You are browsing the archive for gdpr.

Open Data Day 2018 – Τα δεδομένα ως υποδομή καινοτομίας: επιστήμη, διακυβέρνηση, διαφάνεια, μεταφορές

- March 23, 2018 in event, Featured, gdpr, News, Open Data Day, Open Knowledge, ανοικτά δεδομένα, ανοικτή διακυβέρνηση, Διαφάνεια, Εκδηλώσεις, εκπαίδευση

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδος (Open Knowledge Greece) και της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Α.Π.Θ που έλαβε χώρα την Τετάρτη 14 Μαρτίου στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ.  Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Ημέρα Ανοικτών Δεδομένων – Open Data Day 2018 και είχε θέμα: Τα δεδομένα ως υποδομή καινοτομίας: […]

Open Data Day 2018 – Τα δεδομένα ως υποδομή καινοτομίας: επιστήμη, διακυβέρνηση, διαφάνεια, μεταφορές

- March 23, 2018 in event, Featured, gdpr, News, Open Data Day, Open Knowledge, ανοικτά δεδομένα, ανοικτή διακυβέρνηση, Διαφάνεια, Εκδηλώσεις, εκπαίδευση

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδος (Open Knowledge Greece) και της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Α.Π.Θ που έλαβε χώρα την Τετάρτη 14 Μαρτίου στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ.  Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Ημέρα Ανοικτών Δεδομένων – Open Data Day 2018 και είχε θέμα: Τα δεδομένα ως υποδομή καινοτομίας: […]

GDPR: Λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

- February 16, 2018 in eu, gdpr, profiling, protection, regulation, Μη κατηγοριοποιημένο

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΣ) θα ισχύσει από τις 25 Μαΐου 2018 αντικαθιστώντας την οδηγία 95/46/ΕΚ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Στα πλαίσια του κανονισμού, εισάγεται ρύθμιση για την κατάρτιση προφίλ και τα δικαιώματα των υποκειμένων έναντι της απολύτως αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και τις συνέπειες της.

GDPR: Τα δικαιώματά μου ως χρήστης

- February 14, 2018 in consent, eu, gdpr, privacy, protection, Rights, Μη κατηγοριοποιημένο

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΣ) θα ισχύσει από τις 25 Μαΐου 2018 αντικαθιστώντας την οδηγία 95/46/ΕΚ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Στα πλαίσια των αρχών του κανονισμού, τα υποκείμενα των δεδομένων αποκτούν νέα δικαιώματα, μεταξύ άλλων αυτών της ενημέρωσης, της πρόσβασης και της λήθης.

GDPR: Πεδίο εφαρμογής, αρχές και ασφάλεια

- February 12, 2018 in eu, gdpr, personal-data, protection, Μη κατηγοριοποιημένο

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΣ) θα ισχύσει από τις 25 Μαΐου 2018 αντικαθιστώντας την οδηγία 95/46/ΕΚ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Ο κανονισμός στοχεύει τόσο στην θέσπιση ενός ενιαίου πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε όλη την Ένωση όσο και στην διασφάλιση της ελεύθερης διασυνοριακής διακίνησης δεδομένων.

MyData 2017 -konferenssi luo perustaa reilulle, ihmiskeskeiselle ja sykkivälle datataloudelle

- August 28, 2017 in Conference, datatalous, estonia, ethics, Events, Featured, finland, gdpr, impact, My Data, mydata, mydata 2016, mydata 2017, mydata alliance, mydata declaration, Open Data, vaikuttavuus, Working Groups

Ke 30.8. Tallinnassa, Tallinn University Conference Centre, Narva Maantee 29 To-pe 31.8.-1.9. Helsingissä, Kulttuuritalo, Sturenkatu 4 Kolmipäiväinen MyData 2017 -konferenssi vauhdittaa siirtymää yrityskeskeisestä henkilökohtaisen datan hallinnasta ja hyödyntämisestä kohti ihmiskeskeistä ja yksilöllistä datan hallintaa. Konferenssissa julkaistaan MyData Declaration, eli ihmiskeskeisen tietojenkäsittelyn teesit, jotka ovat allekirjoitettavissa konferenssin aikana. Yksinkertaistettuna MyData -periaatteet voimaannuttavat kansalaisia/palveluiden käyttäjiä, sillä käyttäjä itse voi esimerkiksi uudelleenkäyttää itsestään kerättyä tietoa tai määritellä, miten tietoa jaetaan esimerkiksi muihin palveluihin, mainostajille, tutkijoille tai muille tiedon hyödyntäjille. MyData tulee paitsi tehostamaan julkisia palveluita, myös tuottamaan aivan uudenlaisia palveluinnovaatioita ja on myös todennäköistä, että käyttäjät itse voivat esimerkiksi myydä tietoja itsestään mainostajille. MyData voimaannuttaa kuluttajakansalaisen.

