You are browsing the archive for Nofications.

Etsimme osa-aikaista talous- ja henkilöstöhallinnon päällikköä

- December 3, 2018 in avoin data, finance, henkilöstö personnel, HR, job, Nofications, talous

Open Knowledge Finland ry. (OKFI) on vuoden 2012 lopussa perustettu yhteisölähtöinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka toimii osana kansainvälistä Open Knowledge -verkostoa. Yhdistys edistää tiedon avoimuutta, avoimen tiedon hyödyntämistä, sekä avoimen yhteiskunnan kehittymistä  – niin julkishallinnon, kansalaisten, kuin yritystenkin viitekehyksissä. Olemme digitaalisen ajan ketterästi toimiva ja verkostomaisesti organisoitu järjestö, jonka päätöksenteko ja toiminta on avointa. Olemme avoimuuden suunnannäyttäjä Suomessa! Yhdistyksen kuuden vuoden toiminnan aikana projektitoiminta on merkittävästi kasvanut ja sitä myöten ammattimainen talous- ja henkilöstöhallinto vaatii jatkuvaa kehittämistä. Haemme osa-aikaista (keskimäärin 30-50% työaika) työntekijää henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviin toiminnanjohtajan, projektipäälliköiden ja rahastonhoitajan tueksi. Työnkuvaasi voidaan tarkentaa osaamisesi, kokemuksesi ja tahtotilasi mukaan. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviin kuuluvat mm.
 • Yhdistyksen henkilöstö- ja taloushallinnon käytäntöjen uudistaminen ja niihin liittyvän dokumentaation kehittäminen ja ylläpito
 • Projektiraportoinnin ja -hallinnon kehittäminen
 • Yhdistyksen muiden tiedossa olevien kehityskohteiden suunnittelu ja toteutus, yhdessä toiminnanjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa
  TALOUSHALLINTO
 • Taloushallinnon kilpailuttaminen, muiden palveluiden kilpailuttaminen tarvittaessa
 • Yhdistyksen hajautetun projektisalkun tilanteen seuranta, talous- ja riskiennusteiden tekeminen ja alustava kirjanpito (budjetin mukainen kulukategoriointi yhdistyksen Holvissa)
  • Projektin elinkaaren eri vaiheiden talousasioiden kehittäminen yhdessä toiminnanjohtajan kanssa
  • Uusien projektien käynnistämiseen liittyvät käytännön toimet, kuten Holvi-tilin avaaminen ja yhdistyksen projektihenkilöiden opastaminen talous- ja henkilöstöasioissa säännöllisesti projektin eri vaiheissa
 • Talous- ja henkilöstöasioissa yhteydenpito tilitoimistoon ja yhdistyksen eri projekteissa toimiviin henkilöihin, sekä yhdistyksen hallitukseen ja toimihenkilöihin (erityisesti rahastonhoitaja ja toiminnanjohtaja)
  HENKILÖSTÖHALLINTO
 • Osallistuminen yhdistyksen rekrytointiprosesseihin, perehdytysprosessin kehittäminen
 • Uusien työntekijöiden aloittamiseen liittyvät toimet, kuten työsopimuksen valmistelu, työterveyspalvelujen ja palkanlaskennan käynnistäminen sekä uuden työntekijän opastaminen näissä asioissa. Erityiskysymysten selvittäminen tarvittaessa (esim. harjoittelijoiden palkkausvaihtoehtojen selvittäminen, sairaslomakorvaukset sairastapauksissa)
 • Muut sovitut tehtävät (sovitaan sopimusta tehdessä, pyritään ottamaan huomioon hakijat toiveita)
Vaikka toimenkuvaan kuuluu paljon erilaisia tehtäviä, niin volyymi ei ole kuitenkaan kovin suuri (esim. uusia työntekijöitä aloittaa projekteissa satunnaisesti) ja työtä jaetaan toiminnanjohtajan ja rahastonhoitajan kesken. Tehtävään on mitoitettu keskimäärin 1.5-2.5 työpäivää viikossa (30-50%) riittää toistaiseksi tehtävän hoitamiseen. Työskentelyn ajan ja paikan suhteen olemme joustavia, mutta työn luonteen vuoksi on parempi, jos työntekijä voi jakaa työaikansa niin, että seuraa sähköposteja ja verkkotyökaluja (Slack, Trello, ym.) viikon varrella ja on jonain tiettyinä päivinä esimerkiksi puoli päivää tavoitettavissa toimistolla. Hakijalta edellytämme:
 • Aktiivista ja itsenäistä työskentelyotetta, sekä kykyä organisoida omaa työtä ja ajankäyttöä tehokkaasti
 • Positiivista ja kehittämisorientoitunutta asennetta
 • Kokemusta järjestö- ja projektitoiminnasta
 • Budjetointi- ja kirjanpito-osaamista, numerotarkkuutta
 • Erilaisten verkkotyökalujen sujuvaa käyttöä (esim. Google-työkalut, Holvi, Slack, Trello)
 • Sähköisten laskujen käsittely (aiempi kokemus Holvi -verkkopankista ja ProCountor taloushallinnosta katsotaan eduksi)
 • Sujuvaa suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa
 • Aiempaa kokemusta ainakin osasta  toimenkuvassa luetelluista tehtävistä
Arvostamme harrastuneisuutta esimerkiksi avoimen datan ja avoimen tiedon tai samankaltaisten toimintojen parista sekä kokemusta erilaisten rahoittajien (Tekes, EU-hankkeet, säätiöt, ym.) kanssa toimimisesta. Työstä maksamme 30-50% työajalla 1071-1785€ / kk (vastaa 3570€ kuukausipalkkaa täydellä työajalla). Palkan suuruudessa on huomioitu lomarahan osuus, eikä lomarahaa makseta erikseen. Voimme alkuun tehdä määräaikaisen 6 kuukauden sopimuksen ja tavoitteena on jatkaa sopimusta projektirahoitusten varmistuttua. Sopivan hakijan kohdalla työn alkamisajasta, sekä osa-aikaisuuden tuntimäärästä voidaan neuvotella. Haku on avoinna 17.12.2018 saakka. Käsittelemme hakemukset nopeasti ja kutsumme sopivat hakijat haastatteluun välittömästi. Mikäli siis kiinnostuit, lähetä heti sähköpostia osoitteeseen teemu.ropponen@okf.fi (toiminnanjohtaja). Lähetä myös CV ja lyhyt kuvaus, miksi juuri sinä olet sopiva tähän tehtävään. Lisätietoja antaa yhdistyksen toiminnanjohtaja Teemu Ropponen teemu.ropponen@okf.fi. The post Etsimme osa-aikaista talous- ja henkilöstöhallinnon päällikköä appeared first on Open Knowledge Finland.

Vuosi 2017 pakettiin – uusi hallitus ja avointa tietoa isolla sydämellä!

- December 18, 2017 in 2018, avoimuuden sydän, avoin sydän, Featured, hallitus, hansel, hot-osm, Newsletter, Nofications, strategia, syyskokous, vuosikokous

Onnittelut vuoden 2018 uudelle puheenjohtajalle ja hallitukselle!

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 13.12.2017. Tärkeimpinä asioina hyväksyttiin 2018 vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, ja ennen kaikkea valittiin uusi hallitus. Kuva. OKFI 2018 hallitus pääpiirteissään. Kannettava kone ei edusta OKFI:n hallituksen tekoälyjäsentä, sillä sellaista ei valittu. Puheenjohtaja: Susanna Ånäs Hallitus: Kaisa Haverinen Riia Järvenpää Elina Kiiski Kataja (ei kuvassa) Hanna Pakaslahti (ei kuvassa) Raoul Plommer Outi Puukko Aki Saariaho Blina Meta Shala Tero Toivanen   Hallituksen sihteeri (hallituksen ulkopuolelta): Pia Adibe   Toiminnantarkastajat: Tuukka Hastrup Vladimir Kuparinen  

Uudet ihmiset, uutta osaamista – hieno joukkue kasassa!

