You are browsing the archive for PublicBodies.org.

Vi börjar öppna upp det offentliga Myndighetsregistret och Näringslivsregistret!

- November 1, 2021 in Alaveteli, Bolagsregistret, dataportal, GovDirectory, Handlingar.se, Myndighetsregistret, Näringslivsregistret, Public Bodies, PublicBodies.org, Verksamhetsregistret, Wikidata

För ett par veckor sedan publicerade vi öppna data om alla förfrågningar som görs vid Handlingar.se. Vi gör det för att svenska myndigheter, offentliga organisationer (organisationer ägda av offentlig sektor) och medborgare med olika verksamheter ska få bättre nytta av förfrågningar som kommer och allmänna handlingar som lämnas ut. Viktiga pusselbitar saknas dock idag.

Utmaningen: Hur organiserar vi all kontaktinformation om alla organisationer ägda av offentlig sektor?

En till viktig pusselbit med många frågor om Sverige återstår: Hur stor är svensk offentlig sektor och vilka organisationer består den egentligen av? Vilka omfattas av offentlighetsprincipen, PSI-lagen och vilka bör omfattas av dessa? Vi som medborgare och skattebetalare i Sverige behöver veta hur offentlig sektor ser ut, hur den hänger ihop och hur den fungerar. Detta för att vi ska kunna göra informerade val och påverka samhället på det sätt vi vill i vårt vardagliga liv, arbete, civila engagemang och i val som nästa val år 2022 för Riksdagen, kommuner och regioner. Handlingar.se är den öppna plattformen för smartare hantering av allmänna handlingar för myndigheter och medborgare. Under utvecklingen av Handlingar.se och dess pilotfas så har vi samlat på oss information om svenska myndigheter, bolag, ideella föreningar, råd och stiftelser som är ägda av det offentliga samhället. Det vill säga den del av samhället som ägs gemensamt av oss alla som skattebetalare. Men hur kommer det sig att ingen i Sverige vet hur många myndigheter, nämnder, bolag, stiftelser och föreningar som finns? Och som vi som skattebetalare faktiskt finansierar? Och hur de hänger ihop? Och om någon vet om detta – varför delar denna eller dessa aktörer inte med sig av denna information för att skapa olika samhällsvärden? Vi vill göra vår del och uppmärksamma detta. Därför börjar vi öppna upp ett näringslivsregister och myndighetsregister som fokuserar på offentlig sektor och utvecklas på ideell basis.

Varför gör vi detta?

Vi gör detta för att hjälpa Sverige, offentlig sektor och oss som medborgare att få en komplett översikt över vilka organisationer som finns i offentlig sektor. Detta för att det till exempel ska bli lättare att se vilka organisationer som bör följa vilka lagar, vilka utgifter de har, vilka som bör lämna ut information enligt lagar, och så vidare. Vi gör också detta för att möjliggöra att dessa organisationer i eller kopplat till offentlig sektor och offentliga medel ska börja tillgängliggöra, öppna och dela information med varandra och offentligt för allmänheten.

Offentligt ägda bostadsbolag inom Sveriges Allmännytta är nya tillskott

Den senaste tillskotten av bolag som finns inlagda i registret är majoriteten av offentliga bostadsbolag som utgör stora delar av Sveriges Allmännytta och som själva även arbetar med ett digitaliseringsinitiativ. Flera myndigheter och offentliga bolag saknas fortfarande och för att vi ska kunna göra detta behöver vi din hjälp, oavsett din roll i samhället! Vi vill koppla detta initiativ till PublicBodies.org, Alaveteli.org, GovDirectory.org, Wikidata.org och OpenCorporates.com för att bidra och möjliggöra mer samhällsnytta i Sverige. Vill du använda vårt öppna register? Ta del av datamängden idag via Dataportal.se! Vi välkomnar även donationer för projektet – håll koll på blogginlägg och nyheter som kommer snart!

Vi behöver din hjälp! Vad kan du göra?

