Re-publica Thessaloniki: Ενώνοντας την Ευρώπη από το Βορρά έως το Νότο

Spyridoula Markou - September 17, 2017 in Featured, Featured @en, News, Open Data, re:publica, ανοικτά δεδομένα, δήμος, Εκδηλώσεις, Νέα, φεστιβάλ

Η ιδέα για το πρότζεκτ re:connecting Europe γεννήθηκε το Μάιο του 2017 στο Βερολίνο και το ταξίδι που θα ένωνε το Βορρά με το Νότο έφτασε στο τέλος του μετά την ολοκλήρωση του re:publica Thessaloniki. Οι εκδηλώσεις, που διήρκησαν τρεις ημέρες (11-13 Σεπτεμβρίου), περιελάμβαναν παρουσιάσεις και συζητήσεις με άτομα από τον πολιτικό χώρο, τις επιστήμες […]

Τα στοιχεία από την έκθεση της Barclays δείχνουν γιατί οι δημόσιες αναφορές ανά χώρα είναι ζωτικής σημασίας

Χριστίνα Καρυπίδου - September 16, 2017 in Featured, Featured @en, News, ανοικτά δεδομένα, Νέα, τράπεζα, φόρος

Την περασμένη εβδομάδα (σ.σ. το άρθρο δημοσιεύτηκε στις 03 Αυγούστου 2017), συμμετείχαμε στον σχεδιασμό του Open Data for Tax Justice, στο οποίο συμμετείχαν αγωνιστές, εμπειρογνώμονες πολιτικής και ειδικοί στα ανοικτά δεδομένα, για να συζητήσουν τα πρώτα στάδια της δημιουργίας μιας πιλοτικής βάσης δεδομένων για τα δεδομένα αναφοράς ανά χώρα (CBCR). Μόλις δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων, […]

Eduskunnan vierailijatietojen julkisuus – surullinen mutta pieni osa kokonaisuutta

