Code 4 South Africa (Code4SA) och de processer och projekt de driver sen ett par år tillbaka. Det är inget sammanträffande att jag funnit denna organisation och det är jag glad över.
Under 4 månader kommer jag nämligen att vara i Kapstaden i Sydafrika med min utbildning Kaospilot. Tillsammans med 35 kamrater från Kaospilot Danmark och 14 från Schweiz kommer vi bygga en organisation och göra projekt tillsammans med lokala partnerorganisationer för hållbar utveckling. Kaospilot är en kreativ affärs- och designskola som utbildar kreativa entreprenöriella ledare under ett 3-årigt program. Under den fjärde terminen åker alla elever på Outpost (Utpost) och för tredje året i rad är den i Kapstaden. Syftet är för att lära oss av och i en annan kulturen och att testa våra färdigheter i ett väldigt annorlunda sammanhang. Detta sammanhang kräver också flera olika initiativ och organisationer för mer öppenhet och transparens i Sydafrika. De tre stycken jag upptäckt med starkare koppling till Open Knowledge är främst Code4SA, med officiell koppling, som fokuserar mycket på mjukvaruprojekt med öppen källkod och storytelling som öppna data möjliggör. Open Access South Africa är en yngre organisation startat i November 2014 av universitetsstudenter. I staden finns också Creative Commons South Africa som självklart jobbar med att främja de licenser som möjliggör öppen kunskap. Något jag hoppas på är att föra samman olika organisationer i en process inte händer hoppas jag kunna utforska och lära på nära sätt hur det går att jobba med öppna data i ett radikalt annorlunda sammanhang än Sverige.
JAS Gripen, Konflikty.pl

Källa: http://konflikty.pl/

Det finns ett antal intressanta kopplingar mellan Sverige och Sydafrika som på ett eller annat sätt är kopplat till Open Knowledges verksamhet. Inom #OpenGovernment & #OpenSpending annat finns den så omtalade JAS Gripen-affären som ända sedan affärens skede 1999 tagit olika svängar, bland annat 2009, 2013 & 2014. Det vore självklart extremt spännande att göra ett litet projekt angående denna fråga som har en stor koppling till #OpenEconomics-området. En lite ljusare relation är Sydafrikas stora export av Rooibos-te till Sverige!
livingwagestory, code4sa,

Källa: http://livingwagestory.code4sa.org/

Men det finns mycket på öppen data-hållet att lära av Sydafrika. Redan under mitt första möte med Adi Eyal från Code 4 SA nyligen fick jag höra om intressanta projekt som det senaste: Living Wage – en kalkylator för minimilön åt städare & hemhjälp. Situationen i Sydafrika är väldigt annorlunda än i Sverige. Hemhjälp i Sydafrika utförs allt som oftast av ensamstående kvinnor som lever i kåkstäder flera mil ifrån arbetsplatsen. I Sverige sker däremot hemhjälp & husarbete ofta via företag, speciellt efter införandet RUT & ROT. Helhetstänket kring hur lönesättningen kan utformas är dock väldigt intressant med tanke på den lagliga minimilön som ofta inte räcker till mångas försörjning. På Code 4 SA:s hemsida finns en text som beskriver både situationen och tjänsten i sin helhet. Där finns bland annat historier från tre kvinnor, Primrose, Justine och Nosiphiwo som ger verklighetsförankring till situationen. Tjänsten i sig är alldeles underbar ur designtänk-perspektiv då den tar användaren genom empati (hushållerskors historier), idégenerering (antaganden) & prototypande (uträkning och förslag för lön). Den låter en ange nuvarande lön som betalas ut till den hemarbetare en anlitat och sedan utmana ens antaganden kring hur mycket som den anlitade egentligen behöver för ett drägligt liv. Även här går det att se hur öppen data med kreativitet & engagemang hur det kan bekämpa fattigdom med hjälp av enkla verktyg! Sammanfattningsvis kommer det finnas en mängd outforskade områden och perspektiv kring öppen data som jag kommer att gräva efter under min tid i Sydafrika!