You are browsing the archive for kort.

Gæsteindlæg: Hvorfor frie kort?

- September 21, 2020 in åben data, geodata, kort, osm

Dette gæsteindlæg er skrevet af Leif Lyngby Lodahl, der er It-arkitekt i Ballerup Kommune, og som blandt andet har baggrund som talsmand for open-source kontorpakken Openoffice i Danmark.
© OpenStreetMap contributors & http://hanshack.com/mapxtract/

© OpenStreetMap contributors & http://hanshack.com/mapxtract/


Du kender måske hjemmesiden www.openstreetmap.org. Gør du ikke, vil jeg foreslå, at du prøver. Hjemmesiden er, hvad vi kan kalde Wikipedia for landkort. Lige som Wikipedia er garant for at der findes fri viden, så er OpenStreetMap garant for at der findes frie kort. Frie kort er vigtige, for kun med frie kort kan vi stole på, at kortet ikke er manipuleret. Kommer­cielle kortudbydere leverer kun den kortservice der tjener deres egen forretning, og der er flere eksempler på, at kommercielle kortudbydere manipulerer kortet for at fremme deres egen sag. Eksempelvis er flere kortudbydere indstillet på, at tilrette kortet efter de lokale myndigheders politiske ønsker. Også selv om det strider mod fx FN eller international accept. Kortet er dækker hele verden og er meget nøjagtigt og detaljeret. Desuden er kortet gratis at bruge, og der er ingen reklamer. Du bliver heller ikke sporet med henblik på at få vist annoncer andre steder. Fra tid til anden dukker der en lille besked op, som minder om at man kan “spytte i kassen”. Kortet opdateres vha. åbne data (fx veje og adressepunkter) samt frivilligt arbejde. Hvis du har lyst til at hjælpe, så er du hjertelig velkommen. Alle kan bidrage med stort eller småt. Kig først forbi den danske vejledning: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Main_Page . Det tager ikke mere end et par minutter at bliver oprettet som bruger, og hvad du tegner på kortet bliver synlige efter typisk 5-10 minutter i de tætteste zoomlag. OpenStreetMap er et kort, men det er meget mere end det, for kortet i sig selv er kun toppen af isbjerget. Det der er mest interessant er de data der ligger bag kortet. De data er nemlig til rådighed for alle, både glade amatører og professionelle aktører. Betingelserne for at anvende data er meget simple: Det må du godt, bare du husker at kreditere og respektere fællesskabet. Det sker typisk ved at anføre kilden synligt på eller under kortet: “© OpenStreetMap contributors”. Det er den eneste pris man skal betale, også hvis man sælger et produkt videre, som bruger disse data. Lad os se på et par eksempler.

Navigation

Der findes en række gode navigationssystemer, og jeg vil anbefale en app til Android eller Iphone, som hedder Osmand. ( https://osmand.net/ ). Hvis du har en ny eller gammel Garmin navigator, kan du gratis hente kortopdateringer hos http://frikart.no/garmin/index.html . Der findes sikkert flere eksempler, men det er de to jeg selv har brugt og kan anbefale.

Kort

På hjemmesiden www.openstreetmap.org kan du i højre side skifte mellem standardkort og et par stykker mere, fx Offentlig transport og Cykelkort. Disse kort er eksempler på, at et kort kan have forskellige formål. Fordi data er frie, har andre aktører mulighed for at lave helt specielle kort til specielle formål. Et eksempel er Hike & Bike ( http://hikebikemap.org/ ) som er et kort specielt rettet mod cyklister og vandrere. På dette kort kan du tilføje ”hillshading”, som giver et indtryk af højdeforskelle i landskabet. Ganske praktisk, når du skal planlægge en vandretur. Et andet eksempel på specialkort er OpenTopoMap ( https://opentopomap.org ) som har lagt vægt på topografi (landskabsbeskrivelse). På dette kort kan du i øvrigt uploade og se ruter som du selv har lavet. I den mere kuriøse ende er der OpenSnowMap ( https://www.opensnowmap.org/ ) som har fokus på skiruter løjper og pister. Et forsøg med at lave 3-dimensionelle kort kan opleves på F4Map ( https://demo.f4map.com/ ). Et dansk eksempel er FindToilet ( http://www.findtoilet.dk/ ) som findes både som en hjemmeside og som en mobil app. Du kan selv gætte på hvad formålet er. Hvert kort har sine helt specielle egenskaber, som er målrettet mod et bestemt formål. Det er et eksempel på, at data bag kortet kan bruges til i mange forskellige sammenhænge. Vær opmærksom på, at der er en vis forsinkelse fra rettelser på OpenStreetMap til rettelserne slår igennem på alle kort. De forskellige kort trækker data med forskellige intervaller. Der kan gå mellem en uge og op til en måned, før rettelserne slår igennem.

