You are browsing the archive for Featured.

Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας OK Greece 2017-09-20 20:35:20

Despoina Mantziari - September 20, 2017 in Featured, Εκδηλώσεις, Νέα

Η Wikimedia Community User Group Greece διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα / workshop, το Σάββατο 7 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδος (Open Knowledge Greece) και τη She Sharp. Η ημερίδα παρουσιάζει τις φυλετικές ανισότητες στην τεχνολογία (Gender Gap) και τις έμφυλες ταυτότητες, ενώ δίνει έμφαση στην αναζήτηση των αιτιών του φαινομένου και των […]

Re-publica Thessaloniki: Ενώνοντας την Ευρώπη από το Βορρά έως το Νότο

Spyridoula Markou - September 17, 2017 in Featured, Featured @en, News, Open Data, re:publica, ανοικτά δεδομένα, δήμος, Εκδηλώσεις, Νέα, φεστιβάλ

Η ιδέα για το πρότζεκτ re:connecting Europe γεννήθηκε το Μάιο του 2017 στο Βερολίνο και το ταξίδι που θα ένωνε το Βορρά με το Νότο έφτασε στο τέλος του μετά την ολοκλήρωση του re:publica Thessaloniki. Οι εκδηλώσεις, που διήρκησαν τρεις ημέρες (11-13 Σεπτεμβρίου), περιελάμβαναν παρουσιάσεις και συζητήσεις με άτομα από τον πολιτικό χώρο, τις επιστήμες […]

Τα στοιχεία από την έκθεση της Barclays δείχνουν γιατί οι δημόσιες αναφορές ανά χώρα είναι ζωτικής σημασίας

Χριστίνα Καρυπίδου - September 16, 2017 in Featured, Featured @en, News, ανοικτά δεδομένα, Νέα, τράπεζα, φόρος

Την περασμένη εβδομάδα (σ.σ. το άρθρο δημοσιεύτηκε στις 03 Αυγούστου 2017), συμμετείχαμε στον σχεδιασμό του Open Data for Tax Justice, στο οποίο συμμετείχαν αγωνιστές, εμπειρογνώμονες πολιτικής και ειδικοί στα ανοικτά δεδομένα, για να συζητήσουν τα πρώτα στάδια της δημιουργίας μιας πιλοτικής βάσης δεδομένων για τα δεδομένα αναφοράς ανά χώρα (CBCR). Μόλις δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων, […]

Eduskunnan vierailijatietojen julkisuus – surullinen mutta pieni osa kokonaisuutta

