You are browsing the archive for Newsletter.

Vuosi 2017 pakettiin – uusi hallitus ja avointa tietoa isolla sydämellä!

- December 18, 2017 in 2018, avoimuuden sydän, avoin sydän, Featured, hallitus, hansel, hot-osm, Newsletter, Nofications, strategia, syyskokous, vuosikokous

Onnittelut vuoden 2018 uudelle puheenjohtajalle ja hallitukselle!

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 13.12.2017. Tärkeimpinä asioina hyväksyttiin 2018 vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, ja ennen kaikkea valittiin uusi hallitus. Kuva. OKFI 2018 hallitus pääpiirteissään. Kannettava kone ei edusta OKFI:n hallituksen tekoälyjäsentä, sillä sellaista ei valittu. Puheenjohtaja: Susanna Ånäs Hallitus: Kaisa Haverinen Riia Järvenpää Elina Kiiski Kataja (ei kuvassa) Hanna Pakaslahti (ei kuvassa) Raoul Plommer Outi Puukko Aki Saariaho Blina Meta Shala Tero Toivanen   Hallituksen sihteeri (hallituksen ulkopuolelta): Pia Adibe   Toiminnantarkastajat: Tuukka Hastrup Vladimir Kuparinen  

Uudet ihmiset, uutta osaamista – hieno joukkue kasassa!

Uusi hallitus on kiinnostava ja innostava tiimi, jossa on paljon uudenlaista osaamista. Ensimmäistä kertaa hallituksessa on myös kansainvälistä (ei-suomalaista) osaamista ja syyskokouksen sentimentti oli muutenkin lisätä kansainvälistä viestintää ja parantaa sitä kautta osallisuutta yhdistyksen toiminnassa ja viestinnässä. Lisäksi on roppakaupalla mm. viestintä, ennakointi ja legal tech -osaamista. Haluamme kiittää väistyvää puheenjohtajaa  (Mika Honkanen) ja hallitusta (Mikael Seppälä Jessica Parland-von Essen Oskari Lappalainen Liisi Arya Soroush Susanna Ånäs Raoul Plommer Aki Saariaho), sekä rahastonhoitajaa (Antti Jogi Poikola) upeasta työstä menestyksekkään vuoden 2017 eteen. Erityisesti Mika puheenjohtajana ja Jogi rahastonhoitajana ovat epäilemättä uhranneet valtavasti aikaa ja energiaa toiminnan kehittämiseen 2017 aikana. Teidän työn pohjalle on mahtava rakentaa uutta!

Vuoden 2017 Avoimuuden sydän -palkinnot jaettiin syyskokouksessa

Syyskokouksessa annoimme tunnustusta ainutlaatuisten “Avoimuuden sydän” -palkintojen muodossa. Palkinnot ovat 3D-tulostettuja ja avoimesti jatkossakin käytettävissä. Annoimme kaksi tunnustusta Open Knowledge Finland -verkoston ulkopuolelle – tahoille, jotka kuitenkin ovat selkeästi Suomen avoimen datan ekosysteemissä! Tutkihankintoja.fi -palvelu (joka tarjoaa avointa valtion hankintadataa ja visualisointityökaluja) on hieno yhteistyönhanke, jossa mukana mm. Hansel, valtiovarainministeriö ja monta muuta organisaatiota. Hanselilla on innostava visio ja tahtotila siitä, että hankintadatan avoimuus saadaan lakiin (ns. Hansel-lakiin) ja pidemmällä aikavälillä avoin hankintatieto auttaa tekemään hankintatoimesta entistä eettisempää ja reilumpaa. Humanitarian Open Streetmap (HOT-OSM Finland) yhteisö tekee tärkeää vapaaehtoista kriisityötä kartoituksen parissa. Suomen Punainen Risti on tarjonnut puitteet ja HOT-OSM rakentanut yhteisöä järjestämällä tapahtumia, joissa kuka vaan voi auttaa ja samalla oppia avoimista kartoista ja avoimesta hajautetusta yhteistyöstä. Sisäisesti annoimme tunnustuksen Avoin tiede -työryhmälle (jota koordinoivat Heidi Laine ja Leo Lahti) and Avoin eduskunta/Lobbaus läpinäkyväksi -ryhmälle (alunperin Joonas Pekkasen käynnistämistä Avoimen ministeriön työstä) pitkäjänteisestä ansiokkaasta työstä OKFI:n piirissä. Avoimet sydämet suunnitteli Tuukka Päivärinne ja tuotti ne yhdessä Martin Genetin kanssa. Kiitos!!!

2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Syyskokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vilkkaan keskustelun jälkeen. Osallisuus ja muutosehdotukset tulisi tehdä niin, että ovat hyvissä ajoin muiden kommentoitavissa – joskin kokouksen aikanakin tehtiin uusia hyväksyttyjä muutosehdotuksia. Talousarvion rakenteessa olennaisia muutoksia vuodelle 2018 ovat mm. jäsenmaksujen ja lahjoitusten kasvanut osuus. Näillä tulisi kattaa suurempi osa yhdistyksen perustoiminnasta, vaikkakin jäsenmaksu on henkilöjäsenille edelleen vapaaehtoinen. 2017 jäsenmaksujen lahjoitusten suuruus oli reilut 2000 euroa. Tämän “vapaasti käytettävän” tulon osuutta on tarkoitus kasvattaa ja siten arvostamme jäsenmaksuasi (0/15/50/100 eur henkilöjäsenille; yhteisöjäsenille 100/500/1000/5000 eur/year. Ota yhteyttä tarvittaessa). Lisäksi projekteille on kaavailtu yleiskulujen laskua (20%:sta kohti 15%:a). 2018 yhdistyksellä on ensi kertaa harjoittelijoita auttamassa toiminnan kasvaessa. Uudistamme vihdoin myös verkkosivustomme ja tuemme jäsenten omaehtoista yhteisötyötä. Yleisesti ottaen taloustilanne on parempi kuin yleensä vuoden vaihteessa. Syyskokousta edeltävänä viikonloppuna suunnittelu retriitissä ehdotettu ja vuosikokouksessa hyväksytty vuoden 2018 kiteyttävä teema on “paikkansa löytäminen”. Tämä viittaa sekä organisaation strategiaan, joka uusitaan laajan avoimen prosessin myötä, sekä siihen, että pyritään tukemaan omaehtoista aktiivisuutta ja kannustamaan jäseniä löytämään itselleen ominaisen tavan toimia yhteisössä. 2018 tulee olemaan monella tapaa kiinnostava vuosi. Juuri nyt on aikaikkuna vaikuttaa 2019 eduskuntavaaleihin. Toisaalta, uusi tietosuoja-asetus (ja sen suomalainen toteutus, tietosuojalaki) astuu voimaan keväällä. Ensi vuonna järjestetään myös MyData 2018, Open Knowledge Summit ja monta muuta yhteisötapahtumaa. Siten erittäin mieluisa  joululahja yhdistykselle on kuitenkin itse kunkin työpanos ja aktiivinen osallistuminen vuonna 2018!

