You are browsing the archive for FrågaStaten.

Gästforskare från Kina studerar svensk offentlighetsprincip

- May 8, 2017 in Alexander Humboldt Foundation, FrågaStaten, gästforskare, Internationellt, Kina, Offentlighetsprincipen, pressmeddelande, Tyskland, Undervaka, Xiaowei Chen

Den kinesiska gästforskaren Xiaowei Chen är i Sverige för att forska om den svenska offentlighetsprincipen och jämföra den med den tyska och den kinesiska motsvarigheten. Både den tyska och den kinesiska är relativt nya i förhållande till Sveriges 250-åriga offentlighetsprincip. Syftet med studierna är att kunna ta med lärdomar hem till Tyskland men främst till Kina. Forskningen sker mellan 1/5 och 30/6 2017. Vill du ta kontakt med Xiaowei Chen för intervju eller annat ändamål kopplat till hennes forskning når du henne via de följande uppgifterna:

E-post: xiaowei@okfn.se
Mobil: +46 73 568 28 96

Alternativ e-post: mattias[at]okfn[dot]se Här nedan följer frågor som vi ställt henne angående hennes gästforskning här i Sverige. What brings you to research this topic of Freedom of Information in Sweden?
 – I came from Beijing last September to Berlin and have been researching about the Freedom of Information in Germany under the support of Alexander Humboldt Foundation and Open Knowledge Foundation Germany. I want to do a comparison between Germany and Sweden. What is your intention with your research in Sweden?
– Sweden has his reputation and tradition for being an international leader of transparency. Germany is relatively young with the law “Informationsfreiheitsgesetz” (Freedom of Information) since 2006 and China has a regulation only since 2008. Both countries have a lot to learn from Sweden. What do you hope to get out of your research here?
– Through the eight weeks in Sweden I will try to understand the governmental structure and its social impact, what media and NGO does to keep a transparent environment. And I am particularly interested in the development of the governmental tradition in this country, which is unthinkable in China and even in Germany. What have you found out during your research in Germany so far?
 – I have spoken to some German government officers, lawyers, journalists and NGOs. Already I find the Swedish term public servant more interesting than government officer used in Germany and China. I think the Germans do carry out their law seriously – which is compared to many other countries a great thing! Yet there are a lot of things to improve: The law itself could be improved at many points, and the German government could also show more willingness to cooperate with social communities on this issue. What could help your research in Sweden?
– I’m extremely grateful to the support of Open Knowledge Sweden, in the past two weeks I have tried to organize meetings with public servant, lawyers, journalists and NGOs. It would be great if to meet a lot of people who could take some time for an interview, and also great if they can recommend someone or some organization which I can interview or make use of in some way for my research! How will you relate this research to China and the current situation there?
– China is making some efforts but this will take a long period, and it also takes a lot of courage and wisdom. The culture and tradition is completely different, if not opposite. I think it’s important to show Chinese people, especially the young generation, that there are different ways to run a government. Open Knowledge Sverige har äran att bjuda in och vara värd för Ms. Xiaowei Chen, gästforskare från The Alexander Humboldt Foundation. Ms. Xiaowei Chen besöker Stockholm och Sverige för forskning från och med 1/5 till och med 30/6 2017. Om du är intresserad av att ta kontakt med Ms. Xiaowei Chen för att stödja hennes forskning och tillhandahålla inlägg vänligen se kontaktdetaljer i början av denna pressrelease. Open Knowledge Sverige är väldigt stolta att få facilitera besöket av Ms. Xiaowei Chen som en forskare som studerar och granskar den svenska offentlighetsprincipen. English: Open Knowledge Sweden have the honor to invite and host Ms. Xiaowei Chen, visiting scholar from The Alexander Humboldt Foundation. Ms. Xiaowei Chen is visiting Stockholm and Sweden for research between 1st of May 2017 until 30th of June 2017. If you are interested to get in touch with Ms. Xiaowei Chen to support the research and provide input please see contact details in the beginning of this press release. Open Knowledge Sweden are very proud to facilitate the visit of Ms. Xiaowei Chen as a scholar to research and scrutinize Swedish Freedom of Information law.