Politiker

Ett förslag är agera för ett digitaliserat öppet verksamhetsregister som börjar med hela offentliga sektorn och sedan även inkluderar privat sektor och civil sektor. Idag hanterar SCB, SKR och Bolagsverket olika register med många gemensamma nämnare och överlappande information. Dessa register skulle må bättre av att hanteras offentligt, standardiserat och i samverkan med varandra. Lägg förslag och rösta för att ge Regeringen och relevanta myndigheter som SCB, DIGG, Verksamt (Bolagsverket, Skatteverket, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen) och SKR med hjälp av oberoende aktörer ska ha i uppdrag att sammanföra och tillgängliggöra ett offentligt och komplett verksamhetsregister om alla verksamheter inom offentlig sektor. Förslagsvis bör även icke-offentliga verksamheter t.ex. skolor och vårdgivare som finansieras av skattemedel inkluderas i registret och omfattas av offentlighetsprincipen. Ett register av detta slag kan enkelt sammanföras offentligt som öppen källkod och resultaten som publiceras som öppna data enligt EU-standarder som DCAT-AP som tagits fram av EU-kommissionen. Varför är detta viktigt? Detta kan hjälpa organisationer och människor att upptäcka blufföretag och andra organisationer som kan vara faror och kostsamma för andra i samhället. Kontakta oss för att spara samhället tid, smärta och skattepengar!

Myndigheter och offentliga tjänstepersoner

Hjälp oss fylla på och bidra med uppdaterad information till din verksamhet och information till underverksamheter på GitHub. Kontakta oss för instruktioner om hur du kan hjälpa till. Se även förslaget ovan till politiker om vad som kan hjälpa till att utforma en process och öppen samordning av detta register som datamängd.

Företag och ideella

Ditt företag kan komma i bättre kontakt myndigheter och deras verksamheter – välkommen att använda och bidra till Handlingar.se och vårt öppna register. Bidra gärna med erfarenheter, idéer och förslag på hur du kan använda dessa data.

Privatpersoner, forskare och journalister

Kan du hälpa till att samla in data och kan hjälpa till med automatiska webbskrapare? Vill du vara med att engagera dig i det internationella projektet publicbodies.org och koppla det till projekt som Wikidata (och GovDirectory.org) och Alaveteli? Ta kontakt med oss!

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om du har frågor, vill bidra eller behöver hjälp! Vi finns tillgängliga för frågor på: E-post: handlingar@okfn.se Mastodon: https://mastodon.se/@handlingar Twitter: https://twitter.com/handlingar Matrix: https://matrix.to/#/#handlingar.se:matrix.org Open Knowledge Forum: http://discuss.okfn.org/c/local-groups/okse/ CivicTechSweden Forum: https://forum.civictech.se/tag/handlingar

Open Knowledge Sweden releases Contact Details to Swedish Public Bodies as Open Data in Bulk!

- February 19, 2016 in Augusto Herrmann, FrågaStaten, Freedom of Information, Freedom of Press, hackathon, HackForSweden, Jonas Lejon, LibreOffice, Myndighetsregistret, Nils Funcke, Open Data, Open Innovation, PublicBodies.org, SKL

Yesterday Aylin shared a text about the upcoming yearly returning hackathon in Sweden run by Swedish authorities called “Hack For Sweden”, this year taking place in March 2016. Although more and more data is being made available, the development as you can see in our Local Open Data Index is quite slow. We also found what we consider to be an important data set to be missing that is not provided by the Swedish government. This is the raw data on how to contact them with a typical open data feature – everything in bulk. So, as an ordinary user of the Free Software Office-suite LibreOffice and it’s spreadsheet software called LibreOffice Calc, I made a little hack. This is how I did it:
  1. Firstly – the original need came from my work with the FrågaStaten-project, I searched around the Internet for contact details to all public bodies. I wanted to see if it was all available at one place in raw data.
  2. This led me to the quite nice site Myndigheterna.se, built by Jonas Lejon. This was the nicest User Experience (UX) in this data jungle in search for contact data so far. It had the details of all state authorities. Problem was that it did not have raw data in bulk format. Nor the municipalities nor counties.
  3. I found SCB’s website “Myndighetsregistret” (The Public Authority register), only with state owned public bodies).
  4. Seeing that the website seemed to have the data I looked around for the option to download all data in bulk.
  5. So I made a Freedom of Information Access request but got the answer that it was only possible to download them in bulk, divided up by authority category.
  6. Back on the website I got all the data – in 5 separate CSV’s files (imagine 5 different spreadsheets with different formating and categories)! Lots of work to dig into!
  7. I also found SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) and their site with contact details to municipalities (kommuner), landsting and regioner (counties & regions).
  8. The site only allowed me to download each contact data separately. Not a pleasant experience.
  9. Since SKL does not act under Offentlighetsprincipen (Principle of Public Access) I e-mailed them and thus could get it all out in two separate .csv files. However I tried to make as much of the communication public as possible at the FrågaStaten-mailing list.
  10. I managed to pull all the data together and Augusto Herrmann from Brazil made an awesome job with Python to sort and generate URLs for each Swedish public body.
This whole process felt like quite a difficult and unsatisfactory experience. It was a realization and insight about the quality of meeting the user’s (i.e. citizen’s) need in the digital information age. The first iteration of data (not including Swedish embassies yet) is available at the GitHub repository and will later be published at Open Knowledge’s international project PublicBodies.org! The PublicBodies project is a website where you can find open data of contact details to other countries public bodies as well. I talked to Nils Funcke, expert on Freedom of Press and Freedom of Information in Sweden last Friday. He said that the sheer simplicity of having only one file with all contact details in open data to public bodies is a great step forward for people who need to get in touch with authorities. Please get in touch with us if you are using this data, we would love to share your story of how you made this come to use. Let us know if you are attending Hack For Sweden and thinking about making your hackathon project open source. We would really like to support you and help your project get a larger reach through our community! Let us hope that Hack For Sweden is a start of more collaboration between authorities for better serving of citizen’s needs!