Hyviä uutisia ja tunnustusta hienosta työstä

Joitain viimeisen puolen vuoden kohokohtia:  
 1. MyData 2017 -konferenssi onnistui erinomaisesti ja toi yhteen yli 700 henkeä yli 30 maasta. Suuri joukko vapaaehtoisia auttoi tekemään tapahtumasta onnistuneen.
 2. Eduskunnan vierailijatietoihin liittyvä kiista sekä Lobbaus läpinäkyväksi -kampanja ja -kansalaisaloite  saivat laajaa mediajulkisuutta, mm. yli 60 lehtijuttua. Yli 20 merkittävää vaikuttamistyötä tekevää organisaatiota tukee kampanjaa.
 3. Avoimen tieteen työryhmä sai opetus- ja kulttuuriministeriön avoimuuspalkinnon työstä tieteen avoimuuden eteen.
 4. Saimme opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurin kokeilu- ja kehittämishankerahoitusta Avoimet juuret -hankkeelle (48 000 EUR).
 5. Tanskassa julkaistiin myös MyData White Paper. MyData oli vahvasti esillä Tukholmassa (Nordic Open Data Forum, Internetdagarna) ja Aarhusissa (yhteisötapaaminen).
 6. Saimme Chydenius-säätiön avoimuusmitalin työstämme lobbaamisen avoimuuden ja siihen liittyvän keskustelun edistämisestä.
 7. Saimme Shuttleworth Foundation Flash Grant -apurahan (5 000 USD).
 8. Saimme Internet Societyn Beyond the Net -hankerahoituksen (25 000 USD).
 9. Saimme Koneen säätiöltä rahoitusta Mikrohistoriawiki-projektille (36 000 EUR).
 10. Palkitsimme Tutkihankintoja.fi-palvelun ja HOT-OSM (Humanitarian OpenStreetMap) -yhteisön hyvästä työstä avoimuuden edistämiseksi.
 11. Annoimme tunnustuksen Avoin tiede -työryhmälle ja Avoin eduskunta/Lobbaus läpinäkyväksi -ryhmälle pitkäjänteisestä ansiokkaasta työstä OKFI:n sisällä.
  Kiitos mahtavasta vuodesta 2017. The post Vuosi 2017 pakettiin – uusi hallitus ja avointa tietoa isolla sydämellä! appeared first on Open Knowledge Finland.

Wrapping up 2017 – Lots of

- December 17, 2017 in 2017, 2018, annual meeting, autumn general meeting, awards, Board, chaiperson, Featured, hallitus, highlights, kohokohdat, Newsletter, Nofications, Official meeting, palkinnot, puheenjohtaja, syyskokous, vuosikokous, yhdistyskokous

Congratulations to the new chairperson and board of Open Knowledge Finland for 2018!

The Autumn General Meeting of the association was on December 13th. As most important decisions, the action plan and budget of 2018 were approved – and most importantly, the new chairperson and board were elected. Pic. OKFI 2018 board. The laptop does not represent an AI member of the board. Chairperson/Puheenjohtaja: Susanna Ånäs Board/Hallitus: Kaisa Haverinen Riia Järvenpää Elina Kiiski Kataja (not in the pic) Hanna Pakaslahti (not in the pic) Raoul Plommer Outi Puukko Aki Saariaho Blina Meta Shala Tero Toivanen Secretary (called from outside the board): Pia Adibe Internal operations auditors (toiminnantarkastajat): Tuukka Hastrup Vladimir Kuparinen

New people, new energy, new skills – what an amazing team we have lined up!

There are many firsts and other new things. First time the gender balance tips over, with chairperson as well as the majority of the board being female. We’ve done an ok job in gender balance before, but still, this is a new situation. It marks also the first time we have non-Finns on the board – and the sentiment at the autumn meeting was to increase the international approach in the association communications and relations. We will appreciate e.g. the communications expertise of the board, as well as linkages to understanding foresight, democracy and legal technologies, to name a few. All in all, it will be great to build on the fantastic work of the outgoing board (Mika Honkanen Mikael Seppälä Jessica Parland-von Essen Oskari Lappalainen Liisi Arya Soroush Susanna Ånäs Raoul Plommer Aki Saariaho + treasurer Antti Jogi Poikola). Without a doubt, it can be said that Mika as the chairman and Jogi as the treasurer, have contributed tons of energy and action for the organisation.

2017 Open Heart awards – celebration of a great year!

At our Autumn General Meeting we recognized some great open data work of 2017 with special “Open Heart” -awards. The awards are 3D-printed and based on an open design for use also in the future. We gave awards to two organisations “outside” of the Open Knowledge network – but definitely within the Finnish open data ecosystem. The Tutkihankintoja.fi -service (open spending data and visualisation tools), is a great collaboration between Hansel, the Ministry of Finance and many other organisations. Hansel has great visions of putting spending and procurement openness into a law –  and further, sees openness as a step towards more ethical procurement in other ways, too. The Humanitarian Open Streetmap (HOT-OSM) community was also awarded for their great work outside of OKFI. The community has done important crisis work (voluntary map creation for crisis arease) together with the Finnish Red Cross. In many ways, it has been a very admirable grassroots work, with the idea that anyone can help and at the same time learn about open maps and open, distributed collaboration. “Internally”, we gave awards to the Open Science working group (steered by Heidi Laine and Leo Lahti) and Lobbying transparency (originally initiated by Joonas Pekkanen as part of Open ministry work) group for great persistent work within OKFI. These awards were designed by Tuukka Päivärinne and produced together with Martin Genet. Thank you!!!

2018 action plan and budget

The action plan and budget we discussed, debated and approved – with comments that openness and participatory processes should be done in a way that revision suggestions should also be available well before the meeting. Key changes in the budget dynamics include that memberships fees and donations should be a notable larger part of the “core association” (i.e. association activities outside of funded projects) income should be coming from membership fees and donations. Membership fees for individuals are voluntary, however. In 2017, we received a bit over 2000 euros in donations and voluntary membership fees. Our goal is to increase this type of income we can freely use, so we appreciate it if you want to pitch in (0/15/50/100 eur for individuals; membership fees for organizations are 100/500/1000/5000 eur/year). Membership fees for organizations are 100, 500, 1000 tai 5000 eur/year.  In addition, projects will have a lower overhead, with the goal of going down from 20% to 15% over time. In 2018, we will also have trainees for the first time, to help with the growing operations. We will finally renew our website and financially support grassroots activities initiated by members. In general, the financial situation is more stable than usually at the end of the year. In terms of operations, the agreed key theme of 2018 is “Finding your place”. This refers to both the renewal of the strategy, to be done in a thorough and open process throughout the year, as well as to the goal of empowering members to find the right way to  make themselves at home in the association. 2018 will be an interesting year in many ways, as right now there is still time to influence the political programs for the parliament elections of 2019. On the other hand, it is a year that will see the implementation of new laws on data protection, i.e. the implementation of the EU General Data Protection Regulation. 2018 will also be a year of MyData 2018, Open Knowledge Summit and other community building events. More details to follow. Hope you can participate in some of these!

Some highlights of the second half of 2017

To sum up the year, some of our highlights during the second half of 2017:
 1. The MyData 2017 conference was a huge success, bringing together over 700 people from over 30 countries. A wide volunteer base was vital in ensuring the success of the event.
 2. The dispute with the Parliament of Finland and the Lobbaus läpinäkyväksi (Lobbying transparency) campaign and citizen initiative triggered over 60 media articles. Over 20 lobbying organizations now support the campaign.
 3. The Open Science working group received the Openness Award of the Ministry of Education and Culture, for great work for openness of academic publishing.
 4. We received funding for the ‘Avoimet juuret’ (‘Open roots’) project (48 000 EUR), through a new experimentation oriented instrument.
 5. A Danish MyData White Paper was released. MyData was strongly present in Stockholm (Internetdagarna, Nordic Open Data Forum) and in Aarhus (MyData Community Meeting)
 6. We were awarded the Chydenius Foundation Medal of Openness for our work to advance the openness of lobbying and the debate around that.
 7. We received a Shuttleworth Foundation Flash Grant (5 000 USD).
 8. We received a grant from the Internet Society’s Beyond the Net program (25 000 USD).
 9. We received funding from the Kone Foundation for the Microhistorywiki project (36 000 EUR).
 10. We gave awards to the Tutkihankintoja.fi -service and HOT-OSM (Humanitarian OpenStreetMap) community for their great work outside of OKFI.
 11. We gave awards to the Open Science working group and Lobbying transparency group for great persistent work within OKFI.
Thank you once again for a fabulous 2017. The post Wrapping up 2017 – Lots of <3 for Open Knowledge appeared first on Open Knowledge Finland.

