You are browsing the archive for OpenUp.

Positiv men passiv inställning till öppenhet

- April 16, 2021 in OECD, Open Spending, open-government, OpenUp, project

Ett år har gått av det Vinnovafinansierade OpenUP projektet med syfte att verka för öppen upphandlingsdata i Sverige – ett mycket stort antal möten, evenemang och workshops har genomförts. Projektgruppen har involverat och diskuterat med representanter från stora centrala myndigheter till de minsta av Sveriges kommuner, grävande journalister, public service-anställda, aktivister och intresserade medborgare. Det vi kan se att inställningen till öppen upphandlingsdata är positiv, men passiv. Att kunna följa upp hur skattepengar spenderas är otvetydigt en viktig del i en demokrati. Därför måste data om vad som upphandlas offentligt vara tillgänglig för medborgare och journalister som arbetar med att granska makten. Det kan handla om beslut i upphandlingar, avtal med leverantörer och listor över gjorda inköp. Den typen av information finns redan som öppna data i de flesta andra demokratiska länder i EU och är något som de allra flesta tjänstemän, politiker och medborgare är överens om ska finnas tillgängligt – så varför har vi inte kommit längre i Sverige? Varför ligger Sveriges upphandlingsdata (enligt Upphandlingsmyndigheten värd 782 miljarder kronor 2020) låst och dold i databaser som tillhör privata företag, och varför verkar myndighetsrepresentanter se det som så svårt att göra något åt det? Upplevda hinder för att öppna upphandlingsdata: · GDPR – många hävdar att det är för problematiskt med personuppgifter i dataseten. Men alla länder i EU lyder under GDPR, även om nationell lag kompletterar – och de flesta andra EU länder har mycket mer utvecklade processer för öppna upphandlingsdata än Sverige. Personuppgiftsskyddet är naturligtvis viktigt, men går att tillgodose genom att kontrollera och tvätta data innan den öppnas, precis på samma sätt som görs vid utlämnande av information i analogt format. · Kostnader – vi har hundratals registratorer anställda på myndigheter i Sverige. De bedömer utlämningsfrågor, tar fram information ur arkiv, skickar ut pdf:er och tar emot besökare för att studera pappershandlingar. De myndigheter som går i bräschen och vågar testa att öppna upp upphandlingsdata i digitala system, såsom exempelvis Örebro eller Umeå Kommun, räknar med att kunna spara in kostnader på personal och manuellt arbete när datan istället publiceras automatiskt. I Finland har man sett stora kostnadsbesparingar när man hänvisar till en portal med data i första hand istället för att tillgodose alla förfrågningar individuellt. Portalen som byggts inom OpenUP projektet kan användas tillsammans med olika ekonomisystem, är byggt på öppen källkod och kan användas för en mängd olika data – teknologin behöver inte byggas upp från början eller köpas in dyrt, den finns, redo att användas. · Privata intressen – tar vi allt för stor hänsyn till de privata företag som i dagsläget äger så mycket av upphandlingsdatan? Vi är det land i EU som går allra längst för att tillgodose privata intressen, och våra kollegor i andra länder häpnar när de får höra om vilken hänsyn som tas till vinstdrivande företags möjlighet att skydda offentlig data bakom betalvägg här i Sverige. Står vi bakom ett aktivt beslut i Sverige att tillgodose privata intressen på