Uusi hallitus on kiinnostava ja innostava tiimi, jossa on paljon uudenlaista osaamista. Ensimmäistä kertaa hallituksessa on myös kansainvälistä (ei-suomalaista) osaamista ja syyskokouksen sentimentti oli muutenkin lisätä kansainvälistä viestintää ja parantaa sitä kautta osallisuutta yhdistyksen toiminnassa ja viestinnässä. Lisäksi on roppakaupalla mm. viestintä, ennakointi ja legal tech -osaamista. Haluamme kiittää väistyvää puheenjohtajaa  (Mika Honkanen) ja hallitusta (Mikael Seppälä Jessica Parland-von Essen Oskari Lappalainen Liisi Arya Soroush Susanna Ånäs Raoul Plommer Aki Saariaho), sekä rahastonhoitajaa (Antti Jogi Poikola) upeasta työstä menestyksekkään vuoden 2017 eteen. Erityisesti Mika puheenjohtajana ja Jogi rahastonhoitajana ovat epäilemättä uhranneet valtavasti aikaa ja energiaa toiminnan kehittämiseen 2017 aikana. Teidän työn pohjalle on mahtava rakentaa uutta!

Vuoden 2017 Avoimuuden sydän -palkinnot jaettiin syyskokouksessa

Syyskokouksessa annoimme tunnustusta ainutlaatuisten “Avoimuuden sydän” -palkintojen muodossa. Palkinnot ovat 3D-tulostettuja ja avoimesti jatkossakin käytettävissä. Annoimme kaksi tunnustusta Open Knowledge Finland -verkoston ulkopuolelle – tahoille, jotka kuitenkin ovat selkeästi Suomen avoimen datan ekosysteemissä! Tutkihankintoja.fi -palvelu (joka tarjoaa avointa valtion hankintadataa ja visualisointityökaluja) on hieno yhteistyönhanke, jossa mukana mm. Hansel, valtiovarainministeriö ja monta muuta organisaatiota. Hanselilla on innostava visio ja tahtotila siitä, että hankintadatan avoimuus saadaan lakiin (ns. Hansel-lakiin) ja pidemmällä aikavälillä avoin hankintatieto auttaa tekemään hankintatoimesta entistä eettisempää ja reilumpaa. Humanitarian Open Streetmap (HOT-OSM Finland) yhteisö tekee tärkeää vapaaehtoista kriisityötä kartoituksen parissa. Suomen Punainen Risti on tarjonnut puitteet ja HOT-OSM rakentanut yhteisöä järjestämällä tapahtumia, joissa kuka vaan voi auttaa ja samalla oppia avoimista kartoista ja avoimesta hajautetusta yhteistyöstä. Sisäisesti annoimme tunnustuksen Avoin tiede -työryhmälle (jota koordinoivat Heidi Laine ja Leo Lahti) and Avoin eduskunta/Lobbaus läpinäkyväksi -ryhmälle (alunperin Joonas Pekkasen käynnistämistä Avoimen ministeriön työstä) pitkäjänteisestä ansiokkaasta työstä OKFI:n piirissä. Avoimet sydämet suunnitteli Tuukka Päivärinne ja tuotti ne yhdessä Martin Genetin kanssa. Kiitos!!!

2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Syyskokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vilkkaan keskustelun jälkeen. Osallisuus ja muutosehdotukset tulisi tehdä niin, että ovat hyvissä ajoin muiden kommentoitavissa – joskin kokouksen aikanakin tehtiin uusia hyväksyttyjä muutosehdotuksia. Talousarvion rakenteessa olennaisia muutoksia vuodelle 2018 ovat mm. jäsenmaksujen ja lahjoitusten kasvanut osuus. Näillä tulisi kattaa suurempi osa yhdistyksen perustoiminnasta, vaikkakin jäsenmaksu on henkilöjäsenille edelleen vapaaehtoinen. 2017 jäsenmaksujen lahjoitusten suuruus oli reilut 2000 euroa. Tämän “vapaasti käytettävän” tulon osuutta on tarkoitus kasvattaa ja siten arvostamme jäsenmaksuasi (0/15/50/100 eur henkilöjäsenille; yhteisöjäsenille 100/500/1000/5000 eur/year. Ota yhteyttä tarvittaessa). Lisäksi projekteille on kaavailtu yleiskulujen laskua (20%:sta kohti 15%:a). 2018 yhdistyksellä on ensi kertaa harjoittelijoita auttamassa toiminnan kasvaessa. Uudistamme vihdoin myös verkkosivustomme ja tuemme jäsenten omaehtoista yhteisötyötä. Yleisesti ottaen taloustilanne on parempi kuin yleensä vuoden vaihteessa. Syyskokousta edeltävänä viikonloppuna suunnittelu retriitissä ehdotettu ja vuosikokouksessa hyväksytty vuoden 2018 kiteyttävä teema on “paikkansa löytäminen”. Tämä viittaa sekä organisaation strategiaan, joka uusitaan laajan avoimen prosessin myötä, sekä siihen, että pyritään tukemaan omaehtoista aktiivisuutta ja kannustamaan jäseniä löytämään itselleen ominaisen tavan toimia yhteisössä. 2018 tulee olemaan monella tapaa kiinnostava vuosi. Juuri nyt on aikaikkuna vaikuttaa 2019 eduskuntavaaleihin. Toisaalta, uusi tietosuoja-asetus (ja sen suomalainen toteutus, tietosuojalaki) astuu voimaan keväällä. Ensi vuonna järjestetään myös MyData 2018, Open Knowledge Summit ja monta muuta yhteisötapahtumaa. Siten erittäin mieluisa  joululahja yhdistykselle on kuitenkin itse kunkin työpanos ja aktiivinen osallistuminen vuonna 2018!

Hyviä uutisia ja tunnustusta hienosta työstä

Joitain viimeisen puolen vuoden kohokohtia:  
 1. MyData 2017 -konferenssi onnistui erinomaisesti ja toi yhteen yli 700 henkeä yli 30 maasta. Suuri joukko vapaaehtoisia auttoi tekemään tapahtumasta onnistuneen.
 2. Eduskunnan vierailijatietoihin liittyvä kiista sekä Lobbaus läpinäkyväksi -kampanja ja -kansalaisaloite  saivat laajaa mediajulkisuutta, mm. yli 60 lehtijuttua. Yli 20 merkittävää vaikuttamistyötä tekevää organisaatiota tukee kampanjaa.
 3. Avoimen tieteen työryhmä sai opetus- ja kulttuuriministeriön avoimuuspalkinnon työstä tieteen avoimuuden eteen.
 4. Saimme opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurin kokeilu- ja kehittämishankerahoitusta Avoimet juuret -hankkeelle (48 000 EUR).
 5. Tanskassa julkaistiin myös MyData White Paper. MyData oli vahvasti esillä Tukholmassa (Nordic Open Data Forum, Internetdagarna) ja Aarhusissa (yhteisötapaaminen).
 6. Saimme Chydenius-säätiön avoimuusmitalin työstämme lobbaamisen avoimuuden ja siihen liittyvän keskustelun edistämisestä.
 7. Saimme Shuttleworth Foundation Flash Grant -apurahan (5 000 USD).
 8. Saimme Internet Societyn Beyond the Net -hankerahoituksen (25 000 USD).
 9. Saimme Koneen säätiöltä rahoitusta Mikrohistoriawiki-projektille (36 000 EUR).
 10. Palkitsimme Tutkihankintoja.fi-palvelun ja HOT-OSM (Humanitarian OpenStreetMap) -yhteisön hyvästä työstä avoimuuden edistämiseksi.
 11. Annoimme tunnustuksen Avoin tiede -työryhmälle ja Avoin eduskunta/Lobbaus läpinäkyväksi -ryhmälle pitkäjänteisestä ansiokkaasta työstä OKFI:n sisällä.
  Kiitos mahtavasta vuodesta 2017. The post Vuosi 2017 pakettiin – uusi hallitus ja avointa tietoa isolla sydämellä! appeared first on Open Knowledge Finland.

