You are browsing the archive for lovgivning.

Global Legislative Openness Week

- September 13, 2015 in åben data, begivenhed, datajournalistik, english, event, Folketinget, lovgivning, offentlige data, OGP, Open Government Partnership

GLOW - Global Legislative Openness Week

GLOW – Global Legislative Openness Week 2015

English summary: Open parliamentary data in Denmark and how to make use of them
During Global Legislative Openness Week (GLOW) an event on open parliamentary data in Denmark was held at the University of Copenhagen. A civil servant from the Danish parliament (Folketinget) introduced their one-year-old open data initiative and gave an overview of the possibilities and the perspectives. Next a datajournalist from the Danish Broadcasting Corporation showcased examples of how to make stories of political and legislative data. Having access to open legislative data raises the question of how to make use of it, how to turn it into knowledge and make it accessible for a broader audience.  
Kresten Morten fra DR's undersøgende databaseredaktion fortæller om datajournalistisk dækning af dansk politik.

Kresten Morten fra DR’s undersøgende databaseredaktion fortæller om datajournalistisk dækning af dansk politik.

Global Legislative Openness Week” (GLOW) er en uge, hvor der afholdes arrangementer om parlamenters åbenhed verden over. Ugen er et initiativ under det internationale samarbejde “Open Government Partnership” (OGP), som Danmark har tilsluttet sig. OGP omfatter 65 lande og sigter mod at opstille konkrete, bindende mål om øget gennemsigtighed, øget borgerinddragelse, anti-korruption og anvendelse af ny teknologi til bedre regeringsførelse. I forbindelse med dette års uge afholdt Open Knowledge Danmark i samarbejde med Foreningen Gennemsigt et gå-hjem-møde om åbne lovgivningsrelaterede data og anvendelsen heraf. Kvantitativt Netværk ved Center for Valg og Partier under Københavns Universitet var værter ved arrangementet idet de havde stillet lokale til rådighed. Tak.
GLOW 2015

Til møde om åbne lovgivningsrelaterede data.

På mødet indledte projektleder for Folketingets projekt åbne data med at fortælle om opbygningen af deres data og mulighederne for videreanvendelse. Data kan tilgås via en API og selvom det i høj grad letter adgangen og tilgængeligheden af data, var vurderingen at det stadig er nødvendigt at have en person med programmeringskendskab ved sin side, når data skal hentes ind til f.eks. Excel. Desuden kræver tolkning af data en vis forståelse for folketingets forretningsgange. Den lidt tekniske introduktion blev efterfulgt af et oplæg om den datajournalistiske dækning af dansk politik. Kresten Morten fra DRs undersøgende databaseredaktion vidste flere interessante eksempler, på hvordan data kan fungere som fundament for gode journalistiske historier. Kresten tog udgangspunkt i DRs dækning af folketingsvalget 2015.
GLOW 2015

Anders Gilbro fra Folketinget fortæller om mulighederne med folketingets åbne data.

Som forsøg blev mødet live-transmitteret via Periscope, hvis nogen har set med og har ideer til hvordan vi bruger dette eller tilsvarende medier bedre, så send os gerne en kommentar. Se også: I forbindelse med Global Legislative Openness Week 2014 afholdt Open Knowledge Danmark en data-workshop om folketingets API.  

Folketingets data skal være åbne og bruges

- September 25, 2014 in åben data, begivenhed, dataworkshop, event, Folketinget, lovgivning, offentlige data, open gov, Workshop

Samtidig med at Open Knowledge Danmark afholdt workshop om åbne parlamentariske data på en cafe i København, var USA’s præsident, Danmarks statsminister og statsledere fra hele verden samlet i New York for at diskutere tilsvarende emner som gennemsigtighed, deltagelse og åbenhed i den demokratiske proces. I New York handlede det om Open Government Partnership. I København var fokus primært rettet mod at få afprøvet mulighederne i Folketingets nye API.
okdk0924

Folketingets API nærstuderes på Open Knowledges workshop om åbne parlamentariske data.

 
Relationer mellem aktører i Folketinget, visualiseret af @berteltorp.

Relationer mellem aktører i Folketinget, visualiseret af @berteltorp.