bekostnad av medborgares, civilsamhällets och journalisters insyn? Användarna av öppen data kan ju även vara myndigheterna själva, som söker jämförelsedata från andra myndigheter! Sverige – sämst i klassen när det gäller öppenhet? I Sverige lutar vi oss ofta tillbaka på vår offentlighetsprincip som vi lärt oss är äldst i världen – och visst har vi rättigheter, men insyn i makten i Sverige idag är hopplöst analog. Sverige vill gärna ligga i framkant när det gäller digitalisering och användandet av ny teknik – så hur har vi hamnat så hopplöst på efterkälken när det gäller digitalt tillgängliga offentliga data? Som OECDs rapport visade under hösten, ligger Sverige sist när det gäller en lång rad aspekter som har att göra med e-government och öppenhet. Open Knowledge Sweden har deltagit i ett par internationella jämförande projekt om öppna data, som alla visar att vi ligger långt efter andra länder i fråga om transparens och lättillgänglig information. Vid två jämförande studier (2019, 2018) finansierade av Nordiska rådet, kommer Sverige sist i alla kategorier, där våra grannländer redan har öppna register över lobbyister, politikers ägande av företag, finansiering av politiska partier, fastigheter m.fl. Hur kommer vi ikapp? Projektets målgrupper är ense om att Sverige ska ha demokratisk insyn i hur skattemedel spenderas i ett digitalt format. Vi tror att ett tydligt politiskt ställningstagande krävs i detta läge – ett krav uppifrån för att få igång den viktiga processen att automatiskt öppna upp upphandlingsdata från offentliga verksamheter som spenderar skattemedel. Om inte, riskerar Sverige att fortsätta halta fram, långt bakom andra länder i fråga om transparens, digital statsförvaltning och medborgarkommunikation. Tack till alla er som deltagit i våra diskussioner och arbetar outtröttligt i motvind för att öppna upp mer offentlig data – i dagsläget vilar denna demokratiska rättighet på några få individuella eldsjälars axlar ute på myndigheter och i kommuner. Toni Mickiewicz, Open Knowledge Sweden, Project Manager, OpenUP (Åsikterna i denna artikel är personliga) Mer läsning: OECD Digital Government Index: 2019 results Open Data and Political Integrity in the Nordic Region Open Data and the fight against corruption in Latvia, Sweden and Finland Hur kommer vi ikapp? Projektets målgrupper är ense om att Sverige ska ha demokratisk insyn i hur skattemedel spenderas i ett digitalt format. Vi tror att ett tydligt politiskt ställningstagande krävs i detta läge – ett krav uppifrån för att få igång den viktiga processen att automatiskt öppna upp upphandlingsdata från offentliga verksamheter som spenderar skattemedel. Om inte, riskerar Sverige att fortsätta halta fram, långt bakom andra länder i fråga om transparens, digital statsförvaltning och medborgarkommunikation. Tack till alla er som deltagit i våra diskussioner och arbetar outtröttligt i motvind för att öppna upp mer offentlig data – i dagsläget vilar denna demokratiska rättighet på några få individuella eldsjälars axlar ute på myndigheter och i kommuner. Toni Mickiewicz, Open Knowledge Sweden, Project Manager, OpenUP (Åsikterna i denna artikel är personliga) Mer läsning: OECD Digital Government Index: 2019 results Open Data and Political Integrity in the Nordic Region Open Data and the fight against corruption in Latvia, Sweden and Finland