Confira a nossa newsletter de abril de 2017

- April 11, 2017 in Newsletter, Open Knowledge Brasil

Aqui vai o conteúdo da nossa newsletter de abril com informações da Open Knowledge Brasil e da nossa rede para que possam acompanhar e participar. Entre os destaques: eventos para lançar o Open Data Índex no Brasil; participação do Rufus Pollock em um webinário que organizamos; entrevista com Flávio Prol sobre LAI; novas parcerias e muito mais! Se você ainda não faz parte do nosso mailing e quer acompanhar o que fazemos, é só preencher o nosso formulário. >>Notícias OKBR realiza eventos para lançar o Open Data Index no Brasil A Open Knowledge Brasil e a FGV DAPP – Diretoria de Análise de Políticas Públicas vão realizar uma série de eventos para lançar o Open Data Index (ODI) em três locais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF). Eles vão acontecer em abril e em maio. Marque na agenda. Rufus Pollock participa de webinário realizado pela OKBR O fundador da Open Knowledge International participou do quarto webinário do “OKBR Webinar Series: conhecimento & informação abertos pelo mundo”, realizado pela Open Knowledge Brasil. Ele falou sobre: “O papel da sociedade civil na abertura de dados e conhecimento”. Assista ao webinário (começa no tempo: 53:30). Open Knowledge Brasil apoia a Operação Serenata de Amor Agora a Open Knowledge Brasil faz parte do time de apoiadores da Operação Serenata de Amor! O momento da iniciativa é de planejamento da sua continuidade e expansão. Confira, no nosso site, a entrevista que fizemos com Felipe Cabral, um dos idealizadores, sobre tudo o que envolve essa jornada. Entenda como contribuir para a execução da LAI na sua cidade Ao todo, 70 líderes regionais do Gastos Abertos (GA) passaram para a segunda missão do projeto, com foco na execução da Lei de Acesso à Informação (LAI) nas suas cidades. No nosso site, Flávio Prol, responsável por sistematizar a segunda missão do projeto Gastos Abertos, conta mais sobre essa jornada de busca de acesso às informações públicas. Organizações solicitam alterações na plataforma colaborativa do Programa de Metas A Open Knowledge Brasil e diversas organizações da sociedade civil que atuam nas áreas de transparência e de estímulo à participação popular divulgaram uma nota pública em que apontaram alguns problemas na plataforma colaborativa do Programa de Metas, lançada pela Prefeitura de São Paulo no dia 23/03. O grupo solicita que a gestão municipal altere a plataforma para ampliar a participação dos paulistanos que tenham sugestões para o futuro plano de metas da cidade. – Também sobre o Plano de Metas, em abril, a OKBR lançou a mobilização: 100% das informações públicas em dados abertos no Plano de Metas. OKBR participa do Hackathon da Saúde em São Paulo Como a tecnologia pode tornar o SUS mais ágil e eficiente para os cidadãos? Vem aí, nos dias 8 e 9 de abril, o Hackathon da Saúde em São Paulo! O evento é um chamado para todos pensarem em protótipos e ideias com impacto nas políticas públicas com foco na saúde para a população. Thiago Rondon, conselheiro da OKBR, e Ariel Kogan, diretor-executivo da OKBR, vão estar no evento. >> Artigo Um resumo do que aconteceu nos últimos oito meses Em forma de artigo, Ariel Kogan, diretor-executivo da OKBR, conta o que aconteceu nos últimos oito meses por aqui. “Tem sido uma jornada intensa e bastante produtiva! E, por isso, queremos compartilhar um resumo desse período”, destaca. >> Assuntos que estão sendo discutidos no DiscussOKBR O DiscussOKBR é o espaço de discussão oficial da OKBR para sociedade em geral e comunidade OKBR se engajarem nos assuntos que colocamos em pauta. Qualquer pessoa pode também sugerir assuntos por lá. Entre, sugira e participe!
Petição sobre Direito ao Esquecimento Direitos de propriedade da OKBR Precedência do Diário Oficial da Organização (DOO) Jornada de trabalho, cidadania e conhecimento livre Cargo de Ombudsman disponível Sugestão de convenção para Guias Rápidos da OKBR Informe para moradores de Sampa: Agentes Formadores de Governo Aberto Agenda de encontros de grupos de interesse OKBR Como levar projetos de Dados Abertos aos Municípios Brasileiros
Acompanhe as contas da OKBR – Cópia extrato bancário – Balancete – Posição financeira resumida dos projetos –  Planilhas detalhadas por projeto Acompanhe e participe dos canais da OKBR Facebook  Twitter  Medium  DiscussOKBR Lista de e-mails Telegram Fórum  Flattr this!