Gästforskare från Kina studerar svensk offentlighetsprincip

- May 8, 2017 in Alexander Humboldt Foundation, FrågaStaten, gästforskare, Internationellt, Kina, Offentlighetsprincipen, pressmeddelande, Tyskland, Undervaka, Xiaowei Chen

Firande av 250 år med Offentlighetsprincipen i Sverige genom lanseringen av FrågaStaten!

- September 28, 2016 in #mysociety, Alaveteli, Anders Chydenius, FrågaStaten, International Right to Know Day, Offentlighetsprincipen

Idag är en ganska speciell dag. Inte bara är det International Right To Know Day (Internationella Dagen för Rätten Att Veta), men i år är det också 250-jubiléet av världens första lagstiftning om informationsfrihet, som antogs i Sverige år 1766. Open Knowledge Sverige har valt denna betydelsefulla dag för att lansera betaversionen av FrågaStaten, den 28:e installationen med MySociety:s mjukvara Alaveteli för Offentlighetsprincipen (Freedom of Infromation). Detta skulle alltid ha varit en extra speciell lansering för MySociety: Alaveteli är uppkallad efter en liten stad, vid den tidpunkten svensk, som var hem till Offentlighetsprincipens förfader Anders Chydenius. Anders Chydenius spelade en avgörande roll i skapandet av 1766 års grundlagsstadgade tryckfrihetsförordning, som innehöll en lagstiftning om Offentlighetsprincipen i Sverige, internationellt kallat en “Freedom of Information Act”. Denna lagstiftning inskrev avskaffandet av politisk censur, och gav offentliga tjänstemän rätten till fritt visselblåsande, så kallad meddelarfrihet, för att avslöja korruption. Avgörande var också etablerandet av den första lagen för allmänhetens tillgång till statliga handlingar (inklusive rätten för vem som helst att få tillgång till dokument anonymt) – de första antydningar om vad som idag kallas Offentlighetsprincipen, eller rätt att få veta (The Right To Know). Så, 250 år senare, är MySociety och Open Knowledge Sverige glada att Alaveteli används nu i det land där Chydenius, och andra, kämpade hårt för att etablera världens första lag om Offentlighetsprincip och informationsfrihet för demokratisk insyn. FrågaStaten Framför allt, är MySociety mycket glada över att svenska medborgare nu har ett enkelt sätt att begära information från myndigheter; vilket i sin tur skapar ett online-arkiv med allmän kunskap som vem som helst kan få tillgång till. MySociety frågade Mattias från Open Knowledge Sverige, som samordnar projektet, om deras skäl för att sätta upp webbplatsen: Varför bestämde ni er för att sätta upp FrågaStaten? Sverige har skapat en berättelse om sig själv som en av de mest öppna länderna i världen. Med rätta, eftersom vi har en av de starkaste grundlagarna för demokratisk insyn och informationsfrihet. Men under det senaste århundradet och fram till i dag, har vi gått bakåt. Många journalister, jurister och historiker har uppmärksammat denna situation, men det har inte förändrats. Detta hotar vår demokrati och är mer av en fara för vårt samhälle än vad vi från början kan uppfatta. Problemet är att vår grundlag med