MyData nivoutuu vahvasti tiedon avoimuuteen – ja on internetin suuria haasteita

World Wide Webin keksijä Sir Tim Berners-Lee on nostanyt henkilötiedon käsittelyn yhdeksi kolmesta suuresta internetin tulevaisuutta määrittäväksi haasteeksi. Siksi henkilötieto onkin ollut tärkeä asia Euroopan digitalisaatioagendalla ja uusi EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) astumassa voimaan alle vuoden päästä. Siinä missä tietosuoja-asetus tuo itsessään kansalaisille turvaa ja uusia digitaalisia oikeuksia henkilötietoon liittyen, MyData tavallaan rakentaa tämän päälle, tuomalla lisää oikeuksia, ja määrittelemällä periaatteet ja eräänlaisen arkkitehtuurin sille miten henkilötietoa hallinnoidaan käyttäjän ja palveluiden kesken. Myös henkilötietoon liittyvien palveluiden taloudellinen merkitys on valtava. Henkilötiedot ovat yksi merkittävimmistä tulevaisuuden liiketoimintaa muokkaavista voimista (World Economic Forum, 2013) ja niihin liittyvien palvelujen kokonaismarkkinan on arvioitu kasvavan Euroopassa jopa 1000 miljardiin euroon vuonna 2020 (Boston Consulting Group, 2012). Nokkela lukija kysyy mitä tekemistä MyDatalla on avoimen tiedon ja avoimen datan kanssa. Siinä missä avoin data viittaa kaikkien julkisesti saatavilla oleviin tietovarantoihin, MyDatassa puolestaan yksi olennainen osa on vastaavasti yksilön Kansainvälisen Open Knowledge -järjestön (ent. Open Knowledge Foundation) perustaja Rufus Pollock tiivisti avoimen datan ja MyDatan suhteen viime vuoden konferenssissa. Avoimen datan potentiaaliseksi suoraksi hyödyksi on arvioitu 40 miljardia ja välillisiksi 100 miljardia euroa vuosittain EU -alueella (Vickery, 2011).  Sinänsä arviot ovat suuntaa antavia, mutta kokoluokaltaan henkilötiedon taloudellinen potentiaali on näin arvioituna jopa kymmenkertainen avoimen datan potentiaaliin verrattuna. Teimme Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalle (VN TEAS) selvityksen avoimen datan taloudellisista vaikutuksista ja yksi raportin löydöksistä olikin nimenomaan se, että tarvitaan laajempaa datatalouden osaamista ja että arvo syntyy yhdistelmällä erilaisia datalähteitä. Toki on tärkeää muistaa, ettei kyse ole vain taloudellisesta merkityksestä. Yhtä kaikki, avoin data, MyData, tekoäly, big data, data-analytiikka – mm. nämä kulkevat käsi kädessä ja lisäävät toinen toisensa merkitystä ja vaikuttavuutta datataloudessa.

MyData 2017 -konferenssi – kansainvälinen yhteisö luo tulevaisuuden!

Toista kertaa järjestettävä tapahtuma on ainutlaatuinen, sillä se tuo yhteen yritykset, yhteisöt, kansalaisjärjestöt tutkijat ja hallinnon edustajat. Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetyssä konferenssissa oli 670 henkeä 25 maasta, eli onnistumme mainiosti. Viime vuoden konferenssin merkitystä ei kannata aliarvioida, sillä sen jälkeen MyData-verkostoja on käynnistetty useissa maissa, alunperin Liikenne- ja viestintäministeriölle tehty MyData selvitys on käännetty useille kielille ja julkaistu ympäri maailmaa, ja yli 400 hengen MyData-konferenssi järjestetty Japanissa. Tänä vuonna MyData 2017 -tapahtuma järjestetään 3-päiväisenä (30.8. – 1.9.2017) siten, että ensimmäinen päivä on Tallinnassa (tietyt teemasessiot ja akateeminen osuus), ja kaksi päivää (päätapahtuma) Helsingissä. Odotamme paikalle yli 700 henkeä – mukana on peräti yli 150 puhujaa, ja yli 40 eri sessiota! Olemme pyrkineet pitämään lippujen hinnat maltillisena, että saadaan osallistujia erityyppisistä organisaatioista mukaan. Liput saa ostettua suoraan sivulta:  https://mydata2017.org/registration/ MyData 2017 -konferenssin järjestävät yhteistyössä Open Knowledge Finland, Aalto-yliopisto, Tallinnan yliopisto, ja ranskalainen tutkimusorganisaatio Fing. Konferenssi on yhteisöllisesti tuotettu – mukana on noin 10 palkattua henkilöä, yli 35 vapaaehtoista ja yli 50 ohjelman tuottajaa – ja se on Open Knowledge Finlandin vuoden suurin tapahtuma – tervetuloa mukaan!
Yo. tekstissä mainittuja lähteitä: Rufus Pollock MyData 2016 https://www.youtube.com/watch?v=4SRUqQO_1CQ MyData Declaration https://mydata.org/declaration/ Three challenges for the web, according to its inventor, The Web Foundation (March 12, 2017) https://webfoundation.org/2017/03/web-turns-28-letter/  Boston Consulting Group. (2012). The Value of Our Digital Identity. Liberty global Policy Series. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://www.libertyglobal.com/PDF/public-policy/The-Value-of-Our-Digital-Identity.pdf. Koski, H., Honkanen, M., Luukkonen, J., Pajarinen, M., & Ropponen, T. (2017). Avoimen datan hyödyntäminen ja vaikuttavuus. VNK.  Saatavissa: http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=18703 Vickery, G. (2011). Review of Recent Studies on PSI Re-Use and Related Market Developments. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://www.nsgic.org/public_resources/Vickery.pdf. World Economic Forum. (2013). Unlocking the Value of Personal Data: From Collection to Usage. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://www3.weforum.org/docs/WEF_IT_UnlockingValuePersonalData_CollectionUsage_Report_2013.pdf. The post MyData 2017 -konferenssi luo perustaa reilulle, ihmiskeskeiselle ja sykkivälle datataloudelle appeared first on Open Knowledge Finland.