You are browsing the archive for open budget.

Το OpenBudgets.eu στους 50 φιναλίστ για το “Innovation Radar Prize 2018” – Πάρτε μέρος στη δημόσια ψηφοφορία

- October 31, 2018 in Featured, Featured @en, News, open budget, Εφαρμογές, Νέα

Το OpenBudgets.eu, στο οποίο συμμετέχει και το OK Greece, έχει επιλεγεί ως ένας από τους 50 φιναλίστ για το “Innovation Radar Prize 2018” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε σύνολο 3014 υποψηφιοτήτων. Το συγκεκριμένο βραβείο στρέφει το προβάδισμα στην υψηλής ποιότητας καινοτομική αριστεία που αναδύεται από το Horizon 2020. Οι τελικές  50 προτάσεις ομαδοποιούνται σε πέντε κατηγορίες, […]

Open Budgets Index: Η έρευνα του OKF για την δημοσίευση προϋπολογισμών των ελληνικών Δήμων

- March 16, 2018 in Featured, Index, News, open budget, δήμοι, Προϋπολογισμός, συμμετοχικός προϋπολογισμός

Το Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης Ελλάδος πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με την δημοσιοποίηση μιας ειδικής κατηγορίας ανοιχτών δεδομένων: τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού των ελληνικών Δήμων και περιφερειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στην σελίδα του openbudgets.gr με τη μορφή διαδραστικού χάρτη που επιτρέπει την εξερεύνηση των διαθέσιμων οικονομικών στοιχείων των Δήμων στην Ελλάδα.

Open Budgets Index: Η έρευνα του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης για τους ανοικτούς προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α.

- March 16, 2018 in Featured, Index, News, open budget, δήμοι, Προϋπολογισμός, συμμετοχικός προϋπολογισμός

Το Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης Ελλάδος πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με την δημοσιοποίηση μιας ειδικής κατηγορίας ανοιχτών δεδομένων: τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού των ελληνικών Δήμων και περιφερειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στην σελίδα του openbudgets.gr με τη μορφή διαδραστικού χάρτη που επιτρέπει την εξερεύνηση των διαθέσιμων οικονομικών στοιχείων των Δήμων στην Ελλάδα.

Openbudgets.eu Tools: Data Wranglers

- November 15, 2017 in Featured, Featured @en, News, open budget, εφαρμογή, Νέα

Bela Seeger από το Open Knowledge Foundation Germany Η πλατφόρμα OpenBudgets.eu προσφέρει πολλές εφαρμογές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των διαχειριστών δεδομένων και των ειδικών του τομέα. Οι σύνθετοι αλγόριθμοι εξόρυξης δεδομένων συνοδεύονται από υπερσύγχρονα συνδεδεμένα εργαλεία δεδομένων που καλύπτουν μεγάλες πτυχές της πολυπλοκότητας που εμπλέκονται στην εργασία μέσα στο Resource Description Framework (RDF). Data Mining Tool Collection […]

Openbudgets.eu: the new platform for financial transparency in Europe

- September 7, 2017 in open budget, open budget data, open budgets, Open Fiscal Data, Open Spending

Today, OpenBudgets officially launches its fiscal transparency platform. Using
OpenBudgets.eu journalists, civil servants, and data scientists can process, analyse, and explore the nature and relevance of fiscal data.
The platform offers a toolbox to everyone who wants to upload, visualise and analyse fiscal data. From easy to use visualisations and high level analytics to fun games and accessible explanations of public budgeting and corruption practices along with
participatory budgeting tools, it caters to the needs of journalists, activists, policy makers and civil servants alike. The first successful implementations and projects have been developed in Thessaloniki, Paris, and Bonn, where civil society organisations and civil servants have together built budget visualisation for the general public.The cooperation between IT and administration resulted in 3 local instances of OpenBudgets.eu, setting the example for future implementations around Europe. On the EU level, the project has campaigned for transparency in MEP expenses and better quality data on the European subsidies. The OpenBudgets.eu project
subsidystories has uncovered how almost 300 billion in EU subsidies is spent. The MEP expenses campaign has led to the President of the European Parliament committing to introduce concrete proposals for reform of the MEPs’ allowance scheme by the end of the year. Finally, the project has created tailor-made tools for journalists as our research has shown that there was a lack of contextual knowledge and knowledge on the basics of accounting. ‘Cooking budgets’presents the basics of accounting in a satirical website, and the successful game ‘The good, the bad and the accountant’ simulates the struggle of a civil servant to retain its integrity. The three approaches and audiences to public budgeting have resulted in a holistic platform which tailors to the wider public who wants to have more insights in their local, regional, national and even EU budgets. With the launch of OpenBudgets.eu the field of financial transparency in Europe is enriched by new tools, data, games and research for journalists, civil society organisations and civil servants alike, resulting in a valuable resource for a broad target audience. OpenBudgets.eu has received funding from the European Union’s H2020 EU research and innovation programme under grant agreement No 645833 and is implemented by an international consortium of nine partners (including Open Knowledge International and Open Knowledge Foundation Germany) under the coordination of Fraunhofer IAIS.