Offentlighetsprincipen är skriven för det analoga och pappersbaserade samhället. Sedan tillkomsten av datorer, IT och Internet har Offentlighetsprincipen ännu inte fått en välbehövlig digitalisering – även om detta skulle skapa lika mycket värde idag som Tryckfrihetsförordningen gjorde från 1766 när den introducerades och framåt. Varför? Eftersom det skulle tvinga de svenska myndigheterna att släppa information digitalt. Idag klamrar sig myndigheter fortfarande fast på de sista resterna av ett pappersbaserat samhälle, genom att envist ge ut information till allmänheten på fysiska dokument även om de ända sen 2000-talets början rekommenderas att göra det elektroniskt. Samtidigt har Sverige bland den högsta användningen och täckningen av Internet bland sina medborgare, men digitaliseringen av den offentliga sektorn släpar efter resten av samhället och andra länder. Samtidigt är utvecklingen av öppna data för närvarande mycket långsam eller obefintlig. Detta är en situation som helt kan vändas till det positiva om politiska företrädare verkligen var engagerade att digitalisera vår Offentlighetsprincip eftersom öppna data är mycket mer värdefullt idag i vår informationsålder än det var för 250 år sedan. FrågaStaten kommer att uppmärksamma detta och visar också de många positiva resultat av detta scenario – så det är också anledningen till att vi gör detta. Vad fick dig att välja att använda programvaran Alaveteli för er plattform? Jag är en stark anhängare av öppen källkod, dess flexibilitet, kompatibilitet och potential och jag såg att Alaveteli var det alternativ som hade mest utveckling, underhåll och även en global gemenskap. Vilka är era framtidsplaner för området? Vårt uppdrag är att påskynda öppen digitalisering av Sverige och övergången till en öppen regering där dess medborgare verkligen kan hålla sin regering ansvarig. Denna plattform är ett viktigt experiment och en viktig grund för vår strategi att ansluta projekt, gemenskaper och initiativ som möjliggör öppen och social innovation. Vi har just ansökt om medel för ett sidoprojekt till FrågaStaten som avser att göra en systematisk granskning av hur den svenska staten och den offentliga sektorn sköter sig när det gäller att följa vår tryckfrihetsförordning och Offentlighetsprincipen i vår grundlag. Vi hoppas att det kommer att ansluta fler människor till saken och hjälpa till att lysa upp de mörka fläckarna av vår Offentlighetsprincip och Tryckfrihetsförordning, och hälsoläget hos vår svenska grundlag. — MySociety önskar Open Knowledge Sverige och FrågaStaten lycka till i att föra Offentlighetsprincipen i Sverige in i 2010-talet. Om du känner någon som vill begära information från svenska myndigheter, låt dem veta om FrågaStaten! Om du är sugen att höra mer om Anders Chydenius och den första lagen om Offentlighetsprincip, vänligen kolla in dessa kommande evenemang. Denna text förekom först på engelska hos Mysociety.org som skapat mjukvaran Alaveteli och verkar i England. Omslagsbild: Ian Insch (CC) vid Flickr.com