aleksi - September 15, 2017 in Featured

Kansanedustajilla on monenlaisia vierailijoita eduskunnassa, kuten huolestuneita kansalaisia sekä perheenjäseniä. Rakennuksessa käy myös järjestäytynyttä vaikutustyötä tekeviä lobbaajia. Lobbaaminen ei aina ole mitään salakähmäistä suhmurointia. Päinvastoin, viisaat päättäjät kuuntelevat tasapuolisesti ja monipuolisesti erilaisia näkemyksiä ennen päätöksentekoa. Vaikuttamistyö tulisi kuitenkin tehdä avoimesti, niin että olisi selvää kenen nimissä ja millä tavoitteilla toimitaan. Korkein hallinto-oikeus päätti vuonna 2016, että tiedot eduskunnassa vierailevista ihmisistä sekä siitä kenen luona he vierailevat ovat julkisia. Oikeusjutun taustalla oli Avoimen ministeriön, avoimen hallinnon puolesta työskentelevän kansalaisjärjestön, sekä Svenska YLE:n pyrkimykset selvittää järjestäytyneiden lobbaajien vaikutusta eduskunnan toimintaan ja lainsäädäntöön. KHO:n päätöksestä huolimatta eduskunta on evännyt pääsyn vierailijatietoihin ja alkanut tuhota niitä. Oikeuden päätöksen jälkeen eduskunta muutti aiempaa käytäntöään ja alkoi poistaa tietoja vierailijoista päivittäin. Se on myös kieltänyt pääsyn päivittäisiin tietoihin, vaikka asiakirjat on todettu julkisiksi niitä toimituksellisiin tarkoituksiin pyytäville. Asiasta raportoitiin laajasti suomalaisessa lehdistössä (esimerkiksi HS). Eduskunnan hallinto on esittänyt toiminnalleen joukon perusteluita. Joiltain osin, esimerkiksi tietoteknisten rajoitteiden osalta, nämä perustelut tuntuvat ontuvan. Vierailijoiden yksityisyyttä koskevat huolet ovat perusteltuja. Huomattavaa on kuitenkin, että asiakirjoihin tutustuvilla toimittajilla tai järjestöillä ei ole oikeutta julkaista tietoa ihmisistä, joiden vierailu rakennuksessa liittyy yksityisasioihin.   Kiistasta pontta laajempiin uudistuksiin Julkisuusperiaatteen ja oikeuden päätöksen kiertäminen asettaa 100-vuotiaan Suomen eduskunnan varsin kyseenalaiseen valoon. Vastuu sen varmistamisesta, että vaikuttamistyö tapahtuu asiallisella tavalla, on kuitenkin hallinnon sijaan poliittisella johdolla, kansanedustajilla. Nyt tarvitaan poliittista johtajuutta ja aloitteita, jotka muuttavat eduskunnan toimintaa avoimempaan suuntaan ja tukevat kansalaisten luottamusta edustajiensa toimintaan. Hyvin järjestetyssä hallinnossa journalistien ei esimerkiksi tarvitsisi käyttää vierailijalistoja selvittääkseen ketä ylimmässä vallankäytössä on kuultu. Vaikuttamistyön avoimuuden takaamiseen olisi parempiakin keinoja. Yhä useampaan Euroopan maahan on perustettu vaikuttaja- tai vaikuttamisrekisteri, johon järjestäytynyttä vaikutustyötä tekevien tulee liittyä. Sen kautta he ilmoittavat jos lobbausta tekevät edustavat muita, kuinka paljon vaikuttamiseen käytetään resursseja ja mitkä sen tavoitteet ovat. Euroopan unioni on parhaillaan laajentamassa omaa läpinäkyvyysrekisteriään ja muuttamassa sitä pakolliseksi. Myös Irlannissa otettiin 2 vuotta sitten käyttöön pakollinen rekisteri lobbaajille sekä rajoituksia pyöröovi-ilmiölle, eli ihmisten siirtymiselle politiikasta edunvalvontaan. Suomenkin kannattaisi seurata tätä kehitystä ja tukea rehellistä edunvalvontaa varmistamalla, että kaikki lobbausta tekevät ovat yhtä avoimia toiminnastaan. Läpinäkyvyys ei tietenkään itsessään tee autuaaksi. Epäselvät maan tavat poliittisessa vaikuttamisessa tulisi korvata selkeillä pelisäännöillä, joiden toteutumista myös seurataan tosissaan. Muun muassa Eero Heinäluoma on ottanut aiheeseen vahvasti kantaa ja esittänyt, että aika pelisääntöjen sopimiseen on nyt.   Avoin eduskunta -hankkeesta vision suuntaviivat Open Knowledge Finland ja Avoin ministeriö työskentelevät tällä hetkellä Avoin eduskunta -tutkimuksen ja kampanjan parissa. Osana kampanjaa keräämme esimerkkejä, ajatuksia ja konkreettisia ehdotuksista uusista keinoista, joiden kautta poliittisen vaikuttamisen läpinäkyvyys ja vastuullisuus voitaisiin järjestää. Tavoitteemme on myös edistää yhteiskunnallisesti tärkeiden päätöksentekoa koskevien tietojen saatavuutta osaksi julkista keskustelua. Siksi myös työskentelemme vierailijatietojen julkisuuden puolesta. Tavoitteenamme on käydä rakentavaa keskustelua eduskunnan hallinnon sekä poliittisten päättäjien kanssa siitä, kuinka pääsy vierailijatietoihin voitaisiin järjestää turvallisella tavalla. Samalla toivomme, että julkisen keskustelun huomio keskittyisi laajempiin pyrkimyksiin tehdä eduskunnan toimintaa avoimemmaksi. Suomen suuren syntymäpäivän kunniaksi toivomme myös Arkadianmäeltä kantautuvan myönteisempiä uutisia.   Aleksi Knuutila (OKFI) Teemu Ropponen (OKFI) Joonas Pekkanen (Avoin ministeriö)   The post Eduskunnan vierailijatietojen julkisuus – surullinen mutta pieni osa kokonaisuutta appeared first on Open Knowledge Finland.