Följ pengarna i svensk upphandling!

- February 18, 2021 in inköpsdata, lansering, OpenUp, upphandling, Workshop

Vi lanserar en workshop-serie för journalister! I mars och april kommer vi organisera flera workshops speciellt för journalister som vill lära sig mer om hur man kan gräva i offentliga förvaltningars inköpsdata. Under de workshops kommer Malin Crona, datajournalist och expert, förklara hur man kan begära och använda inköpsdata i sin utredning. Sedan kommer vår datavetare Ana Bulas Cruz visa hur man kan använda vår portal för att lätt utforska och visualisera data från de organisationer som har redan publicerat det. Slutmålet är att lära sig hur man kan komma åt data och bygga stories och narrativ med dem.

Workshop 1 Välj mellan 10 mars klockan 16 – 18 eller den 17 mars 8.30 – 10.30

På agendan bl.a.:
  • hitta narrativ i leverantörsreskontra
  • rätt sökvägar, effektivare arbetssätt, bättre information
  • utmaningar vid datasökning – hur överkommer du hindren?
  • erfarenhetsutbyte och möjlighet att ge input om hur portalen kan vidareutvecklas

Workshop 2: 24 mars klockan 8.30-10.30 eller 31 mars mellan 16-18

Fokus blir på framtida möjligheter inom datavisualisering och användning, samt hur vi kan underlätta datasökning och ett effektivt och automatiserat informationsflöde från myndigheter och kommuner. Tjänstepersoner kommer även delta i diskussionerna. Vill du delta? För anmälan eller frågor, vänligen kontakta tonimickiewicz@gmail.com

OpenUp och CivicTech möter GovTech på GovTechDay

- December 1, 2020 in OpenUp

CIVIC TECH MÖTER GOVTECH
1 december kl 13:30-14:20 / OnlineCIVIC TECH SWEDEN VISAR EN RAD EXEMPEL PÅ PROJEKT OCH DIGITALA VERKTYG FÖR DEMOKRATI, DELAKTIGHET OCH TRANSPARENS UNDER DENNA SESSION SOM ÄR EN FRISTÅENDE DEL AV GOVTECH DAY 2020.

Open Up! – Öppen upphandling – Pierre Mesure Offentlig upphandling står för 700 miljarder kr, en sjättedel av Sveriges BNP och är en del av allas liv, genom välfärden eller offentliga infrastrukturer och tjänster. Dock finns det väldigt lite transparens över processen och även offentliga aktörer själva har ofta dålig koll på vad de köper och hur. Projektet Open Up! syftar till att skapa en gemenskap mellan offentliga aktörer som vill publicera öppna data om upphandlingskedjan och användare (journalister, företag, forskare, medborgare) som vill återanvända data för att skapa innovativa tjänster eller granska institutioner. De utvecklar också resurser för att stödja en sådan gemenskap, bl.a. en portal för att visualisera och leka med data och en guide för att publicera. Länk: https://www.govtechday.se/

Vi presenterar en publiceringsguide!

- October 19, 2020 in OpenUp

Nu har vi publicerat en guide för att hjälpa myndigheter, kommuner och regioner att publicera upphandlingsdata, bl.a. leverantörsreskontra. Hör av dig om du saknar ett svar, guiden är fortfarande ett pågående arbete och vi skulle gärna vilja komplettera den med din hjälp!Du kan ladda ner guiden här (1.1)!

Läs mer om eventet där vi presenterade guiden nere. Öppna upphandlingsdata kan motverka korruption och bluffakturor Att öppna upp och tillgängliggöra datan från kommuners inköp kan minska risken att drabbas av bluffakturor och utbredd korruption. När allt blir transparent kan informationen från inköpen granskas av medborgare såväl som leverantörer och journalister. Under innovationsveckan arrangerade Open Knowledge Sweden och myndigheten för digital förvaltning DIGG seminariet Innovation inom upphandlingar. Där presenterade representanter från den offentliga förvaltningens inköpscentral i Finland (Hansel) tjänsten granskaupphandlingar.fi som tillhandahåller öppen data om statens och kommunernas inköp. – Bland finska politiker fanns bred enighet kring öppnandet av inköpsdatan och flera privata företag har uttryckt positiv respons för möjligheten att studera sina konkurrenter, beskrev Juho Pursimo från Hansel. Projektet Open Up som drivs av Open Knowledge Sweden och DIGG syftar till att leda utvecklingen i Sverige åt ett liknande håll som Finland. – Det är inspirerande att se hur andra länder arbetar! Kan vi införa det här i Sverige? I Sverige finns ingen centraliserad inköpsavdelning på statlig nivå som det gör i Finland i Hansel. Det kräver därför en samverkan hos myndigheter och offentliga aktörer, beskrev Kristine Ulander som jobbar med digital utveckling på DIGG. Det finns dock redan möjlighet för enskilda myndigheter och kommuner att öppna upp upphandlingsdatan, något som Örebro, Umeå, Göteborg och Lidingö kommuner redan gjort och andra förbereder att göra. Projektet Open Up erbjuder vägledning för att stödja offentliga aktörer som vill göra detta. – Det finns en stor potential för kommuner att spara tid och öka effektiviteten, men transparensen och den demokratiska aspekten av detta är viktigare än de ekonomiska vinsterna, säger Tatjana Apanasevic, forskare i NSÖD-projektet. Projektet Nationell skalning öppna data (NSÖD) är en katalysator för att genomförda och pågående initiativ inom öppna data i kommunal verksamhet ska få ökad spridning och kunna skalas upp. I en studie genomförd i projektet påvisas även vilka kostnadsbesparingar som öppna data har lett till i några kommuner. Fredagen den 23 oktober kl 13:00-13:45 arrangerar Open Knowledge det kostnadsfria webinaret Hur undviker vi korruption och bluffakturor? tillsammans med företaget MetaSolutions. Fokus kommer vara på hur kommuner genom att öppna upp och tillgängliggöra datan kan skapa bättre konkurrens på rättvisa villkor, undvika korruption, spara tid och effektivisera arbetet. Välkommen att delta! Mer information: RISEs presentation Granskaupphandlingar.fi DIGGs presentation OpenUps Presentation

