You are browsing the archive for Project report.

Openness of academic publishers evaluated for the first time

- January 31, 2018 in academic publishing, arviointi, avoimuus, avoin tiede, benchmark, elsevier, Featured, Finished projects, nodealnoreview, Open Science, openness, Press Release, Project report, tiedekustantajien avoimuus, tiedon hinta, tiedote

Open access to research publications and the transparency of research are cornerstones of the scientific progress. Supporting openness and open science is an essential goal in Finnish and international science policies. However, there is a lot room for improvement in the practices and policies of key international academic publishers, finds the “Opening Academic Publishing” report, published today. The report, commissioned by the Open science and research initiative (ATT) of the Ministry of Education and Culture, evaluated the implementation of open science principles in the practices and policies of key international publishers and developed a systematic evaluation framework, or scorecard,  for benchmarking. The largest publishers have significant impact on the research and innovation fields, but systematic tools for assessing openness have not been previously available. The published report highlights key areas and improves the possibilities to monitor and develop the practices for open science and academic publishing. The evaluation project was implemented by Open Knowledge Finland with Oxford Research and it studied nine large academic publishers in detail. The score for openness ranged between 30-70% as compared to the target level. There are clear differences between the publishers and some publishers score far below the target levels. The report highlights key development areas for the publishers to improve on.

Evaluating openness is crucial for understanding the impact and costs of research

The publishers can adopt many ways to support open science, and the evaluation strived for covering central areas of those principles. The evaluation employs seven key factors, which were scored on a scale from 0-3. The publishers were evaluated by investigating the fraction and costs of open access publishing; license policy; the support for self-archiving, open citation and text and data mining, as well as the accessibility of information on open access publishing. There was variation between the publishers, yet each of the publishers scored below the target level in more than one of the seven key factors.   The lack of transparency and variation in pricing schemes made the evaluation more difficult. The practices of the publishers differ within their journal portfolio, and for example across disciplines on pricing and licenses. This needs more scrutiny in following studies. Some of the newcomer publishers apply principles of open science across their offering, not only individual publications. This is a practice we would like to see also with the more traditional publishers”, states academy researcher Leo Lahti, who has been coordinating this report. “Some of the more recently-formed publishers apply principles of open science across their portfolio of publications, not only in individual publications. This is a practice we would like to see also with the more traditional publishers”, states academy researcher Leo Lahti, who has been coordinating this report. The contributions to the realisation of open science principles are reflected in the pricing for license agreements, however, they potentially also increase the effectiveness and impact of research at the same time. The scorecard introduced in the evaluation enables a systematic comparison between publishers with regard to their support for openness. “The openness of license agreements, to which those negotiating them have already been committed to in Finland, will make it easier to compare openness of publishers and the total costs of open access publishing. This will help improve the negotiating position of research institutes and result in notable savings”, concludes Lahti.   Download the Opening Academic Publishing report here http://avointiede.fi/keskeiset-julkaisut Direct URL https://avointiede.fi/documents/10864/12232/OPENING+ACADEMIC+PUBLISHING+.pdf/a4358f81-88cf-4915-92db-88335092c992   Further information Leo Lahti, Docent / Academy Research Fellow University of Turku & Open Knowledge Finland ry. leo.lahti@iki.fi / +358 40 5655 872 http://www.iki.fi/Leo.Lahti Teemu Ropponen, Executive Director, Open Knowledge Finland ry. teemu.ropponen@okf.fi / +358 40 5255153 Anna Björk, analyst Oxford Research Oy anna.bjork@oxfordresearch.fi / +358 44 203 2013 Open Knowledge Finland promotes free access and reuse of knowledge and advocates for a transparent and inclusive society in Finland. It is the local chapter of The Open Knowledge Network, which already operates in over 30 countries. Open Knowledge Finland was registered as a Finnish non-profit association in 2012. The Open Science Working Group received the Finnish Ministry of Culture and Education award for openness on 2017 for its persistent work in advancing open science. Web: www.okf.fi Oxford Research is a specialized knowledge company with offices in Finland, Denmark, Norway, Sweden and Latvia. OR combines academic competence with strategic vision and communication, supporting decision making in such areas as knowledge and innovation systems, development of municipalities and regions, and social, educational, and labour market policies. Web: www.oxfordresearch.fi The post Openness of academic publishers evaluated for the first time appeared first on Open Knowledge Finland.