Συνάντηση του OK Greece με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Spyridoula Markou - September 11, 2017 in Featured, Featured @en, News, Uncategorized @en, Νέα

Συνάντηση με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Όλγα Γεροβασίλη, είχε η ομάδα του Open Knowledge Greece το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου. Στη συζήτηση, η οποία έγινε στο περίπτερο του Υπουργείο στο χώρο της 82ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας, κ. Γρηγόρης Θεοδωράκης. Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ανοιχτής Γνώσης Ελλάδας, κ. Χαράλαμπος Μπράτσας, ενημέρωσε […]

Το OK Greece στο re:publica 2017/ 11-13 Σεπτεμβρίου, Αποθήκη 1 (Λιμάνι)

Χριστίνα Καρυπίδου - September 10, 2017 in Featured, Featured @en, News, re:publica, ανοικτά δεδομένα, Εκδηλώσεις, Νέα, φεστιβάλ

Το re:publica 2017, ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στον κόσμο για τον ψηφιακό πολιτισμό, με έδρα το Βερολίνο, θα φιλοξενηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, στην Αποθήκη 1 (Λιμάνι). Δυναμικό «παρών» θα δώσει και το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδος. Με κεντρική ιδέα το «re:connecting EUROPE», η re:publica 2017 πραγματοποιεί ένα ταξίδι […]

To ΟΚ Greece στο International Journalism Summer School

Spyridoula Markou - August 28, 2017 in Data Journalism, Featured, Featured @en, Εκδηλώσεις

Στο θερινό σχολείο International Journalism and media organizations in a turbulent age: European and Asian perspectives που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη από τις 16-23 Ιουλίου 2017 έλαβε μέρος το OK Greece.Στα πλαίσια των διαλέξεων του summer school η ομάδα μας πραγματοποίησε ένα workshop με θέμα την δημοσιογραφία δεδομένων και την ανάγκη της κατανόησης από όσους εργάζονται […]

Τα ανοικτά δεδομένα και η έρημος

Χριστίνα Καρυπίδου - August 28, 2017 in Featured, Featured @en, News, ανοικτά δεδομένα, ανοικτότητα, Νέα

  Mor Rubinstein Εργάζομαι εδώ και πολύ καιρό στο πεδίο των ανοικτών δεδομένων, πηγαίνοντας από το τοπικό (Ισραήλ) στο παγκόσμιο έως το τοπικό (ΗΒ) πάλι. Από τα κυβερνητικά δεδομένα στα δεδομένα φιλανθρωπίας, από τα σχόλια μέχρι την πολιτική. Τον τελευταίο χρόνο αισθάνομαι κόπωση γύρω μου. Υπάρχει κάποια αίσθηση για το πού θέλουμε να πάμε, αλλά […]

Συνέντευξη της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη, στο Open Knowledge Greece

Spyridoula Markou - August 28, 2017 in Featured, Featured @en, News, Uncategorized @en, Νέα

MyData 2017 -konferenssi luo perustaa reilulle, ihmiskeskeiselle ja sykkivälle datataloudelle