Innovationsveckan: Så kan öppen upphandling spara miljoner

- October 1, 2020 in OpenUp

Kom och inspireras av en finländsk framgångssaga! Finland sparar stora summor pengar genom att tillgängliggöra information om kommuners och myndigheters inköp i en öppen databas på nätet. Även i Sverige tas spännande steg i liknande riktning. På innovationsveckan arrangeras ett seminarium där dessa föregångsaktörer deltar.

Den 9 oktober kl 10-12 arrangeras det kostnadsfria online-seminariet Innovation inom upphandlingar (anmälan krävs via länken). Representanter från den offentliga förvaltningens inköpscentral i Finland (Hansel) kommer att berätta om tjänsten granskaupphandlingar.fi som ger information om statens och kommunernas upphandlingar och vilka kostnadsbesparingar detta har inneburit. Finland har likt Sverige en hög grad av decentralisering inom sin förvaltning. – Finland är verkligen en framgångshistoria! De har visat att det går att gå över till ett nästan helt öppet upphandlingssystem. Vi hoppas att svenska aktörer kan bli inspirerade, säger Alina Östling, medordförande i Open Knowledge Sweden som är arrangerar seminariet tillsammans med DIGG. Open Knowledge Sweden driver tillsammans med digitaliseringsmyndigheten DIGG projektet Open Up som bland annat syftar till att hjälpa svenska kommuner och myndigheter att öppna upp upphandlingsinformation. – Det svenska systemet för att hämta ut handlingar är just nu väldigt komplicerat och tidsödande, beskriver Toni Mickiewicz, medgrundare av Open Knowledge Sweden. På seminariet kommer även projektet Nationell skalning öppna data (NSÖD) att presentera en kostnad- och nyttokalkyl som de gjort för svenska kommuner. – Det finns en stor potential för kommuner att spara tid och öka effektiviteten, men transparensen och den demokratiska aspekten av detta är viktigare än de ekonomiska vinsterna, säger Tatjana Apanasevic, forskare på RISE som står bakom NSÖD. Anmälan till seminariet Mer information: Toni Mickiewicz tonimickiewicz@gmail.com https://openup.open-knowledge.se/

De vill öppna Sveriges dataguldgruva

- July 2, 2020 in OpenUp

I Sverige görs det inköp på över 700 miljarder kronor om året av offentliga aktörer. Men datan från de här inköpen är fortfarande väldigt otillgänglig. Denna ”guldgruva” vill aktörerna bakom projektet Open Up! tillgängliggöra. Målet är att få så många myndigheter, kommuner och regioner att öppna upp.

Projektet Open Up! som drivs av Open Knowledge Sweden och DIGG (Myndigheten för digital förvaltning), inleder med att försöka öppna upp leverantörsreskontror, det vill säga uppgifter om genomförda affärer bosses kommuner och regioner. Genom att automatisera utflödet av data från ekonomisystemen behöver inga tjänstepersoner hämta ut handlingar manuellt — något som kan spara kommunerna en hel del pengar.

– I Ukraina har man räknat med att spara hela 13 procent av upphandlingsvärdet genom att öppna upp datan. Visserligen finns det mycket olikheter mellan Ukraina och Sverige men det är ändå talade för potentialen, beskriver Pierre Mesure, expert inom öppna data på Open Knowledge Sweden.

