You are browsing the archive for finanslov.

Finanslovs dataworkshop

- January 9, 2016 in åben data, begivenhed, data sprint, datajournalistik, dataworkshop, event, finanslov, offentlige data, Workshop

Open Knowledge Danmark afholdt dataworkshop om Finanslov 2016 hos Information

Open Knowledge Danmark afholdt dataworkshop om Finanslov 2016 hos Information.

Sidst i november afholdt Open Knowledge Danmark en dataworkshop om finanslov 2016 med ca. 15 deltagere i Informations lokaler. Der blev kigget på forskellige visualisering af offentlige udgifter; udlandsbistanden blev forsøgt omregnet til “antal kongehuse”; reduktionen i bevillinger til uddannelse og forskning blev gransket; det blev undersøgt hvor stor en andel af de samlede udgifter, der er blevet flyttet rundt på mellem udspil og forhandling hen over de seneste år og Informations eget sunburst-diagram, blev opdateret med nyeste data. Hvis du selv skulle have lyst til at tage et nærmere kig på data kan data hentes i csv-format via vores Github-side. Udtræk kan laves via finansministeriets finanslovsdatabase. Skriv gerne en kommentar herunder med ideer til anvendelse af finanslovsdata’en eller med links til noget der rent faktisk er lavet.

Finanslovs dataworkshop

- January 9, 2016 in åben data, begivenhed, data sprint, datajournalistik, dataworkshop, event, finanslov, offentlige data, Workshop

Open Knowledge Danmark afholdt dataworkshop om Finanslov 2016 hos Information

Open Knowledge Danmark afholdt dataworkshop om Finanslov 2016 hos Information.

Sidst i november afholdt Open Knowledge Danmark en dataworkshop om finanslov 2016 med ca. 15 deltagere i Informations lokaler. Der blev kigget på forskellige visualisering af offentlige udgifter; udlandsbistanden blev forsøgt omregnet til “antal kongehuse”; reduktionen i bevillinger til uddannelse og forskning blev gransket; det blev undersøgt hvor stor en andel af de samlede udgifter, der er blevet flyttet rundt på mellem udspil og forhandling hen over de seneste år og Informations eget sunburst-diagram, blev opdateret med nyeste data. Hvis du selv skulle have lyst til at tage et nærmere kig på data kan data hentes i csv-format via vores Github-side. Udtræk kan laves via finansministeriets finanslovsdatabase. Skriv gerne en kommentar herunder med ideer til anvendelse af finanslovsdata’en eller med links til noget der rent faktisk er lavet.

Dataworkshop – finanslov 2016

- November 12, 2015 in begivenhed, data sprint, datajournalistik, dataworkshop, event, finanslov

Dataworkshop om finanslov 2015

Dataworkshop om finanslov 2015, Billede frigivet under CC-BY licens

Kom med til dataworkshop om finansloven mandag d. 30. november i København. For 3. år i træk afholder  Open Knowledge Foundation Danmark en datajournalistisk workshop om finansloven i samarbejde med Information (læs om tidligere workshops her og her). Det er mandag d. 30. november 2015, kl. 16.30-20.00 i Informations lokaler i København. Vi kommer til at arbejde med dataanalyse og -visualisering af den nye finanslov for 2016. Vi graver sammen ned i data’en bag den fremlagte finanslov for at finde historier og svar:
 • Hvordan prioriteres ulandshjælp, nødhjælp og modtagelse af flygtninge?
 • Hvor mange penge bliver der egentlig flyttet rundt på i forhandlingerne?
 • Bliver Kongehusets gage sat op?
 • Hvor meget tages fra uddannelse og forskning?
 • Hvordan ser udviklingen i udgifterne til politi ud?
  Vil du være med? Så tilmeld dig hos Niels Erik eller skriv i kommentarfeltet herunder eller direkte til vores twitter. Vi er særligt glade for deltagere, der har viden om finansloven, evner inden for it, datajournalistik, visualisering eller statistik – vigtigste kvalifikation er dog, at du har lyst til at være med.

120+ CKAN Portals in the Palm of Your Hand. Via the Open Data Companion (ODC)

- September 24, 2015 in åben data, begivenhed, data sprint, datajournalistik, dataworkshop, event, finanslov, offentlige data, Workshop

CKAN is a powerful open-source data portal platform which provides out-of-the-box tools that allow data producers to make data easily accessible and reusable by everyone. Making CKAN as Free and Open Source Software (FOSS) has been a key factor in helping grow the availability and accessibility of open data across the Internet. The emergence of mobile devices and the mobile platform has led to a shift in the way people access and consume information. Popular consensus  and reports show that mobile device usage and time spent on mobile devices are rapidly increasing. This means that mobile devices are now one of the fastest and easiest means of accessing data and information. Yet, as of now, open data lacks a strong mobile presence. Open Data Companion (ODC) [pronounced “Odyssey”] seeks to address this challenge by providing a free mobile app that serves as a unified access point to over 120 CKAN 2.0+ compliant open data portals and thousands of datasets from around the world; right from your mobile device. Crafted with mobile-optimised features and design, this is an easy and convenient way to find, access and share open data. ODC provides a way for CKAN portal administrators and data producers to deliver open data to mobile users without the need for additional costs or further portal configuration. ODC provides key mobile features for CKAN Portals:
 • Mobile users can setup access to as many CKAN-powered portals as they want.
 • Browse datasets from over 120 CKAN-powered data portals around the world by categories.
 • Receive push notifications on your mobile device when new datasets are available from your selected data portals.
 • Download and view data records (resources) on your mobile device.
 • Preview dataset resources and create data visualisations in app before download (as supported by the portal).
 • Bookmark/save datasets for later viewing.
 • “Favourite” your data portals for future easy access.
 • Share links to datasets on social media, email, sms etc. right from the app.
 • In-app tutorial videos designed to help you quickly get productive with the app. Tutorial videos are available offline once downloaded.
screen_shot3
To ensure that ODC is usable by all CKAN portals in the wild, the app uses the publicly open and powerful CKAN API which is supported by all CKAN portals. By using the CKAN API to access portals’ data and meta-data, the app safeguards portals from external malicious attacks; more importantly portal administrators remain in control of the data being delivered to the public through the app. For instance, in order for ODC to provide in-app previews and visualisations of datasets, portal administrators must install the correct CKAN resource preview extensions. Basically, whatever dataset can be accessed from a CKAN portal website, can also be accessed by ODC through the CKAN APIs.

