You are browsing the archive for Vänsterpartiet.

Fastighetsaffär kostade skattebetalarna 125 miljoner

- June 1, 2015 in datajournalistik, flygplats, flygsubventioner, Miljöpartiet, Moderaterna, Open Data, OpenSpending, priser, Ryanair, Stop Secret Contracts, StopSecretContracts, subventioner, Sverige, Sweden, Vänsterpartiet, Västerås

Undertecknad håller på att sammanställa hur mycket Västerås flygplats har kostat Västerås skattebetalare sedan Ryanair började använda flygplatsen 2001.1 Nu är det dags att undersöka hur det kommunala bolaget Västerås Flygfastigheter AB har påverkat flygplatsens ekonomi. Företrädare för Miljöpartiet och Vänsterpartiet menar att flygplatsen indirekt subventionerats genom låga hyror och nedskrivning av fastigheternas värde.2 Det har inte gått att hitta några handlingar som styrker dessa påståenden så att en exakt kostnad kan räknas ut. Däremot gjordes mer direkta subventioner år 2003. Som en del i ett räddningspaket för flygplatsen köpte Västerås kommun då flygplatsens fastigheter för 110 miljoner kronor. Det kommunala fastighetsbolaget Västerås Strategiska Fastigheter AB placerade flygplatsens fastigheter i dotterbolaget Västerås Flygfastigheter AB. För att klara köpet fick Västerås Strategiska Fastigheter 15 miljoner kronor i tillskott av kommunen.3 Det ska även tilläggas att Västerås Flygfastigheter AB har fler hyresgäster än Västerås flygplats. En av hyresgästerna är till exempel kommunägda Edströmska gymnasiet.4 Därmed är det inte logiskt att, som Moderaterna vill, räkna varje vinst hos Västerås Flygfastigheter AB som ett plus för flygplatsens ekonomi.5 Sedan 2001 har Västerås flygplats fått 293,5 miljoner i driftbidrag och aktieägartillskott. Fastighetsaffären 2003 kostade skattebetalarna 125 miljoner kronor. Sammanlagt blir det en kostnad på 418,5 miljoner. Är uträkningen rimlig? Tips och kommentarer är som alltid välkomna.

Noter

  1. Se tidigare inlägg ”Västerås flygplats fick 232 miljoner i aktieägartillskott”.

  2. Se tidigare inlägg ”Miljöpartiet: ’Folkvalda politiker måste givetvis ha insyn’”
    och Mats Ericson ”Flygplats kan ge 3000 bostäder”. Västmanlands Läns Tidning.

  3. Västerås kommunfullmäktige ”Sammanträdesprotokoll 22 maj 2003”. Västerås kommun.

  4. ”Årsredovisning för Västerås Flygfastigheter Aktiebolag 556101-9729 Räkenskapsåret 2014”. Västerås Flygfastigheter AB.

  5. Se tidigare inlägg ”Moderat vill skapa snyggare bokslut med siffertrick”.

  6. Se tidigare inlägg ”Västerås flygplats fick 232 miljoner i aktieägartillskott”.

Utredningar om Västerås flygplats: Hela listan?

- February 5, 2015 in flygplats, flygsubventioner, Open Spending, OpenSpending, priser, Ryanair, Socialdemokraterna, subventioner, Sverige, Sweden, Vänsterpartiet, Västerås

Västerås flygplats betydelse för regionen har utretts vid ett flertal tillfällen genom åren. Här nedan finns länkar till dessa. Mats Ericson (V), före detta kommunalråd i Västerås, har i veckan debatterat den kommunala flygplatsen.1
Vid flera tillfällen har Västerås flygplats som affärsidé utretts grundligen och mönstret går igen. De utredningar som är kritiska plockas undan, läggs till handlingarna utan åtgärd. Inregias studie 2006 av flygplatsens betydelse var tydlig: Bara 5 procent av flygresorna till och från London gjordes av folk från Västerås och flygplatsen hade en ytterst liten betydelse för regionens utveckling. Den studien plockades bort!

Det är oklart vad som menas med att studien plockats bort. För den som vill läsa de utredningar som finns om Västerås flygplats följer här i alla fall en lista med länkar. Finns det kanske rentav ännu fler utredningar? Hör i så fall av er med tips.

Noter

  1. ”Flygplatsen slukar ständigt skattepengar”. Vestmanlands Läns Tidning.
  2. ”Utreder flygplatsens framtid – jobbar samtidigt åt flygindustrin”. Sveriges Radio.