“När man öppnar upp data skapas innovation”

En förebild finns i Finland där deras upphandlingsmyndighet har byggt tjänsten granskaupphandlingar.fi för att tillgängliggöra all data från den finska statens och samtliga kommuners inköp. I projektet Open Up! används ett Open Source-baserat Business Intelligence-verktyg där kommuners och regioners kostnader matas in och kan skapa ögonöppnande visualiseringar av datan.

Exempel på hur data från upphandlingar kan visualiseras via Open Ups verktyg.

– Kommuner kan använda databasen till exempel för att söka efter andra som har köpt in likande varor och tjänster och få tips och råd från dem. Journalister kan använda uppgifterna i granskningar, leverantörer kan göra bättre anbud och konkurrensen ökar. Men troligen händer också en massa positiva saker som man inte visste om i förväg. När man öppnar upp data skapas innovation, säger Pierre Mesure.

Några svenska kommuner har redan gått med i projektet och den 11 juni arrangerades en första workshop tillsammans med dem och potentiella dataanvändare, till exempel företag och journalister.

– Det känns väldigt bra att projektet Open up tidigt identifierat journalister som viktiga användare av tjänsten som kommer tas fram. Att öka transparensen och möjligheterna till granskning av den offentliga upphandlingen i Sverige är mycket efterlängtat bland Sveriges journalister, som idag jämfört med jämförbara kollegor från andra länder haft mycket svårt att lätt få tillgång till bra data, säger Kristofer Sjöholm, en av de medverkande journalisterna.

Förhoppningen är att fler möten mellan dataproducenter (myndigheter, kommuner och regioner) och dataanvändare ska utkristallisera behov och förbättra tjänsterna. Ett sådant behov är att möjligheten att tvätta bort känsliga personuppgifter ur datan, ett annat är användarvänligheten.

– På workshopen lyftes framförallt vikten av att den kommande tjänsten blir lättanvänd för även de journalister som inte är vana vid att använda data. Därför bör det läggas stort fokus på att göra en tjänst där alla som vill granska upphandlingar utan några förkunskaper kan få fram information och dokument som underlättar deras arbete. Det behövs för att kunna granska den årliga miljardindustrin inom offentlig upphandling i vårt land, avslutar Kristofer Sjöholm.

Open Up!