Wrapping up 2017 – Lots of

- December 17, 2017 in 2017, 2018, annual meeting, autumn general meeting, awards, Board, chaiperson, Featured, hallitus, highlights, kohokohdat, Newsletter, Nofications, Official meeting, palkinnot, puheenjohtaja, syyskokous, vuosikokous, yhdistyskokous

Congratulations to the new chairperson and board of Open Knowledge Finland for 2018!

The Autumn General Meeting of the association was on December 13th. As most important decisions, the action plan and budget of 2018 were approved – and most importantly, the new chairperson and board were elected. Pic. OKFI 2018 board. The laptop does not represent an AI member of the board. Chairperson/Puheenjohtaja: Susanna Ånäs Board/Hallitus: Kaisa Haverinen Riia Järvenpää Elina Kiiski Kataja (not in the pic) Hanna Pakaslahti (not in the pic) Raoul Plommer Outi Puukko Aki Saariaho Blina Meta Shala Tero Toivanen Secretary (called from outside the board): Pia Adibe Internal operations auditors (toiminnantarkastajat): Tuukka Hastrup Vladimir Kuparinen

New people, new energy, new skills – what an amazing team we have lined up!

There are many firsts and other new things. First time the gender balance tips over, with chairperson as well as the majority of the board being female. We’ve done an ok job in gender balance before, but still, this is a new situation. It marks also the first time we have non-Finns on the board – and the sentiment at the autumn meeting was to increase the international approach in the association communications and relations. We will appreciate e.g. the communications expertise of the board, as well as linkages to understanding foresight, democracy and legal technologies, to name a few. All in all, it will be great to build on the fantastic work of the outgoing board (Mika Honkanen Mikael Seppälä Jessica Parland-von Essen Oskari Lappalainen Liisi Arya Soroush Susanna Ånäs Raoul Plommer Aki Saariaho + treasurer Antti Jogi Poikola). Without a doubt, it can be said that Mika as the chairman and Jogi as the treasurer, have contributed tons of energy and action for the organisation.

2017 Open Heart awards – celebration of a great year!

At our Autumn General Meeting we recognized some great open data work of 2017 with special “Open Heart” -awards. The awards are 3D-printed and based on an open design for use also in the future. We gave awards to two organisations “outside” of the Open Knowledge network – but definitely within the Finnish open data ecosystem. The Tutkihankintoja.fi -service (open spending data and visualisation tools), is a great collaboration between Hansel, the Ministry of Finance and many other organisations. Hansel has great visions of putting spending and procurement openness into a law –  and further, sees openness as a step towards more ethical procurement in other ways, too. The Humanitarian Open Streetmap (HOT-OSM) community was also awarded for their great work outside of OKFI. The community has done important crisis work (voluntary map creation for crisis arease) together with the Finnish Red Cross. In many ways, it has been a very admirable grassroots work, with the idea that anyone can help and at the same time learn about open maps and open, distributed collaboration. “Internally”, we gave awards to the Open Science working group (steered by Heidi Laine and Leo Lahti) and Lobbying transparency (originally initiated by Joonas Pekkanen as part of Open ministry work) group for great persistent work within OKFI. These awards were designed by Tuukka Päivärinne and produced together with Martin Genet. Thank you!!!

2018 action plan and budget

The action plan and budget we discussed, debated and approved – with comments that openness and participatory processes should be done in a way that revision suggestions should also be available well before the meeting. Key changes in the budget dynamics include that memberships fees and donations should be a notable larger part of the “core association” (i.e. association activities outside of funded projects) income should be coming from membership fees and donations. Membership fees for individuals are voluntary, however. In 2017, we received a bit over 2000 euros in donations and voluntary membership fees. Our goal is to increase this type of income we can freely use, so we appreciate it if you want to pitch in (0/15/50/100 eur for individuals; membership fees for organizations are 100/500/1000/5000 eur/year). Membership fees for organizations are 100, 500, 1000 tai 5000 eur/year.  In addition, projects will have a lower overhead, with the goal of going down from 20% to 15% over time. In 2018, we will also have trainees for the first time, to help with the growing operations. We will finally renew our website and financially support grassroots activities initiated by members. In general, the financial situation is more stable than usually at the end of the year. In terms of operations, the agreed key theme of 2018 is “Finding your place”. This refers to both the renewal of the strategy, to be done in a thorough and open process throughout the year, as well as to the goal of empowering members to find the right way to  make themselves at home in the association. 2018 will be an interesting year in many ways, as right now there is still time to influence the political programs for the parliament elections of 2019. On the other hand, it is a year that will see the implementation of new laws on data protection, i.e. the implementation of the EU General Data Protection Regulation. 2018 will also be a year of MyData 2018, Open Knowledge Summit and other community building events. More details to follow. Hope you can participate in some of these!

Some highlights of the second half of 2017

To sum up the year, some of our highlights during the second half of 2017:
 1. The MyData 2017 conference was a huge success, bringing together over 700 people from over 30 countries. A wide volunteer base was vital in ensuring the success of the event.
 2. The dispute with the Parliament of Finland and the Lobbaus läpinäkyväksi (Lobbying transparency) campaign and citizen initiative triggered over 60 media articles. Over 20 lobbying organizations now support the campaign.
 3. The Open Science working group received the Openness Award of the Ministry of Education and Culture, for great work for openness of academic publishing.
 4. We received funding for the ‘Avoimet juuret’ (‘Open roots’) project (48 000 EUR), through a new experimentation oriented instrument.
 5. A Danish MyData White Paper was released. MyData was strongly present in Stockholm (Internetdagarna, Nordic Open Data Forum) and in Aarhus (MyData Community Meeting)
 6. We were awarded the Chydenius Foundation Medal of Openness for our work to advance the openness of lobbying and the debate around that.
 7. We received a Shuttleworth Foundation Flash Grant (5 000 USD).
 8. We received a grant from the Internet Society’s Beyond the Net program (25 000 USD).
 9. We received funding from the Kone Foundation for the Microhistorywiki project (36 000 EUR).
 10. We gave awards to the Tutkihankintoja.fi -service and HOT-OSM (Humanitarian OpenStreetMap) community for their great work outside of OKFI.
 11. We gave awards to the Open Science working group and Lobbying transparency group for great persistent work within OKFI.
Thank you once again for a fabulous 2017. The post Wrapping up 2017 – Lots of <3 for Open Knowledge appeared first on Open Knowledge Finland.

Calling team players to join our board – let’s make Open Knowledge great!

- November 21, 2017 in äänestys, annual meeting, autumn general meeting, Board, Events, Featured, hallitus, Nofications, Official meeting, okfi, syyskokous, visio, vision, vuosikokous

The new board for Open Knowledge Finland is to be elected in the Autumn General Meeting on Dec 13. Will you be a changemaker and on our board!? There’s no need to make open knowledge or open data great again, because it already IS. However, Open Knowledge Finland is calling out to its members and to-be-members, and asking: Are you willing to help take this association one step further?!

