You are browsing the archive for yhteiskirjoitus.

Avoin kansalaistiede kutsuu osallistumaan

- September 22, 2016 in avoin tieto, event, Featured, joukkoistaminen, kansalaisvaikuttaminen, Open Science, yhteiskirjoitus

Photo by Evan Kirby CC0

Photo by Evan Kirby CC0

Pulinat pois ja hihat heilumaan? Skrollaa suoraan postauksen loppuun osallistumislinkkeihin. Muussa tapauksessa lue ensin alta mistä avoimessa kansalaistieteessä on kyse. Pullea myyrähahmo lyllertää kuilun yli hataraa siltaa pitkin. Jos pelaaja ei kirjoita sillassa näkyviä sanoja tarpeeksi nopeasti ja tarkasti, myyrä suistuu kuiluun. Peli on koukuttava, eikä aivan helppo, sillä sillan sanat on kirjoitettu fraktuuralla ja myyrien vauhti kiihtyy pelin edetessä. Uskoisitko, että tämä on tiedettä? Edellä kuvattu Kansalliskirjaston Digitalkoot, jossa joukkoistamalla digitoitiin sanomalehtikirjaston aineistoa, päättyi vuonna 2012. Se on yksi onnistuneimpia suomalaisia kansalaistiedeprojekteja; yli 100 000 osallistujaa ja 8 miljoonaa suoritettua tehtävää. Kansalaistiede on parhaimmillaan juuri tätä: kekseliästä, hauskaa ja helppoa. Kuten vaikkapa Galaxy Zoo, jossa kuka tahansa pääsee luokittelemaan galaksien kuvia niiden muodon perusteella, tai EyeWire, peli jossa kartoitetaan aivojen neuroneja. Toiset hankkeet tarjoavat kansalaisille ajanvietettä jalompia vaikuttimia: Did you feel it? -palvelussa yhdysvaltalaiset voivat kertoa aistimistaan maan järähtelystä. Kerättyä dataa käytetään maanjäristystuhojen ennakoimiseen ja avun tehokkaaseen jakamiseen. Näitä hienoja hankkeita yhdistää se, että tieteen ja kansalaisten välinen suhde on ohimenevä ja yksisuuntainen. Massoille suunnatuissa helppokäyttöisissä palveluissa se onkin perusteltua. Kansalaistieteen tulevaisuus lupaa tiiviimpää kanssakäymistä: tieteen ja yhteiskunnan vuoropuhelua, jossa ajankohtaiset kansalaiskeskustelut vaikuttavat siihen mitä tutkitaan, yksilöt pääsevät vaikuttamaan itseään ja ympäristöään koskevan tiedon tuottamiseen ja entistä vähemmän tutkimustietoa jää tutkijankammioon keräämään pölyä.
Photo by Blake Wisz CC0