Confira a nossa newsletter de fevereiro de 2017

- February 14, 2017 in Newsletter, Open Knowledge Brasil

Começamos o mês de fevereiro compartilhando muitas novidades via newsletter (além dos canais que nós temos e costumamos compartilhar o que acontece)! Novas parcerias, palestras, eventos, ações do projeto Gastos Abertos foram alguns dos destaques! Aqui vão as notícias que compartilhamos por e-mail, para você ficar por dentro da nossa newsletter de fevereiro, com o conteúdo completo. Se você ainda não faz parte do nosso mailing e quer acompanhar o que fazemos, é só preencher este formulário. >>Notícias Open Knowledge Brasil e Observatório Social do Brasil fecham parceria A Open Knowledge Brasil e o Observatório Social do Brasil (OSB) agora são parceiros! O objetivo é fortalecer o projeto Gastos Abertos, impulsionando a atuação de cidadãos no Brasil e, assim, impactar e fortalecer a transparência das finanças municipais nos meios digitais. Gastos Abertos participa de fórum sobre transparência no Rio de Janeiro Como o Gastos Abertos busca conectar o dinheiro público com o cidadão? Esse é o tema da palestra do Thiago Rondon, conselheiro consultivo da Open Knowledge Brasil e coordenador do projeto Gastos Abertos, no evento “Transparência e participação de MEs e EPP na contratação pública”, dia 15 de fevereiro – um fórum de transparência com foco na participação de microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) na contratação pública. OKBR participa de reunião sobre o monitoramento do 3º Plano de Ação Nacional para o Governo Aberto No início do mês, participamos da primeira reunião de coordenadores dos compromissos que fazem parte do 3º Plano de Ação Nacional (PAN) no âmbito da Parceria para Governo Aberto (OGP). Open Data Day Maceió acontece no início de março Neste ano, o ODDMCZ 2017 (Open Data Day Maceió 2017) vai acontecer nos dias 10 e 11 de março, na Faculdade Estácio – FAL. Para mais detalhes sobre o ODDMCZ 2017, conversamos com Williams Alcântara, um dos organizadores do evento. Gastos Abertos conta com 181 líderes de todas as regiões do Brasil A primeira etapa da campanha “Seja um líder do Gastos Abertos” foi um sucesso! Ao todo, foram 181 inscritos. O projeto busca novos líderes nos municípios brasileiros que querem trabalhar para aumentar a transparência, principalmente do orçamento público. OKBR mobiliza sociedade para assinar Manifesto para Identificação Digital no Brasil O Manifesto para Identificação Digital no Brasil está pronto! O objetivo do documento é ser uma ferramenta para a sociedade se posicionar em relação à privacidade e à segurança de dados pessoais dos cidadãos; é tornar a identificação digital uma ação segura, justa e transparente. Saiba mais sobre o Manifesto e assine. Os canais de participação: Github para enviar sugestões concretas para a construção do Manifesto Discuss OKBR para discussões e reflexões sobre o assunto. Open Knowledge Brasil apoia a candidatura do Garoa Hacker Clube para o CGI.br Você sabia que o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) tem um papel fundamental para a internet livre e funcional do jeito que ela está hoje? O processo de eleições do CGI.br para os representantes que o integrarão durante o triênio 2017-2019 teve início em 2016, e vai até maio de 2017. Nós, da Open Knowledge Brasil, nos inscrevemos como parte do colégio eleitoral da sociedade civil e apoiamos a candidatura da Amanda Yumi pelo Garoa Hacker Clube. Fique por dentro desse processo e saiba como apoiar a candidatura da Amanda. >> Convite > Voluntário para transcrição e tradução dos webinários Estamos em busca de voluntários que possam fazer a transcrição e a tradução dos vídeos dos webinários do “OKBR Webinar Series: conhecimento & informação abertos pelo mundo”. Precisamos divulgá-los o quanto antes. É a partir desse trabalho voluntário que faremos a edição e divulgaremos em seguida. Atualmente, temos os dois vídeos abaixo: Webinário com Bart van Leeuwen (vídeo começa em 26:11)  Webinário com Paola Villarreal (vídeo começa em 39:10) Quem se interessar, é só entrar em contato com Elza ou Ariel por e-mail. >> Artigos Organizações sociais cobram mais transparência da Prefeitura de São Paulo na área de mobilidade É muito grave o sumiço de informações públicas no âmbito das instituições democráticas. Essa situação compromete a transparência e o acesso à informação, elementos essenciais da democracia. Um fato recente, que traz à tona a nossa preocupação em relação a esse cenário, chamou a atenção não só nossa, mas de diversas organizações, lideranças sociais e da mídia. Para saber mais, confira a nossa nota no site. >> Assuntos que estão sendo discutidos no DiscussOKBR O DiscussOKBR é o espaço de discussão oficial da OKBR para sociedade em geral e comunidade OKBR se engajarem nos assuntos que colocamos em pauta. Qualquer pessoa pode também sugerir assuntos por lá. Entre, sugira e participe!
Voluntário para transcrição e tradução dos webinários Projeto para levar conhecimento científico para as escolas  Eleições CGI.Br 2017  Manifesto sobre identificação digital no Brasil! Dados do Diário Oficial da União serão publicados em formato aberto
>> Antena OKBR Nós, da Comunicação da OKBR, estamos organizando fontes interessantes de sites e páginas de Facebook que fazem parte do universo da organização. Quem quiser colaborar, estamos reunindo essas informações neste documento. Acompanhe as contas da OKBRCópia extrato bancário Balancete Posição financeira resumida dos projetos Planilhas detalhadas por projeto Acompanhe e participe dos canais da OKBR Facebook Twitter Medium DiscussOKBR Lista de e-mails Telegram Fórum Flattr this!

Confira a nossa newsletter de fevereiro de 2017

- February 14, 2017 in Newsletter, Open Knowledge Brasil

Começamos o mês de fevereiro compartilhando muitas novidades via newsletter (além dos canais que nós temos e costumamos compartilhar o que acontece)! Novas parcerias, palestras, eventos, ações do projeto Gastos Abertos foram alguns dos destaques! Aqui vão as notícias que compartilhamos por e-mail, para você ficar por dentro da nossa newsletter de fevereiro, com o conteúdo completo. Se você ainda não faz parte do nosso mailing e quer acompanhar o que fazemos, é só preencher este formulário. >>Notícias Open Knowledge Brasil e Observatório Social do Brasil fecham parceria A Open Knowledge Brasil e o Observatório Social do Brasil (OSB) agora são parceiros! O objetivo é fortalecer o projeto Gastos Abertos, impulsionando a atuação de cidadãos no Brasil e, assim, impactar e fortalecer a transparência das finanças municipais nos meios digitais. Gastos Abertos participa de fórum sobre transparência no Rio de Janeiro Como o Gastos Abertos busca conectar o dinheiro público com o cidadão? Esse é o tema da palestra do Thiago Rondon, conselheiro consultivo da Open Knowledge Brasil e coordenador do projeto Gastos Abertos, no evento “Transparência e participação de MEs e EPP na contratação pública”, dia 15 de fevereiro – um fórum de transparência com foco na participação de microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) na contratação pública. OKBR participa de reunião sobre o monitoramento do 3º Plano de Ação Nacional para o Governo Aberto No início do mês, participamos da primeira reunião de coordenadores dos compromissos que fazem parte do 3º Plano de Ação Nacional (PAN) no âmbito da Parceria para Governo Aberto (OGP). Open Data Day Maceió acontece no início de março Neste ano, o ODDMCZ 2017 (Open Data Day Maceió 2017) vai acontecer nos dias 10 e 11 de março, na Faculdade Estácio – FAL. Para mais detalhes sobre o ODDMCZ 2017, conversamos com Williams Alcântara, um dos organizadores do evento. Gastos Abertos conta com 181 líderes de todas as regiões do Brasil A primeira etapa da campanha “Seja um líder do Gastos Abertos” foi um sucesso! Ao todo, foram 181 inscritos. O projeto busca novos líderes nos municípios brasileiros que querem trabalhar para aumentar a transparência, principalmente do orçamento público. OKBR mobiliza sociedade para assinar Manifesto para Identificação Digital no Brasil O Manifesto para Identificação Digital no Brasil está pronto! O objetivo do documento é ser uma ferramenta para a sociedade se posicionar em relação à privacidade e à segurança de dados pessoais dos cidadãos; é tornar a identificação digital uma ação segura, justa e transparente. Saiba mais sobre o Manifesto e assine. Os canais de participação: Github para enviar sugestões concretas para a construção do Manifesto Discuss OKBR para discussões e reflexões sobre o assunto. Open Knowledge Brasil apoia a candidatura do Garoa Hacker Clube para o CGI.br Você sabia que o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) tem um papel fundamental para a internet livre e funcional do jeito que ela está hoje? O processo de eleições do CGI.br para os representantes que o integrarão durante o triênio 2017-2019 teve início em 2016, e vai até maio de 2017. Nós, da Open Knowledge Brasil, nos inscrevemos como parte do colégio eleitoral da sociedade civil e apoiamos a candidatura da Amanda Yumi pelo Garoa Hacker Clube. Fique por dentro desse processo e saiba como apoiar a candidatura da Amanda. >> Convite > Voluntário para transcrição e tradução dos webinários Estamos em busca de voluntários que possam fazer a transcrição e a tradução dos vídeos dos webinários do “OKBR Webinar Series: conhecimento & informação abertos pelo mundo”. Precisamos divulgá-los o quanto antes. É a partir desse trabalho voluntário que faremos a edição e divulgaremos em seguida. Atualmente, temos os dois vídeos abaixo: Webinário com Bart van Leeuwen (vídeo começa em 26:11)  Webinário com Paola Villarreal (vídeo começa em 39:10) Quem se interessar, é só entrar em contato com Elza ou Ariel por e-mail. >> Artigos Organizações sociais cobram mais transparência da Prefeitura de São Paulo na área de mobilidade É muito grave o sumiço de informações públicas no âmbito das instituições democráticas. Essa situação compromete a transparência e o acesso à informação, elementos essenciais da democracia. Um fato recente, que traz à tona a nossa preocupação em relação a esse cenário, chamou a atenção não só nossa, mas de diversas organizações, lideranças sociais e da mídia. Para saber mais, confira a nossa nota no site. >> Assuntos que estão sendo discutidos no DiscussOKBR O DiscussOKBR é o espaço de discussão oficial da OKBR para sociedade em geral e comunidade OKBR se engajarem nos assuntos que colocamos em pauta. Qualquer pessoa pode também sugerir assuntos por lá. Entre, sugira e participe!
Voluntário para transcrição e tradução dos webinários Projeto para levar conhecimento científico para as escolas  Eleições CGI.Br 2017  Manifesto sobre identificação digital no Brasil! Dados do Diário Oficial da União serão publicados em formato aberto
>> Antena OKBR Nós, da Comunicação da OKBR, estamos organizando fontes interessantes de sites e páginas de Facebook que fazem parte do universo da organização. Quem quiser colaborar, estamos reunindo essas informações neste documento. Acompanhe as contas da OKBRCópia extrato bancário Balancete Posição financeira resumida dos projetos Planilhas detalhadas por projeto Acompanhe e participe dos canais da OKBR Facebook Twitter Medium DiscussOKBR Lista de e-mails Telegram Fórum Flattr this!