Firande av 250 år med Offentlighetsprincipen i Sverige genom lanseringen av FrågaStaten!

- September 28, 2016 in #mysociety, Alaveteli, Anders Chydenius, FrågaStaten, International Right to Know Day, Offentlighetsprincipen

Idag är en ganska speciell dag. Inte bara är det International Right To Know Day (Internationella Dagen för Rätten Att Veta), men i år är det också 250-jubiléet av världens första lagstiftning om informationsfrihet, som antogs i Sverige år 1766. Open Knowledge Sverige har valt denna betydelsefulla dag för att lansera betaversionen av FrågaStaten, den 28:e installationen med MySociety:s mjukvara Alaveteli för Offentlighetsprincipen (Freedom of Infromation). Detta skulle alltid ha varit en extra speciell lansering för MySociety: Alaveteli är uppkallad efter en liten stad, vid den tidpunkten svensk, som var hem till Offentlighetsprincipens förfader Anders Chydenius. Anders Chydenius spelade en avgörande roll i skapandet av 1766 års grundlagsstadgade tryckfrihetsförordning, som innehöll en lagstiftning om Offentlighetsprincipen i Sverige, internationellt kallat en “Freedom of Information Act”. Denna lagstiftning inskrev avskaffandet av politisk censur, och gav offentliga tjänstemän rätten till fritt visselblåsande, så kallad meddelarfrihet, för att avslöja korruption. Avgörande var också etablerandet av den första lagen för allmänhetens tillgång till statliga handlingar (inklusive rätten för vem som helst att få tillgång till dokument anonymt) – de första antydningar om vad som idag kallas Offentlighetsprincipen, eller rätt att få veta (The Right To Know). Så, 250 år senare, är MySociety och Open Knowledge Sverige glada att Alaveteli används nu i det land där Chydenius, och andra, kämpade hårt för att etablera världens första lag om Offentlighetsprincip och informationsfrihet för demokratisk insyn. FrågaStaten Framför allt, är MySociety mycket glada över att svenska medborgare nu har ett enkelt sätt att begära information från myndigheter; vilket i sin tur skapar ett online-arkiv med allmän kunskap som vem som helst kan få tillgång till. MySociety frågade Mattias från Open Knowledge Sverige, som samordnar projektet, om deras skäl för att sätta upp webbplatsen: Varför bestämde ni er för att sätta upp FrågaStaten? Sverige har skapat en berättelse om sig själv som en av de mest öppna länderna i världen. Med rätta, eftersom vi har en av de starkaste grundlagarna för demokratisk insyn och informationsfrihet. Men under det senaste århundradet och fram till i dag, har vi gått bakåt. Många journalister, jurister och historiker har uppmärksammat denna situation, men det har inte förändrats. Detta hotar vår demokrati och är mer av en fara för vårt samhälle än vad vi från början kan uppfatta. Problemet är att vår grundlag med Offentlighetsprincipen är skriven för det analoga och pappersbaserade samhället. Sedan tillkomsten av datorer, IT och Internet har Offentlighetsprincipen ännu inte fått en välbehövlig digitalisering – även om detta skulle skapa lika mycket värde idag som Tryckfrihetsförordningen gjorde från 1766 när den introducerades och framåt. Varför? Eftersom det skulle tvinga de svenska myndigheterna att släppa information digitalt. Idag klamrar sig myndigheter fortfarande fast på de sista resterna av ett pappersbaserat samhälle, genom att envist ge ut information till allmänheten på fysiska dokument även om de ända sen 2000-talets början rekommenderas att göra det elektroniskt. Samtidigt har Sverige bland den högsta användningen och täckningen av Internet bland sina medborgare, men digitaliseringen av den offentliga sektorn släpar efter resten av samhället och andra länder. Samtidigt är utvecklingen av öppna data för närvarande mycket långsam eller obefintlig. Detta är en situation som helt kan vändas till det positiva om politiska företrädare verkligen var engagerade att digitalisera vår Offentlighetsprincip eftersom öppna data är mycket mer värdefullt idag i vår informationsålder än det var för 250 år sedan. FrågaStaten kommer att uppmärksamma detta och visar också de många positiva resultat av detta scenario – så det är också anledningen till att vi gör detta. Vad fick dig att välja att använda programvaran Alaveteli för er plattform? Jag är en stark anhängare av öppen källkod, dess flexibilitet, kompatibilitet och potential och jag såg att Alaveteli var det alternativ som hade mest utveckling, underhåll och även en global gemenskap. Vilka är era framtidsplaner för området? Vårt uppdrag är att påskynda öppen digitalisering av Sverige och övergången till en öppen regering där dess medborgare verkligen kan hålla sin regering ansvarig. Denna plattform är ett viktigt experiment och en viktig grund för vår strategi att ansluta projekt, gemenskaper och initiativ som möjliggör öppen och social innovation. Vi har just ansökt om medel för ett sidoprojekt till FrågaStaten som avser att göra en systematisk granskning av hur den svenska staten och den offentliga sektorn sköter sig när det gäller att följa vår tryckfrihetsförordning och Offentlighetsprincipen i vår grundlag. Vi hoppas att det kommer att ansluta fler människor till saken och hjälpa till att lysa upp de mörka fläckarna av vår Offentlighetsprincip och Tryckfrihetsförordning, och hälsoläget hos vår svenska grundlag. — MySociety önskar Open Knowledge Sverige och FrågaStaten lycka till i att föra Offentlighetsprincipen i Sverige in i 2010-talet. Om du känner någon som vill begära information från svenska myndigheter, låt dem veta om FrågaStaten! Om du är sugen att höra mer om Anders Chydenius och den första lagen om Offentlighetsprincip, vänligen kolla in dessa kommande evenemang. Denna text förekom först på engelska hos Mysociety.org som skapat mjukvaran Alaveteli och verkar i England. Omslagsbild: Ian Insch (CC) vid Flickr.com

Firande av 250 år med Offentlighetsprincipen i Sverige genom lanseringen av FrågaStaten!