Interview with Mattias Axell, Community Manager and Experience Designer at Open Knowledge Sweden

- February 14, 2016 in Dee Hock, design, design thinking, DIKW, Epistemology, FrågaStaten, Freedom of Information, Knowledge Hierarchy, Local group, Longlivetheux, Mattias Axell, myndigheter, Open Data, open-government, Public Bodies, PublicBodies.org, quantified, research, stockholm, VISA, wikimedia

We met with Mattias Axell at the Royal Library in Stockholm where we talked about ‘data’ and especially ‘Open Data’. He answers questions about the the meaning, usage and effect of data. ‘Why and how is data important for our future societies’ or, is it really important? Mattias answered and explored the questions below. Mattias Axell is Community Manager at Open Knowledge Sweden and he is also working with the project FrågaStaten. Who are you? My name is Mattias Axell. I am a Kaospilot and aspiring Experience Designer. I have mainly studied in English since early teenage years and studied social science in high school. As far as I can remember I have always been very curious about how society works and how it can improve. I see myself as kind of a societal hacker. I want to understand this constantly changing system but realise it is extremely complex. So I engage to de-construct functions and processes in society to re-construct them in more purposeful, generative and sustainable ways which I hope will make a dent in the life of people in societies.
What does data mean? One allegory that I have heard about data is that it is like a natural resource similar to oil. But I would argue that it in comparison to a fossile energy source it is a renewable resource that is infinite and everywhere in the world. It is something that we can harvest and use for endless purposes. Data and information is said to be the oil of the 21st century but I prefer to compare it to renewable energy. Why? Because as soon as quantity and matters or something change, its properties and thus data change too.
We are living in the information age and we as individuals receive so much impressions and input every day. There are so many different sources of matters and things that we can quantify and analyse, but for that we need to understand perception. The first time I got in touch with this, epistemology, the philosophy of knowledge and the “knowledge hierarchy” was through Dee Hock, the founder of VISA. He shared a definition of knowledge in his phenomenal book “The Chaordic Age” from 1999 (later re-released as “One from Many: VISA and the Rise of Chaordic Organization” in 2005). Noise is the first step in the knowledge hierarchy. Noise is infinite, everywhere and it is is going on around us all the time. We make sense of it as different categories of data, emotions and sensory inputs. In a similar way we as humans have different ways in our societies to make sense of it all. This is done through our perception and tools we created that organizes data. The image of the “DIKW-pyramid (Data-Information-Knowledge-Wisdom Pyramid)” excludes noise so I quote an excerpt from Dee Hock’s book which describes it quite well.
“Noise becomes data when it has a cognitive pattern.
Data becomes information when assembled into a coherent whole, which can be related to other information. Information becomes knowledge when integrated with other information in a form useful for making decisions and determining actions.
Knowledge becomes understanding when related to other knowledge in a manner useful in anticipating, judging and acting.
Understanding becomes wisdom when informed by purpose, ethics, principles, memory and projection.” – Dee Hock, Founder and former CEO of VISA. Source.
From Wikimedia Commons by Longlivetheux with license CC-BY-SA 4.0

The “DIKW Pyramid”. From Wikimedia Commons by Longlivetheux with license CC-BY-SA 4.0