Nytt projekt för att öppna upp data om offentliga upphandlingar i Sverige

- May 15, 2020 in OpenUp

Nytt projekt för att öppna upp data om offentliga upphandlingar i Sverige

1 minute read

Ett projekt för att underlätta publicering och och vidareutnyttjande av öppna data om offentlig upphandling lanseras av Open Knowledge Sweden och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Detta är troligen det första projektet i Sverige som spårar och visualiserar upphandlingsmönster med aktiv medverkan av både representanter från den offentliga sektorn och datanvändare från offentlig, privat och ideell sektor. Projektet “Open Up!” – som finansieras genom VINNOVA:s (Sveriges innovationsmyndighet) första Civic Tech-utlysning någonsin – kommer att utveckla en plattform (baserad på öppen källkod) för att göra upphandlingsdata mer tillgängligtoch transparent. Genom en dashboard kommer den visualisera upphandlingsmönster och innehålla funktioner för användarvänlig analys av data. Samtidigt kommer datan publiceras automatiskt (genom API) på Sveriges officiella dataportal. Plattformen kommer att göra det enkelt för offentliga institutioner att öppna sina upphandlingsdata och underlätta vidare användning av dessa data. “DIGG kommer att vara aktivt involverad i projektet genom att öppna upp sina egna upphandlingsdata (“leverantörsreskontra”), genom att dela kunskap om upphandlingsprocessen i den offentliga sektorn och genom att förhoppningsvis bli en drivkraft för förändring för andra offentliga institutioner”, säger Kristine Ulander, strateg på DIGG. Den internationellt kända School of Data-modellen kommer att användas för att involvera intressenter (journalister, företag, tjänstemän) i plattformsutvecklingen och för att coacha dem i sökning och visualiseringen av data. För detta ändamål samarbetar vi med den svenska Föreningen grävande journalister (FGJ), Open Contracting Partnership, som driver ideellt arbete i över 50 länder för att tillgängliggöra information om upphandling för allmänheten, och Transparency International Ukraine som står bakom det hyllade projektet ProZorro – det mest effektiva exemplet på öppna upphandlingsdata internationellt. Det 15-månader långa projektet kommer att hålla regelbundna workshops för intressenter och fullborda en plattformsprototyp fram till juni 2021. Utifrån en bedömning av de data som publicerats på plattformen och genom feedback från intressenter kommer projektet att ta fram riktlinjer och rekommendationer för hur publiceringen av data om offentlig upphandling kan förbättras i Sverige. Med detta projekt hoppas vi kunna främja användningen och användbarheten av offentliga uppgifter samt katalysera nya initiativ i olika sektorer i Sverige, med målet att skapa nya informationsflöden kring upphandlingsdata mellan tjänstemän, företag och olika medborgarintressen.. Kontakta oss gärna om du vill vara med på vårt initiativ! Kontakt: Toni Mickiewicz, co-chair of Open Knowledge Sweden: tonimickiewicz@gmail.com Tel. +46 760 073 321 Open Knowledge Sweden website: http://openknowledge.online/

Updated:

New project to open up public procurement in Sweden

- May 15, 2020 in OpenUp

A project to support release and reuse of public procurement data is being launched by Open Knowledge Sweden and the Swedish Agency for Digital Government (DIGG), probably the first project in Sweden to trace and visualise public procurement patterns with the involvement of both data suppliers and data users.

Open Up! – funded through VINNOVA’s (Sweden’s innovation agency) first ever Civic Tech call – will develop an open source platform to make procurement easier, more transparent and efficient. It will contain a dashboard that visualises public procurement patterns and features that allow user-friendly analysis of the data, while the data will be published automatically (by API) on Sweden’s open data portal. The platform will make it easy for public institutions to open up their procurement data and facilitate the reuse of data . “DIGG will be actively involved in the project by opening up its own procurement data (‘accounts payable’), by sharing knowledge about the procurement process in the public sector, and by hopefully becoming a driver for change for other public institutions”, says Kristine Ulander, Digital Strategist at DIGG. The internationally renowned School of Data-model will be used to involve stakeholders (journalists, companies, civil servants) in the platform development and to coach them in harvesting and visualising data. For this purpose, we are partnering with the Swedish Association of Investigative Journalism (FGJ), the Open Contracting Partnership, which is a not-for-profit working in over 50 countries to transform procurement for the public good, and Transparency International Ukraine, the creator of the acclaimed project ProZorro, which is the most impactful example of opening procurement data. The 15-month project will hold regular stakeholder workshops and finalise a platform prototype by June 2021. Based on an assessment of the data published on the platform and on feedback from stakeholders, the project will produce guidelines and recommendations on how to improve the release of public procurement data in Sweden. The project will host a discussion around procurement data needs in June 2020. With this project we, together with our partners CivicTech Sweden and DIGG, hope to further the use and utility of public sector data, and to catalyze new initiatives across sectors in Sweden, with the aim of generating fresh information flows around procurement data between public officials and civic actors. Please get in touch if you would like to join our initiative! Contact: Toni Mickiewicz, co-chair of Open Knowledge Sweden: tonimickiewicz@gmail.com Tel. +46 760 073 321 Open Knowledge Sweden website: http://openknowledge.online/

Updated:

OpenUp – New project to open up public procurement in Sweden

- May 2, 2020 in OpenUp

 

A project to support release and reuse of public procurement data is being launched by Open Knowledge Sweden and the Swedish Agency for Digital Government (DIGG), probably the first project in Sweden to trace and visualise public procurement patterns with the involvement of both data suppliers and data users.

