You are browsing the archive for Slöjd Stockholm.

Påminnelse: Inbjudan till Hack4Heritage 2016 – skapa kreativt med kulturarvet under 14-16 Okt vid Stockholms Stadsarkiv!

- September 6, 2016 in Digisam, GLAM, hack4heritage, hackathon, kulturarv, Nordic Innovation, Riksarkivet, Slöjd Stockholm, SLUSH, stockholm, Stockholms Stadsarkiv

Välkommen att anmäla dig!

Hack4Heritage är ett kreativt event och hack där fokus ligger på öppna kulturarvsdata och andra öppna kulturarvsresurser. Under fredagkvällen och hela helgen den 14-16 oktober blir Stockholms stadsarkiv i centrala Stockholm en mötesplats där kulturarvet får nytt liv i form av nya kopplingar, lösningar eller kreationer.

Vem kan delta och vad gör man under Hack4Heritage?

Under dagarna arbetar vi mycket med den kreativa processen och utifrån tre teman: kod, kreation och koncept. Alla som är intresserade av digitalt kulturarv är välkomna – Du kan till exempel vara programmerare, utvecklare, designer, akademiker, student, professionell från kulturarvssektorn, slöjdare som vill utforska hur något digitalt kan översättas till något materiellt och vice versa!

Vad är Hack4Heritage?

Hack4Heritage är ett av fyra nationella event och hack (ett finskt, ett danskt, ett svenskt och ett norskt) som hålls under 2016 genom ett nordiskt samarbete kring öppna kulturarvsdata, med stöd av Nordic Innovation. Digitalt kulturarvsinnehåll från andra nordiska länder kommer därför att kopplas till eventet, och ett särskilt pris där vinnarna bland annat får åka till Europas ledande start-up event SLUSH kommer att delas ut i regi av Nordic Innovation. Läs mer och anmäl dig på www.hack4heritage.se. Att delta är kostnadsfritt! Eventet anordnas av Digisam i samarbete med Stockholms stadsarkiv. Mer går att läsa på inbjudan här: Inbjudan till Hack4Heritage – Välkommen att skapa där kulturarvet möter kreativitet! 14-16 Okt vid Stockholms Stadsarkiv!

Invite to Hack4Heritage – Welcome to create where cultural heritage meets creativity! 14th-16th Oct at Stockholms City Archives

- August 26, 2016 in call for participants, cultural heritage, GLAM, hack4heritage, hackathon, invite, Nordic Innovation, Slöjd Stockholm, SLUSH, Stockholm City Archives

hack4heritage Hack4Heritage is a creative event and hack with focus on open cultural heritage data and content. Between the 14th and the 16th of October, the Stockholm City Archives turns into a meeting place where cultural heritage is given new life through new connections, solutions or art forms. We welcome everyone who is interested in digital cultural heritage and open data or content. You may for example be a programmer, a developer, a designer, an academic, a student, a professional from the cultural heritage sector, someone who wants to explore how something digital can be translated into something material or vice versa… During Hack4Heritage, participants will be creating and developing based on three themes – code, creation and concept – and focus will lie on the creative process. Hack4Heritage is one out of four national events and hacks (one Finnish, one Danish, one Swedish and one Norwegian) being held in 2016 through a Nordic cooperation on open cultural data, with support from Nordic Innovation. Therefore, open cultural heritage content from other Nordic countries will be connected to the event, and a special price will be awarded by Nordic Innovation where the winners receive support in developing their idea and are sent to Europe’s leading start-up event SLUSH in Helsinki. Read more and sign yourself up at www.hack4heritage.se/en. Hack4Heritage is arranged by Digisam in cooperation with the Stockholm City Archives.

Inbjudan till Hack4Heritage – Välkommen att skapa där kulturarvet möter kreativitet! 14-16 Okt vid Stockholms Stadsarkiv

- June 23, 2016 in Digisam, GLAM, hack4heritage, hackathon, kulturarv, Nordic Innovation, Riksarkivet, Slöjd Stockholm, SLUSH, stockholm, Stockholms Stadsarkiv

hack4heritage_thumbnail_logga Hack4Heritage är ett kreativt event och hack där fokus ligger på öppna kulturarvsdata och andra öppna kulturarvsresurser. Under fredagkvällen och hela helgen den 14-16 oktober blir Stockholms stadsarkiv i centrala Stockholm en mötesplats där kulturarvet får nytt liv i form av nya kopplingar, lösningar eller kreationer. Eventet anordnas av Digisam i samarbete med Stockholms stadsarkiv.