Open Knowledge Finland - August 28, 2017 in Conference, datatalous, estonia, ethics, Events, Featured, finland, gdpr, impact, My Data, mydata, mydata 2016, mydata 2017, mydata alliance, mydata declaration, Open Data, vaikuttavuus, Working Groups

Ke 30.8. Tallinnassa, Tallinn University Conference Centre, Narva Maantee 29 To-pe 31.8.-1.9. Helsingissä, Kulttuuritalo, Sturenkatu 4 Kolmipäiväinen MyData 2017 -konferenssi vauhdittaa siirtymää yrityskeskeisestä henkilökohtaisen datan hallinnasta ja hyödyntämisestä kohti ihmiskeskeistä ja yksilöllistä datan hallintaa. Konferenssissa julkaistaan MyData Declaration, eli ihmiskeskeisen tietojenkäsittelyn teesit, jotka ovat allekirjoitettavissa konferenssin aikana. Yksinkertaistettuna MyData -periaatteet voimaannuttavat kansalaisia/palveluiden käyttäjiä, sillä käyttäjä itse voi esimerkiksi uudelleenkäyttää itsestään kerättyä tietoa tai määritellä, miten tietoa jaetaan esimerkiksi muihin palveluihin, mainostajille, tutkijoille tai muille tiedon hyödyntäjille. MyData tulee paitsi tehostamaan julkisia palveluita, myös tuottamaan aivan uudenlaisia palveluinnovaatioita ja on myös todennäköistä, että käyttäjät itse voivat esimerkiksi myydä tietoja itsestään mainostajille. MyData voimaannuttaa kuluttajakansalaisen.

MyData nivoutuu vahvasti tiedon avoimuuteen – ja on internetin suuria haasteita

World Wide Webin keksijä Sir Tim Berners-Lee on nostanyt henkilötiedon käsittelyn yhdeksi kolmesta suuresta internetin tulevaisuutta määrittäväksi haasteeksi. Siksi henkilötieto onkin ollut tärkeä asia Euroopan digitalisaatioagendalla ja uusi EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) astumassa voimaan alle vuoden päästä. Siinä missä tietosuoja-asetus tuo itsessään kansalaisille turvaa ja uusia digitaalisia oikeuksia henkilötietoon liittyen, MyData tavallaan rakentaa tämän päälle, tuomalla lisää oikeuksia, ja määrittelemällä periaatteet ja eräänlaisen arkkitehtuurin sille miten henkilötietoa hallinnoidaan käyttäjän ja palveluiden kesken. Myös henkilötietoon liittyvien palveluiden taloudellinen merkitys on valtava. Henkilötiedot ovat yksi merkittävimmistä tulevaisuuden liiketoimintaa muokkaavista voimista (World Economic Forum, 2013) ja niihin liittyvien palvelujen kokonaismarkkinan on arvioitu kasvavan Euroopassa jopa 1000 miljardiin euroon vuonna 2020 (Boston Consulting Group, 2012). Nokkela lukija kysyy mitä tekemistä MyDatalla on avoimen tiedon ja avoimen datan kanssa. Siinä missä avoin data viittaa kaikkien julkisesti saatavilla oleviin tietovarantoihin, MyDatassa puolestaan yksi olennainen osa on vastaavasti yksilön Kansainvälisen Open Knowledge -järjestön (ent. Open Knowledge Foundation) perustaja Rufus Pollock tiivisti avoimen datan ja MyDatan suhteen viime vuoden konferenssissa. Avoimen datan potentiaaliseksi suoraksi hyödyksi on arvioitu 40 miljardia ja välillisiksi 100 miljardia euroa vuosittain EU -alueella (Vickery, 2011).  Sinänsä arviot ovat suuntaa antavia, mutta kokoluokaltaan henkilötiedon taloudellinen potentiaali on näin arvioituna jopa kymmenkertainen avoimen datan potentiaaliin verrattuna. Teimme Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalle (VN TEAS) selvityksen avoimen datan taloudellisista vaikutuksista ja yksi raportin löydöksistä olikin nimenomaan se, että tarvitaan laajempaa datatalouden osaamista ja että arvo syntyy yhdistelmällä erilaisia datalähteitä. Toki on tärkeää muistaa, ettei kyse ole vain taloudellisesta merkityksestä. Yhtä kaikki, avoin data, MyData, tekoäly, big data, data-analytiikka – mm. nämä kulkevat käsi kädessä ja lisäävät toinen toisensa merkitystä ja vaikuttavuutta datataloudessa.