Το πρωτότυπο του Indigo διαθέσιμο στο κοινό

- November 19, 2016 in Featured, Featured @en, Indigo, News, open budget, Open Spending

Όταν συζητώνται  οι προϋπολογισμοί, η εστίαση είναι συχνά στις προσαρμογές και τις αλλαγές στον προϋπολογισμό, σε πολλές περιπτώσεις ως αντανακλάσεις των ενδείξεων των αλλαγών σε πολιτικές προτεραιότητες. Η ανάλυση χρονοσειράς  (time-series analysis) φέρνει στο φως τέτοιες αλλαγές στον προϋπολογισμό και στα δεδομένα δαπανών. Το Open Knowledge Greece, παράρτημα του δικτύου του Open Knowledge, με έδρα […]

Открытые бюджеты: что это такое и как их использовать?

- March 1, 2015 in Data Journalism, open budget, открытые бюджеты

Открытые бюджеты: что это такое и как их использовать?

- March 1, 2015 in Data Journalism, open budget, открытые бюджеты

Для участия в конкурсе проектов BudgetApps мы решили пойти не по стандартному пути “создания истории” на основе открытых данных, а подготовить ресурс, который бы понятно и наглядно рассказывал о том, что такое открытые бюджеты, где их можно найти и как использовать. Открытые бюджеты в России публикуются уже несколько лет, но до сих пор возникают проблемы с их восприятием и использованием: государственные служащие не всегда знают, как их правильно публиковать, эксперты и программисты имеют затруднения с пониманием данных бюджетов, граждане не знают отличий между “бюджетом для граждан” и “открытым бюджетом”. Целью нашего проекта является решение вышеуказанных проблем, а также систематизация источников финансовых данных и предоставление небольших примеров использования данных бюджетов. Например, с помощью прикрепленного алгоритма вы можете познакомиться со всеми источниками финансовых данных и определить, какие из них вам подходят. На данный момент проект доступен по ссылке, находится в бета-версии и регулярно дополняется, поэтому, если вам сегодня кажется, что на нем размещено мало данных, завтра их станет больше :). upload-b59266a0-bdad-11e4-b1f7-1d0ec1db1e26

Открытые бюджеты: что это такое и как их использовать?

- March 1, 2015 in Data Journalism, open budget, открытые бюджеты

Для участия в конкурсе проектов BudgetApps мы решили пойти не по стандартному пути “создания истории” на основе открытых данных, а подготовить ресурс, который бы понятно и наглядно рассказывал о том, что такое открытые бюджеты, где их можно найти и как использовать. Открытые бюджеты в России публикуются уже несколько лет, но до сих пор возникают проблемы с их восприятием и использованием: государственные служащие не всегда знают, как их правильно публиковать, эксперты и программисты имеют затруднения с пониманием данных бюджетов, граждане не знают отличий между “бюджетом для граждан” и “открытым бюджетом”. Целью нашего проекта является решение вышеуказанных проблем, а также систематизация источников финансовых данных и предоставление небольших примеров использования данных бюджетов. Например, с помощью прикрепленного алгоритма вы можете познакомиться со всеми источниками финансовых данных и определить, какие из них вам подходят. На данный момент проект доступен по ссылке, находится в бета-версии и регулярно дополняется, поэтому, если вам сегодня кажется, что на нем размещено мало данных, завтра их станет больше :). upload-b59266a0-bdad-11e4-b1f7-1d0ec1db1e26

Открытые бюджеты: что это такое и как их использовать?

- March 1, 2015 in Data Journalism, open budget, открытые бюджеты

Для участия в конкурсе проектов BudgetApps мы решили пойти не по стандартному пути “создания истории” на основе открытых данных, а подготовить ресурс, который бы понятно и наглядно рассказывал о том, что такое открытые бюджеты, где их можно найти и как использовать. Открытые бюджеты в России публикуются уже несколько лет, но до сих пор возникают проблемы с их восприятием и использованием: государственные служащие не всегда знают, как их правильно публиковать, эксперты и программисты имеют затруднения с пониманием данных бюджетов, граждане не знают отличий между “бюджетом для граждан” и “открытым бюджетом”. Целью нашего проекта является решение вышеуказанных проблем, а также систематизация источников финансовых данных и предоставление небольших примеров использования данных бюджетов. Например, с помощью прикрепленного алгоритма вы можете познакомиться со всеми источниками финансовых данных и определить, какие из них вам подходят. На данный момент проект доступен по ссылке, находится в бета-версии и регулярно дополняется, поэтому, если вам сегодня кажется, что на нем размещено мало данных, завтра их станет больше :). upload-b59266a0-bdad-11e4-b1f7-1d0ec1db1e26