- September 28, 2016 in #mysociety, Alaveteli, Anders Chydenius, FrågaStaten, International Right to Know Day, Offentlighetsprincipen

Idag är en ganska speciell dag. Inte bara är det International Right To Know Day (Internationella Dagen för Rätten Att Veta), men i år är det också 250-jubiléet av världens första lagstiftning om informationsfrihet, som antogs i Sverige år 1766.

Open Knowledge Sverige har valt denna betydelsefulla dag för att lansera betaversionen av FrågaStaten, den 28:e installationen med MySociety:s mjukvara Alaveteli för Offentlighetsprincipen (Freedom of Infromation).

Detta skulle alltid ha varit en extra speciell lansering för MySociety: Alaveteli är uppkallad efter en liten stad, vid den tidpunkten svensk, som var hem till Offentlighetsprincipens förfader Anders Chydenius.

Anders Chydenius spelade en avgörande roll i skapandet av 1766 års grundlagsstadgade tryckfrihetsförordning, som innehöll en lagstiftning om Offentlighetsprincipen i Sverige, internationellt kallat en “Freedom of Information Act”.

Denna lagstiftning inskrev avskaffandet av politisk censur, och gav offentliga tjänstemän rätten till fritt visselblåsande, så kallad meddelarfrihet, för att avslöja korruption. Avgörande var också etablerandet av den första lagen för allmänhetens tillgång till statliga handlingar (inklusive rätten för vem som helst att få tillgång till dokument anonymt) – de första antydningar om vad som idag kallas Offentlighetsprincipen, eller rätt att få veta (The Right To Know).

Så, 250 år senare, är MySociety och Open Knowledge Sverige glada att Alaveteli används nu i det land där Chydenius, och andra, kämpade hårt för att etablera världens första lag om Offentlighetsprincip och informationsfrihet för demokratisk insyn.

FrågaStaten

Framför allt, är MySociety mycket glada över att svenska medborgare nu har ett enkelt sätt att begära information från myndigheter; vilket i sin tur skapar ett online-arkiv med allmän kunskap som vem som helst kan få tillgång till.

MySociety frågade Mattias från Open Knowledge Sverige, som samordnar projektet, om deras skäl för att sätta upp webbplatsen:

Varför bestämde ni er för att sätta upp FrågaStaten?

Sverige har skapat en berättelse om sig själv som en av de mest öppna länderna i världen. Med rätta, eftersom vi har en av de starkaste grundlagarna för demokratisk insyn och informationsfrihet.

Men under det senaste århundradet och fram till i dag, har vi gått bakåt. Många journalister, jurister och historiker har uppmärksammat denna situation, men det har inte förändrats. Detta hotar vår demokrati och är mer av en fara för vårt samhälle än vad vi från början kan uppfatta.

Problemet är att vår grundlag med Offentlighetsprincipen är skriven för det analoga och pappersbaserade samhället.

Sedan tillkomsten av datorer, IT och Internet har Offentlighetsprincipen ännu inte fått en välbehövlig digitalisering – även om detta skulle skapa lika mycket värde idag som Tryckfrihetsförordningen gjorde från 1766 när den introducerades och framåt. Varför? Eftersom det skulle tvinga de svenska myndigheterna att släppa information digitalt.

Idag klamrar sig myndigheter fortfarande fast på de sista resterna av ett pappersbaserat samhälle, genom att envist ge ut information till allmänheten på fysiska dokument även om de ända sen 2000-talets början rekommenderas att göra det elektroniskt. Samtidigt har Sverige bland den högsta användningen och täckningen av Internet bland sina medborgare, men digitaliseringen av den offentliga sektorn släpar efter resten av samhället och andra länder.