Services

Når du på Facebook tjekker ind på en cafe, vises det med et kort fra OpenStreetMap. Bruger du træningsappen Runkeeper ( www.runkeeper.com ) ser du din løbetur eller cykelrute på et kort fra OpenStreetMap. Du kan i øvrigt downloade din cykeltur som en GPX-fil, og uploade den til OpenStreetMap. Der findes også en række danske aktører, som tilbyder kortfeatures mod betaling. Et eksempel er Septima ( https://septima.dk/ ), som fx tilbyder et kort, hvor du kan beregne om dit hus eller din terrasse kommer til at ligge i skyggen af et kommende byggeri. Firmaet har i tidens løb lavet rigtig mange brugbare specialløsninger. Kort på din egen hjemmeside: Du er velkommen til at indlejre kort fra OpenStreetMap på din egen hjemmeside, men vær opmærksom på, at heftig brug er strengt forbudt. Har du meget trafik på din side, bør du henvende dig til en af de mange kommercielle leverandører af online kort fra OpenStreetMap.

Hvem står bag?

Kortet ejes af ingen og af alle. De data der ligger bag kortet er beskyttet af licensbetingelserne: “Frie for altid”. OpenStreetMap ”ejes” af OpenStreetMap Foundation, som er en selvstændig og uafhængig organisation. Meget af den teknik der ligger bag, stilles gratis til rådighed af universiteter og virksomheder verden rundt. Meget af indholdet kommer fra originale autoritative kilder, i Danmark fx Geodatastyrelsen, Kultur­arvsstyrelsen og de danske kommuner. Desuden naturligvis den tusindvis af frivillige bidragsydere, som tegner direkte på kortet eller uploader GPX-filer (ruter). FN bidrager desuden til OpenStreetMap, fx ved at være med til at finansiere HOTOSM (Humanitarian OpenStreetMap Team) Se https://www.hotosm.org/

Kort over afstemningsområder frigives – efter pres fra Open Knowledge Danmark

- February 5, 2015 in åben data, kort, offentlige, offentlige data, open gov, valgdata

Over en længere periode har Open Knowledge Danmark forsøgt at få adgang til kortdata for Danmarks inddeling i afstemningsområder. Det er nu lykkedes. Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling af landet, der anvendes ved folketingsvalg, kommunalvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger. Åbne kortdata vil blandt andet kunne bruges til visualiseringer og analyser af valgresultater. Som led i Grunddataprogrammet skal Geodatastyrelsen påtage sig opgaven med at udstille kortene til fri videreanvendelse. Først skal et formelt ansvar imidlertid overdrages til styrelsen, data skal kvalitetsikres (dvs. lokale kort skal til gennemsyn i kommunerne) og først når ”datafordeleren” foreligger er processen afsluttet og data vil blive tilgængelige som åbne data. Herefter foreligger et arbejde med løbende at vedligeholde og opdatere datasættet. At processen endnu ikke er afsluttet, er især ærgerligt, fordi vi står overfor et kommende folketingsvalg, hvor kortene vil kunne anvendes af medier, forskere, analysebureauer, interesseorganisationer mv.  
Kort over Danmark. © OpenStreetMap contributors

Kort over Danmark. © OpenStreetMap contributors. Data is available under the Open Database License and CC BY-SA.

Geodatastyrelsen har nu åbnet op for at det datasæt over afstemningsområder, som de ligger inde med, kan videreanvendes. Geodatastyrelsen understreger dog, at der er tale om testdata, som er genereret på baggrund af et udtræk fra CPR vejregistret foretaget i efteråret 2013. Datasættet er ikke endeligt, men er på vej til at blive det. I foråret 2014 er data rettet til enkelte steder, men derudover er det ikke kvalitetskontrolleret, og indeholder ikke senere ændringer. Geodatastyrelsen oplyser endvidere:
– Datasættet udgør ikke en officiel datakilde for afstemningsområder.
– Overdragelse af indberetningspligt for afstemningsområder fra CPR Vejregisteret til Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI) forventes gennemført ultimo 2016. Indtil da er CPR vejregisteret den officielle kilde til data for afstemningsområder. CPR vejregistret ligger dog ikke inde med egentlige kortdata – kun adressedata.
– Testdatasættet udleveres, som det foreligger, med de fejl og mangler det måtte have, da det ikke er kvalitetssikret endnu. Du kan hente datasættet her og frit anvende det under hensyntagen til Geodatastyrelsens bemærkninger. Open Knowledge Danmark er glade for at få adgang til data og for at kunne videregive denne adgang til alle interesserede. Vi glæder os til, at arbejdet med overdragelse og kvalitetssikring kan afsluttes og data officielt udstilles som åbne data uden restriktioner for brug. Læs mere om tilgængeligheden af valgdata i Danmark her.