Where are we now – where are we going?

Open Knowledge Finland is turning 5 years old before the end of the year! We’ve grown fast and become an influential player in the Finnish civil society, especially in the domains of digitalization, information society, data economy and open participatory co-creation. Right now our budget is over 500 000 eur annually, we have nearly 500 members, we foster the community of over 5000 open data enthusiasts. We’ve implemented dozens of projects and our events have had visitors from over 30 countries! Most importantly, we have helped make changes in the Finnish society.  For further details, have a look at the 2016 annual report. In our current vision for 2020: We are a well-known significant player in the Finnish societal discussion on digitalisation and data economy, bringing forward especially the views of data users, data subjects and advocates of openness – from the grassroots. OKFI brings together and foster the community of open data and open knowledge enthusiasts and stakeholders. We are a laboratory of openness, continuously experimenting with new ideas and ways of working. We implement open data and open knowledge projects that have a significant societal impact. In addition to innovation, we serve the society by providing trainings and services. We work across borders and are an active participant in international discussion.

Looking ahead. 

We are in the process of planning 2018 and onwards. We hope you can participate:

OKFI board for 2018 – senior expertise and young blood?

Many of the board members have served for 2 or even more terms. Thus many are wanting to step down and give room to others. It will be great to have a great combination of fresh blood and old experience! The board is on its way to becoming a bit less operative, and a bit more strategic – as it should be.

Why apply for the board?

Being on the board gives you a great position to influence the association and the impact that it makes. You get to meet and work with some of the sharpest minds in Finland and internationally – both at OKFI as well as its partenrs and others stakeholders. Building on YOUR strengths and passions, you will help OKFI grow. While being a board members requires some work and has some responsibilities, it is also a blast! Do it! If you are willing to be candidate for chairman, board member or other position of trust (e.g., regional, working group lead), please let us know! http://okf.fi/candidate-for-2018 Big thanks and hugs to everyone who has served on our board in our first 5 years!!! The post Calling team players to join our board – let’s make Open Knowledge great! appeared first on Open Knowledge Finland.

Kiista eduskunnan vierailijatiedoista kirvoitti Lobbaus läpinäkyväksi -kansalaisaloitteen

- October 14, 2017 in avoimuus, avoimuusrekisteri, avoin eduskunta, citizen initiative, demokratia, eduskunta, Featured, Freedom of Information, kansalaisaloite, lobbarirekisteri, lobbaus, lobbaus läpinäkyväksi, lobbausrekisteri, lobby registry, Nofications, Open Democracy, Open Government Data, parliament, projects, riksdagen, vaikuttaminen, vierailijatiedot

Tiedote. Julkaistu: 13.10.2017, 09:00

Open Knowledge Finland ry

Kansalaisjärjestöt Open Knowledge Finland, Avoin ministeriö ja Transparency Finland käynnistävät kansalaisaloitteen, joka loisi ensimmäistä kertaa lobbausrekisterin Suomeen. Lobbaus läpinäkyväksi -aloite tähtää kansanedustajien työn avoimuuden lisäämiseen eduskunnan työjärjestystä muuttamalla. (Suora linkki allekirjoitukseen>> Kansalaisaloite loisi yhteiset käytännöt kansanedustajien sidosryhmätapaamisten julkistamiseen, mutta suojaisi tavallisten kansalaisten yksityisyyden. “Vaikuttamistyö eli lobbaaminen kuuluu demokratiaan, mutta salailu ei ole nykypäivää. Esimerkiksi tuorein eduskunnan kansliatoimikunnan päätös säilyttää vierailijatiedot yhden päivän ajan on aivan riittämätön”, sanoo Open Knowledge Finlandin toiminnanjohtaja Teemu Ropponen. Lobbausrekisterissä ilmoitettaisiin kansanedustajien kaikki tapaamiset ja tiedot kuten osallistuneiden nimet, taustayhteisöt ja toimeksiantajat. Myös tapaamiseen liittyvä aineisto tulisi julkiseksi. Lisäksi jo olemassa oleva kansanedustajien sidonnaisuusrekisteri sekä valtiopäiväasiakirjat olisivat saatavilla kansalaisille avoimena tietona. “Eduskunnan pitäisi maamme ylintä valtaa käyttävänä tahona näyttää avoimuudessa esimerkkiä muulle julkishallinnolle. Aloitteemme on askel kattavampaan muutokseen. Uskomme lobbausrekisterin lisäävän luottamusta poliittisen järjestelmän ja tukevan laajempaa osallistumista päätöksiin”, toteaa puheenjohtaja Joonas Pekkanen Avoimesta ministeriöstä. Tutkimus osoittaa avoimuuden tarpeen Open Knowledge Finland tutki eduskunnan vierailijatietoja yhteensä 24 500 vierailusta 11 kuukauden ajalta vuoden 2016 toukokuusta vuoden 2017 huhtikuuhun. Tutkimuksen otoksessa elinkeinoelämän etujärjestöjen eduskuntavierailuista noin kolme neljäsosaa on kytköksissä hallituspuolueisiin. Muiden etujärjestöjen edustajat tapaavat useimmin oppositiota ja käyvät eduskunnassa harvemmin. “Eduskunnan vierailijatiedot antavat vaillinaisen mutta kiinnostavan näkökulman lobbaukseen, josta on tällä hetkellä vähän julkista tietoa saatavilla. Eduskunta julkaisee listat valiokunnissa kuulluista henkilöistä, mutta vaikuttamisen painopiste on selvästi muualla”, sanoo Aleksi Knuutila, Open Knowledge Finlandin tutkija. Esimerkiksi vuonna 2014 valiokunnissa kuultiin noin 6 600 asiantuntijaa. Muut vierailut päättäjien luona ovat kuitenkin huomattavasti yleisempiä. Tutkimuksen perusteella kansanedustajien sekä heidän avustajiensa tapaavat vuosittain eduskunnassa noin 14 400 vierailijaa. —

Open Knowledge Finland on rekisteröity voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on osa suurempaa kansainvälistä Open Knowledge -verkostoa. Sen tarkoituksena on edistää avointa dataa, tiedon julkisuusperiaatteen toteutumista sekä avointa yhteiskuntaa Suomessa.

Lisätietoja:

Teemu Ropponen, toiminnanjohtaja, Open Knowledge Finland, 040 5255153, teemu.ropponen@okf.fi Joonas Pekkanen, puheenjohtaja, Avoin ministeriö, 050 5846800, joonas.pekkanen@avoinministerio.fi

 

www.lobbauslapinakyvaksi.fi FB: www.facebook.com/LobbausLapinakyvaksi Twitter: @LobbausAloite

The post Kiista eduskunnan vierailijatiedoista kirvoitti Lobbaus läpinäkyväksi -kansalaisaloitteen appeared first on Open Knowledge Finland.

Rahoitus & uudet projektit: Isoja ideoita avoimesta datasta?!

- August 15, 2017 in avoimuus, avoin data, Events, funding, kokeiliu, Nofications, projects, rahoitus, rahoitushaut, Working Groups, yhteistyö

Varma lähestyvän syksyn merkki on, kun säätiöt ja rahastot julkaisevat omia hakuilmoituksiaan. Seuraavan 2 kuukauden aikana on ainakin 5 eri hakua, jotka voisivat olla relevantteja myös avoimen datan ja avoimuuden edistäjille. Mm. seuraaviin hakuihin kannattaa mielestäni miettiä, kukin omista lähtökohdistaan, olisko jotain innostavaa mitä haluaisimme edistää!? Open Knowledge Finland ry on tehnyt yli 40 innostavaa projektia viimeisen viiden vuoden aikana – erittäin kiinnostavien kumppaneiden kanssa. Mitä kehittäisimme tällä kertaa?