Samtidigt är utvecklingen av öppna data för närvarande mycket långsam eller obefintlig. Detta är en situation som helt kan vändas till det positiva om politiska företrädare verkligen var engagerade att digitalisera vår Offentlighetsprincip eftersom öppna data är mycket mer värdefullt idag i vår informationsålder än det var för 250 år sedan.

FrågaStaten kommer att uppmärksamma detta och visar också de många positiva resultat av detta scenario – så det är också anledningen till att vi gör detta.

Vad fick dig att välja att använda programvaran Alaveteli för er plattform?

Jag är en stark anhängare av öppen källkod, dess flexibilitet, kompatibilitet och potential och jag såg att Alaveteli var det alternativ som hade mest utveckling, underhåll och även en global gemenskap.

Vilka är era framtidsplaner för området?

Vårt uppdrag är att påskynda öppen digitalisering av Sverige och övergången till en öppen regering där dess medborgare verkligen kan hålla sin regering ansvarig. Denna plattform är ett viktigt experiment och en viktig grund för vår strategi att ansluta projekt, gemenskaper och initiativ som möjliggör öppen och social innovation.

Vi har just ansökt om medel för ett sidoprojekt till FrågaStaten som avser att göra en systematisk granskning av hur den svenska staten och den offentliga sektorn sköter sig när det gäller att följa vår tryckfrihetsförordning och Offentlighetsprincipen i vår grundlag. Vi hoppas att det kommer att ansluta fler människor till saken och hjälpa till att lysa upp de mörka fläckarna av vår Offentlighetsprincip och Tryckfrihetsförordning, och hälsoläget hos vår svenska grundlag.

MySociety önskar Open Knowledge Sverige och FrågaStaten lycka till i att föra Offentlighetsprincipen i Sverige in i 2010-talet. Om du känner någon som vill begära information från svenska myndigheter, låt dem veta om FrågaStaten!

Om du är sugen att höra mer om Anders Chydenius och den första lagen om Offentlighetsprincip, vänligen kolla in dessa kommande evenemang.

Denna text förekom först på engelska hos Mysociety.org som skapat mjukvaran Alaveteli och verkar i England.

Omslagsbild: Ian Insch (CC) vid Flickr.com

Fråga Staten-workshop i Umeå Hackerspace på onsdag 24/8 2016

- August 23, 2016 in FrågaStaten, FrittOrd250, Hackerspace, Offentlighetsprincipen, Umeå, Workshop

Denna onsdag, den 24:e augusti, hålls en FrågaStaten-workshop om allmänna handlingar, Offentlighetsprincipen och dylikt i Umeå Hackerspace. Projektledaren av FrågaStaten-projektet kommer vägleda, tipsa och låta deltagare prova på att skicka förfrågningar om allmän information som bör efterfrågas från Sveriges myndigheter under offentlighetsprincipen. Syftet med förfrågningarna bestämmer deltagarna själva, det kan exempelvis vara att granska, lära, studera eller förbättra. Det viktiga är att fokus ska vara på frågor som kan ha högt allmänintresse och därmed bör offentliggöras. Workshopen håller på mellan 19.00-22.00 och kommer vara en lugn workshop. Deltagare rekommenderas att ha med en dator eller mobil. Välkommen till Fabriksgatan 8b kv i Umeå! Antingen specifikt till detta eller häng bara och meka i Umeå hackerspace!

Hur lever myndigheterna upp till offentlighetsprincipen?

- May 24, 2016 in FrågaStaten, FrittOrd250, Offentlighetsprincipen, Tryckfrihetsförordningen

Tryckfrihetsåret är ett tillfälle att öka kunskapen om offentlighetsprincipen, inte bara bland allmänheten utan även bland dem som ska tillämpa den. Onsdag den 25 maj presenterar journaliststuderande på KMK en undersökning om hur myndigheterna lever upp till kraven på insyn och öppenhet. Studenterna har undersökt ett femtiotal myndigheter och bland annat granskat hur myndigheterna beskriver meddelarfriheten för sina anställda, hur de bemöter enskildas begäran att få ta del av allmänna handlingar och om de lever upp till kraven på skyndsamhet. Seminariet äger den 25 maj klockan 15:00–17:00 och är kostnadsfritt. Ingen förhandsanmälan krävs. Plats: JMK-salen, Karlavägen 104 (Garnisonen), Stockholm. Arrangörer är JMK, Journalistförbundet och Publicistklubben. Efteråt blir det ölservering och möjlighet att samtala med de studenter som genomfört undersökningen. Ladda ned programblad här (pdf).
Denna text skrevs publicerades först här av Jonas Nordin vid Kungliga BiblioteketFrittOrd250.se. FrittOrd250