Photo by Blake Wisz CC0

Mobiiliteknologian kehitys ja avoimen tieteen kulttuurinmuutoksen edistysaskeleet tekevät entistä osallistavamman, keskustelevamman ja voimauttavamman kansalaistieteen mahdolliseksi. Vielä emme kuitenkaan elä avoimen kansalaistieteen aikakautta. Monet kansalaistiedehankkeet eivät täytä avoimen tieteen määritelmää, eli tutkimusprosessin vaiheiden oletusarvoista avoimuutta lainsäädännön ja etiikan puitteissa. Kansalaistiede tarvitsee oman, laajemman avoimen tieteen määritelmänsä. Tutkimusjulkaisujen (open access), tutkimusaineistojen (open data) ja menetelmien (open source) avoimuuden lisäksi avoimilla kansalaistiedehankkeilla on erityinen velvollisuus monipuoliseen vuorovaikutuksen yhteiskunnan kanssa. Syksyn 2016 aikana Open Knowledge Finlandin avoimen tieteen työryhmän toteuttama ja Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeen rahoittama Avoin kansalaistiede -selvityshanke
 • kartoittaa kansalaistieteen suomalaiset sidosryhmät ja tutkimusinfrastruktuurit, sekä
 • tuottaa yhdessä sidosryhmien kanssa avoimen kansalaistieteen määritelmän ja tunnistaa tarvittavat toimenpiteet avoimen kansalaistieteen edistämiseksi Suomessa.
Selvityshanke tuotetaan kansalaistieteen hengessä joukkoistaen ja yhteistuottaen. NÄIN VOIT OSALLISTUA Seuraa hankkeen avointa Google Drive -tallennuskansiota > Maksamme korvauksen kansalaistiedeaiheisita mikroartikkeleista > Sidosryhmien kartoittamiseen voi osallistua yhteiskirjoitusmuistiossa ja Twitterssä #kansalaistiede > Toimenpidesuositusten esittely 23.11.2016 > Sidosryhmätyöpaja Heurekassa 3.11.2016 > Käännämme yhdessä European Citizen Science Association ECSAn kansalaistieteen periaatteitä täällä > Osallistu kirjallisuuskatsauksen yhteiskirjoittamiseen > Loppuraportin yhteiskirjoittaminen, lisätietoja tulossa projektisivulle > OTA YHTEYTTÄ Heidi Laine Projektipäällikkö, kirjallisuuskatsaus heidi.laine@okf.fi p. 040-513 95 93 Konsta Happonen Asiantuntija, tutkimusinfrastruktuurit konsta.happonen@okf.fi Raimo Muurinen Asiantuntija, verkostot raimo.muurinen@okf.fi The post Avoin kansalaistiede kutsuu osallistumaan appeared first on Open Knowledge Finland.

Tiedote: Avoimen tieteen verkosto vastaa opetus- ja kulttuuriministerille tutkimuseettisen järjestelmän riittävyydestä Suomessa ja toimenpiteistä sen vahvistamiseksi

- February 29, 2016 in avoin data, avoin tiede, avoin tieto, Featured, Open Science, yhteiskirjoitus

