You are browsing the archive for Moderaterna.

Fastighetsaffär kostade skattebetalarna 125 miljoner

- June 1, 2015 in datajournalistik, flygplats, flygsubventioner, Miljöpartiet, Moderaterna, Open Data, OpenSpending, priser, Ryanair, Stop Secret Contracts, StopSecretContracts, subventioner, Sverige, Sweden, Vänsterpartiet, Västerås

Undertecknad håller på att sammanställa hur mycket Västerås flygplats har kostat Västerås skattebetalare sedan Ryanair började använda flygplatsen 2001.1 Nu är det dags att undersöka hur det kommunala bolaget Västerås Flygfastigheter AB har påverkat flygplatsens ekonomi. Företrädare för Miljöpartiet och Vänsterpartiet menar att flygplatsen indirekt subventionerats genom låga hyror och nedskrivning av fastigheternas värde.2 Det har inte gått att hitta några handlingar som styrker dessa påståenden så att en exakt kostnad kan räknas ut. Däremot gjordes mer direkta subventioner år 2003. Som en del i ett räddningspaket för flygplatsen köpte Västerås kommun då flygplatsens fastigheter för 110 miljoner kronor. Det kommunala fastighetsbolaget Västerås Strategiska Fastigheter AB placerade flygplatsens fastigheter i dotterbolaget Västerås Flygfastigheter AB. För att klara köpet fick Västerås Strategiska Fastigheter 15 miljoner kronor i tillskott av kommunen.3 Det ska även tilläggas att Västerås Flygfastigheter AB har fler hyresgäster än Västerås flygplats. En av hyresgästerna är till exempel kommunägda Edströmska gymnasiet.4 Därmed är det inte logiskt att, som Moderaterna vill, räkna varje vinst hos Västerås Flygfastigheter AB som ett plus för flygplatsens ekonomi.5 Sedan 2001 har Västerås flygplats fått 293,5 miljoner i driftbidrag och aktieägartillskott. Fastighetsaffären 2003 kostade skattebetalarna 125 miljoner kronor. Sammanlagt blir det en kostnad på 418,5 miljoner. Är uträkningen rimlig? Tips och kommentarer är som alltid välkomna.

Noter

 1. Se tidigare inlägg ”Västerås flygplats fick 232 miljoner i aktieägartillskott”.

 2. Se tidigare inlägg ”Miljöpartiet: ’Folkvalda politiker måste givetvis ha insyn’”
  och Mats Ericson ”Flygplats kan ge 3000 bostäder”. Västmanlands Läns Tidning.

 3. Västerås kommunfullmäktige ”Sammanträdesprotokoll 22 maj 2003”. Västerås kommun.

 4. ”Årsredovisning för Västerås Flygfastigheter Aktiebolag 556101-9729 Räkenskapsåret 2014”. Västerås Flygfastigheter AB.

 5. Se tidigare inlägg ”Moderat vill skapa snyggare bokslut med siffertrick”.

 6. Se tidigare inlägg ”Västerås flygplats fick 232 miljoner i aktieägartillskott”.

Moderat vill skapa snyggare bokslut med siffertrick

- October 23, 2014 in flygplats, flygsubventioner, Moderaterna, Open Spending, Ryanair, Västerås

Västerås Flygplats. Foto: Erik Hjärtberg

Västerås flygplats borde bli fastighetsägare i stället för hyresgäst, tycker Moderaterna. Foto: Erik Hjärtberg

Kommunägda Västerås flygplats hade förra året ett underskott på 21,5 miljoner kronor.1 Elisabeth Unell, Moderaterna, menar att ekonomin skulle förbättras om flygplatsen fick äga fastigheterna på området.2 I dag ägs fastigheterna av ett separat kommunalt bolag, Västerås Flygfastigheter AB. Västerås Flygfastigheter AB gjorde år 2013 en vinst på 3,4 miljoner kronor.3 Om denna vinst skulle dras från flygplatsens förlust på 21,5 miljoner samma år skulle förlusten i stället bli 18,1 miljoner kronor. Frågan är på vilket sätt detta skulle förbätta situationen för kommunen och skattebetalarna. Det vill säga förutom att flygplatsens bokslut skulle se bättre ut.