How to Make Your CKAN Portal Available to the Mobile Community

Making your CKAN portal available to the mobile community through the ODC app is done in 3 easy steps. As a portal administrator, ensure your CKAN portal is running on CKAN 2.0 and above (at the time of writing latest CKAN version is 2.4); ensure your portal is publicly available on the World Wide Web. Finally, submit your portal details to the CKAN Census (where the app developer will periodically check for new portal submissions) OR submit the portal details directly to the developer through the feedback section of the app and the app website. That’s all!

Feedback Welcome

ODC is available for download on the Google Play Store and all feedback is welcome. The app is actively developed, so more features will be released. Send feedback through the app or follow ODC on Twitter. You can also read more about the ODC vision, objectives and features from the app website. Bringing CKAN Portals to the mobile platform is a big step in improving open data accessibility and reusability. It also opens doors to more public involvement in open data growth. I am excited to see what these new opportunities produce, first for the CKAN community and then for the Open Data community in general.

Finansloven 2015 betragtet gennem budgetdata

- December 1, 2014 in åben data, begivenhed, data sprint, dataworkshop, event, finanslov, offentlige data, Workshop

Open Knowledge Danmark og Informations Datablog afholdt igen i år en vellykket dataworkshop med afsæt i den nyeste finanslov.
fl2015-2

Der arbejdes med finanslovsdata i Informations lokaler.

Vi havde på forhånd fået indhentet data fra Finansministeriets finanslovsdatabase, så de 15 engagerede og velkvalificerede deltagere umiddelbart kunne kaste sig over data i et (relativt) pænt formateret csv-format (du kan selv finde datasættet her, tak for forarbejdet til til @nidhug).
fl2015-1

Finanslov 2015 analyseres og visualiseres på Databloggen og Open Knowledge Danmarks dataworkshop.

Der blev gjort flere gode forsøg på at skabe et overblik over udviklingen i de forskellige poster gennem de seneste år. Det vidste sig dog at være relativ besværligt på grund af en lang række omstruktureringer og redefineringer af hovedområder og underkonti. En del af dette er afstedkommet af, at ministerier oprettes, nedlægges og skifter resort med jævne mellemrum. Der blev også søgt efter meget specifikke poster; en undersøgte DMI’s indtægter og udgifter. DMI sidder vigtig samfundsrelevante data i form af danske vejr og klimadata, som vi i Open Knowledge Danmark mener burde frigives som åbne data. En lidt anderledes tilgang til data blev anvendt af en deltager på workshoppen, der omsatte budget-tallene til lyd og således kunne afspille en melodisk tonerække for udviklingen i hver af finanslovens budgetposter. Tak til alle deltagere på workshoppen for engageret og inspirerende arbejde på dagen og til Informations Datablog for at lægge hus til og for godt samarbejde. Vi håber at kunne gentage arrangementet igen næste år – gerne i en endnu mere finpudset version.

Dataworkshop om finanslov 2015

- November 12, 2014 in åben data, begivenhed, data sprint, datajournalistik, dataworkshop, event, finanslov, offentlige data

Datasprint

Der kodes og analyseres på Information og OK-DK’s dataworkshop om Finanslov 2014.

Kom med til dataworkshop! Vi kommer til at arbejde med dataanalyse og -visualisering af den nye finanslov. Vi kigger finansloven igennem for at finde historier og svar:
- Bliver Kongehusets gage sat op?
- Hvordan prioriteres ulandshjælp, nødhjælp og modtagelse af flygtninge?
- Hvor ses de største ændringer i forhold til sidste år?
- Hvor store er udgifterne til dagpenge?
- Hvor mange penge bliver der egentlig flyttet rundt på i forhandlingerne?
- Ændres forholdet mellem kolde og varme hænder? Arrangementet afholdes af Open Knowledge Foundation Danmark i samarbejde med Informations Datablog. Det er onsdag d. 26. november, kl. 16.30-20.00 i Informations lokaler i København. Hvis du kunne tænke dig at være med så tilmeld dig hos Niels Erik eller skriv direkte til vores twitter. Vi er særligt glade for deltagere, der har viden om finansloven, evner inden for it, datajournalistik, visualisering eller statistik – vigtigste kvalifikation er dog, at du har lyst til at være med. Det er andet år i træk, at vi og Informations Datablog afholder et datajournalistisk arrangement omkring finansloven. Du kan læse lidt om sidste års dataspurt her.