Välkommen att anmäla dig!

Nu ligger webbsidan Hack4Heritage.se med anmälningsformulär för Hack4Heritage uppe – Välkommen att anmäla dig! Obs! Om du är utsedd kontaktperson för en myndighet, institution eller organisation som bidrar med öppna data eller andra öppna kulturarvsresurser se längst ned.

Vem kan delta under Hack4Heritage?

Under dagarna arbetar vi mycket med den kreativa processen och möten mellan olika kompetenser. Vi välkomnar alla med ett intresse för digitalt kulturarv – Du kan exempelvis vara programmerare, utvecklare, designer, akademiker, student, professionell från kulturarvssektorn, slöjdare som vill utforska hur något digitalt kan översättas till något materiellt och vice versa… Vi tror att det är i mötet mellan människor med olika ingångar och perspektiv som mest spännande saker sker.

Vad gör man på Hack4Heritage?

Under Hack4Heritage skapar vi tillsammans utifrån tre teman: Kod, kreation och koncept. Du som helst kodar kan exempelvis ägna dig åt kreativ användning av öppna data och andra öppna kulturarvsresurser, länkad öppen data, semantik, appar och webbtjänster, fältet är fritt! Du som helst arbetar med kreation kan exempelvis låta dig inspireras av det digitala kulturarvet för att sedan låta det manifesteras i fysisk form. Du som helst funderar kring koncept kan exempelvis ägna dig åt kreativ kombination av olika källor, storytelling, e-lärande och skolresurser eller forskningsfrågor. Det är alla vi som deltar som tillsammans visar vad som är möjligt, och det är därför vi behöver just dig och dina idéer! Då Hack4Heritage är ett av fyra nationella event och hack (ett finskt, ett danskt, ett svenskt och ett norskt) som hålls under 2016 genom ett nordiskt samarbete kring öppna kulturarvsdata, med stöd av Nordic Innovation, kommer öppna kulturarvsresurser från andra nordiska länder att kopplas till eventet. Det kommer att delas ut ett särskilt pris i regi av Nordic Innovation, för lösningar som på olika sätt har nordiska kopplingar, där vinnaren skickas vidare till Europas ledande start-up event SLUSH. Läs mer om priset och kriterierna för detta här. Priser kommer även att delas ut för varje tema (kod, kreation, koncept) och vi återkommer med kriterier för dessa.   Slöjd Stockholm kommer att vara på plats och bidra med olika slags material såsom tyger, papper, broderigarn med mera. Slöjd Stockholm har kvalificerad kunskap kring olika tekniker och skapandeprocessen och bidrar till det kreativa utrymme som Hack4Heritage innebär. Material och utrustning gör det möjligt för dig som deltagare att arbeta med händerna för att få idéer kring digitala lösningar eller att skapa kreationer som bygger på digitalt material. Självklart välkomnar vi även annan utrustning för kreativt skapande, kontakta i så fall moa.ranung@riksarkivet.se. Har din organisation öppna data eller andra resurser? Läs mer om varför din organisation bör bidra och hur ni gör detta på webbsidan för eventet. Öppna data hos Stockholms stad Först ut med öppna data till eventet är Stockholms stad, se huvudsidan för deras öppna data och deras dataportal. Stockholms stadsarkiv inleder med tillgång till Statistisk årsbok för Stockholm, 1904-2006 som också finns som teckentolkade (OCR-lästa) PDF-filer. Den började ges ut i “ny följd” 1904 och utgörs av en sammanställning av inlevererad statistik från kommunens förvaltningar och bolag samt statistik från SCB, exempelvis Folk- och bostadsräkningar (FoB), jämförelsesiffror från andra kommuner i Stockholms län samt storstäder i Sverige och Norden. I många volymer finns också enklare kartor och diagram. Frågor, idéer eller tankar? Varmt välkommen att kontakta projektledare moa.ranung@riksarkivet.se. Kontaktpersoner för data och resurser: Om du är utsedd kontaktperson för en myndighet/institution/organisation som bidrar med öppna data eller andra öppna kulturarvsresurser behöver du bara anmäla dig om du vill vara deltagare och vara med under hela helgen. Annars får du automatiskt en plats på fredagkvällen för att presentera din organisations data/resurser, i samband med att du informerar om dessa till moa.ranung@riksarkivet.se. Läs mer på sidan Bidra med data.