aleksi - September 15, 2017 in Featured

Kansanedustajilla on monenlaisia vierailijoita eduskunnassa, kuten huolestuneita kansalaisia sekä perheenjäseniä. Rakennuksessa käy myös järjestäytynyttä vaikutustyötä tekeviä lobbaajia. Lobbaaminen ei aina ole mitään salakähmäistä suhmurointia. Päinvastoin, viisaat päättäjät kuuntelevat tasapuolisesti ja monipuolisesti erilaisia näkemyksiä ennen päätöksentekoa. Vaikuttamistyö tulisi kuitenkin tehdä avoimesti, niin että olisi selvää kenen nimissä ja millä tavoitteilla toimitaan. Korkein hallinto-oikeus päätti vuonna 2016, että tiedot eduskunnassa vierailevista ihmisistä sekä siitä kenen luona he vierailevat ovat julkisia. Oikeusjutun taustalla oli Avoimen ministeriön, avoimen hallinnon puolesta työskentelevän kansalaisjärjestön, sekä Svenska YLE:n pyrkimykset selvittää järjestäytyneiden lobbaajien vaikutusta eduskunnan toimintaan ja lainsäädäntöön. KHO:n päätöksestä huolimatta eduskunta on evännyt pääsyn vierailijatietoihin ja alkanut tuhota niitä. Oikeuden päätöksen jälkeen eduskunta muutti aiempaa käytäntöään ja alkoi poistaa tietoja vierailijoista päivittäin. Se on myös kieltänyt pääsyn päivittäisiin tietoihin, vaikka asiakirjat on todettu julkisiksi niitä toimituksellisiin tarkoituksiin pyytäville. Asiasta raportoitiin laajasti suomalaisessa lehdistössä (esimerkiksi HS). Eduskunnan hallinto on esittänyt toiminnalleen joukon perusteluita. Joiltain osin, esimerkiksi tietoteknisten rajoitteiden osalta, nämä perustelut tuntuvat ontuvan. Vierailijoiden yksityisyyttä koskevat huolet ovat perusteltuja. Huomattavaa on kuitenkin, että asiakirjoihin tutustuvilla toimittajilla tai järjestöillä ei ole oikeutta julkaista tietoa ihmisistä, joiden vierailu rakennuksessa liittyy yksityisasioihin.   Kiistasta pontta laajempiin uudistuksiin Julkisuusperiaatteen ja oikeuden päätöksen kiertäminen asettaa 100-vuotiaan Suomen eduskunnan varsin kyseenalaiseen valoon. Vastuu sen varmistamisesta, että vaikuttamistyö tapahtuu asiallisella tavalla, on kuitenkin hallinnon sijaan poliittisella johdolla, kansanedustajilla. Nyt tarvitaan poliittista johtajuutta ja aloitteita, jotka muuttavat eduskunnan toimintaa avoimempaan suuntaan ja tukevat kansalaisten luottamusta edustajiensa toimintaan. Hyvin järjestetyssä hallinnossa journalistien ei esimerkiksi tarvitsisi käyttää vierailijalistoja selvittääkseen ketä ylimmässä vallankäytössä on kuultu. Vaikuttamistyön avoimuuden takaamiseen olisi parempiakin keinoja. Yhä useampaan Euroopan maahan on perustettu vaikuttaja- tai vaikuttamisrekisteri, johon järjestäytynyttä vaikutustyötä tekevien tulee liittyä. Sen kautta he ilmoittavat jos lobbausta tekevät edustavat muita, kuinka paljon vaikuttamiseen käytetään resursseja ja mitkä sen tavoitteet ovat. Euroopan unioni on parhaillaan laajentamassa omaa läpinäkyvyysrekisteriään ja muuttamassa sitä pakolliseksi. Myös Irlannissa otettiin 2 vuotta sitten käyttöön pakollinen rekisteri lobbaajille sekä rajoituksia pyöröovi-ilmiölle, eli ihmisten siirtymiselle politiikasta edunvalvontaan. Suomenkin kannattaisi seurata tätä kehitystä ja tukea rehellistä edunvalvontaa varmistamalla, että kaikki lobbausta tekevät ovat yhtä avoimia toiminnastaan. Läpinäkyvyys ei tietenkään itsessään tee autuaaksi. Epäselvät maan tavat poliittisessa vaikuttamisessa tulisi korvata selkeillä pelisäännöillä, joiden toteutumista myös seurataan tosissaan. Muun muassa Eero Heinäluoma on ottanut aiheeseen vahvasti kantaa ja esittänyt, että aika pelisääntöjen sopimiseen on nyt.   Avoin eduskunta -hankkeesta vision suuntaviivat Open Knowledge Finland ja Avoin ministeriö työskentelevät tällä hetkellä Avoin eduskunta -tutkimuksen ja kampanjan parissa. Osana kampanjaa keräämme esimerkkejä, ajatuksia ja konkreettisia ehdotuksista uusista keinoista, joiden kautta poliittisen vaikuttamisen läpinäkyvyys ja vastuullisuus voitaisiin järjestää. Tavoitteemme on myös edistää yhteiskunnallisesti tärkeiden päätöksentekoa koskevien tietojen saatavuutta osaksi julkista keskustelua. Siksi myös työskentelemme vierailijatietojen julkisuuden puolesta. Tavoitteenamme on käydä rakentavaa keskustelua eduskunnan hallinnon sekä poliittisten päättäjien kanssa siitä, kuinka pääsy vierailijatietoihin voitaisiin järjestää turvallisella tavalla. Samalla toivomme, että julkisen keskustelun huomio keskittyisi laajempiin pyrkimyksiin tehdä eduskunnan toimintaa avoimemmaksi. Suomen suuren syntymäpäivän kunniaksi toivomme myös Arkadianmäeltä kantautuvan myönteisempiä uutisia.   Aleksi Knuutila (OKFI) Teemu Ropponen (OKFI) Joonas Pekkanen (Avoin ministeriö)   The post Eduskunnan vierailijatietojen julkisuus – surullinen mutta pieni osa kokonaisuutta appeared first on Open Knowledge Finland.

OKBR apoia oficina sobre transparência e controle social em Itajaí (SC)

Elza Maria Albuquerque - September 15, 2017 in advocacy, Destaque, transparência

Um evento para incentivar o debate sobre a Agenda 2030 e os ODS em âmbito municipal. Com esse foco, no dia 19/09 (terça-feira), a Oficina “Do Global ao Local ODS 16” vai abordar temas como o controle social e transparência, advocacy e cidadania em relação à legislação nacional vigente e a responsabilização dos envolvidos. A iniciativa vai reunir gestores públicos e empresariais, alunos, professores, lideranças multissetoriais da região da Foz do Rio Itajaí. O encontro vai acontecer das 13h30 às 18h na Universidade do Vale do Itajaí, em Itajaí (SC), sala 413, auditório do PPCJ, bloco D1. A iniciativa é do projeto de extensão Laboratório de Cidadania e Sustentabilidade em parceria com a Penha que Merecemos, Defensores do Planeta, Open Knowledge Brasil (OKBR) e Controladoria Geral da União.