Koneen säätiö

KIRA-digi

 • KIRA-digi tarjoaa rahoitusta kokeiluille, jotka edistävät rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatiota. Kokeilujen tavoitteena on 1) vauhdittaa alan toimintatapojen muutosta, 2) mahdollistaa erilaisten mallien ja kehittämispolkujen testaaminen sekä 3) standardien ratkaisujen sovittaminen käytäntöön. Kokeiluja rahoitetaan yhteensä noin 4 miljoonalla eurolla vuosina 2016-2018.
 • Avoimen datan kulma? Paljon! On 3D-malleja, karttoja, paikkatietoa, energiaa, yms.
 • Lisätietoa: http://www.kiradigi.fi/3-kokeiluhankkeet/hakuilmoitus.html
 • Deadline 31.8.2017

Nesslingin säätiö

 • Nesslingin Säätiö tukee ympäristönsuojelua edistävää tutkimusta sekä tutkitun ympäristötiedon viestintää ja jalkauttamista yhteiskuntaan.
 • Avoimen datan kulma? Esimerkiksi lajirikkauskarttaa voisi hyvin viedä eteenpäin, joskin sitä haettiin (onnistumatta) vuonna 2016. Ilmastomuutos on jatkuvasti kasvava huoli ja avoimen datan osuus sen tutkimuksessa ja ymmmärtämistä ja olennaista. Entäpä Suomen kaivosteollisuus ja sen ympäristövaikutukset?
 • Lisätietoa: http://www.nessling.fi/apurahat/avoimet-haut/
 • Deadline: 15.9.2017

Kordelinin säätiö

 • Tiivis kuvaus: Alfred Kordelinin säätiö tukee apurahoin ja palkinnoin tieteitä, kirjallisuutta, taiteita ja kansanvalistusta.
 • Avoimen datan kulma? Esimerkiksi avoimen tieteen tai demokratian saralla (esim. faktantarkistus, vaalit, tutkittu tieto päätöksentekoon, päätöksenteko kansantajuiseksi, tms.) voisi löytyä sarkaa.
 • Lisätietoa: https://kordelin.fi/apurahat-2/
 • Deadline: 31.8.2017

Kokeilu- ja kehittämishankeavustus kulttuuritoimijoille

Muita hakuja

On hyvä huomata, että relevantteja hakuja on luultavasti tulossa myös Helsingin Innovaatiorahastolta ja 6Aika-hankkeelta. Vaikka näiden painopisteet eivät ole tiedossa vielä, kannattaa niitä miettiä jo nyt, kun on rutkasti aikaa.

Jatketaanko keskustelua?

Suosimme avointa keskustelua. Jatketaan keskustelua avoimesti esimerkiksi näin: The post Rahoitus & uudet projektit: Isoja ideoita avoimesta datasta?! appeared first on Open Knowledge Finland.

Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen / Invitation to Spring general meeting

- June 5, 2017 in Association, Events, Featured, kevätkokous, kokous, meeting, Nofications, spring meeting, yhdistys

Kutsu Open Knowledge Finland ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 2017
  • Ajankohta: maanantai 19.6.2017 klo 16.30 alkaen.
  • Sijainti: Maria 01, Lapinlahdenkatu 16
  • Etäosallistuminen: Linkki ilmoitetaan myöhemmin
      Jäsenistö voi osallistua kokoukseen joko tulemalla paikan päälle tai etäosallistumismahdollisuutta käyttäen. Ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään 18.6.2017 on edellytys äänestysoikeuden saamiselle etäyhteyden yli. Ilmoittautuminen etukäteen ei ole pakollinen paikan päällä osallistuville, mutta toivottavaa mm. tarjoilun ja muun logistiikan kannalta. Mikäli et ole vielä yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja olla näin mukana kokouksessa täytä liittymislomake viimeistään 19.6.2017 ennen kokouksen alkua.   Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös
 6. esitetään vuosikertomus
 7. esitetään tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien lausunto
 8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  1. jäsenmaksujen kohdistaminen
 10. päätetään kokous

Ennakkovalmistelu

Tämä vuosikokoussivu julkaistiin 5.6.2017.

Materiaalit

Sääntöjen 8§ “Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.”

Yhdistyksen päätöksenteko

  Hallitus kokoontuu 8.6.2017 ennen kevätkokousta, ja mahdollisesti voi tarvittaessa hyväksyä uusia jäseniä. Jäsenhakemuksen voi lähettää verkossa. Hallituksen lisäksi yhdistyksellä on toiminut hallitusta laajempi ja enemmän käytännön toimintaa pyörittävä core-tiimi. Core-tiimi pitää yhteyttä muun muassa Facebook-ryhmän ja -chatin kautta aina tarpeen vaatiessa, eli välillä säännöllisesti, välillä epäsäännöllisesti. Kiinnostuksesta hallituksen tai core-tiimin jäsenyyttä kohtaan pyydetään ilmoittautumaan etukäteen. Kevätkokouksen yhteydessä on loistava hetki maksaa jäsenmaksu vuodelle 2017 ja osoittaa kannatuksensa Open Knowledge Finlandille sen muodossa (https://holvi.com/shop/OKFIRY/ ). The post Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen / Invitation to Spring general meeting appeared first on Open Knowledge Finland.

6Aika hakuinfo työryhmille

- February 6, 2015 in Featured, Nofications

Screen Shot 2015-10-12 at 09.21.10 Tule OKF:n toimistolle 21.10. klo 15:00 – 17:00 ideoimaan mahdollisia avoimen datan, avoimen innovaation tai avoimen osallisuuden hankkeita Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteiseen 6aika-strategiaan. Ideointivaihe on valmistautumista viralliseen 6aika rahoitushakuun, joka käynnistyy 1.12.2015. Ideointitapahtumaan voi osallistua joko livenä tai Skypen kautta – ilmoittaudu lisäämällä nimesi ideointipadiin. Alla vielä edellisen kevään 2015 hakukierroksen aikana kokoamamme 6aika -tietopaketti.  