JULKAISUVAPAA HETI Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen reagoi 7.2.2016 blogissaan Helsingin Sanomien samana päivänä julkaisemaan VTT:ssä esiin tullutta vilppiepäilyä koskevaan uutiseen pyytämällä Tutkimuseettiseltä neuvottelukunnalta, Suomen Akatemialta, yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta näkemyksiä nykyisen tutkimuseettisen järjestelmän riittävyydestä. Open Knowledge Finland (OKFFI) ry:n avoimen tieteen työryhmän mielestä on tärkeää, että keskustelussa kuuluu hallinnon ylätason edustajien lisäksi myös tiedeyhteisön ruohonjuuritason ääni. Työryhmä otti kantaa tilanteeseen 11.2. Helsingin Sanomissa mielipidekirjoituksella ‘Avoimuus ehkäisee tutkimusvilppiä’. Aiheeseen liittyen julkaistiin myös 15.2. kirjoitus OKFFI:n blogissa otsikolla ‘Avoimuus ja tutkimusetiikka: Tiede kyllä toimii, jos sen annetaan toimia’. Tänään 29.2. julkaistu ministerille osoitettu lausunto laajentaa keskustelua listaamalla kuusi käytännön toimenpidettä tieteellisen tutkimuksen eettisen laadun tukemiseksi. Samalla työryhmä ilmoittaa olevansa käytettävissä suunnittelemaan toimenpide-ehdotusten jalkauttamista käytäntöön. Avoimen tieteen työryhmä on monitieteinen tutkijoiden ja tutkimuksen tukipalveluissa toimivien tieteen avoimuuden kannattajien verkosto. Työryhmän toiminnan piiriin kuuluu paljon nuoria tutkijoita, jotka tekevät avoimen tieteen pioneerityötä, usein oman urakehityksensä uhallakin. Opetus- ja kulttuuriministerille nyt laaditun lausunnon valmistelu on hyvä esimerkki työryhmän toiminnasta: teksti on laadittu avoimesti verkossa siten, että kaikki halukkaat ovat saaneet työstää ja kommentoida sen sisältöä. Facebookin Open Science Finland -ryhmässä julkaistuun kutsuun tulla valmistelemaan lausuntoa vastasi noin 10 jäsentä. Lausunto löytyy avoimena verkkodokumenttina osoitteesta: http://okf.fi/tutkimusetiikka-lausunto Tiivistelmä lausunnossa esitettävistä toimenpiteistä Näkemyksemme on, että suomalaisen tieteellisen tutkimuksen tutkimuseettinen tila on pääsääntöisesti hyvä. Nuorten tutkijoiden heikkenevät uranäkymät yhdistettynä suljettuun toimintakulttuuriin kuitenkin uhkaavat tieteemme luotettavuutta. Tehokkaimmin haasteeseen vastataan vahvistamalla tiedeyhteisön autonomiaa ja avoimuuden kulttuuria. Räikeää vilppiä yleisempää on harmaalla alueella toiminta, joka vaikeutuu selvästi kun koko tutkimusprosessi suunnitelmasta dataan ja analyysien kautta tuloksiin on läpinäkyvä. Oikeansuuntaisia toimia mielestämme olisivat
 1. Mekanismien kehittäminen tukemaan ja palkitsemaan avointa tutkimusyhteistyötä (Open Collaboration Method).
 2. Avaamisen suunnittelun sisällyttäminen laadukkaan tutkimussuunnitelman määritelmään ja velvoite noudattaa suunnitteluvaiheessa esitettyä.
 3. Hyväksyttyjen tutkimussuunnitelmien sekä niiden arviointien välitön julkaiseminen ja alistaminen julkiselle tieteelliselle keskustelulle.
 4. Lähtökohtaisesti avoin (open-by-default)-ajattelun omaksuminen osaksi kaikkia tutkimuksen prosesseja.
 5. Yhtenäisten käytäntöjen etsiminen tutkimusaineistoihin ja lähdekoodiin viittaamiseksi sekä sisällyttäminen hyvän tieteellisen käytännön määritelmään.
 6. Tieteen ja tutkimuksen pitkäjänteinen julkinen rahoitus on turvattava.
  Open Knowledge Finland ry:n avoimen tieteen työryhmän puolesta Heidi Laine Avoimen tieteen työryhmän yhteyshenkilö 040-513 95 93 heidi.k.laine@gmail.com www.okf.fi fi.okfn.org/wg/openscience/ The post Tiedote: Avoimen tieteen verkosto vastaa opetus- ja kulttuuriministerille tutkimuseettisen järjestelmän riittävyydestä Suomessa ja toimenpiteistä sen vahvistamiseksi appeared first on Open Knowledge Finland.

Tiedote: Avoimen tieteen verkosto vastaa opetus- ja kulttuuriministerille tutkimuseettisen järjestelmän riittävyydestä Suomessa ja toimenpiteistä sen vahvistamiseksi

- February 29, 2016 in avoin data, avoin tiede, avoin tieto, Featured, Open Science, yhteiskirjoitus

