You are browsing the archive for White House.

Vita Huset Släpper Budget för 2016 Open Source!

- February 3, 2015 in budget, github, Medium, Open Source, open-government, Vita Huset, White House

Vita Husets Budget för 2016

Vita Husets Budget för 2016 CC: WhiteHouse.gov

Idag släppte Vita Huset och USA:s regering 2016 års budget. Det spännande med detta års budget är att den publiceras som öppen källkod (open source) på GitHub. Den består i nuläget av tre filer i förrådet, och är ett utdrag ur budgetsiffrorna, därmed kanske inte helt open source. Däremot finns ytterligare filer att hämta vid behov. Det finns en användarguide för hur en kan använda denna budgetdata. Detta initiativ gör det fritt fram för vem som helst att analysera data, kombinera och dela, helt fritt i enlighet med Creative Commons Zero-licens! Den går också att läsa helt öppet via blogg-plattformen Medium. Detta spännande drag är en möjlig framgång för Open Government-rörelsen inom Open Knowledge och kan bana vägen för fler! Än så länge publicerar Finansdepartementet bara nyckeltabeller ur Regeringens budgetar. När får vi se Sverige göra sin budget mer öppen på detta sätt? Dags att de digitala möjligheterna tas på allvar! Med initiativen följer även vissa frågor: Hur kan detta initiativ stärka demokratin? Och hur kan det påverka förtroende till anförtrodda makthavare? Vilka berättelser och lärdomar kommer vi uppleva baserat på denna data? De som öppnar får se! Läs mer om nyheten på Vita Husets hemsida!