Låt folket gräva! Open Knowledge Sverige föreläser på GRÄV 2016

- April 7, 2016 in Edward Snowden, Fråga Staten, FrågaStaten, investigative journalism, Janine di Giovanni, Johannes Kristjansson, panamapapers, Paul Myers, Public Bodies, Rana Sabbagh, visualisering

Tänk om varje person med tillgång till Internet enklare kunde nyttja den svenska Offentlighetsprincipen? Det är snart möjligt. Denna fredag 8/4 håller Open Knowledge Sverige en föreläsning på GRÄV. Föreläsningen handlar om möjliga sätt som journalister och medborgare kan nyttja kraften av Offentlighetsprincipen med crowdsourcing för interaktiv och kollaborativ granskning och journalistik. Vi kommer berätta om den plattform som vi just nu testar. Under evenemanget kommer nyfikna journalister och andra bjudas in till grupper som vill testa på att använda verktyget i sin profession. Andra som närvarar på GRÄV är t.ex. Edward Snowden, Janine di Giovanni, Johannes Kristjansson, Rana Sabbagh, och Paul Myers.   map-of-publicbodies-visualization-v1-webpreview   Bilden ovan är ett första utkast och smakprov av den visualisering vi gjort där vi kartlagt alla instanser i offentlig sektor som existerar för allmänhetens kännedom. Dessutom har vi kopplat ihop dem baserat på deras juridiska relation med varandra. Visualiseringen och den integrerade kontaktdatan till varje myndighet öppnar upp för en enklare förståelse om hur offentlig sektor är organiserad. Programpunktens beskrivning: “Låt folket gräva – så kan du engagera medborgare för att stärka ditt gräv och Offentlighetsprincipen! En helt ny digital portal kan komma att revolutionera ditt arbete som grävande journalist. Nu kan du på ett enkelt sätt få dina läsare att använda Offentlighetsprincipen och gräva åt dig. Kom och lär dig mer om den nya digitala portalen som hjälper dig maximera kraften i crowdsourcing för att stärka ditt eget grävjobb – och för att stärka Offentlighetsprincipen.” GRÄV är en årlig konferens om grävande journalistik som arrangeras av Föreningen Grävande Journalister. Länk till evenemanget finns på GRÄVs interaktiva schema vid Sched.org. Vi ser fram emot att presentera vår intervention för att tillgängliggöra Offentlighetsprincipen som verktyg!

International Open Data Day Stockholm 2016 Part I: How can one host an Inclusive Open Data Day?

- March 13, 2016 in AskTheEu, crowdsource, crowdsourcing, digitisation, eu, event, FrågaStaten, Global Open Data Index, godi, KÖK, Local Open Data Index, LODI, Open Data Day, Wikimedia Sverige

This is the first part out of a four part series recap from the International Open Data Day Stockholm 2016.