Noter och referenser

 1. Under 2013 var intäkterna 39,5 miljoner kronor, varav 15 miljoner var ett driftbidrag från Västerås kommun. Utgifterna var cirka 46 miljoner. Detta ger ett underskott på 6,5 miljoner. Om kommunens driftbidrag dras från intäkterna blir underskottet 21,5 miljoner. Allt enligt ”Uppdrag om framtida inriktning för Västerås flygplatser och flygplatsområden”. Västerås kommun.
 2. Se: ”Västerås flygplats möjligheter”. Västeråsbloggen.
 3. Avser resulatet efter skatt. Se: Årsredovisning för Västerås Flygfastigheter Aktiebolag 556101-9729 Räkenskapsåret 2013.

Är flygplatsen icke-kommersiell?

- September 23, 2014 in biljetter, flygplats, flygsubventioner, Moderaterna, Open Spending, OpenSpending, priser, Ryanair, Stop Secret Contracts, subventioner, Sverige, Sweden, Västerås

Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga.1 En uträkning visar att varje flygbiljett på Västerås flygplats subventioneras med ungefär 132 kronor av skattebetalarna.2 Samtliga politiska partier som är representerade i Västerås kommunfullmäktige har fått frågor med anledning av detta.3 Nu är det dags att granska svaren. Elisabeth Unell, Moderaterna, menar att endast ungefär 7 procent av flygplatsens trafik är kommersiell. Hon menar att Ryanair därför bara ska anses subventioneras för den andel av trafiken som utgörs av Ryanairs flygplan. Som tabellen nedan4 visar har Elisabeth Unell rätt i att den så kallade kommersiella trafiken utgör en liten del av trafiken. Den kommersiella trafiken har här rubriken ”Linjefart och ej regelbunden trafik”.
Grafik: Transportstyrelsen

Grafik: Transportstyrelsen

Trots detta finns det skäl att ifrågasätta Elisabeth Unells räknesätt. Om vi låtsas att Ryanair får tillgång till Västerås flygplats helt gratis. Innebär det då att subventionen per flygbiljett blir lägre ju färre avgångar flygbolaget har på flygplatsen? Om Ryanair skulle använda större flygplan skulle de kunna transportera fler passagerare till och från flygplatsen utan att det innebar en större landningsfrekvens.5 Med Elisabeth Unells räknesätt blir Ryanairs subventioner lägre för varje gång Västerås flygmuseum flyger med sina gamla krigsflygplan. Detta sätter samtidigt fingret på att hela diskussionen är teoretisk. När Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga är det svårt att räkna ut exakt hur mycket flygbolaget subventioneras.

Noter och referenser

 1. Se tidigare inlägg ”Flygplatserna har hemliga avtal med Ryanair”.
 2. Se tidigare inlägg: ”Så mycket kostar flygbiljetten egentligen”.
 3. Läs svaren här: ”Miljöpartiet: ’Folkvalda politiker måste givetvis ha insyn’”, ”Folkpartiet: ’Styrelsen ska ha all information’”, ”Vänsterpartiet vill att folkvalda får läsa Ryanairavtal”, ”Moderaterna ser flygplatsen som icke-kommersiell”, ”Förteget S förespråkar folkomröstning om flygplats”, ”KD har inget mot hemliga Ryanairkontrakt” och ”SD vill att öppenhet ska vara ett signum”. Centerpartiet har trots flera påminnelser inte svarat på frågorna.
 4. Källa: ”Landningar per flygplats 2013” (xlsx-fil). Transportstyrelsen.
 5. Ryanairs vd Michael O’Leary har meddelat att han vill få in fler säten i planen för att på det viset kunna fylla dem med fler betalande passagerare, se: ”Ryanair på väg med stor beställning för fler i planen”. Svenska Dagbladet.