You are browsing the archive for Myndighetsregistret.

Vi börjar öppna upp det offentliga Myndighetsregistret och Näringslivsregistret!

- November 1, 2021 in Alaveteli, Bolagsregistret, dataportal, GovDirectory, Handlingar.se, Myndighetsregistret, Näringslivsregistret, Public Bodies, PublicBodies.org, Verksamhetsregistret, Wikidata

För ett par veckor sedan publicerade vi öppna data om alla förfrågningar som görs vid Handlingar.se. Vi gör det för att svenska myndigheter, offentliga organisationer (organisationer ägda av offentlig sektor) och medborgare med olika verksamheter ska få bättre nytta av förfrågningar som kommer och allmänna handlingar som lämnas ut. Viktiga pusselbitar saknas dock idag.

Utmaningen: Hur organiserar vi all kontaktinformation om alla organisationer ägda av offentlig sektor?

En till viktig pusselbit med många frågor om Sverige återstår: Hur stor är svensk offentlig sektor och vilka organisationer består den egentligen av? Vilka omfattas av offentlighetsprincipen, PSI-lagen och vilka bör omfattas av dessa? Vi som medborgare och skattebetalare i Sverige behöver veta hur offentlig sektor ser ut, hur den hänger ihop och hur den fungerar. Detta för att vi ska kunna göra informerade val och påverka samhället på det sätt vi vill i vårt vardagliga liv, arbete, civila engagemang och i val som nästa val år 2022 för Riksdagen, kommuner och regioner. Handlingar.se är den öppna plattformen för smartare hantering av allmänna handlingar för myndigheter och medborgare. Under utvecklingen av Handlingar.se och dess pilotfas så har vi samlat på oss information om svenska myndigheter, bolag, ideella föreningar, råd och stiftelser som är ägda av det offentliga samhället. Det vill säga den del av samhället som ägs gemensamt av oss alla som skattebetalare. Men hur kommer det sig att ingen i Sverige vet hur många myndigheter, nämnder, bolag, stiftelser och föreningar som finns? Och som vi som skattebetalare faktiskt finansierar? Och hur de hänger ihop? Och om någon vet om detta – varför delar denna eller dessa aktörer inte med sig av denna information för att skapa olika samhällsvärden? Vi vill göra vår del och uppmärksamma detta. Därför börjar vi öppna upp ett näringslivsregister och myndighetsregister som fokuserar på offentlig sektor och utvecklas på ideell basis.

Varför gör vi detta?

Vi gör detta för att hjälpa Sverige, offentlig sektor och oss som medborgare att få en komplett översikt över vilka organisationer som finns i offentlig sektor. Detta för att det till exempel ska bli lättare att se vilka organisationer som bör följa vilka lagar, vilka utgifter de har, vilka som bör lämna ut information enligt lagar, och så vidare. Vi gör också detta för att möjliggöra att dessa organisationer i eller kopplat till offentlig sektor och offentliga medel ska börja tillgängliggöra, öppna och dela information med varandra och offentligt för allmänheten.

Offentligt ägda bostadsbolag inom Sveriges Allmännytta är nya tillskott

Den senaste tillskotten av bolag som finns inlagda i registret är majoriteten av offentliga bostadsbolag som utgör stora delar av Sveriges Allmännytta och som själva även arbetar med ett digitaliseringsinitiativ. Flera myndigheter och offentliga bolag saknas fortfarande och för att vi ska kunna göra detta behöver vi din hjälp, oavsett din roll i samhället! Vi vill koppla detta initiativ till PublicBodies.org, Alaveteli.org, GovDirectory.org, Wikidata.org och OpenCorporates.com för att bidra och möjliggöra mer samhällsnytta i Sverige. Vill du använda vårt öppna register? Ta del av datamängden idag via Dataportal.se! Vi välkomnar även donationer för projektet – håll koll på blogginlägg och nyheter som kommer snart!

Vi behöver din hjälp! Vad kan du göra?

Politiker

Ett förslag är agera för ett digitaliserat öppet verksamhetsregister som börjar med hela offentliga sektorn och sedan även inkluderar privat sektor och civil sektor. Idag hanterar SCB, SKR och Bolagsverket olika register med många gemensamma nämnare och överlappande information. Dessa register skulle må bättre av att hanteras offentligt, standardiserat och i samverkan med varandra. Lägg förslag och rösta för att ge Regeringen och relevanta myndigheter som SCB, DIGG, Verksamt (Bolagsverket, Skatteverket, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen) och SKR med hjälp av oberoende aktörer ska ha i uppdrag att sammanföra och tillgängliggöra ett offentligt och komplett verksamhetsregister om alla verksamheter inom offentlig sektor. Förslagsvis bör även icke-offentliga verksamheter t.ex. skolor och vårdgivare som finansieras av skattemedel inkluderas i registret och omfattas av offentlighetsprincipen. Ett register av detta slag kan enkelt sammanföras offentligt som öppen källkod och resultaten som publiceras som öppna data enligt EU-standarder som DCAT-AP som tagits fram av EU-kommissionen. Varför är detta viktigt? Detta kan hjälpa organisationer och människor att upptäcka blufföretag och andra organisationer som kan vara faror och kostsamma för andra i samhället. Kontakta oss för att spara samhället tid, smärta och skattepengar!