JULKAISUVAPAA HETI Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen reagoi 7.2.2016 blogissaan Helsingin Sanomien samana päivänä julkaisemaan VTT:ssä esiin tullutta vilppiepäilyä koskevaan uutiseen pyytämällä Tutkimuseettiseltä neuvottelukunnalta, Suomen Akatemialta, yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta näkemyksiä nykyisen tutkimuseettisen järjestelmän riittävyydestä. Open Knowledge Finland (OKFFI) ry:n avoimen tieteen työryhmän mielestä on tärkeää, että keskustelussa kuuluu hallinnon ylätason edustajien lisäksi myös tiedeyhteisön ruohonjuuritason ääni. Työryhmä otti kantaa tilanteeseen 11.2. Helsingin Sanomissa mielipidekirjoituksella ‘Avoimuus ehkäisee tutkimusvilppiä’. Aiheeseen liittyen julkaistiin myös 15.2. kirjoitus OKFFI:n blogissa otsikolla ‘Avoimuus ja tutkimusetiikka: Tiede kyllä toimii, jos sen annetaan toimia’. Tänään 29.2. julkaistu ministerille osoitettu lausunto laajentaa keskustelua listaamalla kuusi käytännön toimenpidettä tieteellisen tutkimuksen eettisen laadun tukemiseksi. Samalla työryhmä ilmoittaa olevansa käytettävissä suunnittelemaan toimenpide-ehdotusten jalkauttamista käytäntöön. Avoimen tieteen työryhmä on monitieteinen tutkijoiden ja tutkimuksen tukipalveluissa toimivien tieteen avoimuuden kannattajien verkosto. Työryhmän toiminnan piiriin kuuluu paljon nuoria tutkijoita, jotka tekevät avoimen tieteen pioneerityötä, usein oman urakehityksensä uhallakin. Opetus- ja kulttuuriministerille nyt laaditun lausunnon valmistelu on hyvä esimerkki työryhmän toiminnasta: teksti on laadittu avoimesti verkossa siten, että kaikki halukkaat ovat saaneet työstää ja kommentoida sen sisältöä. Facebookin Open Science Finland -ryhmässä julkaistuun kutsuun tulla valmistelemaan lausuntoa vastasi noin 10 jäsentä. Lausunto löytyy avoimena verkkodokumenttina osoitteesta: http://okf.fi/tutkimusetiikka-lausunto Tiivistelmä lausunnossa esitettävistä toimenpiteistä Näkemyksemme on, että suomalaisen tieteellisen tutkimuksen tutkimuseettinen tila on pääsääntöisesti hyvä. Nuorten tutkijoiden heikkenevät uranäkymät yhdistettynä suljettuun toimintakulttuuriin kuitenkin uhkaavat tieteemme luotettavuutta. Tehokkaimmin haasteeseen vastataan vahvistamalla tiedeyhteisön autonomiaa ja avoimuuden kulttuuria. Räikeää vilppiä yleisempää on harmaalla alueella toiminta, joka vaikeutuu selvästi kun koko tutkimusprosessi suunnitelmasta dataan ja analyysien kautta tuloksiin on läpinäkyvä. Oikeansuuntaisia toimia mielestämme olisivat
 1. Hyväksyttyjen tutkimussuunnitelmien sekä niiden arviointien välitön julkaiseminen ja alistaminen julkiselle tieteelliselle keskustelulle.
 2. Lähtökohtaisesti avoin (open-by-default) -ajattelun omaksuminen osaksi kaikkia tutkimuksen prosesseja.
 3. Avaamisen suunnittelun sisällyttäminen laadukkaan tutkimussuunnitelman määritelmään ja velvoite noudattaa suunnitteluvaiheessa esitettyä.
 4. Yhtenäisten käytäntöjen etsiminen tutkimusaineistoihin ja lähdekoodiin viittaamiseksi sekä sisällyttäminen hyvän tieteellisen käytännön määritelmään.
 5. Mekanismien kehittäminen tukemaan ja palkitsemaan avointa tutkimusyhteistyötä (Open Collaboration Method).
 6. Tieteen ja tutkimuksen pitkäjänteinen julkinen rahoitus on turvattava.
Open Knowledge Finland ry:n avoimen tieteen työryhmän puolesta Heidi Laine Avoimen tieteen työryhmän yhteyshenkilö 040-513 95 93 heidi.k.laine@gmail.com www.okf.fi fi.okfn.org/wg/openscience/ Update: Listattujen toimenpiteiden keskinäinen järjestys muutettu vastaamaan lausuntoa. /HL The post Tiedote: Avoimen tieteen verkosto vastaa opetus- ja kulttuuriministerille tutkimuseettisen järjestelmän riittävyydestä Suomessa ja toimenpiteistä sen vahvistamiseksi appeared first on Open Knowledge Finland.