Contexto

Promover instituições fortes, inclusivas e transparentes, e o respeito aos direitos humanos baseados no Estado de direito são a base para o desenvolvimento humano sustentável. Esses são alguns dos princípios que sustentam as metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, que também inclui temas sensíveis, como o enfrentamento à corrupção, ao terrorismo, a práticas criminosas, especialmente aquelas que ferem os direitos humanos (PNUD, 2017). A partir do contexto da Agenda 2030 e suas metas, surge a necessidade de discutir conceitos, ferramentas e boas práticas que possam auxiliar acadêmicos e a comunidade em geral no controle social das contas públicas, na fiscalização e na participação nos espaços públicos.
Flattr this!

Park Conscious (1938)

Adam Green - September 14, 2017 in mental health, national parks

Short film from the US Department of the Interior emphasising the physical and mental well-being that parks can bring.

Park Conscious (1938)

Adam Green - September 14, 2017 in mental health, national parks

Short film from the US Department of the Interior emphasising the physical and mental well-being that parks can bring.

An update from Open Burkina

Teg-wende Idriss TINTO - September 14, 2017 in community, Energy, network, Open burkina

Energy is fundamental to any development. The National Electricity Company of Burkina Faso (SONABEL) whose task is the generation, transmission, and distribution of electricity in the Burkinabè population, works hard to enable citizens to benefit from this as an important resource. However, it is clear that SONABEL hardly fulfills this mission: hardly a day goes by without a power failure in Ouagadougou. After multiple complaints, which can be found on social networks, citizens have ended up resigning and passively endure the cuts. A tweet that compares the electricity supply to light effect Among these cuts, there are load-sheddings (the deliberate shutdown of electric power in parts of a system to prevent the failure of the entire system), which are due to an insufficient capacity of SONABEL. Other cuts are due to incidents on the transmission or distribution networks. Regarding load-shedding, SONABEL produces a weekly program, but that is not legible for the citizen. It is therefore difficult for them to know if they should be concerned or not. This decreases the value of the program to the citizens. Load-shedding program as it is published by the electricity company On the other hand there is no data on cuts, such as their numbers or their locations, which make citizen advocacy to improve service delivery more difficult. For better service delivery, the Open Knowledge International local group in Burkina Faso, called Open Burkina, started the reflections since 2015. The idea is to provide citizen support to the efforts of the state. From reflection, a project with three components was born.

Mapping components

Through the mapping, the project intends to represent the load-shedding program on a map to make it more readable. A notification system can be set up to send an email or SMS to the residents of areas affected by load-shedding.

Data Collection Components

In this component, domestic sensors are designed to record cuts and current returns. The data will then be centralized and made available in open data. The sensors are designed with Arduino cards drawing on Waziup and Open IoT projects.

Notifying threshold

In the case of power cuts, a system will be provided that will notify residents of an area at the approach of the consumption threshold that can lead to a load-shedding. These users will be invited to reduce their consumption to avoid reaching the threshold. We hope that this system will help regulate the consumption of electricity and avoid outages due to power cuts. A nurse, using her phone light to receive her patients during a power cut in Ouagadougou. Photograph: Aoua Ouédraogo Our project was presented for a competitive grant for open data innovators in Africa, launched by our partner ODI in June 2017. Despite more than 80 candidate projects of all African countries, we are part of the three winning projects. Thanks to this recognition, the project will have a £ 6000 (~ 4.2 million FCFA) funding to achieve its objectives. The project is expected to last three months, and Open Burkina work closely with SONABEL, the IGB, the ANPTIC, Nos3S and the city of Ouagadougou for its success.  