Avoin data mahdollisti lajirikkauskartan

- October 31, 2016 in Featured, Open Sustainability, Project report, projects

Open Knowledge Finlandin (OKFI) vapaaehtoiset laativat kartan Keski-Suomen vanhoista metsistä. screenshot-2016-10-29-12-32-11 Torstaina 3.11. julkistettavan lajirikkauskartan toivotaan auttavan ehkäisemään metsäkiistoja. Helppolukuisen kartan avulla kuka tahansa voi käydä tutustumassa lähiympäristönsä metsien lajirikkauteen.  Kartta syntyi vapaaehtoisten biologien, paikkatietojen ammattilaisten ja koodareiden puolitoistavuotisen yhteistyön tuloksena. Moni tekijöistä on ollut osallisena metsäkonflikteissa, joissa kansalaiset ovat pysäyttäneet arvokkaiden metsien hakkuut. “Halusimme luoda työkalun, jonka avulla luonnonarvot saisi visualisoitua kartalle niin, että tieto arvokkaista metsistä ei nojaisi pelkästään siihen, missä joku on sattunut käymään”, kertoo biologi, OKFI-aktiivi ja hankkeen analyytikko Konsta Happonen. Kartta syntyi avoimen metsädatan pohjalta. Keskeisenä aineistona käytettiin Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoja. Laserkeilaus tehdään lentämällä alueen yli pienellä lennokilla, joka mallintaa kolmiulotteisesti maaston ja kasvillisuuden. Mallinnuksen jälkeen työryhmän jäsenet kiersivät katsomassa, miten hyvin kartan tiedot pitivät paikkansa. “Vanhoissa metsissä on usein paljon biomassaa, ja sama pätee kypsiin talousmetsiin. Yllätyin siitä, miten hyvin mallimme avulla pystyi ennustamaan sitä, mihin hakkuut kohdistuivat. Kun kävimme katsomassa arvokkaiksi määriteltyjä metsiä, monet niistä oli jo parturoitu mataliksi”, Happonen kertoo. Kartoittajien toiveissa on, että lajirikkauskartta auttaisi tunnistamaan paremmin uhanalaisille lajeille tärkeitä vanhoja metsiä. “Erityisesti toivomme, että maanomistajat voisivat sovittaa sen avulla paremmin yhteen puunkäytön lisäämisen ja suojelun.” Toistaiseksi kartta näyttää vain Keski-Suomen metsät, mutta tarkoitus on lopulta kattaa koko Suomi. Olet tervetullut kuulemaan lisää lajirikkauskartan julkistustilaisuuteen Heurekan Kansalaistiedepäivään 3.11. kello 15–16. Osoite: Kuninkaalantie 7, 01300 Vantaa. Tapahtuma kerää yhteen kansalaistieteen asiantuntijoita ja kansalaistieteestä kiinnostuneita. Tapahtuma alkaa kello 9.30 aamiaisella. Lue lisää tapahtumasta ja ilmoittaudu mukaan. Valmis lajirikkauskartta löytyy 3.11.2016 alkaen osoitteesta: www.lajirikkauskartta.fi   Lisätietoja antaa Konsta Happonen, analyytikko konsta.happonen(a)gmail.com 045 259 1889 Lilli Linkola, projektipäällikkö lilli.linkola(a)okf.fi 050 091 7196 The post Avoin data mahdollisti lajirikkauskartan appeared first on Open Knowledge Finland.

Datan avaajan verkkokurssi sekä JHS avoimen datan lisensseistä – TAL-hankkeen tuloksia

- June 24, 2015 in avoin data, Featured, lisensointi, Project report, projekti, raportti, toimintakertomus, Working Groups

OKFFI toteutti Tukea avoimeen lisensoimiseen -hankkeen OKM:n rahoituksella vuosina 2013-2015. Kerromme tässä tiiviisti, mitä hanke sai aikaan sille myönnetyllä 20000€:lla. Hankkeen tavoite alkuperäisestä hankesuunnitelmasta:
“Tämän hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen tiedon tuottajat ja hyödyntäjät kaikilta sektoreilta, selvittää ja ratkaista ongelmakohtia ja lisätä yhteisymmärrystä eri toimijoiden välillä. Tämän saavuttamiseksi hankkeessa perustetaan yhteistyöverkosto, tarjotaan neuvontaa ja koulutusta sekä konferenssi. Hankkeen tuotokset ja toimintamallit julkaistaan avoimella lisenssillä kenen tahansa jatkohyödynnettäväksi.”