Myndigheter och offentliga tjänstepersoner

Hjälp oss fylla på och bidra med uppdaterad information till din verksamhet och information till underverksamheter på GitHub. Kontakta oss för instruktioner om hur du kan hjälpa till. Se även förslaget ovan till politiker om vad som kan hjälpa till att utforma en process och öppen samordning av detta register som datamängd.

Företag och ideella

Ditt företag kan komma i bättre kontakt myndigheter och deras verksamheter – välkommen att använda och bidra till Handlingar.se och vårt öppna register. Bidra gärna med erfarenheter, idéer och förslag på hur du kan använda dessa data.

Privatpersoner, forskare och journalister

Kan du hälpa till att samla in data och kan hjälpa till med automatiska webbskrapare? Vill du vara med att engagera dig i det internationella projektet publicbodies.org och koppla det till projekt som Wikidata (och GovDirectory.org) och Alaveteli? Ta kontakt med oss!

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om du har frågor, vill bidra eller behöver hjälp! Vi finns tillgängliga för frågor på: E-post: handlingar@okfn.se Mastodon: https://mastodon.se/@handlingar Twitter: https://twitter.com/handlingar Matrix: https://matrix.to/#/#handlingar.se:matrix.org Open Knowledge Forum: http://discuss.okfn.org/c/local-groups/okse/ CivicTechSweden Forum: https://forum.civictech.se/tag/handlingar

Open Knowledge Sweden releases Contact Details to Swedish Public Bodies as Open Data in Bulk!

- February 19, 2016 in Augusto Herrmann, FrågaStaten, Freedom of Information, Freedom of Press, hackathon, HackForSweden, Jonas Lejon, LibreOffice, Myndighetsregistret, Nils Funcke, Open Data, Open Innovation, PublicBodies.org, SKL

Yesterday Aylin shared a text about the upcoming yearly returning hackathon in Sweden run by Swedish authorities called “Hack For Sweden”, this year taking place in March 2016. Although more and more data is being made available, the development as you can see in our Local Open Data Index is quite slow. We also found what we consider to be an important data set to be missing that is not provided by the Swedish government. This is the raw data on how to contact them with a typical open data feature – everything in bulk. So, as an ordinary user of the Free Software Office-suite LibreOffice and it’s spreadsheet software called LibreOffice Calc, I made a little hack. This is how I did it:
  1. Firstly – the original need came from my work with the FrågaStaten-project, I searched around the Internet for contact details to all public bodies. I wanted to see if it was all available at one place in raw data.
  2. This led me to the quite nice site Myndigheterna.se, built by Jonas Lejon. This was the nicest User Experience (UX) in this data jungle in search for contact data so far. It had the details of all state authorities. Problem was that it did not have raw data in bulk format. Nor the municipalities nor counties.
  3. I found SCB’s website “Myndighetsregistret” (The Public Authority register), only with state owned public bodies).
  4. Seeing that the website seemed to have the data I looked around for the option to download all data in bulk.
  5. So I made a Freedom of Information Access request but got the answer that it was only possible to download them in bulk, divided up by authority category.
  6. Back on the website I got all the data – in 5 separate CSV’s files (imagine 5 different spreadsheets with different formating and categories)! Lots of work to dig into!
  7. I also found SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) and their site with contact details to municipalities (kommuner), landsting and regioner (counties & regions).
  8. The site only allowed me to download each contact data separately. Not a pleasant experience.
  9. Since SKL does not act under Offentlighetsprincipen (Principle of Public Access) I e-mailed them and thus could get it all out in two separate .csv files. However I tried to make as much of the communication public as possible at the FrågaStaten-mailing list.
  10. I managed to pull all the data together and Augusto Herrmann from Brazil made an awesome job with Python to sort and generate URLs for each Swedish public body.
This whole process felt like quite a difficult and unsatisfactory experience. It was a realization and insight about the quality of meeting the user’s (i.e. citizen’s) need in the digital information age. The first iteration of data (not including Swedish embassies yet) is available at the GitHub repository and will later be published at Open Knowledge’s international project PublicBodies.org! The PublicBodies project is a website where you can find open data of contact details to other countries public bodies as well. I talked to Nils Funcke, expert on Freedom of Press and Freedom of Information in Sweden last Friday. He said that the sheer simplicity of having only one file with all contact details in open data to public bodies is a great step forward for people who need to get in touch with authorities. Please get in touch with us if you are using this data, we would love to share your story of how you made this come to use. Let us know if you are attending Hack For Sweden and thinking about making your hackathon project open source. We would really like to support you and help your project get a larger reach through our community! Let us hope that Hack For Sweden is a start of more collaboration between authorities for better serving of citizen’s needs!