Open Data Day Stockholm 2016 37 The question of inclusivity was one of the questions explored this year in Stockholm by inviting people into the world of open data. The focus was on participation and user input for the projects that Open Knowledge Sweden and Wikimedia Sweden are running. The International Open Data Day in Stockholm 2016 was held on 5th March at the Wikimedia Sweden offices. It was a relaxed atmosphere and very casual event – yet very productive! The featured projects were FrågaStaten.se, Local Open Data Index with both regions and municipalities as well as the project on Connected Open Cultural Heritage Data (Kopplade Öppna Kulturarvsdata) (KÖK) in Swedish. Open Data Day Stockholm 2016 09 It all started off very calm and inviting with mingling as participants were arriving and the last preparation were taken care of. Then the workshop session started off with some welcoming words and a circle in a check-in letting participants share their names and answer the question: “Why are you here today?”. It was a diverse group of people who had come for different reasons all with diverse backgrounds three short presentations. It then followed with a 10-minute presentation from each featured project explaining their concepts and philosophies, introducing them to participants to get an insight of the projects. Stay put for the next part of this four part series about International Open Data Day Stockholm 2016. Open Data Day Stockholm 2016 25 Our blog post with the invitation to the event is published here.
The event on the wiki for OpenDataDay.org is located here. The International Open Data Day in Stockholm 2016 was held on 5th March at the Wikimedia Sweden offices hosted by Open Knowledge Sweden and Wikimedia Sweden.

Open Knowledge Sweden releases Contact Details to Swedish Public Bodies as Open Data in Bulk!

- February 19, 2016 in Augusto Herrmann, FrågaStaten, Freedom of Information, Freedom of Press, hackathon, HackForSweden, Jonas Lejon, LibreOffice, Myndighetsregistret, Nils Funcke, Open Data, Open Innovation, PublicBodies.org, SKL

Yesterday Aylin shared a text about the upcoming yearly returning hackathon in Sweden run by Swedish authorities called “Hack For Sweden”, this year taking place in March 2016. Although more and more data is being made available, the development as you can see in our Local Open Data Index is quite slow. We also found what we consider to be an important data set to be missing that is not provided by the Swedish government. This is the raw data on how to contact them with a typical open data feature – everything in bulk. So, as an ordinary user of the Free Software Office-suite LibreOffice and it’s spreadsheet software called LibreOffice Calc, I made a little hack. This is how I did it:
  1. Firstly – the original need came from my work with the FrågaStaten-project, I searched around the Internet for contact details to all public bodies. I wanted to see if it was all available at one place in raw data.
  2. This led me to the quite nice site Myndigheterna.se, built by Jonas Lejon. This was the nicest User Experience (UX) in this data jungle in search for contact data so far. It had the details of all state authorities. Problem was that it did not have raw data in bulk format. Nor the municipalities nor counties.
  3. I found SCB’s website “Myndighetsregistret” (The Public Authority register), only with state owned public bodies).
  4. Seeing that the website seemed to have the data I looked around for the option to download all data in bulk.
  5. So I made a Freedom of Information Access request but got the answer that it was only possible to download them in bulk, divided up by authority category.
  6. Back on the website I got all the data – in 5 separate CSV’s files (imagine 5 different spreadsheets with different formating and categories)! Lots of work to dig into!
  7. I also found SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) and their site with contact details to municipalities (kommuner), landsting and regioner (counties & regions).
  8. The site only allowed me to download each contact data separately. Not a pleasant experience.
  9. Since SKL does not act under Offentlighetsprincipen (Principle of Public Access) I e-mailed them and thus could get it all out in two separate .csv files. However I tried to make as much of the communication public as possible at the FrågaStaten-mailing list.
  10. I managed to pull all the data together and Augusto Herrmann from Brazil made an awesome job with Python to sort and generate URLs for each Swedish public body.
This whole process felt like quite a difficult and unsatisfactory experience. It was a realization and insight about the quality of meeting the user’s (i.e. citizen’s) need in the digital information age. The first iteration of data (not including Swedish embassies yet) is available at the GitHub repository and will later be published at Open Knowledge’s international project PublicBodies.org! The PublicBodies project is a website where you can find open data of contact details to other countries public bodies as well. I talked to Nils Funcke, expert on Freedom of Press and Freedom of Information in Sweden last Friday. He said that the sheer simplicity of having only one file with all contact details in open data to public bodies is a great step forward for people who need to get in touch with authorities. Please get in touch with us if you are using this data, we would love to share your story of how you made this come to use. Let us know if you are attending Hack For Sweden and thinking about making your hackathon project open source. We would really like to support you and help your project get a larger reach through our community! Let us hope that Hack For Sweden is a start of more collaboration between authorities for better serving of citizen’s needs!