Folketingets API blev officielt lanceret tirsdag i perfekt timing til vores arrangement dagen efter. API’en udstiller en del af de data, man allerede i dag kan finde på Folketingets hjemmeside som åbne data. Via API’en er data tilgængelig i struktureret maskinlæsbart format, hvilket gør det muligt (nemmere) at analysere, visualisere og integrere i andre løsninger. Åbningen af data fra Folketinget er et vigtigt skridt i retning af øget politisk transparens i en digital tidsalder. Det er ikke svært at finde på forslag til forbedringer (mere data, ældre data, bulkdownload, csv-format, links til andre datakilder, simple vejledninger, kodeeksempler, osv.), men i første omgang er initiativet værd at bifalde som et første vigtigt skridt hen imod større åbenhed.  
Forbindelser mellem Folketingets aktører. Lavet af @fnielsen

Forbindelser mellem Folketingets aktører. Lavet af @fnielsen.

Arrangementet havde ud over de godt 15 fremmødte deltagelse af en håndfuld personer online, desværre fungerede video-forbindelsen knap så godt og oplevelsen ved online-deltagelse var nok noget mangelfuld. Det er noget vi må arbejde på, inden vi næste gang forsøger os med online-deltagelse i workshops.   En del af workshoppen blev dokumenteret via vores pad og vi vil i nærmeste fremtid forsøge at samle lidt eksempler på anvendelse af Folketingets API på vores GitHub-side.
Open Knowledge Danmarks workshop blev afholdt som del af “Global Legislative Openness Week” (GLOW). Under GLOW er der afholdt lignende events over hele verden, alle under temaet åbenhed i lovgivningsprocessen.   Slutteligt skal der lyde en stor tak til alle de højt kvalificerede og engagerede deltagere, der var med til at gøre det til en god og hyggelig data-oplevelse. Vi håber, I vil være med igen en anden gang.

Åbne parlamentariske data i Danmark

- September 21, 2014 in åben data, begivenhed, dataworkshop, event, lovgivning, offentlige data, parlamentarisk data, Workshop

Update: Folketinget har idag (tirsdag) officielt lanceret deres projekt åbne data, perfekt timing i forhold til vores workshop som netop omhandler åbne parlamentariske data. Kom og vær med imorgen (onsdag) fra kl. 16.30 i Indre By i København eller online. // På onsdag afholder Open Knowledge Denmark en workshop under overskriften: “åbne parlamentariske data i Danmark”. Vær med på onsdag d. 24. september, kl. 16.30-18.30 på Cafe Retro i København (indre by) eller online.
glow

Open Knowledge Danmark afholder workshop om Folketingets data under Global Legislative Openness Week

Folketingets data skal være åbne. Det måske vigtigste argument for åbne data er, at åbne data er en forudsætning for demokratisk gennemsigtighed. Borgere skal vide, hvad deres valgte politikere foretager sig i rollen som valgte repræsentanter for vælgerne. Vi har brug for adgang til dækkende information om det parlamentariske arbejde, og vi har brug for fri adgang til denne information. Verden over sættes i denne uge fokus på åbenheden af lovgivnings-processen, det sker i forbindelse med Global Legislative Openess Week (GLOW). Open Knowledge Danmark støtter initiativet og afholder en workshop om Folketingets data på onsdag 24/9-2014. Folketinget har gennem det seneste år arbejdet på at offentliggøre en form for API over parlamentariske data, hvor data gøres tilgængelige i XML-format. Platformen er nu tilgængelig i en testversion og ventes helt klar i løbet af efteråret 2014. Folketingets arbejde med åbne data er et vigtigt og rigtigt skridt i retning af mere åbenhed i en digital tidsalder. Folketingets projekt åbne data går i første omgang ud på at strukturere og udbyde den data, der allerede findes tilgængelig på Folketingets hjemmeside i et åbent maskinlæsbart format under åben licens. For nogle kan dette måske lyde uvæsentligt, men åbenheden og den tekniske tilgængelighed kan ofte være forudsætningen for analyser, visualiseringer, tværgående integration af systemer og systematisk behandling af større datamængder. Deltag på vores workshop på onsdag hvis du er interesseret i at høre nærmere om Folketingets API, er interesseret i perspektiverne for åben parlamentarisk data, eller hvis du er interesseret i, hvad man rent praktisk kan få ud af at analysere en del af demokratiets vigtigste data. Hvis du ikke har mulighed for at møde op fysisk, er det muligt at være med online, via videochat mv. Hvis du vil deltage online, så start med at hoppe ind på vores pad. Tilmelding ikke nødvendig.