Avoin Suomi 2014 -tapahtuma

Hankehakemuksessa keväällä 2013 ennakoitiin tarve kansallisen tason konferenssille. Kun hankkeen alettua konferenssin ideaa tuotiin esiin eri työryhmissä ja tilanteissa, viesti otettiin hyvin vastaan. Jopa niin hyvin, että pääministerin kanslia otti tehtäväkseen konferenssin järjestämisen nimellä Avoin Suomi 2014. Konferenssiin tuli siis tässä hankkeessa kaavailtua moninkertaisesti suuremmat resurssit ja mittakaava. Tämä hanke osallistui osaltaan konferenssiohjelman suunnitteluun, mestarikurssin tulosten esiin tuontiin sekä avoimuuden toimijoiden konferenssikulujen korvaamiseen.

Avoimen tiedon juridiikka -yhteistyöverkoston toiminta

Hankehakemuksen kirjoitusajankohtana, keväällä 2013, oli selvää, että datan avaaminen oli Suomessa etenemässä, mutta pirstaleisesti ja monella suunnalla. Hankkeeseen kirjoitettiin siksi tämä tehtävä, eli yhteistyöverkoston rakentaminen. Marraskuussa 2013 Creative Commons Inc julkaisi version 4.0 Creative Commons -lisensseistään, joissa oli huomioitu mm. eurooppalainen tietokantojen lähioikeussuoja. Tämä teki CC 4.0 -lisensseistä hyvän kandidaatin julkishallinnon tietoaineistojen lisensseiksi. VM oli vuonna 2013 käynnistänyt JHS-työryhmän selvittämään tietoaineistojen lisensointiasiaa. Tämän työryhmän toimintaan osallistui tästä hankkeesta Tarmo Toikkanen sekä Aalto-yliopistosta Maria Rehbinder. JHS-työssä selvitettiin eri lisenssivaihtoehtoja ja päädyttiin alustavasti CC BY 4.0 -lisenssiin. Suosituksen hyväksyntä kuitenkin jäi odottamaan CC-lisenssien virallista suomennosta. CC-lisenssien suomennosprojektia veti Aalto-yliopisto ja siihen oli saatu erillinen rahoitus Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä. Suomennoksen ja tämän hankkeen toiminta oli osittain toisiaan tukevaa syksystä 2013 syksyyn 2014. Suomennos valmistui marraskuussa 2014 ja JHS 189 hyväksyttiin joulukuussa 2014. Samanaikaisesti käynnissä olivat VM:n Avoimen tiedon ohjelma sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjelma. Tämän hankkeen kahden toimintavuoden aikana tilanne avoimen datan kentällä on muuttunut merkittävästi. Monet ministeriöt ovat rahoittaneet konkrettisesti asiaa edistäneitä hankkeita ja katalysoineet toimintaa. JHS 189 on selventänyt juridista tilannetta julkishallinnossa merkittävästi. Kulttuuripuolella AvoinGLAM-verkosto, OKM:n rahoituksella ja yhdessä Finnan ja Europeanan kanssa on selventänyt kulttuuriorganisaatioiden lisensointikysymyksiä. Vuoden 2015 taitteessa oli selvää, että OKFFI:n suojissa ole enää tarvetta avoimen tiedon juridiikan verkostolle. Lisenssiasiat on näinä parina vuonna saatu varsin selviksi, eikä eri toimijoiden välistä yhteen hitsaamista ja väärinymmärrysten korjailuun soveltuvaa yhteistoimintaverkostoa enää tarvita.