Open Knowledge Finland Newsletter October/2016

- October 21, 2016 in extra general meeting, Featured, hackathon, Newsletter, october, projects, retreat, Working Groups

Hey everyone – the key message of this post is: CHECK YOUR CALENDAR! ?
 • Indeed it’s a busy, but also fun end-of-the year. Before the year is over we plan to:
 • Change the rules of the association
 • Plan for 2017
 • Hack all sorts of things…
 • Finalize some superinteresting projects
 • Have several project workshops and seminars
 • Celebrate another awesome year!
And YOU are invited!

Upcoming events – Finland

Reminder to everyone: please add relevant open data events to the OKFFI calendar. If you need access, askteemu.ropponen@okf.fi. Below are first the OKFFI “association meetings”, then events organized by projects or partners. Probably Facebook- or Slack-messages have reached you – but these are info/reminder to those who might not have had a chance to react yet. You are most welcome to any event – signups help preparations, but not usually mandatory.

Oct 20 – New actives meetup

14733584231_a5a86e8d76_k Venue: OKFFI office, Caloniuksenkatu 9 D 64, 4-6 PM During 2016, Open Knowledge Finland has gotten dozens of new members. Over half of the new board are newcomers. Our actions have grown enormously. So, about time to have a practical briefing for new members, new board members, and other who are interested. It’s a kind of a “Basics of Open Knowledge Finland”. Info for new members, new board members & representatives and other interested – “Basics of Open Knowledge Finland”. On the agenda, e.g.:
 • What is Open Knowledge Finland?
 • How can I be active in the organisation?
 • How can I get funding or otherwise advance my idea or project?
 • The tools. methods and channels we use to collaborate?
 • What is interesting to you and for us all?
FB: https://www.facebook.com/events/636116196595242/ Meetup.com: http://www.meetup.com/Open-Data-Finland/events/234913785/

Oct 27 – Extraordinary general meeting – Ylimääräinen yhdistyskokous

15296435685_55c2f639aa_b Venue: OKFFI office, Caloniuksenkatu 9 D 64, 4-6 PM During this fall, Open Knowledge Finland is updating the rules of the association to suit better the current activities and needs. As discussed in the last Annual Meeting this spring, the administration of the association will benefit from having the same board of management during the whole year. This requires a change in the association rules – and in the future there would be a spring meeting and fall meeting. In addition to this, there are a number of smaller changes that may need revision. This session outlines and discusses the needed changes. Among the larger discussions includes if and how delegative democracy is implemented in Open Knowledge. The documentation and discussion on the new rules is on the document at http://okf.fi/saantomuutos. We also welcome discussion on the Slack – if you do NOT have access to http://okffi.slack.com, kindly contact teemu.ropponen@okf.fi Extraordinary General Meeting event: On Facebook: https://www.facebook.com/events/1026401624140263/ On Meetup: http://www.meetup.com/Open-Data-Finland/events/234913806/ On our website: http://fi.okfn.org/2016/10/11/invitation-additional-association-meeting-2016-kutsu-ylimaaraiseen-yhdistyskokoukseen-2016/ PLEASE REGISTER AT: http://okf.fi/register-egm

Nov 11-12 24h planning retreat for 2017

6281473544_32fd372e21_o It’s time to PLAN some awesome actions for 2017. What do we actually want to do? What topics or trends might we find interesting. How do we operationalize our great ideas!? Like last year, the goal is to have a good 24 hours or so time, at some location out of the office – with a nice mix of super people, hard work, and laughs. Hope you can make it! Location: TBD, within 30-60 mins of Helsinki center. FB: https://www.facebook.com/events/1187229484656365/ Meetup.com: http://www.meetup.com/Open-Data-Finland/events/234941537/

/// Dec 2 – OKAY! – Open Knowledge Awesome Year!

3106270907_c20814dcd1_b SAVE THE DATE! It’s time to celebrate an awesome year! This year we don’t have Open Finland Challenge or Apps4Finland and the awards gala. The gala event has served for the last 6 years as important get-together for the whole Open Knowledge community. We still deserve to raise a toast, have some awesome chats and celebrate all the work that we do towards an open society. Hope to see 100-200 of us open knowledge enthusiasts there – project partners are welcome, too! More info coming up soon as we co-create this! Facebook: https://www.facebook.com/events/158219921304213/ Meetup.com: http://www.meetup.com/Open-Data-Finland/events/234941572/ Location: TBD (searching – your ideas welcome, too!)

Project events

Oct 28-29 – Tietopyyntöiltamat/FOIA workshops

Open Knowledge Finland, Transparency Suomi ja Greenpeace järjestävät yhdessä kaksipäiväisen Tietopyyntöillan. Open Knowledge Finland, Transparency Finland and Greenpeace are organizing a 2-day workshop on the Freedom of Information Requests (Tietopyyntö). PERJANTAINA seminaari ja suunnittelutyöpaja
 • Puheenvuoroja julkisuuslaista, tutkivasta journalismista ja tiedon avoimuudesta.
 • Miten tehdään hyviä tietopyyntöjä?
 • Miten prosessi viedään loppuun jos saadaan viranomaiselta kieltävä päätös?
 • Tarjoiluna paikallista pizzaa ja virvoitusjuomia. Saunomismahdollisuus 16-19.
LAUANTAINA toteutetaan edellisen päivän suunnitelmia. Tapahtuman agendaehdotuksia ja aineistoja https://tietopyynto.hackpad.com/WsKRT5lkU2P Ovet ovat auki jo perjantaina iltapäivällä, aloitellaan ideoinneilla, osallistujien tahtotilojen ja erityisosaamisen mukaan. Facebook event: https://www.facebook.com/events/1124195064337548/