MyData 2017 -konferenssi – kansainvälinen yhteisö luo tulevaisuuden!

Toista kertaa järjestettävä tapahtuma on ainutlaatuinen, sillä se tuo yhteen yritykset, yhteisöt, kansalaisjärjestöt tutkijat ja hallinnon edustajat. Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetyssä konferenssissa oli 670 henkeä 25 maasta, eli onnistumme mainiosti. Viime vuoden konferenssin merkitystä ei kannata aliarvioida, sillä sen jälkeen MyData-verkostoja on käynnistetty useissa maissa, alunperin Liikenne- ja viestintäministeriölle tehty MyData selvitys on käännetty useille kielille ja julkaistu ympäri maailmaa, ja yli 400 hengen MyData-konferenssi järjestetty Japanissa. Tänä vuonna MyData 2017 -tapahtuma järjestetään 3-päiväisenä (30.8. – 1.9.2017) siten, että ensimmäinen päivä on Tallinnassa (tietyt teemasessiot ja akateeminen osuus), ja kaksi päivää (päätapahtuma) Helsingissä. Odotamme paikalle yli 700 henkeä – mukana on peräti yli 150 puhujaa, ja yli 40 eri sessiota! Olemme pyrkineet pitämään lippujen hinnat maltillisena, että saadaan osallistujia erityyppisistä organisaatioista mukaan. Liput saa ostettua suoraan sivulta:  https://mydata2017.org/registration/ MyData 2017 -konferenssin järjestävät yhteistyössä Open Knowledge Finland, Aalto-yliopisto, Tallinnan yliopisto, ja ranskalainen tutkimusorganisaatio Fing. Konferenssi on yhteisöllisesti tuotettu – mukana on noin 10 palkattua henkilöä, yli 35 vapaaehtoista ja yli 50 ohjelman tuottajaa – ja se on Open Knowledge Finlandin vuoden suurin tapahtuma – tervetuloa mukaan!
Yo. tekstissä mainittuja lähteitä: Rufus Pollock MyData 2016 https://www.youtube.com/watch?v=4SRUqQO_1CQ MyData Declaration https://mydata.org/declaration/ Three challenges for the web, according to its inventor, The Web Foundation (March 12, 2017) https://webfoundation.org/2017/03/web-turns-28-letter/  Boston Consulting Group. (2012). The Value of Our Digital Identity. Liberty global Policy Series. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://www.libertyglobal.com/PDF/public-policy/The-Value-of-Our-Digital-Identity.pdf. Koski, H., Honkanen, M., Luukkonen, J., Pajarinen, M., & Ropponen, T. (2017). Avoimen datan hyödyntäminen ja vaikuttavuus. VNK.  Saatavissa: http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=18703 Vickery, G. (2011). Review of Recent Studies on PSI Re-Use and Related Market Developments. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://www.nsgic.org/public_resources/Vickery.pdf. World Economic Forum. (2013). Unlocking the Value of Personal Data: From Collection to Usage. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://www3.weforum.org/docs/WEF_IT_UnlockingValuePersonalData_CollectionUsage_Report_2013.pdf. The post MyData 2017 -konferenssi luo perustaa reilulle, ihmiskeskeiselle ja sykkivälle datataloudelle appeared first on Open Knowledge Finland.