You are browsing the archive for Fråga Staten.

Låt folket gräva! Open Knowledge Sverige föreläser på GRÄV 2016

- April 7, 2016 in Edward Snowden, Fråga Staten, FrågaStaten, investigative journalism, Janine di Giovanni, Johannes Kristjansson, panamapapers, Paul Myers, Public Bodies, Rana Sabbagh, visualisering

Tänk om varje person med tillgång till Internet enklare kunde nyttja den svenska Offentlighetsprincipen? Det är snart möjligt. Denna fredag 8/4 håller Open Knowledge Sverige en föreläsning på GRÄV. Föreläsningen handlar om möjliga sätt som journalister och medborgare kan nyttja kraften av Offentlighetsprincipen med crowdsourcing för interaktiv och kollaborativ granskning och journalistik. Vi kommer berätta om den plattform som vi just nu testar. Under evenemanget kommer nyfikna journalister och andra bjudas in till grupper som vill testa på att använda verktyget i sin profession. Andra som närvarar på GRÄV är t.ex. Edward Snowden, Janine di Giovanni, Johannes Kristjansson, Rana Sabbagh, och Paul Myers.   map-of-publicbodies-visualization-v1-webpreview   Bilden ovan är ett första utkast och smakprov av den visualisering vi gjort där vi kartlagt alla instanser i offentlig sektor som existerar för allmänhetens kännedom. Dessutom har vi kopplat ihop dem baserat på deras juridiska relation med varandra. Visualiseringen och den integrerade kontaktdatan till varje myndighet öppnar upp för en enklare förståelse om hur offentlig sektor är organiserad. Programpunktens beskrivning: “Låt folket gräva – så kan du engagera medborgare för att stärka ditt gräv och Offentlighetsprincipen! En helt ny digital portal kan komma att revolutionera ditt arbete som grävande journalist. Nu kan du på ett enkelt sätt få dina läsare att använda Offentlighetsprincipen och gräva åt dig. Kom och lär dig mer om den nya digitala portalen som hjälper dig maximera kraften i crowdsourcing för att stärka ditt eget grävjobb – och för att stärka Offentlighetsprincipen.” GRÄV är en årlig konferens om grävande journalistik som arrangeras av Föreningen Grävande Journalister. Länk till evenemanget finns på GRÄVs interaktiva schema vid Sched.org. Vi ser fram emot att presentera vår intervention för att tillgängliggöra Offentlighetsprincipen som verktyg!

Crowdsourcing av Allmänna Handlingar genom projektet “Fråga Staten” av Open Knowledge Sweden!

- June 4, 2015 in crowdsourcing, Fråga Staten, FrågaStaten, FROIDE, open-government, opengov, OpenSpending

Hur öppet är Sverige egentligen? Den svenska offentlighetsprincipen är den äldsta informationsfrihetslagen i världen. Lagen är en grundbult i svensk demokrati och spelar en ovärderlig roll i vår förmåga att granska staten och möjliggör positiv samhällsutveckling som exempel av medborgardialog. Men hur har utvecklingen skett med denna funktion som demokratiskt fundament i ett digitalt informationssamhälle? Open Knowledge Sweden är en ideell organisation som verkar för ökad tillgång till öppen information. Genom att sjösätta en plattform som gör det lättare för individer och organisationer att begära ut allmänna handlingar, vill Open Knowledge Sweden utveckla och underlätta användandet av offentlighetsprincipen även i ett digitalt samhälle. “Tillsammans med experter från näringsliv, forskning och samhälle har VINNOVA gjort bedömningen att FrågaStaten kan bidra tillatt visa värdet av öppna data. – VINNOVA, April 2015 Stockholm, Sverige, 4 Juni 2015 — Målet med Fråga Staten är att frigöra det sociala och ekonomiska värdet som tillkommer från den öppna tillgången av allmänna handlingar. Open Knowledge Sweden vill speciellt belysa hur öppen information i ett nordiskt sammanhang leder till positiv och hållbar samhällsutveckling. Ett av målen är också att uppmärksamma offentlighetsprincipens fundamentala roll i vår demokrati. Genom en överskådlig plattform byggd på mjukvaran FROIDE kommer Fråga Staten göra det lätt och bekvämt för medborgare att använda offentlighetsprincipen. Plattformen kommer tillåta användare att begära ut och ta del av allmänna handlingar genom en digitaliserad och automatiserad samlingsplats. Samtidigt kommer den minska arbetsbelastningen för offentlig sektor. Den sökbara databasen med utgivna allmänna handlingar leder till minskade förfrågningar av samma dokument och möjliggör istället för tjänstemän att behandla andra ärenden. Det enda manuella arbetet som projektet kräver är sekretessprövning innan handlingen publiceras på webben. Liknande tjänster baserade på FROIDE har framgångsrikt lanserats i bland annat Tyskland och Österrike. Förväntade resultat är hundratals till tusentals begärda offentliga handlingar av medborgare, samt ett underlättat och därmed ökat användande av allmänna handlingar för privat och professionellt bruk, t.ex. journalistiskt arbete. I samband med utvecklingen och lanseringen av plattformen välkomnar Open Knowledge Sweden varmt intresse från journalister, tjänstemän i offentlig sektor och medborgare att medskapa för att göra den så bra som möjligt! För ytterligare information och mediala tillfrågningar, vänligen kontakta: Jonathan Milläng jonathan[at]okfn.se