Oct 31 – Hack the Budget

Venue: Design factory, Espoo Valtiovarainministeriö, Muutoksentekijät, RAG ja Open Knowledge Finland järjestävät ma 31.10. klo 9-20 Hack the Budget – Kaikkien budjetti -hackathonin, jonka tavoitteena on kehittää uusia tulokulmia valtion budjetti- ja talousdatan hyödyntämiseen. Hackathonissa on kaksi trackiä, joista Hack Track tähtää budjetti- ja taloustietojen ymmärrettävyyttä lisääviin visualisointeihin ja Jam Track uudenlaisten konseptien kehittämiseen, joissa budjetti- ja taloustiedot ovat osatekijöitä. Kahden trackin tavoitteena on tarjota osallistumismahdollisuuksia sekä koodaajille että erilaisille konseptoijille virkamiehistä yrittäjiin sekä opiskelijoihin. Aineistojen puolesta käytettävissä ovat Valtionkonttorin Netran budjetti- ja talouden toteutumatiedot sekä muut, soveltuvat avoimet aineistot, joita pääsee tarkastelemaan osoitteessa: http://kaikkienbudjetti.fi/aineistot/ Hackathonin tiimienmuodostus on käynnissä 24.10. asti ja samainen päivä on takaraja hackiin ilmoittautumiselle. Ilmoittautumaan pääsee osoitteessa: http://www.kaikkienbudjetti.fi Lisätietoja: Web: http://www.kaikkienbudjetti.fi Facebook: https://www.facebook.com/events/1724820961095970/

Nov 3 – Kansalaistiedepäivä: Tutkimus – uusi jokamiehenoikeus

Open Knowledge Finlandin ja Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeen yhteistyön tuloksena syntyneen Avoin kansalaistiede -selvityksen tavoitteena on tunnistaa Suomessa piilevät kansalaistieteen mahdollisuudet. Hanke järjestää 3.11.2016 tiedekeskus Heurekassa työpajan, jossa lavalle marssii kuusi kekseliästä kansalaistiede-esimerkkiä: BalticApp-sovellus kerää Itämereen liittyviä kansalaishavaintoja. Lajirikkauskartta-hanke etsii metsädatan avulla arvokkaita luontokohteita. Metallinetsijät kaivavat pelloista muinaisesineitä. Avoin karttahanke kerää paikkatietoja ja Mikrohistoriawiki haluaa perhealbumit verkkoon. Yksilökeskeiseen dataan pureudutaan biohakkeroinnin ja sukututkimuksen esimerkkien kautta. Iltapäiväosuudessa julkaistaan Lajirikkaus-kartta projektin tulokset kuohuviinitarjoulun saattelemana. Työpaja on avoin kaikille, jotka haluavat vaikuttaa suomalaisen kansalaistieteen suuntaan -työryhmissä työstetään toimenpidesuosituksia hankkeen taustalla oleville ATT-hankkeelle ja Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Ilmoittaudu Eventbritessä! https://www.eventbrite.com/e/kansalaistiedepaiva-tutkimus-uusi-jokamiehenoikeus-tickets-28391420503 Keskustele: Twitterissä: #kansalaistiede Facebook-eventissä: https://www.facebook.com/events/187766841661149/

Nov 15 – Yhtäköyttä – Miten tietoa tuotetaan yhdessä -seminaari

Varaa kalenteriisi tutkimuksen ja päätöksenteon yhteisiä tietokäytäntöjä selvittäneen Yhtäköyttä-hankkeen loppuseminaariin 15.11.2016 klo 9-12 Helsingissä. Tarkemmat tiedot julkistetaan pian hankkeen verkkosivuilla (www.yhtakoytta.fi) ja Facebook-ryhmässä Open Democracy Finland ja Open Knowledge Facebook: https://www.facebook.com/events/1780490758834781 /

/// Nov 21-23 – Nordic Open Science Forum

Venue: Main building of Metropolia University of Applied Sciences in Helsinki city centre, Bulevardi 31 Audience: Nordic research policy-oriented stakeholders (22 Nov) and research communities (21 and 23 Nov) Theme: Open research data The Finnish Ministry of Education and Culture will organize by its Open Science and Research Initiative (ATT) a Nordic conference on open research data on November 21-23 in Helsinki. The conference consists of main event (on 22nd) and four co-organized workshops (on 21st and 23rd). The main event is targeted for policy-oriented stakeholders and the workshops for wider audieence, such as researchers and open science enablers and promoters. See more at: http://avointiede.fi/foorumi

ov 25 – 27 – Ultrahack 48h hackathon tournament finals

Ultrahack is a development runway for next generation innovations. Our goal is to bring together developers, startups and corporations to solve world-class challenges with the latest technologies. We want to offer you the best environment to hack: Join Ultrahack to compete for more than one million euro investments, boost your skills to new heights and experience the Ultrahack spirit. There will also be other significant prizes for the best teams. The investments will be offered during the Tournament with Nestholma and the size of an individual investment will be 10 000 – 150 000 euros. Are you ready to hack and get ultrahacked? More: www.ultrahack.orghttps://www.facebook.com/ultrahackhq/ Promo video: https://www.youtube.com/watch?v=vmTZCl-WG-E

Reoccurring events

Helsinki <3 Developers

Reminder: Every two weeks on Thursdays, Hel<3Developers events at Helsinki Think Company Facebook: https://www.facebook.com/groups/heldev/

MaptimeTurku

MaptimeTurku is a meeting place for discussing mapmaking and open geospatial datasets. We learn different things every time! Mapmaking can be easy and fun! Come and join us every 2 month at block restaurant Kerttu (Läntinen pitkäkatu 35, Turku). Next time and issues will be announced in meetup.com/MaptimeTurku/. Follow us also on Twitter:twitter.com/MaptimeTurku

Open Data Afterwork – Turku

Meet open minded people around Turku city.  Join Open Data Southwest Finland meetup group and stay in touch.

International events

12-14 November /// OpenCon 2016 , Washington DC, USA

OpenCon is a platform for the next generation to learn about Open Access, Open Education, and Open Data, develop critical skills, and catalyze action toward a more open system of research and education. OpenCon 2016 will be held in Washington DC on November 12-14, with satellite events around the world. OpenCon will convene students and early career academic professionals from around the world and serve as a powerful catalyst for projects led by the next generation to advance OpenCon’s three focus areas. http://www.opencon2016.org/

7-9 December /// Open Government Partnership 2016 Global Summit – Paris, France

The OGP Global Summit provides a unique opportunity to bring together, stimulate and expand the community of state reformers worldwide. Representatives from governments, academia, civil society and international organizations gather to share their experience and best practices and push the open government global agenda forward. The OGP 2016 Global Summit will focus on building new alliances between governments and civil society. We commit to making government activities more collaborative and efficient by deepening public participation. France would like to adopt a forward-looking approach to develop a long-term vision of open government and investigate the potential and impact of digital technologies on democracy. https://en.ogpsummit.org/

Ongoing or upcoming funding calls

Do you have an idea you would like to realise in to a project? Need funding? Open Knowledge Finland is happy to host your open knowledge -related projects! If you are you planning to submit something or you know of another call or other opportunity, please contact teemu.ropponen@okf.fi, let’s see if we can boost the application process!

Get in touch!

Let’s talk more! Please feel free to come to any of our events –  or join the discussion on our online forums: Any questions? Kindly contact info@okf.fi or teemu.ropponen@okf.fi // 040-5255153, or better yet, through Slack -channels and Facebook -pages. The post Open Knowledge Finland Newsletter October/2016 appeared first on Open Knowledge Finland.

The Open Knowledge Foundation Newsletter, April 2014

- April 2, 2014 in Featured, Newsletter

Hi!