What is data consisted of? Is it only consisted of numbers, graphics and diagrams? As mentioned I believe that all data comes from noise we receive through our senses. I do not think it has to be mathematical things but maths helps us make sense. Mathematics is a social technology that humans early on constructed to make sense of quantities and more complex matters. E.g. if we start counting the amount of different kind of objects around us, then of course I naturally have to work with basic mathematics. However data can also be something about our feelings, e.g. designers work with it when they quantify something qualitative such as an emotion, which in itself is very difficult. How can you transform and value a feeling and convert it to a quantity? If I would work with design and development of a product, then I would ask people how they feel about this look of the product. However I believe that qualitative research often can be more powerful than quantitative research. However the choice between qualitative and quantitative depends on purpose.
What is the difference between data and information? As with the quote above, we can call data as the second step and the next step is information. You can gather and cross combine data with different kinds of data to get different information. In order to make sense of all the information it becomes knowledge when you have a fuller picture. That knowledge then leads you to understanding. You can then turn onto the ultimate step which is the wisdom when you have more philosophical values incorporated.
Can everyone understand the data easily? Everyone can work with data. But when you start getting into working with big amounts of data that can require a computer or other technological device – then a lot of people get excluded because the learning curve is too high. And then the process becomes more complex. In this sense not everybody can work with e.g. open data. That is why a lot of people today work on transforming data to the level of information. They transform it in a way that is easier for the recipient to make sense of. A sheet of “raw data” with lots of different data may not be so understandable in the beginning but when a person has made sense of it and, it could take a transformed and comprehensive shape in the form a blog, presentation or interview. How does the idea of open data come out? Today I think it comes out as very technically advanced – but it is not really. A lot of people involved are technical and communicate in a language that becomes filled with technical words. There are different aspects of it. Open Knowledge e.g. works with the aspect connected to the idea of transparency and open government and a more open democracy. Data is a very common resources in the public sector to create a foundation for the transparency into how society is doing and the situation of how public sectors are running. This also a way to create trust and citizen interaction where people can be creative, give feedback and scrutinize.
Why should open data exist as an idea and concept? Because in today’s very data-based society it is a kind of raw resource. E.g. if I need food, I need to have earth that I nourish to create conditions which are supports life and nutritious a harvest. I think the open data is an element in society that gives life to whatever I plant. So if I have an idea, I can use open data as facts to inspire and kind of nourishment to my idea, to make something more with it. It is also a source for creativity, so from open data I can actually get inspired, learn and harvest ideas. In that sense, open data also offers a space and playground for creativity which is why we today see a lot of so-called hackathons.
How does the system of open data work? This depends on how we define the “system” because there is so many systems and processes involved in it. Technically you must have a system, digital or analogue, that helps you collect data and one to help you harvest and organise the data. This can sometimes be called like washing the data, such as when you rinse vegetables to clean it from dirt and pesticides. Basically washing out the stuff that is not useful, or not in your interest at the moment. Then you can have a the system to manage the different data sets from where you can connect to other systems where you make the data available and open. Can you talk about your projects at Open Knowledge Sweden? My projects are mainly connected to the current 250th anniversary of Freedom of Press and Freedom of Information (or the Principle of Public Access as it also is called) in Sweden. The main one is called “Fråga Staten” which aims to create a proof of concept of how the Principle of Public Access can be more generative in the digital society. By creating a new user experience for people to exercise their right and freedom to request public documents in Sweden we hope to show why Sweden should strengthen and adapt Freedom of Information to our digital society. Along with researchers and entrepreneurs in the field I believe it creates a lot of value economically, socially and ecologically. The project as a concept is a digital platform which makes it easier for citizens to request public documents and data – and get answers from the public sector. I have been learning how to work with the raw data regarding the contact details of public bodies in Sweden. I found through an unsatisfactory experience that there are two different sources of contact data to all state agencies, regions and municipality. It was presented in quite an informative way, but in Sweden there is no single official source in the public sector that has all the raw data about these contact details. So I made a hack myself to create that. I collected all this information and with the help of the Open Knowledge network we combined it to a single spreadsheet of data. It will be available at PublicBodies.org and I hope that it is only a temporary solution until authorities start collaborate to make it open data themselves!
Along with this project I am also helping out a little bit in our Local Open Data Index project run by Asmen Gül which he will tell you more about if you get in touch with him.
Mattias Axell, source: Kaospilot

Mattias Axell, source: Kaospilot.dk