Tietopaketti 6AIKA hakijoille

Tässä koostamani esitietopaketti kaikille, jotka ajattelevat 6aika-hakuja. Käsittääkseni 6aika-sivusto on uudistumassa ensiviikolla ja varmaan paljolti samoja matskuja tulee sinnekin, mutta esimerkiksi tuon budjettiselvittelyn kanssa vietimme kohtuullisen paljon aikaa, joten toivottavasti siitä on iloa muillekin.
 1. Hakuohje (tämä tulee lukea supertarkasti), kalvosetti virallisesta hakuinfosta ja 6Aika -hakusivu
 2. Esimerkkitaulukko EAKR rahoitusosuuksien laskentaan http://okf.fi/6aika-budjetti-template
 3. Hakemusten pisteytys http://okf.fi/6aika-pisteytys
 4. EAKR-hakemuspohja 2014-2020 (6Aika-avoindata) http://okf.fi/6aika-hakemus-template
 5. EAKR-hakemuspohja, osatoteuttajan taustalomake 2014-2020 (template)
 6. Päähakijan ja Osatoteuttajien välinen aiesopimus http://okf.fi/6aika-aiesopimus-template
 7. Julkisten rahoittajien rahoitussitoumus http://okf.fi/6aika-rahoitussitoumus
 8. Kaikkien päähakijoiden kannattaa nyt jo heti kaivaa esille KATSO -tunnukset ja tutustua EURA-järjestelmään, johon hakemukset jätetään – tätä ei saa jättää viimetippaan!
Ideat ja valmisteltavat OKFFI hakemukset avoimessa padissa https://pad.okfn.org/p/6Aika-06022015
Vastauksia lähettämiimme kysymyksiin 6aika-hakua koskien: Kysymys: Onko 33% rahoituksesta pakko tulla joltain julkiselta taholta vai voiko laittaa sen esim. omasta pussista Vastaus: Omarahoitusosuus 33% on oltava julkista rahaa, joka voi tulla joko kaupungeilta (jos näin heidän kanssaan sovittu) tai kokonaisuudessaan tai osittain toteuttajaorganisaatiolta (mikäli siis julkisorganisaatio) itseltään. Jokaisen hankkeen osatoteuttajan tulee osallistua omarahoitusosuutensa kattamiseen joltain osin. Yksityisen rahoituksen mahdollisesta käyttämisestä tulee neuvotella rahoittajan kanssa (Uudenmaan liiito). Kysymys: Voiko mukana olla ulkomaalaisia rahoittajia / osatoteuttajia? Vastaus: Rahoitusta voivat saada vain kotimaiset tukikelpoiset hakijat. Lisätietoja rahoittajalta. Kysymys: Avautuuko syksylä “avoin osallistuminen” teeman pilottihakuja, kuka on sen osion vastuuhenkilö (vrt. Saastamoinen avoimessa datassa)? Vastaus: Teemoilla ei varsinaisesti ole vastuuhenkilöä, mutta kullakin painopisteellä tulee alkuvaiheessa olemaan 3-vuotinen kärkihanke, jolla on koordinaattori/vastuuhenkilö (kuten Saastamoinen avoin data -kärkihankkeessa). Pilottien tulee kytkeytyä kärkihankkeen teemoihin ja sisältöihin. Avoin osallisuus -kärkihanke on tällä hetkellä valmistelussa ja sen vastuuhenkilö on nyt Anna-Mari Sopenlehto Turun kaupungista. Uusia rekrytointeja on kuitenkin tiedossa, joten myöhemmin kärkihankkeen vastuuhenkilö tulee luultavasti muuttumaan. Avoimen osallisuuden ensimmäinen pilottihaku avautuu näillä näkymin maaliskuussa. Pilottihaku tulee olemaan ESR-rahoitteinen ja kohdistuu toimintalinjaan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus. Lisätietoja hausta tulossa piakkoin 6Aika.fi -sivuille. Kysymys: Maksetaanko flatrate toteutuman mukaan, esim. jos valittu 24% on niin pitääkö näyttää paper trail kaikista siihen kuuluvista kustannuksista, vai maksetaanko se nimenomaan könttänä ilman raportointivelvoitetta? Vastaus: EAKR-rahoitteisissa hankkeissa flat rate voi olla joko 24% tai 15% hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Jos flat rate on 24% henkilöstökustannuksista, kattaa se tällöin hankehenkilöstön:
 • matkakustannukset
 • toimistokustannukset
 • hankehenkilöstön osallistumismaksut koulutuksiin ja seminaareihin
 • hankehenkilöstön työterveyskustannukset
 • ohjausryhmän kustannukset
Näitä kustannuksia ei tarvitse erikseen raportoinnissa todentaa eli ei tarvitse näyttää paper trailiä flat rate -kustannuksista. Maksatushakemuslomakkeella EURA-järjestelmä laskee flat rate -prosentin suoraan henkilöstökustannuksista ja tällä summalla on pystyttävä kattamaan yllä olevat kulut (jos siis kyseessä 24% flat rate, 15% flat rate on muuten sama, mutta se ei kata matkakustannuksia vaan ne raportoidaan toteutuneen mukaan). Kysymys: Mikä on yliopistojen ja oppilaitosten rooli yksityisiä vai julkisia? Vastaus: Tämä riippuu omistajuudesta ja organisaatiomuodosta. Esim. säätiöpohjaiset organisaatiot ovat yksityisiä. Lisätietoja asiaan saat rahoittajalta. Kysymys: Voiko hakijoiden joukossa olla toimijoita kuutoskaupunkien alueen ulkopuolelta, jos konsortiossa kuitenkin on vaadittavat kaksi toimijaa vähintään kahden kuutoskaupungin alueelta? Vastaus: Tästä rahoituksesta ei voida rahoittaa alueen ulkopuolisia toimijoita. Kysymys: Tarvitseeko hakijoiden joukossa olla kuutoskaupunkien omia organisaatioita (esim. kaupungin sivistystoimi tai liikennelaitos) vai voiko kaikki hakijat olla esim. yhdistyksiä, tutkimus- ja koulutusorganisaatioita jne. joilla ei välttämättä suoraa sidosta kaupunkiorganisaatioihin? Vastaus: Kyllä, hakijat voivat olla myös pelkästään esim. yhdistyksiä tai tutkimus- ja koulutusorganisaatioita, jotka toimivat kuutoskaupunkien alueella. Eli kaupunkiorganisaatioita ei välttämättä tarvita mukaan osatoteuttajina pilottihankkeisiin. Kysymys: Mikä on yritysten rooli, jos ovat hankkeen epäsuorina hyödyn saajina esim. pilottien kautta sovelletaanko esim. DeMinimis -sääntöä tai onko muita rajoituksia? Hakuohjeissa kohdat:

“Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.”

“Hallinnoijan ja osatoteuttajien lisäksi hankkeella voi olla myös muita yhteistyökumppaneita (esim. pk-yritykset). Yhteistyökumppani on taho, joka osallistuu hankkeeseen, mutta ei sisällytä kustannuksiaan hankkeen budjettiin. Yhteistyökumppani voi antaa hankkeeseen rahallisen tai muun panoksensa ja osallistua hankeyhteistyöhön, mutta yhteistyökumppanille ei kuitenkaan makseta tukea hankkeesta.”

Vastaus: Voittoa tavoittelevat yritykset eivät voi suoraan saada 6Aika-rahoitusta liiketoimintansa kehittämiseen, mutta voivat osallistua hankkeisiin yhteistyökumppaneina antamalla hankkeisiin rahallista tai muuta panostusta. Yrityksiä halutaan hankkeisiin mukaan esimerkiksi kertomaan toiveistaan, sekä kehittämään ja testaamaan uusia palveluja yhdessä kaupunkiyhteisön eri toimijoiden kanssa. Yritykset ovat myös tässä 6Aika-haussa hankkeissa tehtävien toimenpiteiden pääasiallinen kohderyhmä. Jos yritykset ovat hankkeessa hyödyn saajia (esim. saavat hankkeen kustantamaa konsultointia tai koulutusta) hankehakemuksessa tulee tehdä De Minimis -tuki-ilmoitus. Lisätietoja saat rahoittajalta. Kysymys: Kuinka suuri on omarahoitusosuus 33% joka voi koostua joku kunnan/muun julkisen rahoituksesta tai yksityisestä rahoituksesta? Hakuohjeissa kohdat:

“Kaikkien tuensaajien on osallistuttava hankkeen rahoitukseen omarahoitusosuudella. Tuensaajan omarahoitusosuuden tulee sisältää tuensaajan omaa rahoitusta. Lisäksi osan omarahoitusosuudesta voi kerätä jostain muualta, esimerkiksi hankkeeseen osallistuvilta yrityksiltä. Jos hankkeen kohderyhmänä ovat pk- yritykset, on suositeltavaa, että osa hankkeen rahoituksesta koostuu yksityisestä rahoituksesta. Yksityisen rahoituksen määrä on indikaattorina toimintalinjan 2 erityistavoitteessa 4.1 ja sille on asetettu oh jelmassa tavoitetaso.”