After last month’s launch-fest, March has been a thoughtful month, with reflective and planning pieces taking centre-stage on our blog. Of course OKFestival has been ramping up since its launch, giving more detail on topics and running sessions to help with submitting proposals; however we’ve also had more from the Community Survey results, as well as guest posts dealing with ‘open washing’ and exploring what open data means to different people. Keep checking in on the Community Stories Tumblr for the latest news on what people are doing around the world to push the agenda for Open Knowledge. This month’s updates come from India, Tanzania, Greece, Malta, Russia and Germany, and from OpenMENA (Middle East and North Africa) – the new group focusing on Open Knowledge in the Arab world. Also, congratulations to our very own Rufus Pollock, named a Tech Hero for Good by NESTA :-)

OKFestival 2014

Plans have been moving at pace over the last month. So many proposals came in, and so many people wanted more time to submit, we extended the deadline for proposals to March 30th. We’ll have to wait until May to learn if our proposals have been accepted, and later in May for the programme announcement, but many thanks to all who have proposed sessions – and good luck to you! It’s not long to go now, so don’t forget to buy your ticket… If you need distraction from the wait, check out this flash-back to last year: the 2013 Open Reader, a collection of stories and articles inspired by Open Knowledge Conference 2013.

Stop Secret Contracts

Last month we launched our campaign for a stop to secret contracts, asking various organisations to partner with us and asking you who care about openness to sign up to show your support. Spread the word to your colleagues, friends and family to show that we will not stand for corruption, fraud, unaccountability or backdoor deals. Signatures not enough? To get more involved please contact us and help us stop secret contracts. #SecretContracts

Coming Up

Easter Eggs 1 The School of Data heads to Perugia! Europe’s Biggest Data Journalism Event, from The European Journalism Centre, Open Knowledge and the International Journalism Festival, the School of Data Journalism takes place 30th April to 4th May. This event has an impressive programme with free entry to panel and workshops so check it out and register to save your place. OGP grows to 62 countries. The Open Government Partnership (OGP) will welcome 8 new countries during April: ‘Cohort 4′ consists of Australia, Ireland, Malawi, Mongolia, New Zealand, Sierra Leone, Serbia, and Trinidad and Tobago. And… Time-zone changes! It messes with schedules and deadlines, but adds to the fun of this time of year. All the best from Open Knowledge!

The Open Knowledge Foundation Newsletter, March 2014

- March 3, 2014 in Newsletter

Sign up here for monthly updates to your inbox.

Hi!

What a month! February may be the shortest month (at least, for those using the Gregorian calendar), but we’ve sure made the most of it. It seems to be the month of “the launch”: the campaign to Stop Secret Contracts; OKFestival’s website, ticket sales and Call for Proposals; Open Data Day 2014; Brazil and Spain as the two newest Chapters; a revamped Public Domain Review; a local City Census to complement the Country Census and resulting Index; and the Impact Stories competition for the Partnership for Open Data! Also, Open Knowledge Central published the results of the Community Survey taken at the end of the 2013 (huge thanks to all of you who contributed) and we’re digesting to learn how we can support the amazing Open communities better. February is also known for St Valentine’s Day… If you are craving some romance in March, have a look at the ‘little book of love’, celebrated by the Public Domain Review. Like the sound of what we’re doing? The Open Knowledge Foundation is a not-for-profit organisation – all our community services are provided openly and for free. We rely on the generosity of our institutional and individual supporters. Please visit okfn.org/support to find out more about becoming an Open Knowledge Foundation supporter.

OKFestival 2014 launched

We’re very excited to announce the Open Knowledge Festival 2014! This global, inclusive, and participatory event is taking place July 15th – 17th in Berlin, Germany. With the main themes of Knowledge, Tools and Society – the three main levers of change – this will be a platform for the change Open Knowledge is making around the world. As for what the content will be, that is up to you! This will be a crowd-sourced event, built by the community. Visit okfestival.org/programme/ to see what sort of proposals we are looking for. Early bird tickets are now available – get yours at okfestival.org/tickets/

Stop Secret Contracts

This month saw the launch of our new global campaign, Stop Secret Contracts. Together with over 30 civil society groups around the world, we are calling on world leaders to end secrecy in contracting. Millions of dollars of public money are lost every year to fraud, corruption and lining the pockets of unaccountable corporations. Citizens have the right to know who is doing business with their governments and on what terms. Transparency in government contracting is crucial to democracy. Sign up to the campaign to Stop Secret Contracts now.

Open Data Day 2014

This year’s Open Data Day was the biggest yet, with over 190 events taking place around the world. The global network gathered in person and remotely, with events from Nepal to Egypt, looking at everything from local government spending, to flood data, to mashing up public domain content into cool videos. Lots of stories are reported on the Open Knowledge Foundation Community Stories Tumblr, and there’s a round up post on the blog. We are proud to support Open Data Day, which has fast become a key date in the information activist calendar. The diversity of events produced across the world is a fantastic expression of the vibrant international movement which is building for open data.

New Chapters welcomed

The Open Knowledge ‘official’ network continues to grow, welcoming both Brazil and Spain as Chapters. They join Austria, Belgium, Finland, Germany, Greece, Spain and Switzerland as the group of organisations under the umbrella of Open Knowledge Foundation, making a real difference for Open Data and Open Knowledge in their areas and world-wide. You can read more about the formalisation of Spain and Brazil, as well as what a Chapter is and how to become one, on our blog and Local Groups pages.

Impact Stories

How does Open Data and Open Knowledge affect you? This month, Partnership for Open Data launched the Impact Stories Competition. Prizes are available – 1000 USD for the winner, and 500 USD each for the two runners-up – submit your story now (before the 24th March) to be in with a chance of winning. Check out the blog post and website for more details, and share your stories with us.

The Open Knowledge Foundation Newsletter, February 2014

- February 3, 2014 in Newsletter

Sign up here for monthly updates to your inbox.

Greetings!

One month into 2014, there’s plenty going on around the Open Knowledge Foundation, including lots of activity for Copyright Week mid-January as well as preparation for Open Data Day towards the end of February. As ever, the global Open Knowledge Foundation network has been busy, including Bangladesh supporting the regional Math Olympiad, Nepal celbrating Education Freedom Day, and Scotland collaborating with other organisations to create Datafest Scotland 2014 – see for yourself what the various communities have been up to at the Community Stories Tumblr, and do add your own stories! So here’s your monthly digest: grab a cuppa, put your feet up and settle back for a coffee-break celebration of all things Open.

Open Knowledge Foundation Germany rejects cease and desist order in the cause of Open

fragdenstaat Say you use the Freedom Of Information (FOI) process to access some information. You decide to use FragDenStaat.de, an FOI portal, as it will publish the results, which makes sense as anyone else could access this if they also submitted an FOI. You wouldn’t expect to be prohibited from publishing the requested information freely, and certainly not because of copyright, a tool created to defend the creative works of artists and authors for their own livelihood… Right? Wrong! A cease and desist order has been issued to Open Knowledge Foundation Germany, the of FragDenStaat.de, for publishing a document received under the German federal FOI law. The German Federal Ministry of the Interior claims copyright as the reason for this order, and FragDenStaat.de is refusing to comply, standing “against this blatant misuse of copyright” and “looking forward to a court decision that will strengthen freedom of speech, freedom of the press and freedom of information rights in Germany” (in the words of Stefan Wehrmeyer in his blog post). Want to help?
 • Help support the court case by donating at BetterPlace.org or through you bank (using these details – Open Knowledge Foundation Deutschland e.V /IBAN: DE89830944950003009670 /BIC: GENO DE F1 ETK)
 • Tell the EU to fix copyright (see article mentioned below for more details on this public consultation)
For full information refer to the campaign site.

