You are browsing the archive for tietokide.

Kansalaiskide on Uutisraivaajan finaalissa

- March 23, 2019 in Featured, tietokide

OKFIn ja THL:n yhteishanke Kansalaiskide on päässyt HS-Säätiön Uutisraivaaja-kilpailun finaaliin. Kansalaiskide-projekti edistää harkittua ja jäsennettyä yhteiskunnallista keskustelua tuottamalla kansalaisjärjestöjen, journalistien ja muiden keskustelijoiden käyttöön kokeillun toimintamallin, tarvittavat nettityökalut, koulutusta ja käytännön esimerkkejä yhteistyössä Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman kanssa. Toimintamalli perustuu THL:ssä kehitettyjen ja vaikutusarvioinneissa käytettyjen tietokiteiden käyttöön. Ne ovat avoimia nettisivuja, joilla on täsmällinen kysymys ja joiden vastausta päivitetään jatkuvasti yhteiskehittämisen keinoin pohjautuen kritiikinkestäviin datoihin, jäsennettyihin keskusteluihin ja malleihin. Finalistivaiheen aikana konkreettisten aiheiden avulla kehitetään ketterästi ohjeistusta ja työkalujen vaatimusmäärittelyjä erityisesti kansalaisosallistumista varten (tähän asti tietokiteet ovat olleet asiantuntijoiden työkalu). Varsinaisessa projektissa ohjeistusta ja työkaluja käytetään laajamittaisesti kansalaisjärjestöjen ja mediatalojen kanssa yhteistyössä erilaisten ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien ymmärtämiseen ja viestimiseen. Lisätietoja täällä ja uutisraivaajan blogissa! The post Kansalaiskide on Uutisraivaajan finaalissa appeared first on Open Knowledge Finland.