Vastaus: Omarahoitusosuuden osuus on 33%, ja sen tulee olla julkista rahoitusta. Kaikkien tuensaajien on myös itse osallistuttava hankkeen rahoitukseen omarahoitusosuudella. Kaupunki saattaa kattaa osan tuensaajan omarahoitusosuudesta (kuntarahoitus), jos kokee hankkeen strategisesti tärkeäksi alueelleen. Kuntarahoituksesta tulee neuvotella ao. kaupungin/kaupunkien kanssa ennen tuen hakemista. Hakijan omarahoitusosuudesta ja/tai kaupungin sitoutumisesta esitettyyn rahoitusosuuteen tulee toimittaa kirjallinen todistus rahoitushakemuksen liitteenä tai viimeistään ennen rahoituspäätöksen tekemistä. Kysymys: Miten rahoitus tilitetään ajallisesti? Pitääkö organisaatiolla olla siis kassassa rahaa tekemiseen ja tuet jälkikäteen, vai maksetaanko etukäteen tai erissä ja kuinka paljon ja milloin. Vastaus: Periaatteessa ennakkorahoitus on mahdollista tällä rahoituskaudella. Käytännössä julkisyhteisöile sitä myönnetään vain erityistapauksissa. Hankkeelle tehdään maksatushakemukset raportointikausittain (rahoittaja määrittelee raportointikauden) EURA2014-järjestelmään, jonka jälkeen hyväksyttyjen kulujen perusteella maksatus suoritetaan hankkeen hallinnoijaorganisaatiolle (joka myös koostaa maksatushakemukset muiden osatoteuttajien toimittamien tietojen perusteella). Tuen saa siis jälkikäteen maksatushakemusten laatimisen jälkeen. Kysymys: Paljonko on haettavissa oleva rahoitus per hanke? Hakuohjeissa kohdat:

“Kertakorvausmallin mukaisissa hankkeissa julkisen rahoituksen osuus on korkeintaan 100 000 € (= EU/valtio + kuntarahoitus + muu julkinen rahoitus). Kertakorvaushankkeessa on hankkeen tuloksen ja toteutettavat toimenpiteet oltava selkeästi ja yksiselitteisesti määriteltävissä.”

Vastaus: Yksittäisen hankkeen budjettia ei ole nyt käynnissä olevassa haussa rajattu ennakkoon, mutta hakukierroksen kokonaisbudjetti on määritelty, ja rahoitusta on jaossa tässä haussa maksimissaan 5 milj. € (yhteensä jaettavaksi kahden eri painopistealueen kesken). On mahdollista että jatkossa voidaan ennakkoon määritellä haussa oleville hankkeilla maksimibudjetti. Mainitsemasi kertakorvausmalli sopii pienille hankkeille, joiden tulokset ovat helposti ja selkeästi todennettavissa. Tällöin hankkeen julkisen rahoituksen osuus voi tosiaan olla korkeintaan 100 000€ eli tämä malli tosiaan rajaa hankkeen budjettia. Kysymys: Ketkä muut ovat hakemassa ja mihin aiheisiin, kannustetaanko jossain avoimeen hakemiseen ja ideoiden ristiinpölyttämiseen? Vastaus: 6Aika-strategiassa kannustetaan avoimeen hakuprosessiin ja ideoiden yhteistyöstämiseen muiden mahdollisten hakijoiden ja kaupunkien kesken. Tähän tarkoitukseen on myös avattu 6Aika.fi -sivustolle yhteydenottolomake, jonka avulla jo välitit nämäkin kysymykset. Jos haluat hankeideaasi palautetta kuutoskaupungeilta tai löytää mahdollisia hankekumppaneita, käy jättämässä hankeaihiosi tai verkostoitumispyyntösi yhteydenottolomakkeen kautta täppäämällä kohtaan “tukityyppi”, että “haluan hankeideaani palautetta”. Tällöin sinulle avautuu hieman erilainen setti kysymyksiä, jossa mm. kysytään etsitkö hankkeen toteutukseen kumppaneita. Kun olet jättänyt yhteydenottolomakkeen, tulee tästä tieto meille strategiatoimistoon ja me puolestaan laitamme pyyntösi eteenpäin oikealle 6Aika-kaupunkikoordinaattorille, joka aloittaa asian käsittelyn ja on yhteydessä jälleen sinuun. Jatkossa on myös tarkoitus, että erilaiset hankeaihiot tulisivat (hakijan suostuessa) kokonaan julkiseen käsittelyyn Trello-lomakkeille, jossa niistä voidaan keskustella ja niitä voidaan yhdessä kehittää eteenpäin. Tämä saattaa tulla käyttöön jo seuraavalla 6Aika-hakukierroksella. Vaihtoehtoisesti voit aina olla suoraan yhteydessä kaupunkien 6Aika-koordinaattoreihin, jotka voivat keskustella hankeaihiosta kanssasi, tarkastella sen sopimista 6Aika-strategiaan ja kyseiseen hakuun ja suositella mahdollisia yhteistyökumppaneita. Aina miettiessäsi hankehakemuksen jättämistä 6Aika-strategian hakuihin on suositeltavaa keskustella 6Aika-kaupungin/kaupunkien kanssa hankeaihiosta. Yllä mainittujen toimenpiteiden lisäksi tarkoituksenamme on jatkossa kehittää muitakin välineitä ja tapoja hankkeiden yhteiseen kehittämiseen, toimijoiden verkottamiseen ja ideoiden ristiinpölytykseen. Nyt on siis vasta päästy alkuun, ja jatkoa on luvassa. Kysymys: Just checking – Tarvitseeko osatoteuttajien kirjautua ja täydentää tietojaan / “allekirjoittaa” jotain EURA:ssa, vai tekeekö päähakija kaiken EURA-työn. Vastaus: Hankkeen päätoteuttaja jättää yhden yhteisen EURA2014-hakemuslomakkeen kaikkien yhteishankkeen toteuttajien puolesta. Yhteishankkeissa projektihakemuksen liitteenä toimitetaan aiesopimus yhteishankkeen toteuttamisesta. Aiesopimuksessa osatoteuttajat sitoutuvat yhteiseen hakemukseen, sopivat hankkeen hallinnoijasta ja valtuuttavat päähakijan/hallinnoijan jättämään EURA2014- hakemuslomakkeen puolestaan. Tämä on erittäin tärkeää, koska harkinnanvaraista avustusta ei voida myöntää sellaiselle taholle, joka ei ole ao. tukea hakenut. Kysymys: Miten muuten arvonlisäverot? Kun hankkeen osatoteuttajat (esim Open Knowledge Finland ry) eivät ole arvonlisävelvollisia, miten hankkeen kustannukset raportoidaan? Jääkö ALV (jota toteuttajat eivät siis saa vähennettyä) heidän tappioksi hankkeesta vai voiko ne sisällyttää kustannuksiin? Vastaus: Hakemuksessa kunkin osatoteuttajan taustalomakkeessa merkitsette jääkö arvonlisävero hakijan/osatoteuttajan/tuen siirronsaajan lopulliseksi kustannukseksi. Arvonlisäverovalinta tehdään sen mukaan, ilmoitetaanko hankkeen kustannukset verottomina vai sisältyykö kustannuksiin arvonlisävero. Jos arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi, arvonlisävero ei ole tukikelpoinen ja kustannukset ilmoitetaan verottomina. Jos taas arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi, ilmoitettaviin kustannuksiin tulee sisällyttää arvonlisävero. Viranomainen voi tarvittaessa pyytää arvonlisäveroselvityksen hakijan/osatoteuttajan/tuen arvonlisäveroaseman selvittämiseksi. Kysymys: Hakuoppaassa on lause “Yhteishankkeessa kaikkien osatoteuttajien tukiprosentti on sama” – Joonas Pekkanen kertaalleen soitti ja kysyi, tarkoittaako tämä myös, että kaikkien osatoteuttajien omarahoitusprosentin tulisi olla sama ja vastaus oli, että ei vaan osatoteuttajat voivat sopia sen keskenään. Vielä kerran rautalangasta vääntäen kysyisin, että miten osatoteuttajan tukiprosentti lasketaan? Onko allaoleva karkea budjetti OK?
Esim.
100 000        Hankkeen kokonaisbudjetti