Open Copyright Week 2014

New Licenses approved as Open Copyright Infringement Big news preceeding Copyright Week was that Creative Commons 4.0 BY and BY-SA licenses were approved conformant with the Open Definition. The Open Definition, one of the first projects of the Open Knowledge Foundation, is the reference-point for understanding what Open is and how you can determine whether something is Open or not. Being able to release data and information openly is one of the most important steps in making Open the norm – thanks, Creative Commons! Want to have your say in what licenses are needed and should be reviewed and approved? Join the Open Definition Discuss email list. Fix EU Copyright! This was the cry during Copyright Week, encouraging input to the public consultation on the review of the EU copyright rules. Creativity for Copyright and volunteer coders put together an online version of the paper document (attention EU: bringing us right into the 21st Century, only 14 years in) at http://youcan.fixcopyright.eu/ to create a multilingual form for easy submission. You still have a few days to contribute (deadline is 5th Feb) so if you haven’t done so already, get your opinion heard. For more background on copyright and Open Access, have a read of this article by the Open Access Working Group, and the work on Public Domain Calculators by the Public Domain and OpenGLAM Working Groups along with OKF-France.

Who is the Open Spending Data Community?

This question was answered through an in-depth mapping project, investigating how citizens, journalists, and Civil Society Organisations (CSOs) around the world use government finance data to further their civic missions. The results – well, we won’t give spoilers here, you’ll just have to read for yourself and see if you feature! To set the scene, check out this video series, “Athens to Berlin”, in which various members of CSOs reflect on their work in this area and look ahead to future opportunities.

Coming Up:

Open Data Day is coming… In preparation for February 22nd’s big event, the cry to participate went up, spearheaded by the Open Knowledge Foundation’s Events Manager, Beatrice Martini. The Hangout, held on the 21st January, was hosted by Beatrice, Heather Leson and the founder of Open Data Day, David Eaves. This gave the history of the event, tips and advice on planning events (following up on this article from December), and a Q&A session. Sorry you missed it? Join the mailing list to know more and get planning. Already planning? Add your event to the website. Watch this space for news about the one-and-only OKFestival, coming very soon! Copyright infringement cartoon by Hartboy

Open Knowledge Foundation Newsletter, December 2013

- December 2, 2013 in Newsletter

Sign up here for monthly news to your inbox.

Welcome!

Hello and welcome to our latest news update on what is happening in and around the Open Knowledge Foundation. As we approach our 10th anniversary, we are reflecting on the open movement over the last decade and planning for the opportunities and challenges ahead. We are asking all of you what you think and to contribute to our community-wide survey to help us shape our future. Planning has also started for OKFestival in Berlin and now is the time to be thinking about how you would like to participate and what ideas, projects and contributions you can make to create an amazing event. For the most up-to-the-minute info on all things Open, follow us on Twitter and on the blog. And read our monthly Global community stories for more news – two this month: stories from Greece, Bangladesh, Argentina and Canada and Ireland and Germany. <img src="https://blog.okfn.org/files/2013/12/survey.jpg" alt="survey" width="200" align="left" size-full wp-image-16865" />

Community Survey – share your thoughts!

What does Open Knowledge mean to you? Why are you involved? We are excited to be running our first survey to find out what you think. Help us shape the future of the Open Knowledge Foundation – we value your input. There are 24 questions and it will take approximately 10 minutes of your time. Deadline for responses is December 14, 2013 17:00 GMT. If you would like to know more, read our blogpost.
We will share the results and follow-up actions in January 2014. Thank you. <img src="https://blog.okfn.org/files/2013/12/OK-Festival-_crop-300x288.jpg" alt="OK Festival _crop" width="200" align="left" wp-image-16864" />

OKFestival 2014, 15-18 July, Berlin – get involved!

The Open Knowledge Festival will gather open-powered communities, projects and individuals, both experienced and newcomers, from all around the world. Now is the time to get ready and we invite you to start meeting up, in person and online to think about what amazing projects and ideas you would like to participate in, and what contributions you can make. A new website will be ready soon and we will shortly call for proposals to shape the agenda together. More information is on our blog. Follow @OKFestival, share ideas and questions using the hashtag #OKFestival or write to us, and sign up for the festival newsletter for all upcoming OKFestival news. Get meeting, sharing and making! <img src="https://blog.okfn.org/files/2013/12/Gh3ttoBlast3rIcon-300x300.png" alt="Gh3ttoBlast3rIcon" width="200" align="right" size-medium wp-image-16863" />

Making news

We have signed a MoU with the BBC, a great step for openness. The first joint initiative will be with Wikimedia in January to coordinate the first ever “speakerthon”. Using the BBC’s vast radio archive, participants will tag and select snippets of notable individuals’ voices in order to upload them to Wikipedia articles as open content. More information. The Open Knowledge Foundation has also joined more than 30 civil society organisations to sign an open letter urging for greater transparency around the Trans-Pacific Partnership negotiations. It calls for an equal level of participation for policy makers, civil society, and members of the public with that of industry representatives. We congratulate Rufus Pollock for being elected an Ashoka Fellow “the global association of the world’s leading social entrepreneurs – men and women with system changing solutions for the world’s most urgent social problems.” Rufus says that he is “honoured to accept the fellowship, but what is really exciting is seeing the work of the Open Knowledge Foundation on open data and open knowledge being recognised as a key aspect in driving positive social change in the twenty-first century”. Spending Stories is officially launched! This new app helps citizens and journalists understand and compare financial data from news stories. If you would like to know more about the project, get in touch. A new partnership has been announced between the French Ministry of Culture and Communication and the Open Knowledge Foundation France to map the Public Domain in France. The Guardian has called the Public Domain Review a ‘model of digital curation’ which showcases ‘the best and quirkiest texts, images and films the internet has to offer’. Check out the new PDR store with a selection of beautiful prints, t-shirts and other great gifts. <img src="https://blog.okfn.org/files/2013/12/Crisis-mappers-NairobiBZay_O6IUAANCJq.jpg-large-300x225.jpg" alt="Crisis mappers NairobiBZay_O6IUAANCJq.jpg large" width="200" align="left" size-medium wp-image-16862" />

Making a difference

What does open data / open knowledge have to do with crisis mapping? Crowd-sourced digital maps created by online volunteers worldwide are powerful tools in humanitarian relief work. Volunteers worked 24/7 when Typhoon Haiyan (Yolanda) hit the Philippines. At the International Conference of Crisis Mappers (ICCM) in Nairobi, Kenya, the School of Data hosted a full day pre-conference training session as part of the mentorship programme. To learn more read the blog report. Our “Follow the Money” website was launched at the Open Government Partnership Summit and you can read about it and also follow the livestreamed panel discussion. If you are interested in using information about public money to hold decision-makers to account, then we hope you’ll join us and sign up. The recent event which brought together a group of open education enthusiasts has resulted in the building of an Open Education Timeline. The timeline has now been ‘put online’ using TimeMapper and we need your help to ensure that includes all the most important dates and consists of good quality data! We’d like to make it the the most comprehensive Open Education Timeline to date! If you are interested in contributing then take a look at our post. Enter the LinkedUp “Vidi” Competition, the second second competition in the LinkedUp Challenge. We’re inviting you to design and build innovative and robust prototypes that use open data for educational purposes. There are prizes to be won and we can offer support. Find out more on the LinkedUp Challenge website.

Coming up

 • Open Knowledge Foundation India is celebrating December as open knowledge month! If you’re in the area, join them.
 • Learn how opening data can transform society and how to do it, at a one-day introductory course on Friday, 6 December in London – there are a few places left.
 • Join the School of Data online Data Expedition to investigate the Nigerian extractives industry on December 7 with OpenOil. There is still time time to register.
Images: symbol by Natalie Swencki, CC-BY; OKFestival CC-BY; School of Data session at ihub for ICCM, CC-BY.