Get ready for the Open Tourism Data Hackday

Oleg - September 14, 2017 in Allgemein, Apps, Daten, event, Tourism

On the 27. – 28. October 2017 we are hosting a hackathon in Arosa on the topic of innovation in and the future of tourism. Please visit http://tourism.opendata.ch for more info. To get prepared, take a look through presentations from the last Opendata.ch conference, where the event was announced, notably the keynote by Pascal Jenny (@TDkonge) – Wie der Schweizer Bergtourismus von Open Data profitieren kann (PDF), and the Open Tourism & Transport Datatrack: – Christian Trachsel: Herausforderungen, Ziele & Zukunft mit Open Data bei SBB
– Christian Helbling: Transport API
– Stefan Keller: Nutzung von OpenStreetMap für Tourismus und Transport1
– Andreas Liebrich: OpenData im Tourismus: (Un-)genutztes Potenzial bis à go go? A couple of projects can already be found on the old make.opendata.ch wiki, and there is at least one interesting initiative to check out in the Open Knowledge and School of Data network: the Belgian Open Tourism working group. We are working on preparing platforms and resources, and a workshop along the lines of what we did in January has been suggested. Please give me a shout if you’re interested in supporting or participating.

Human Forms in Nature: Ernst Haeckel’s Trip to South Asia and Its Aftermath

Adam Green - September 13, 2017 in Art & Illustrations, art forms in nature, biology, ceylon, Darwinism, ernst haeckel, eugenics, Kunstformen der Natur, race, racism, Science, Science & Medicine, sri lanka

An early promoter and populariser of Darwin's evolutionary theory, the German biologist and artist Ernst Haeckel was a hugely influential figure of the late 19th century. Bernd Brunner looks at how a trip to Sri Lanka sowed the seeds for not only Haeckel's majestic illustrations from his Art Forms in Nature, for which he is perhaps best known today, but also his disturbing ideas on race and eugenics.

Public Money? Public Code! Öffentlich finanzierte Software muss Open Source werden

Arne Semsrott - September 13, 2017 in Uncategorized

Die digitalen Dienste der öffentlichen Verwaltungen sind die zentrale Infrastruktur demokratischer Staaten im 21. Jahrhundert. Um Vertrauen in die Systeme zu stärken, müssen Behörden die volle Kontrolle über sie haben. Aufgrund restriktiver Softwarelizenzen ist dies jedoch selten der Fall. Die Open Knowledge Foundation Deutschland unterstützt gemeinsam mit 30 anderen Organisationen in einem offenen Brief die offene Lizenzierung von Software, die für die öffentliche Hand entwickelt wird. Es müssen die rechtlichen Bedingungen geschaffen werden, damit sie als Freie Software und unter Open-Source-Lizenz veröffentlicht werden können. Mit den anderen Erstunterzeichnern – darunter CCC, EDRi, Free Software Foundation Europe, KDE und Wikimedia Deutschland – rufen wir dazu auf, den offenen Brief mit zu unterzeichnen. Dieser wird anschließend an die Kandidaten zur Bundestagswahl und, im Verlauf der nächsten Monate bis zur Europawahl 2019, an Europaabgeordnete und andere Abgeordnete aus EU-Mitgliedsstaaten versendet.

Proprietäre Software ist Risiko für kritische Infrastruktur

Auch Edward Snowden unterstützt die Kampagne. Der Präsident der Freedom of the Press Foundation sagt: „Weil der Quellcode von unfreier Software oft ein Geschäftsgeheimnis ist, erschwert dies das Finden sowohl versehentlich als auch absichtlich eingebauter Sicherheitslücken enorm. Es ist heutzutage zwingend notwendig, bei proprietärer Software Reverse-Engineering zu betreiben, um sie zu verbessern und zu stärken. Aber diese grundlegende technische Voraussetzung ist unter vielen Umständen und in vielen Rechtssytemen illegal. Dieses Jahr mussten kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser, Autofabriken und Spediteure allesamt durch Fehler, die in proprietärer Software verborgen waren, außer Betrieb gehen. Daher ist nicht auditierbarer Code ein Risiko, das Staaten nicht länger durch spezielle Sonderrechte subventionieren können, ohne dass dadurch Kosten in Form von Menschenleben entstehen. Aktuell sind die Baupläne der öffentlichen Kern-Infrastruktur schlicht nicht für die Allgemeinheit verfügbar. Durch die Ausrichtung öffentlicher Mittel auf eine Verpflichtung zu Freier Software (wobei „frei“ sich hier auf die Code-Verfügbarkeit, nicht auf den Preis bezieht), können wir Fehler finden und beheben, bevor sie dazu verwendet werden, dem nächsten Krankenhaus den Strom abzudrehen.“

Unterstützung für freie Software vom Prototype Fund

Mit dem Prototype Fund unterstützt die Open Knowledge Foundation Deutschland die Entwicklung offener Software.