Rahoitus:
30 000        Osatoteuttaja 1 omarahoitus
3 000          Osatoteuttaja 2 omarahoitus
67 000        EAKR - tuki hankkeelle

Kulut (50%-50%)
50 000        Osatoteuttaja 1 kulut
50 000        Osatoteuttaja 2 kulut?
Vastaus: Asia on juurikin noin kuin esimerkissänne esitätte. Tukiprosentti on kaikille osatoteuttajille sama. Tässä tapauksessa max 67%. Tukiprosentti lasketaan koko hankkeelle, hankkeen kokonaisbudjetista, eli se on sama kaikille osatoteuttajille (tässä tapauksessa mx 67%). Esim. 100 000€ hankkeelle kokonaisuudessaan tukimäärä on 67 000€. Omarahoitusosuus hankkeelle on tällöin 33 000€ ja se voidaan jakaa osatoteuttajien kesken samoin kuin tukiosuus. Hankekonsortio itse voi sopia omarahoitus- ja tukiosuuden jakautumisen. Jos yksi toimija on valmis kantamaan suuremman vastuun omarahoitusosuudesta, niin se on rahoittajalle ok. Lisäksi teillä on mahdollista kerätä hankkeelle ulkopuolista rahoitusta (eli joku toimija, joka ei ole osatoteuttajana hankkeessa, rahoittaa hanketta). Joka tapauksessa jokaisella osatoteuttajalle tulee olla jonkinlainen omarahoitusosuus hankkeelle. Tuki ei saa kattaa hankkeesta aiheutuvien kustannusten täyttä määrää, ja tuen hakijan tulee itse (omarahoitus) osallistua hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin, jollei poikkeamiseen ole erityisiä syitä (Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta, 8/2014, 15§). EURA-järjestelmässä osatoteuttajan taustalomakkeessa olevaan rahoitussuunnitelmaan osatoteuttajan toiselta toimijalta saama rahoitusosuus merkitään ulkopuolisena rahoituksena. Kysymys: Hakuoppaassa on lause: “Osa yhteishankkeen toimenpiteistä voidaan myös hankkia kolmansilta osapuolilta ostopalveluina. Kaikissa hankinnoissa tulee noudattaa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Suoraan tietylle alihankkijalle osoitetut alihankinnat eivät siis ole mahdollisia.” Kansallisessa lainsäädännössä tavara- ja palveluhankintojen kynnysarvo on 30 000 €, jonka alle jääviin niin sanottuihin pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia. Onko kynnysarvon alapuolelle jääviä hankintoja mahdollista osoittaa tietyille alihankkijoille 6AIKA -hankkeissa? Vastaus: Jos hankkeeseen liittyvään hankintaan ei ole sovellettava julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007), on tuen saajan voitava esittää, että hankinnasta aiheutuva kustannus on kohtuullinen (Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta, 8/2014, 23§). Kohtuullisuuden osoittamiseksi hankinnasta tulee pyytää tarjous vähintään kolmelta tarjoajalta sähköpostitse tai muulla todennettavissa olevalla tavalla. Tuensaajan on pyynnöstä toimitettava hankinta-asiakirjat viranomaiselle sekä esitettävä ne tarkastusten yhteydessä. Ette voi kirjata hankesuunnitelmaan jo valmiiksi valittuja palveluntarjoajia tai suorahankintoja. Lähtökohta on, että kaikki hankinnat kilpailutetaan/hintavertaillaan lakisääteisen kustannusten kohtuullisuuden osoittamiseksi. Kysymys: Joissain yhteyksissä on sanottu, että 6AIKA hakujen kiireellisen aikataulun takia hakijoiden olisi mahdollista täydentää hakemusta, kunhan dedikseen mennessä on muodollisesti pätevä hakemus sisällä. Onko tämä vain huhupuhetta, vai voiko hakemusta täydentää 27.2. dediksen jälkeen ja jos voi, niin miltä osin ja miten täydentäminen tapahtuisi käytännössä. Vastaus (6aikatoimisto): Selkeimmän ja varmasti paikkaansa pitävän vastauksen tähän saat rahoittajalta. Sen verran tiedämme, että kun rahoitettavaksi valitut hankkeet ovat tiedossa, saattaa rahoittaja käydä hankkeiden kanssa vielä ns. rahoitusneuvottelut (täsmennyskierros), joissa käydään läpi se, onko hakemuksessa vielä jotain teknistä korjattavaa ennen lopullista rahoituspäätöstä.

Keväällä 2015 tehdyt 6aika-hakemukset

Alla on tiivistelmät ja linkit hakemuksiin, jotka Open Knowledge Finland päähakijan roolissa jätti kevään 2015 6aika-hakuun. Valitettavasti mikään näistä ei tuolloin saanut rahoitusta. 6AIKA Liikenne-datam.me Liikenne-datam.me -hanke luo infrastruktuurin ja toteuttaa pilotin, jolla kaupunkilaiset voivat osallistua kaupungin liikennejärjestelmien kehittämiseen ja parantaa omia liikkumistapojaan. Liittymällä palveluun kaupunkilaiset voivat turvallisesti säilyttää kaiken tiedon omasta liikkumisestaan ja jakaa sen anonyymisti sekä kaupungin, että muiden mahdollisten palveluntarjoajien kanssa. http://okf.fi/6aika-mydata 6AIKA avoin tiede Hankkeessa toteutetaan laadukas ja helposti käyttöönotettava kaupunkien avointa dataa hyödyntävä yliopistotasoinen avoimen tieteen kurssikonsepti ja siihen liittyvät avoimet oppimateriaalit. Samalla tiivistetään suomalaista avoimen tieteen verkostoa, sekä erityisesti oppilaitosten ja kaupungin datan avaamisesta vastaavien henkilöiden välistä yhteistyötä. http://okf.fi/6aika-avoin-tiede 6AIKA Hack for Finland Hack for Finland on areena, jossa innovatiivisuus, uusi teknologia, data ja ihmiset kohtaavat. Tämän kaikille avoimen innovaatiokilpailun tarkoitus on löytää uusia tapoja jalostaa avointa dataa vastaamaan kaupunkien haasteisiin ja kuluttajien toiveisiin. Hack for Finland innostaa yrityksiä ja muita sovelluskehittäjiä käyttämään kaikkea saatavilla olevaa dataa. Hankkeen tavoitteena on auttaa luomaan uusia liiketoimintainnovaatioita, uusia digitaalisia palveluita, sekä uusia yrityksiä. Hack for Finland jatkaa vuodesta 2009 alkanutta Apps4Finland-perinnettä ja uudistuu suunnaten erityisesti uuden liiketoiminnan kehittämiseen. http://okf.fi/6aikahakemus The post 6Aika hakuinfo työryhmille appeared first on Open Knowledge Finland.