Avoimen tiedon master class -koulutus

Kuva Avoimen datan mestarikurssilta. Tarmo Toikkanen kertoo avoimista lisensseistä. Kuva: AvoinGLAM, CC BYAvoin julkishallinnon data -mestarikurssi toteutettiin keväällä 2014 yhteistyössä Kohti avointa kulttuuria -hankkeen kanssa ja se rakentui kuuden lähitapaamisen ympärille, jotka koostuivat aihetta eri näkökulmista tarkastelevien, omien alojensa ammattilaisten puheenvuoroista sekä näihin pohjautuvista työpajoista. Työpajoissa käsiteltiin päivien aiheita osallistujaorganisaatioiden omista näkökulmista sekä valmisteltiin tehtäviä data-avauksia. Kurssille osallistuivat seuraavat organisaatiot: Geologian tutkimuskeskus GTK, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike, Maanmittauslaitos, Suomen riistakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Tilastokeskus, Ulkomininisteriö, Väestörekisterikeskus, Valtiokonttori / Suomi.fi, Valtion IT-palvelukeskus, Geodeettinen laitos, Metla, Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus. Kurssin saama palaute oli pääsääntöisesti positiivista. Ainoastaan lähitapaamisten aikaista opastusta ja vertaistukea toivottiin enemmän ja paremmin toteutettavaksi. Aiheen ajankohtaisuus, mielenkiintoisuus ja relevanssi työn kannalta nähtiin hyvinä, samoin kouluttajien asiantuntijuus sekä hyödyllisten verkostojen muodostuminen. Mestarikurssin aineisto jalostettiin syksyllä 2014 yhteistyössä AvoinGLAM-verkoston, Aalto-yliopiston, Liikenne- ja viestintäministeriön sekä World Bankin kanssa kahdeksi verkkokurssiskriptiksi, joista toteutetaan vuonna 2015 sekä kansallisia että kansainvälisiä avoimen datan verkkokurssitoteutuksia. Tämä jalostustyö oli vain osittain tämän OKM-rahoituksen turvin toteutettavaa, sillä LVM ja World Bank rahoittivat osaltaan tätä työtä (12000€ ja 8000$). Mestarikurssin aineistot on julkaistu verkossa avoimella lisenssillä, mm. seuraavissa paikoissa:

Muut koulutukset ja asiantuntijapuheenvuorot

Mestarikurssin kokemukset ja opit olivat arvokkaita ja niille oli tarvetta kurssin päätyttyä. Lisäksi JHS 189:n lähestyessä valmistumista tuli selvä kysyntä kertoa CC 4.0 -lisensseistä eri julkishallinnon organisaatioille. Tästä hankkeesta rahoitettiin asiantuntijapuheenvuorojen valmisteluja ja alustuksia seuraaviin tilaisuuksiin:
  • Avoin Suomi 2014 -konferenssi, järjestäjänä valtioneuvosto, 15.-16.9.2015
  • Virallisen tiedon tuottajien seminaari, järjestäjänä Tilastokeskus, 5.2.2015
  • Viestintäkoordinaattoreiden tapaaminen, LVM, 11.2.2015.
  • JHS 189 -seminaari, järjestäjänä VM, 25.3.2015

Lähitulevaisuuden näkymät

Tämän hankkeen tuottamat kaksi verkkokurssiskriptiä, Datan avaajan kurssi sekä Datan hyödyntäjän kurssi, on tuotettu avoimella CC BY -lisenssillä ja julkaistu. Ne on myös käännetty englannin kielelle. Kurssiskriptien työstämistä jatketaan kohti todellisia, toimivia verkkokurssitoteutuksia. World Bank jatkaa työstämistä kansainvälisesti. VM on syksyllä 2015 aloittamassa käsikirjan tuottamista julkishallinnon organisaatioille (valtio ja kunta) datan avaamisesta sekä datan hyödyntämisestä. Tämän käsikirjan rinnalla tulee olemaan oppimateriaalia, joka pohjautuu suoraan tässä hankkeessa tuotettuihin kurssiskripteihin. Lisätietoja antaa projektipäällikkö Tarmo Toikkanen, tarmo@okf.fi The post Datan avaajan verkkokurssi sekä JHS avoimen datan lisensseistä – TAL-hankkeen tuloksia appeared first on Open Knowledge Finland.