The Open Procurement project – funded through VINNOVA’s (Sweden’s innovation agency) first ever Civic Tech call – will develop an open source platform to make procurement easier, more transparent and efficient. It will contain a dashboard that visualises public procurement patterns and features that allow user-friendly analysis of the data, while the data will be published automatically (by API) on Sweden’s open data portal. The platform will make it easy for public institutions to open up their procurement data and facilitate the reuse of data . “DIGG will be actively involved in the project by opening up its own procurement data (‘accounts payable’), by sharing knowledge about the procurement process in the public sector, and by hopefully becoming a driver for change for other public institutions”, says Kristine Ulander, Digital Strategist at DIGG.

The internationally renowned School of Data-model will be used to involve stakeholders (journalists, companies, civil servants) in the platform development and to coach them in harvesting and visualising data. For this purpose, we are partnering with the Swedish Association of Investigative Journalism (FGJ), the Open Contracting Partnership, which is a not-for-profit working in over 50 countries to transform procurement for the public good, and Transparency International Ukraine, the creator of the acclaimed project ProZorro, which is the most impactful example of opening procurement data.

The 15-month project will hold regular stakeholder workshops and finalise a platform prototype by June 2021. Based on an assessment of the data published on the platform and on feedback from stakeholders, the project will produce guidelines and recommendations on how to improve the release of public procurement data in Sweden. The project will host a discussion around procurement data needs in June 2020. With this project we, together with our partners CivicTech Sweden and DIGG, hope to further the use and utility of public sector data, and to catalyze new initiatives across sectors in Sweden, with the aim of generating fresh information flows around procurement data between public officials and civic actors.

Feel free to get in touch if you would like to join our initiative!

Contact:

Toni Mickiewicz, co-chair of Open Knowledge Sweden: tonimickiewicz@gmail.com

Project website: https://openup.open-knowledge.se/

Tel. +46 760 073 321

OpenUp – New project to open up public procurement in Sweden

- May 2, 2020 in OpenUp

 

A project to support release and reuse of public procurement data is being launched by Open Knowledge Sweden and the Swedish Agency for Digital Government (DIGG), probably the first project in Sweden to trace and visualise public procurement patterns with the involvement of both data suppliers and data users.

The Open Procurement project – funded through VINNOVA’s (Sweden’s innovation agency) first ever Civic Tech call – will develop an open source platform to make procurement easier, more transparent and efficient. It will contain a dashboard that visualises public procurement patterns and features that allow user-friendly analysis of the data, while the data will be published automatically (by API) on Sweden’s open data portal. The platform will make it easy for public institutions to open up their procurement data and facilitate the reuse of data . “DIGG will be actively involved in the project by opening up its own procurement data (‘accounts payable’), by sharing knowledge about the procurement process in the public sector, and by hopefully becoming a driver for change for other public institutions”, says Kristine Ulander, Digital Strategist at DIGG.

The internationally renowned School of Data-model will be used to involve stakeholders (journalists, companies, civil servants) in the platform development and to coach them in harvesting and visualising data. For this purpose, we are partnering with the Swedish Association of Investigative Journalism (FGJ), the Open Contracting Partnership, which is a not-for-profit working in over 50 countries to transform procurement for the public good, and Transparency International Ukraine, the creator of the acclaimed project ProZorro, which is the most impactful example of opening procurement data.

The 15-month project will hold regular stakeholder workshops and finalise a platform prototype by June 2021. Based on an assessment of the data published on the platform and on feedback from stakeholders, the project will produce guidelines and recommendations on how to improve the release of public procurement data in Sweden. The project will host a discussion around procurement data needs in June 2020. With this project we, together with our partners CivicTech Sweden and DIGG, hope to further the use and utility of public sector data, and to catalyze new initiatives across sectors in Sweden, with the aim of generating fresh information flows around procurement data between public officials and civic actors.

Feel free to get in touch if you would like to join our initiative!

Contact:

Toni Mickiewicz, co-chair of Open Knowledge Sweden: tonimickiewicz@gmail.com

Project website: https://openup.open-knowledge.se/

Tel. +46 760 073 321